Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenia, informacje, komunikaty

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Nowe Ostrowy - GN.683.3.2021. 2021-06-11 14:33:24
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "Domostwo" w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6 2021-06-10 13:09:56
dokument Pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 1 czerwca 2021 roku, znak: RT-II.021.5.2021 informujące o rozpoczęciu w cyklu 5 letnim (lata 2020 - 2024) opracowania pod nazwą: "Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 - 2024". 2021-06-09 12:33:01
dokument Zawiadomienie o wznowieniu znaków/ wyznaczeniu punktów granicznych, ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej - Żakowiec gm. Dąbrowice. 2021-06-07 12:45:55
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie, ul. Staszica 8. 2021-06-07 10:03:21
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie, ul. Kościuszki 52. 2021-06-07 10:01:49
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Żychlinie, ul. Narutowicza 88. 2021-06-07 10:00:40
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dra Antoniego Troczewskiego w Kutnie, ul. Kościuszki 11 2021-06-07 09:59:52
dokument Obwieszczenie PGW Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 26.05.2021r., znak: WA.RUZ.421.12.2018.AM zawiadamiające o wydaniu decyzji w przedmiocie udzielenia GDDKiA pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia autostrady A1 od km 230+817 do km 295+850 - zad. II od km 230+814 do km 245+800 poprzez wyloty kanalizacyjne do ziemi i do wód. 2021-06-07 09:39:51
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 25.05.2021r., znak: WA.ZUZ.5.4210.776m.2020.PK o wszczęciu na wniosek Urzędu Gminy Krośniewice, działającego przez pełnomocnika, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń poprzez przebudowę, odbudowę i rozbudowę rowów przydrożnych w ob.17 ? Szubina, gm. Krośniewice o łącznej długości 2138,8m planowanych do wykonania w ramach inwestycji pn. "Wykonanie w systemie: zaprojektuj i wybuduj, przebudowy drogi gminnej Nr 102104E na odcinku od drogi gminnej Nr 102106E w kierunku wschodnim w m. Szubina, gm. Krośniewice wraz z odwodnieniem". 2021-06-02 09:51:15
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 20.05.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.255.2021.BM o wydaniu na wniosek Miasta Kutno pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 3 wylotów z kanalizacji deszczowej, przebudowę istniejącego rowu przydrożnego wzdłuż ul. Poprzecznej poprzez wykonanie przepustu, wykonanie umocnienia skarp i dna rzeki w rejonie projektowanych wylotów oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do wód - rzeki Dopływ spod Złotnik Kutnowskich wód opadowych i roztopowych pochodzących z odcinka projektowanej drogi w Kutnie poprzez wyloty kolektorów kanalizacji deszczowej. 2021-05-31 08:56:45
dokument Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji odszkodowawczej - GN.683.17.2014.ŁR - dokument stracił ważność 2021-05-28 08:17:19
dokument Informacja o nowym terminie wydania decyzji w sprawie GN.6820.2.2021. - dokument stracił ważność 2021-05-27 09:22:35
dokument Decyzja GN.6820.12.2020 z dnia 19 maja 2021r. o nieodpłatnym nabyciu z dniem 1 stycznia 2016r. z mocy prawa przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Kutnowskiego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w gminie Oporów. - dokument stracił ważność 2021-05-21 08:07:49
dokument Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. - dokument stracił ważność 2021-05-18 08:54:02
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 23.04.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4213.781m.2020.KJ o wydaniu na wniosek Genexy Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego - dokument stracił ważność 2021-05-13 13:11:58
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 26.04.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.793m.2020.KJ o wydaniu na wniosek Genexy Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną polegającą na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego i do zbiorników retencyjno - infiltracyjnych - w związku z I etapem - dokument stracił ważność 2021-05-12 08:40:15
dokument Ogłoszenie Starosty Kutnowskiego o przystąpieniu do prac geodezyjnych związanych z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków polegającą na aktualizacji ewidencji gruntów oraz na założeniu ewidencji budynków i lokali w jednostce ewidencyjnej : gm. Nowe Ostrowy w obrębach: Bzówki, Wola Pierowa oraz Kołomia. - dokument stracił ważność 2021-05-11 14:09:04
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 30.04.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.82.2021.JS o wydaniu na wniosek Gminy Kutno, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie brakujących odcinków rowu przydrożnego drogi gminnej nr 102209E wraz z wykonaniem 17 przepustów (obręb Malina, gm. Kutno), wykonanie przepustu przy drodze powiatowej nr 2123E (dz.nr 42, ob. Malina) i przebudowę rowu R-D2/4, dz. nr 112, ob. Sieciechów, gm. Kutno - dokument stracił ważność 2021-05-11 11:50:14
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 14.04.2021 r., znak: WA.ZUZ.4210.255.2021.BM o wszczęciu postępowania na wniosek Miasta Kutno w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w sprawie wykonania 3 wylotów z kanalizacji deszczowej, przebudowy istniejącego rowu przydrożnego wzdłuż ul. Poprzecznej poprzez wykonanie przepustu, wykonanie umocnienia skarp i dna rzeki w rejonie projektowanych wylotów oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do wód- rzeki Dopływ spod Złotnik Kutnowskich wód opadowych i roztopowych pochodzących z odcinka projektowanej drogi w Kutnie poprzez wyloty kolektorów kanalizacji deszczowej. - dokument stracił ważność 2021-04-23 11:47:20
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o nieodpłatnym nabyciu przez Skarb Państwa mienia po podmiocie Kółko Rolnicze w Sokołówku. - dokument stracił ważność 2021-04-23 11:29:59
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic, wyznaczeniu punktów/wznowieniu znaków granicznych - Florianów 15. - dokument stracił ważność 2021-04-21 09:38:00
