Mapa serwisu

Powiat Kutnowski

|---Dane teleadresowe

|---Przedmiot działania i kompetencje

|---Rada Powiatu

      |---DYŻUR pełniony przez Przewodniczącego i Radnych Rady Powiatu Kutnowskiego - kadencja 2018 - 2023

      |---kadencja 2018 - 2023

      |---kadencja 2014 - 2018

      |---kadencja 2010 - 2014

      |---kadencja 2006-2010

      |---kadencja 2002-2006

      |---PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU

            |---2018 - 2023

            |---2014 - 2018

            |---2010 - 2014

            |---2006-2010

            |---2002-2006

      |---Informacje o zwołaniu sesji Rady Powiatu

|---Zarząd Powiatu

      |---kadencja 2018 - 2023

      |---kadencja 2014-2018

      |---kadencja 2010-2014

      |---kadencja 2006-2010

      |---kadencja 2002-2006

|---Status prawny

|---Przynależność do związków i stowarzyszeń

|---Numery kont bankowych

|---Oświadczenia majątkowe

      |---Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

            |---Radni Rady Powiatu

            |---Członkowie Zarządu Powiatu

            |---Kierownicy i pracownicy powiatowych jednostek organizacyjnych

            |---Pracownicy Starostwa Powiatowego wydający decyzje w imieniu Starosty Kutnowskiego

      |---Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

            |---Radni Rady Powiatu Kutnowskiego - kadencja 2018 - 2023

            |---Radni Rady Powiatu

            |--- Członkowie Zarządu Powiatu

            |---Kierownicy i pracownicy powiatowych jednostek organizacyjnych

            |---Pracownicy Starostwa Powiatowego wydający decyzje w imieniu Starosty Kutnowskiego

      |---Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

            |---Radni Rady Powiatu

            |---Członkowie Zarządu Powiatu

            |---Kierownicy i pracownicy powiatowych jednostek organizacyjnych

            |---Pracownicy Starostwa Powiatowego wydający decyzje w imieniu Starosty Kutnowskiego

      |---Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

            |---Radni Rady Powiatu

            |---Członkowie Zarządu Powiatu

            |---Kierownicy i pracownicy powiatowych jednostek organizacyjnych

                  |---Marek Gałecki

            |---Pracownicy Starostwa Powiatowego wydający decyzje w imieniu Starosty Kutnowskiego

      |---Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

            |---Radni Rady Powiatu

            |---Członkowie Zarządu Powiatu

            |---Kierownicy i pracownicy powiatowych jednostek organizacyjnych

            |---Pracownicy Starostwa Powiatowego wydający decyzje w imieniu Starosty Kutnowskiego

      |---Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

            |---Członkowie Zarządu Powiatu - oświadczenia złożone w związku z zakończeniem kadencji

            |---Radni Rady Powiatu - oświadczenia złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji

            |---Radni Rady Powiatu - nowa kadencja

            |---Członkowie Zarządu Powiatu - nowa kadencja

            |---Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych

            |---Pracownicy Starostwa Powiatowego wydający decyzje w imieniu Starosty Kutnowskiego

      |---Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

            |---Pracownicy Starostwa Powiatowego wydający decyzje w imieniu Starosty Kutnowskiego

            |---Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych

            |---Członkowie Zarządu Powiatu

            |---Radni Rady Powiatu w Kutnie

      |---Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

            |---Radni Rady Powiatu w Kutnie

            |---Członkowie Zarządu Powiatu

            |---Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych

            |---Pracownicy Starostwa Powiatowego wydający decyzje w imieniu Starosty Kutnowskiego

      |---Oświadczenia majątkowe za 2011 rok

            |---Członkowie Zarządu Powiatu

            |---Pracownicy Starostwa Powiatowego wydający decyzje w imieniu Starosty Kutnowskiego

            |---Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu i inne osoby wydające decyzje w imieniu Starosty Kutnowskiego

            |---Radni Rady Powiatu w Kutnie

                  |---Uzupełnienia do oświadczeń majątkowych radnych

      |---Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

            |---Radni Rady Powiatu - nowa kadencja

            |---Członkowie Zarządu Powiatu - nowa kadencja

            |---Członkowie Zarządu Powiatu - oświadczenia złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji

            |---Radni Rady Powiatu - oświadczenia złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji

            |--- Pracownicy Starostwa Powiatowego wydający decyzje w imieniu Starosty Kutnowskiego

            |--- Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

                  |---Pietrzak Włodzimierz - Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

                  |---Jagiełło Patrycja - p. o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27

                  |---Paćkowska-Dudzik Joanna - p.o. Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

