Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

kadencja 2014-2018

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr 26/8/14 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej 2015-01-08 13:49:28
dokument Uchwała Nr 25/8/14 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2014 roku 2015-01-08 13:47:38
dokument Uchwała Nr 24/8/14 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2014 roku 2015-01-08 13:33:53
dokument Uchwała Nr 23/7/14 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2014 roku 2015-01-08 13:32:04
dokument Uchwała Nr 22/6/14 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2015-01-08 13:27:55
dokument Uchwała Nr 21/6/14 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 2015-01-08 13:24:35
dokument Uchwała Nr 20/6/14 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2014 roku 2015-01-08 13:20:26
dokument Uchwała Nr 19/6/14 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2014 roku 2015-01-08 13:18:10
dokument Uchwała Nr 18/6/14 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2014 roku 2015-01-08 12:39:47
dokument Uchwała Nr 17/5/14 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Zdzisławowi Trawczyńskiemu - Wicestaroście Kutnowskiemu 2014-12-29 13:42:02
dokument Uchwała Nr 16/5/14 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Antczak - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie 2014-12-29 13:39:25
dokument Uchwała Nr 15/5/14 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Zdzisławowi Trawczyńskiemu - Wicestaroście Kutnowskiemu 2014-12-29 13:37:36
dokument Uchwała Nr 14/5/14 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Luizy Collins nauczyciela języka angielskiego w Zespole Szkół Nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie ubiegającej się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2014-12-29 13:35:45
dokument Uchwała Nr 13/5/14 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Sylwii Frydrysiak-Saczuk psychologa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Kutnie ubiegającej się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2014-12-29 13:33:13
dokument Uchwała Nr 12/5/14 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2014 roku. 2014-12-29 13:28:01
dokument Uchwała Nr 11/5/14 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2014 roku 2014-12-29 13:22:07
dokument Uchwała Nr 10/3/14 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie dokonania sprzedaży nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego), stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego. 2014-12-17 08:35:13
dokument Uchwała Nr 9/3/14 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wzorów: wniosku o udzielenie dotacji, informacji o udzielenie dotacji, informacji o liczbie uczniów oraz rozliczenia z otrzymanych dotacji dla innych niż Powiat Kutnowski osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie powiatu kutnowskiego szkoły i placówki oświatowe. 2014-12-17 08:29:59
dokument Uchwała Nr 8/3/14 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2014 roku 2014-12-17 08:21:05
dokument Uchwała Nr 7/3/14 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2014 roku 2014-12-17 08:18:21
dokument Uchwała Nr 6/3/14 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2014 roku 2014-12-17 08:07:58
dokument Uchwała Nr 5/3/14 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2014 roku 2014-12-17 08:03:21
dokument Uchwała Nr 4/2/14 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Kutnowskiego 2014-12-16 14:26:24
dokument Uchwała Nr 3/2/14 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu systemowego pn. "Lepsze jutro" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 2014-12-16 14:23:54
dokument Uchwała Nr 2/2/14 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu w latach 2015-2019 placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej 2014-12-16 14:15:19
dokument Uchwała Nr 1/2/14 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na prowadzeniu w latach 2015-2019 domu pomocy społecznej dla 12 kobiet przewlekle somatycznie chorych 2014-12-16 14:12:54