            |--- Członkowie Zarządu Powiatu

                  |---Dorota Dąbrowska - Starosta Kutnowski

                  |---Jolanta Szczypińska - Wicestarosta

                  |---Waldemar Drążkiewicz - Członek Zarządu Powiatu

                  |---Jerzy Pawlak - Członek Zarządu Powiatu

                  |---Tadeusz Sobczyk - Społeczny Członek Zarządu Powiatu

            |--- Radni Rady Powiatu w Kutnie

                  |---Tomasz Szczęsny

                  |---Krzysztof Komorowski

                  |---Ryszard Olesiński

                  |---Rafał Jóźwiak

                  |---Jerzy Pruk

                  |---Marek Drabik

                  |---Jakub Krygier

                  |---Maria Kowalczyk

                  |---Waldemar Bartochowski

                  |---Andrze Dąbrowicz

                  |---Konrad Kłopotowski

                  |---Grzegorz Koszada

                  |---Józef Czekalski

                  |---Rafał Kubiak

                  |---Zdzisław Sapiejka

                  |---Andrzej Stachowicz

                  |---Jacek Urbaniak

            |--- Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

                  |---Małgorzata Nowak - p.o. dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie

                  |---Małgorzata Andrzejczak - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie

                  |---Tomasz Kłosiński - z-ca Dyrektora ds. Adm.-Techn. SPZOZ w Kutnie

                  |---Anna Majewska-Rau - Dyrektor Muzeum - Zamku w Oporowie

                  |---Grzegorz Dębski - Dyrektor Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach

                  |---Wojciech Kowalczyk - Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie

                  |---Małgorzata Andrzejczak - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie

                  |---Joanna Szymańska - Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej we Franciszkowie

                  |---Joanna Kacprzak - Dyrektor Bursy Nr 1 w Kutnie

                  |---Barbara Korczak - Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Nowej Wsi

                  |---Marzena Kurpiewska - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie

                  |---Iwona Kaca - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Kutnie

                  |---Agnieszka Ryczkowska - dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Z. Balickiego w Kutnie - Azorach

                  |---Mariusz Radzimierski - Dyrektor Zespołu Szkół w Żychlinie

                  |---Zofia Falborska - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie

                  |---Urszula Macioszczyk - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr A. Troczewskiego w Kutnie

                  |---Andrzej Matczak - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie

                  |---Barbara Rostek-Nowacka - Dyrektor II -go Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie

                  |---Alina Czupryniak - Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

                  |---Przemysław Zawadzki - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie

                  |---Bożena Gałecka - Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie

                  |---Jacek Marynowski - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie

                  |---Wioletta Burbul - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Krzywosutego 11

                  |---Marta Znyk - Główny Specjalista, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

                  |---Tomasz Szymczak - Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie

                  |---Edyta Walczak - Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Nadzieja" w Żychlinie

                  |---Dorota Ćwirko-Godycka - Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Tęcza" w Kutnie

                  |---Grzegorz Stachecki - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej

                  |---Anna Janowska - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach

                  |---Radosław Pawlak - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27

                  |---Andrzej Sobczak - Dyrektor domu Pomocy Społecznej w Pniewie

                  |---Marta Znyk - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej - koordynator w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

                  |---Jolanta Skowrońska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

                  |---Wiesława Tomczak - Kierownik Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Żychlinie

                  |---Teresa Grzegorczyk - Kierownik Działu Ewidencji Świadczeń Powiatowego Urzedu Pracy w Kutnie

                  |---Anna Konwerska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie

            |--- Pracownicy Starostwa Powiatowego wydający decyzje w imieniu Starosty Kutnowskiego

                  |---Maurycy Żmuda - Sekretarz Powiatu

                  |---Mirosław Ruciński - Dyrektor Wydziału Drogownictwa

                  |---Krystyna Szwajewska - Wydział Finansowy

                  |---Jolanta Anioł - Skarbnik Powiatu

                  |---Monika Flisiuk - Wydział Organizacyjno - Administracyjny

                  |---Dariusz Jabłoński - Dyrektor Wydziału Organizacyjno - Adminstracyjnego

                  |---Tomasz Kapruziak - Referat Transportu i Zarządzania Ruchem

                  |---Mariola Baranowska - Wydział Komunikacji

                  |---Arkadiusz Ołdakowski - Wydział Komunikacji

                  |---Agnieszka Kowal - Wydział Komunikacji

                  |---Magdalena Jażdżewska - Wydział Komunikacji

                  |---Iwona Kowalska - Wydział Komunikacji

                  |---Urszula Nawrocka - Wydział Komunikacji

                  |---Beata Czarnecka - Wydział Komunikacji

                  |---Halina Miszczak - Wydział Komunikacji

                  |---Elżbieta Osiecka - Wydział Komunikacji

                  |---Mirosława Olczak - Dyrektor Wydziału Komunikacji

                  |---Barbara Pawłowska - Wydział Architektury i Budownictwa

                  |---Anna Szafoni-Nowak - Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa

                  |---Bożena Wadecka - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

                  |---Andrzej Trzaskalski - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

                  |---Wiesława Rzymkowska - Wydział Geodezji i Gospdoarki Nieruchomościami

                  |---Ewa Ciągło - Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

                  |---Wojciech Banasiak - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

      |---Oświadczenia majątkowe za 2008 rok

            |---Radni Rady Powiatu w Kutnie

            |---Członkowie Zarządu Powiatu

            |---Pracownicy Starostwa Powiatowego wydający decyzje w imieniu Starosty Kutnowskiego

            |---Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

      |---Oświadczenia majątkowe za 2007 rok

            |---Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

            |---Pracownicy Starostwa Powiatowego wydający decyzje w imieniu Starosty Kutnowskiego

            |---Radni Rady Powiatu

            |---Członkowie Zarządu Powiatu

      |---Oświadczenia majątkowe za 2006 rok

            |---Radni Rady Powiatu

                  |---za 2006 rok

                  |---na początek kadencji

            |---Członkowie Zarządu Powiatu

            |---Pracownicy Starostwa Powiatowego wydający decyzje w imieniu Starosty Kutnowskiego

            |---Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

      |---Oświadczenia majątkowe za 2005 rok

            |---Radni Rady Powiatu

            |---Członkowie Zarządu Powiatu

            |---Pracownicy Starostwa Powiatowego wydający decyzje w imieniu Starosty Kutnowskiego

            |---Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

      |---Oświadczenia majątkowe za 2004 rok

            |---Radni Rady Powiatu

            |---Członkowie Zarządu Powiatu

            |---Pracownicy Starostwa Powiatowego wydający decyzje w imieniu Starosty Kutnowskiego

            |---Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

      |---Oświadczenia majątkowe za 2003 rok

            |---Radni Rady Powiatu

            |---Członkowie Zarządu Powiatu

            |---Pracownicy Starostwa Powiatowego wydający decyzje w imieniu Starosty Kutnowskiego

            |---Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

      |---OPIS i WZORY oświadczeń majątkowych

|---Jednostki Organizacyjne Powiatu

|---Powiatowe służby, inspekcje i straże

|---Samorząd gminny

|---Przydatne linki

|---Organizacje pozarządowe

      |---Konsultacje społeczne

      |---Informacje, komunikaty

      |---Otwarte konkursy ofert

      |---Wzory dokumentów w sprawie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe

            |---Regranting (art. 16 a ustawy)

            |---Otwarty konkurs ofert

      |---Sprawozdania

      |---Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

      |---Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kutnowskim

      |---Inicjatywa lokalna

      |---Małe dotacje (art. 19a)

      |---Oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

      |---Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

      |---Programy współpracy

|---WYBORY samorządowe 2014

      |---Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatowych

|---WYBORY samorządowe 2018

|---Nieodpłatna pomoc prawna

|---"Kutnowski Szpital Samorządowy" Sp. z o.o.

|---Oświata niepubliczna

Starostwo Powiatowe

|---Informacje

|---Wydział Komunikacji i Transportu

|---Wydział Architektury i Budownictwa

      |---Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

|---Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

|---Biuro Rzeczy Znalezionych

|---Inspektor Ochrony Danych

|---Ochrona Danych Osobowych

|---Rejestry, ewidencje

|---Projekt prozdrowotny

Finanse i mienie powiatu

|---Budżet

      |---BUDŻET 2019

      |---BUDŻET 2018

      |---BUDŻET 2017

      |---BUDŻET 2016

      |---BUDŻET 2015

      |---BUDŻET 2014

      |---BUDŻET 2013

      |---BUDZET 2012

      |---BUDŻET 2011

      |---BUDŻET 2010

      |---BUDŻET 2009

|---Wieloletnia Prognoza Finansowa

|---Mienie powiatu

|---Sprawozdania

      |---Sprawozdania - IV kwartał 2018r.

      |---Sprawozdania - III kwartał 2018r.

      |---Sprawozdania - II kwartał 2018r.

      |---Sprawozdania - I kwartał 2018r.

      |---Sprawozdania roczne

      |---Sprawozdania półroczne

      |---Sprawozdania - IV kwartał 2017r.

      |---Sprawozdania - III kwartał 2017r.

      |---Sprawozdania - II kwartał 2017r.

      |---Sprawozdania - I kwartał 2017r.

      |---Sprawozdania - IV kwartał 2016r.

      |---Sprawozdania - III kwartał 2016r.

System Rada

|---Projekty uchwał

|---Radni

|---Komisje

|---Głosowania

|---Interpelacje

|---Kalendarz posiedzeń

|---Transmisja i nagrania

|---Protokoły

|---Uchwały

Prawo lokalne

|---Statut Powiatu

|---Regulamin Organizacyjny

|---Projekty uchwał Rady Powiatu

      |---VI Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego - 6 marca 2019 r. godz. 10:00

      |---V Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego - 14 stycznia 2019 roku

      |---IV Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego - 27 grudnia 2018 r.

      |---III Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego - 6 grudnia 2018 r.

      |---II Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego - 28 listopada 2018 r.

      |---LVIII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego - 17 października 2018 r.

      |---LVII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego - 26 września 2018 r.

      |---LV Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego - 20 czerwca 2018 r.

      |---LIII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego - 30 maja 2018 r.

      |---LII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego - 2 maja 2018 r.

      |---LI Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego - 25 kwietnia 2018 r.

      |---L Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego - 12 kwietnia 2018 r.

      |---XLVIII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego - 28 marca 2018r.

      |---XLVII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 7 luty 2018r.

      |---XLVI Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 24 stycznia 2018r.

      |---XLV Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 20 grudnia 2017r.

      |---XLIV Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 29 listopada 2017r.

      |---XLIII - Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 8 listopada 2017r.

      |---XLII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 27 września 2017r.

      |---XLI Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 7 lipca 2017 r.

      |---XL Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 28 czerwca 2017r.

      |---XXXIX Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 29 maja 2017r.

      |---XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 10 maja 2017r.

      |---XXXVII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 19 kwietnia 2017 r.

      |---XXXVI Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 29 marca 2017r.

      |---XXXV Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 22 lutego 2017 r.

      |---XXXIV Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 08 lutego 2017r.

      |---XXXIII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 25 stycznia 2017 r.

      |---XXXII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 21 grudnia 2016 r.

      |---XXXI Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 30 listopada 2016r.

      |---XXX Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 02 listopada 2016 r.

      |---XXIX Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 20 października 2016 r.

      |---XXVIII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 28 września 2016 r.

      |---XXVII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 12 września 2016 r.

      |---XXVI Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 31 sierpnia 2016 r.

      |---XXV Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 29 czerwca 2016 r.

      |---XXIV Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 23 maja 2016r.

      |---XXIII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 18 maja 2016r.

      |---XXI Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 13 kwietnia 2016 r.

      |---XX Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 21 marca 2016 roku

      |---XIX Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 18 stycznia 2016 r.

      |---XVIII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 30 grudnia 2015 r.

      |---XVI Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 30 listopada 2015 r.

      |---XV Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 23 października 2015 r.

      |---XIV Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 30 września 2015 r. - II posiedzenie

      |---XIV Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 28 sierpnia 2015 r.

      |---XII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 09 lipca 2015 r.

      |---XI Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 24 czerwca 2015 r.

      |---IX Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 20 maja 2015 r.

      |---VIII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 17 kwietnia 2015 r.

      |---VI Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 25 lutego 2015 r.

      |---V Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 06 lutego 2015 r.

      |---IV Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 28 stycznia 2015 r.

      |---III Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 23 grudnia 2014 r.

      |---II Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 05 grudnia 2014 r.

      |---I Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 28 listopada 2014 r.

      |---XLVII Sesja Rady Powiatu - 14 listopada 2014 roku

      |---XLVI Sesja Rady Powiatu - 05 listopada 2014 roku

      |---XLV Sesja Rady Powiatu - 08 października 2014 roku

      |---XLIV Sesja Rady Powiatu - 26 sierpnia 2014 roku

      |---XLIII Sesja Rady Powiatu - 18 sierpnia 2014 roku

      |---XLII Sesja Rady Powiatu - 02 lipca 2014r.

      |---XLI Sesja Rady Powiatu - 11 czerwca 2014 roku

      |---XL sesja Rady Powiatu

|---Uchwały

      |---Uchwały Rady

            |---kadencja 2018 - 2023

                  |---VI Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego - 6 marca 2019 r.

                  |---V Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego - 14 stycznia 2019 r.

                  |---IV Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego - 27 grudnia 2018 r.

                  |---III Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego - 6 grudnia 2018 r.

            |---kadencja 2014 - 2018

                  |---LVIII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego - 17 października 2018 r.

                  |---LVII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego - 26 września 2018 r.

                  |---LV Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego - 20 czerwca 2018 r.

                  |---LIII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego - 30 maja 2018 r.

                  |---LII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego - 2 maja 2018 r.

                  |---LI Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego - 25 kwietnia 2018 r.

                  |---XLIX Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego - 28 marca 2018 r.

                  |---XLVII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 7 lutego 2018 r.

                  |---XLVI Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 24 stycznia 2018r.

                  |---XLV Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 20 grudnia 2017r.

                  |---XLIV Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 29 listopada 2017 r.

                  |---XLIII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 8 listopada 2017r.

                  |---XLII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 27 września 2017r.

                  |---XLI Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 7 lipca 2017 r.

                  |---XL Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 28 czerwca 2017r.

                  |---XXXIX Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 29 maja 2017r.

                  |---XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 10 maja 2017r.

                  |---XXXVII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 19 kwietnia 2017 r.

                  |---XXXVI Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 29 marca 2017r.

                  |---XXXV Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 22 lutego 2017 r.

                  |---XXXIV Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 08 lutego 2017r.

                  |---XXXIII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 25 stycznia 2017 r.

                  |---XXXII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 21 grudnia 2016 r.

                  |---XXXI Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 30 listopada 2016r. , 02 grudnia 2016r.

                  |---XXX Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 02 listopada 2016r.

                  |---XXIX Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 20 października 2016 r.

                  |---XXVIII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 28 września 2016 r.

                  |---XXVII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 12 września 2016 r.

                  |---XXVI Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 31 sierpnia 2016 r.

                  |---XXV Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 29 czerwca 2016 r.

                  |---XXIV Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 23 maja 2016r.

                  |---XXIII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 18 maja 2016r.

                  |---XXI Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 13 kwietnia 2016 r.

                  |---XX Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 21 marca 2016 roku

                  |---XIX Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 18 - 22 stycznia 2016 r.

                  |---XVIII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 30 grudnia 2015 r.

                  |---XVI Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 30 listopada 2015 r.

                  |---XV Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 23 października 2015 r.

                  |---XIV Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 28 sierpnia 2015 r. i 30 września 2015 r.

                  |---XI Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 24 czerwca 2015 r.

                  |---X Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 16 czerwca 2015 r.

                  |---IX Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 20 maja 2015 r.

                  |---VIII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 17 kwietnia 2015 r.

                  |---VI Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 25 lutego 2015 r.

                  |---IV Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 28 stycznia 2015 r.

                  |---III Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 23 grudnia 2014 r.

                  |---II Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 05 grudnia 2014 r.

                  |---I Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 28 listopada 2014 r.

            |---kadencja 2010 - 2014

                  |---XLVII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 14 listopada 2014 r.

                  |---XLVI Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 05 listopada 2014 r.

                  |---XLV Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 08 października 2014 r.

                  |---XLIV Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 26 sierpnia 2014 r.

                  |---XLIII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 18 sierpnia 2014 r.

                  |---XLII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 2 lipca 2014 r.

                  |---XLI Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 11 czerwca 2014 r.

                  |---XL Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 23 kwietnia 2014 r.

                  |---XXXIX Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 18 marca 2014 r.

                  |--- XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 26 lutego 2014 r.

                  |--- XXXVII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 13 lutego 2014 r.

                  |---XXXVI Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 18 grudnia 2013 r.

                  |---XXXV Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 27 listopada 2013 r.

                  |---XXXIV Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 23 października 2013 r.

                  |---XXXIII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 30 września 2013 r.

                  |---XXXII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 04 września 2013 r.

                  |--- XXXI Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 26 lipca 2013 r.

                  |---XXX Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 05 lipca 2013 r.

                  |--- XXIX Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 26 czerwca 2013 r.

                  |---XXVIII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 29 maja 2013r.

                  |---XXVII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 12 kwietnia 2013 r.

                  |---XXVI Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 19 marca 2013 r.

                  |---XXIV Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 27 lutego 2013 r.

                  |--- XXIII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 19 grudnia 2012r.

                  |--- XXII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 28 listopada 2012r.

                  |--- XXI Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 24 października 2012r.

                  |---XX Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 05 września 2012r.

                  |---XIX Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 29 czerwca 2012r.

                  |---XVIII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 15 czerwca 2012r.

                  |--- XVII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 23 maja 2012r.

                  |---XVI Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 28 marca 2012r.

                  |---XV Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 07 marca 2012r.

                  |---XIV Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 15 lutego 2012r.

                  |---XIII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 21 grudnia 2011r.

                  |---XII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 23 listopada 2011r.

                  |---XI Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 28 października 2011 r.

                  |---X Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 14 września 2011 r.

                  |---VIII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 29 lipca 2011 r.

                  |---VII Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 21 czerwca 2011 r.

                  |---VI Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 20 kwietnia 2011 r.

                  |---V Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 09 marca 2011 r.

                  |---IV Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 19 stycznia 2011 r.

                  |---III Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 29 grudnia 2010r.

                  |---II Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 22 grudnia 2010r.

                  |---I Sesja Rady Powiatu w Kutnie - 02 grudnia 2010r.

            |---Kadencja 2006 - 2010

                  |---LIX Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---LVIII Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---LVII Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---LVI Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---LV Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---LIV Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---LII Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---L Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XLIX Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XLVIII Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XLVII Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XLVI Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XLV Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XLIV Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XLIII Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XLII Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XL Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XXXIX Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XXXVII Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XXXV Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XXXIII SESJA RADY POWIATU W KUTNIE

                  |---XXXII Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XXXI Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XXX Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XXIX Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XXVIII Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XXVII Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XXIV Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XXIII Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XXII Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XX Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XVIII Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XVII Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XVI Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XV Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XIV Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XII Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XI Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---X Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---IX Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---VIII Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---VII Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---V Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---IV Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---III Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---II Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---I Sesja Rady Powiatu w Kutnie

            |---Kadencja 2002 - 2006

                  |---XLI Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XL Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XXXIX Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XXXVII Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XXXVI Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XXXV Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XXXIV Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XXXII Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XXXI Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XXX Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XXIX Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XXVIII Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XXVII Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XXVI Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XXV Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XXIV Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XXII Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XXI Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XX Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XIX Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XVIII Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XVII Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XVI Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XV Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XIII Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---XII Sesja Rady Powiatu w Kunie

                  |---XI Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---X Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---IX Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---VIII Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---VII Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---VI Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                        |---Uchwała Nr 53

                  |---V Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---IV Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---III Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---II Sesja Rady Powiatu w Kutnie

                  |---I Sesja Rady Powiatu w Kutnie

      |---Uchwały Zarządu

            |---kadencja 2018 - 2023

                  |---Rok 2019

                  |---Rok 2018

            |---kadencja 2014-2018

                  |---Rok 2018

                  |---Rok 2017

                  |---Rok 2016

                  |---Rok 2015

                  |---Rok 2014

            |---Kadencja 2010-2014

                  |---Rok 2014

                  |---Rok 2013

                  |---Rok 2012

                  |---Rok 2011

                        |---21 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 16 lutego 2011r

                        |---19 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 08 lutego 2011r.

                        |---18 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 04 lutego 2011r.

                        |---16 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 28 stycznia 2011r.

                        |---15 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 25 stycznia 2011r.

                        |---12 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 11 stycznia 2011r.

                        |---11 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 05 stycznia 2011r.

                        |---10 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 04 stycznia 2011r.

                  |---Rok 2010

                        |---9 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 30 grudnia 2010r.

                        |---8 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 28 grudnia 2010r.

                        |---7 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 21 grudnia 2010r.

                        |---6 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 20 grudnia 2010r.

                        |---5 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 16 grudnia 2010r.

                        |---4 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 14 grudnia 2010r.

                        |---3 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 13 grudnia 2010r.

                        |---2 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 07 i 08 grudnia 2010r.

                        |---1 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 03 grudnia 2010r.

            |---Kadencja 2006-2010

                  |---279 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 29 listopada 2010 r.

                  |---278 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 23 listopada 2010 r.

                  |---277 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 17 listopada 2010 r.

                  |---276 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 10 listopada 2010 r.

                  |---275 Posiedzenie Zarzadu Powiatu w Kutnie - 04 listopada 2010 r.

                  |---274 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 02 listopada 2010 r.

                  |---273 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 28 października 2010 r.

                  |---271 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 22 października 2010 r.

                  |---270 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 15 października 2010 r.

                  |---269 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 07 października 2010 r.

                  |---268 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 30 września 2010 r.

                  |---267 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 22 września 2010 r.

                  |---266 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 15 września 2010 r.

                  |---265 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 09 września 2010 r.

                  |---264 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 03 września 2010 r.

                  |---263 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 30 sierpnia i 01 września 2010 r.

                  |---262 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 27 sierpnia 2010 r.

                  |---261 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 24 sierpnia 2010 r.

                  |---260 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 18 sierpnia 2010 r.

                  |---259 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 12 sierpnia 2010 r.

                  |---258 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 11 sierpnia 2010 r.

                  |---257 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 03 sierpnia 2010 r.

                  |---256 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 29 lipca 2010 r.

                  |---254 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 26 lipca 2010 r.

                  |---253 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 19 lipca 2010 r.

                  |---252 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 13 lipca 2010 r.

                  |---251 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 08 lipca 2010 r.

                  |---250 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 01 lipca 2010 r.

                  |---248 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 28 czerwca 2010 r.

                  |---246 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 17 czerwca 2010 r.

                  |---245 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 11 czerwca 2010 r.

                  |---244 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 09 i 10 czerwca 2010 r.

                  |---241 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 25 maja 2010 r.

                  |---239 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 10 maja 2010 r.

                  |---238 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 29 kwietnia 2010 r.

                  |---237 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 22 kwietnia 2010 r.

                  |---234 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 07 kwietnia 2010 r.

                  |---233 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 30 marca 2010 r.

                  |---232 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 23 marca 2010 r.

                  |---230 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 15 marca 2010 r.

                  |---229 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 09 marca 2010 r.

                  |---228 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 03 marca 2010 r.

                  |---227 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---226 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---223 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---222 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---221 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---220 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---219 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---218 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---216 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---215 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---214 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---213 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---212 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---211 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---210 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---209 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---206 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---205 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---204 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---203 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---202 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---200 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---199 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---198 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---197 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---196 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---195 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---194 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---193 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---192 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---191 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---190 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---189 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---188 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---187 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---186 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---185 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---184 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---182 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---181 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---180 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---179 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---178 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---177 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---175 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---174 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---172 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---170 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---169 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---168 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---167 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---166 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---165 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---164 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---163 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---161 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---160 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---159 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---158 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---157 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---156 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---155 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---153 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---152 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---151 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---149 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---148 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---143 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---140 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---139 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---138 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---137 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---136 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---135 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---134 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---133 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---132 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---131 Posiedzenie Zarzadu Powiatu w Kutnie

                  |---130 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---129 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---128 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---126 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---125 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---124 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---122 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---120 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---119 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---117 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---116 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---115 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---114 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---112 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---111 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---110 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---109 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---107 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---106 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---104 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---102 Posiedzenie Zarzadu Powiatu w Kutnie

                  |---101 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---99 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---98 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---97 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---95 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---92 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---91 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---89 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---87 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---86 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---85 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---83 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---81 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---79 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---78 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---77 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---76 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---75 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---74 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---73 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---72 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---71 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---70 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---69 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---68 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---67 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---66 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---65 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---64 Posiedzanie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---63 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---62 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---61 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---60 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---59 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---58 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---57 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---56 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---55 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---54 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---53 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---52 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---51 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---50 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---49 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---48 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---47 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---46 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---45 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---43 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---42 Posiedzenia Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---41 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---40 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---39 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---38 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---35 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---34 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---33 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---31 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---30 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---29 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---28 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---27 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---26 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---25 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---24 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---23 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---22 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---21 Posiedzenie Zarządu Powiatu w kutnie

                  |---20 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---19 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---18 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---17 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---16 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---14 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---13 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---12 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---11 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---9 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---8 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---7 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---6 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---5 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---4 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---2 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

                  |---1 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie

            |---Kadencja 2002-2006

      |---Stanowiska, apele, oświadczenia

|---Zarządzenia Starosty

      |---Zarządzenia wydane w 2019 roku

      |---Zarządzenia wydane w 2018 roku

      |---Zarządzenia wydane w 2017 roku

      |---Zarządzenia wydane w 2016 roku

      |---Zarządzenia wydane w 2015 roku

      |---Zarządzenia wydane w 2014 roku

      |---Zarządzenia wydane w 2013 roku

      |---Zarządzenia wydane w 2012 roku

      |---Zarządzenia wydane w 2011 roku

      |---Zarządzenia wydane w 2010 roku

      |---Zarządzenia wydane w 2009 roku

      |---Zarządzenie wydane w 2008 roku

      |---Zarządzenie wydane w 2007 roku

|---Programy strategiczne

      |---Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2013-2017 "Bezpieczny Powiat"

      |---Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

      |---Strategia Rozwoju Powiatu Kutnowskiego

            |---Strategia Rozwoju Powiatu Kutnowskiego na lata 2015 - 2020 (konsultacje społeczne)

      |---Program Rozwoju Lokalnego

      |---Program Ochrony Środowiska

      |---Plan Gospodarki Odpadami

      |---Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

            |---Program Współpracy Powiatu Kutnowskiego na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi

|---Porozumienia

      |---Rok 2018

      |---Rok 2017

|---Konsultacje społeczne

      |---Strategia Rozwoju Powiatu Kutnowskiego

Informacje

|---Nabory i konkursy na wolne stanowiska pracy

      |--- Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze obowiązujący w Starostwie Powiatowym w Kutnie

      |---Oferty pracy w Starostwie Powiatowym w Kutnie

            |---Stanowiska urzędnicze

                  |---Rok 2015

            |---Stanowiska pomocnicze i obsługi

            |---2011 ROK

                  |---Podinspektor w Wydziale Drogownictwa 1/2 etatu

                  |---Podinspektor ds. polityki informacyjnej w Referacie Promocji, Informacji i Kontaktów z Mediami

            |---2010 ROK

                  |---Główny specjalista w Referacie Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Kutnie

                  |---Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Kutnie

                  |---Geolog Powiatowy w Starostwie Powiatowym w Kutnie

                  |---Geolog Powiatowy w Starostwie Powiatowym w Kutnie

                  |---Geolog Powiatowy w Starostwie Powiatowym w Kutnie

                  |---Podinspektor w Wydziale Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Kutnie

                  |---Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kutnie

                  |---Główny specjalista /Inspektor /Podinspektor w Wydziale Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Kutnie

            |---2009 rok

                  |---podinspektor ds. ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

                  |---podinspektor w Wydziale Komunikacji

                  |---podinspektor w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym

                  |---podinspektor ds. geodezji w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

                  |---podinspektor ds. ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

                  |---młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

            |---Rzecznik Prasowy

            |---Podinspektor w Wydziale Komunikacji

            |---Podinspektor w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

            |---Referent w Referacie Promocji i Informacji

            |---Referent w Wydziale Biuro Rady i Zarządu Powiatu

            |---Młodszy Referent w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

            |---Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

            |---Podinspektorw Referacie Promocji i Informacji

            |---Podinspektor w Wydziale Komunikacji

            |---Podinspektor w Referacie Inwestycji i Programów Pomocowych

            |---Podinspektor w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym

            |---Referent w Referacie Promocji i Informacji

            |---Inspektor w Referacie Zdrowia

            |---Inspektor w Referacie Zdrowia

            |---Podinspektor w Wydziale Komunikacji

            |---Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa

            |---Inspektor w Referacie Inwestycji i Programów Pomocowych

            |---Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

      |---Oferty pracy w jednostkach podległych

            |---Konkurs na kierownicze urzędnicze stanowisko pracy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie

            |---Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

            |---Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

            |---Konkurs na stanowisko dyrektora: 1) Zespołu Szkół Nr 3 w Kutnie, 2) Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Nowej Wsi

                  |---Składy komisji konkursowych

            |---Konkurs na stanowisko dyrektora: II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie, ul. Okrzei 1a, Zespołu Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie-Azorach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kutnie, ul. Kościuszki 24

            |---Konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. M. Konopnickiej w Kutnie, ul. Przemysłowa 6

            |---Konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie

            |---Konkurs na stanowisko dyrektora: I LO im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie, ZS Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, ZSZ Nr 2 im. dr A. Troczewskiego w Kutnie, MDK w Kutnie, SOSW Nr 1 im. M. Konopnickiej w Kutnie.

            |---Muzeum im. Jerzego Dunin - Borkowskiego w Krośniewicach - DYREKTOR

            |---Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie - DYREKTOR

            |---Zespół Szkół w Żychlinie - DYREKTOR

            |---Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie - DYREKTOR

            |---Powiatowe Cenrum Pomocy Rodzinie w Kutnie - DYREKTOR

            |---Powiatowe Cenrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 - DYREKTOR

            |---Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 - DYREKTOR

            |---Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie - DYREKTOR

            |---Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Nowej Wsi - GŁÓWNY KSIĘGOWY

            |---Bursa Nr 1 w Kutnie - REFERENT DS. FINANSOWYCH

            |---Dom Pomocy Społecznej w Kutnie przy ul. Krzywoustego - DYREKTOR

            |---Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie - SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

            |---Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie - SEKRETARZ POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

            |---Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza ''Nadzieja'' w Żychlinie - GŁÓWNY KSIĘGOWY

            |---Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kutnie - DYREKTOR

            |---Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie - KSIĘGOWY

            |---Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie - REFERENT DS. FINANSOWYCH

            |---Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza ''Nadzieja'' w Żychlinie - ADMINISTRATOR

            |---Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Nowej Wsi - MAGAZYNIER-INTENDENT

            |---Zespół Szkół Nr 4 im. Z.Balickiego w Kutnie-Azorach - RERERENT ds. kadrowych

            |---Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie - GŁÓWNY KSIĘGOWY

            |---Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza" w Kutnie - ADMINISTRATOR

            |---Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie - DYREKTOR

            |---Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Nowej Wsi - ogłasza nabór na stanowisko - MAGAZYNIER-INTENDENT

            |---Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie - REFERENT

            |---Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr A.Troczewskiego w Kutnie - REFERENT

            |---Placówka Opiekuńczo - Wychwawcza we Franciszkowie - REFERENT

            |---Dom Pomocy Społecznej w Pniewie - GŁÓWNY KSIĘGOWY

            |---Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Nowej Wsi - MAGAZYNIER-INTENDENT

            |---Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie

            |---PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA - ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - REFERENT

            |---Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie

            |---Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie

            |---I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie

            |---Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie

            |---Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie

            |---Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie

            |---Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie

            |---Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie

            |---Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie

            |---Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie

            |---Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Nadzieja" w Żychlinie

            |---Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Nowej Wsi

      |---Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze obowiązujący w Starostwie Powiatowym w Kutnie

      |---Oferty pracy - powiatowe służby, inspekcje i straże

|---Ogłoszenia, informacje, komunikaty

      |---Starosta Kutnowski zaprasza do składania ofert na świadczenie usług polegających na usuwaniu (holowaniu) pojazdów z dróg na terenie Powiatu Kutnowskiego oraz na umieszczaniu tych pojazdów na parkingu strzeżonym, który znajdować się będzie na terenie Powiatu Kutnowskiego

|---Informacje o środowisku

      |---Koncesje

|---Ośrodki Szkolenia Kierowców

      |---Analiza zdawalności osób szkolonych na prawo jazdy w danym ośrodku szkolenia kierowców

      |---Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców

|---Lobbing

|---Paszporty

|---Petycje

      |---Petycje 2019 rok

      |---Petycje 2017 rok

      |---Petycja 2

|---Informacje nieudostępnione w BIP

|---Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zamówienia Publiczne, przetargi

|---Zamówienia publiczne

|---Nieruchomości - sprzedaż

      |---2019 rok

      |---2018 rok

      |---2017 rok

      |---2016 rok

      |---2015 rok

      |---2014 rok

      |---2013 rok

      |---2012 rok

      |---2010r.

      |---2008 r.

|---Postępowania ofertowe

|---Plan postępowań

Kontrole

|---Kontrole zewnętrzne