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 07.04.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.82.2021.JS o wszczęciu, na wniosek pełnomocnika Gminy Kutno, postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie brakujących odcinków rowu przydrożnego drogi gminnej nr 102209E wraz z wykonaniem 17 przepustów (obręb Malina, gm. Kutno), wykonanie przepustu przy drodze powiatowej nr 2123E (dz. nr 42, ob. Malina) i przebudowę rowu R-D2/4, dz. nr 112, ob. Sieciechów, gm. Kutno - dokument stracił ważność 2021-04-16 14:15:23
dokument Obwieszczenie Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 02.04.2021r., znak: KUZ.4210.8.1.2021.MŁ o rozstrzygnięciu z dn. 31.03.2021r. NR 28/2021/KUZ, znak: KUZ.4210.8.2021.MŁ kończącym postępowanie prowadzone w związku z wniesieniem przez pełnomocnika GDDKiA odwołania od decyzji Dyrektora RZGW w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 21.01.2021r. udzielającej GDDKiA pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z fragmentu autostrady A1 od km 244+300 do km 295+850 oraz wygaszającej pozwolenie wodnoprawnego udzielone decyzją marszałka Województwa Łódzkiego z dn. 31.08.2016r., znak: RŚVI.7322.1.22.2016.MP - dokument stracił ważność 2021-04-16 14:00:07
dokument informację dotyczącą wydania decyzji na wniosek Animex Foods Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8, 00- 613 Warszawa z dniu 15 marca 2021 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 04.02.2010 roku, znak: RŚ. 7648-2/09 ze zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę - 1920 ton tusz/dobę zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Wschodniej 21 - Animex Foods Oddział K4 w Kutnie 2021-04-01 10:55:08
dokument Informacja dotyczącą wydania decyzji w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 8.01.2007 roku, znak: RŚ. 7648 - 1/06 ze zmianami wydanego Krajowej Spółce Cukrowej S. A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87 - 100 Toruń Oddział "Cukrownia Dobrzelin", ul. Wł. Jagiełły 92, 99 -319 Dobrzelin na prowadzenie instalacji w Cukrowni Dobrzelin. 2021-03-26 12:21:21
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej - GN.683.17.2014.ŁR - dokument stracił ważność 2021-03-26 10:57:13
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Kutnowskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości - GN.6821.32.2020 - dokument stracił ważność 2021-03-26 10:53:56
dokument Informacja dotycząca wydania decyzji na wniosek ZORINA Sp. z o.o. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 28.12.2017 roku na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa mleka o zdolności przyjmowania obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej ponad 200 ton mleka na dobę, zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Toruńskiej 22. 2021-03-22 14:33:56
dokument Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 25.02.2021r., znak WA.ZUZ.5.4210.41.2021.AS o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wniosek państwa Patrycji i Łukasza Zasadzkich - dokument stracił ważność 2021-03-10 07:46:31
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 26.02.2021 r., znak: WA.RUZ.421.12.2018.AM o zebraniu materiału dowodowego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla GDDKiA na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia autostrady A1. - dokument stracił ważność 2021-03-05 11:50:21
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 26.02.2021r., znak: WA.ZUZ.5.4210.88.2021.PK o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wniosek HE3 Enterprises 1 Sp. z o.o. - dokument stracił ważność 2021-03-04 12:54:53
dokument Zawiadomienie GN.6821.32.2020 o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. - dokument stracił ważność 2021-03-04 09:20:39
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Kutnowskiego o umorzeniu postępowania administracyjnego. - dokument stracił ważność 2021-02-25 09:13:09
dokument Informacja dotycząca prowadzenia na wniosek Animex Kutno Sp. zo.o. , ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 25.02.2015 roku, znak: RŚ.6222.3.2015 ze zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego (oprócz mleka) o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę zlokalizowanej w Oddziale K1 w Kutnie przy ul. Intermodalnej 8 - dokument stracił ważność 2021-02-24 11:32:06
dokument Informacja dotycząca prowadzenia na wniosek Animex Foods Sp. zo.o. postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 04.02.2010 roku, znak: RŚ.7648-2/09 ze zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę - 1920 ton tusz/ dobę zlokalizowanej w Oddziale K4 w Kutnie przy ul. Wschodniej 21 - dokument stracił ważność 2021-02-24 11:26:04
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 11.02.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.88.2021.PK o wszczęciu postępowania na wniosek HE3 Enterprises 1 SP. z o.o. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2021-02-23 14:49:31
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości - GN.6821.32.2020 - dokument stracił ważność 2021-02-22 13:01:31
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Kutnowskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości - GN.6821.62.2019 - dokument stracił ważność 2021-02-19 12:32:28
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Kutnowskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości - GN.6821.59.2019 - dokument stracił ważność 2021-02-19 12:28:06
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Kutnowskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości - GN.6821.58.2019 - dokument stracił ważność 2021-02-19 12:26:44
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic, wyznaczeniu punktów/wznowieniu znaków granicznych. - dokument stracił ważność 2021-02-19 09:36:46
dokument Postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 08.02.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.693m.2020.MC o zmianie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych zlokalizowanych na działkach nr: 56, 142, 163, 171, 173 -176, 255, 256, 260, 262/2, 263/3, 350, ob. Dobrzelin i dz.nr 1,2 ob. Grabów, gm. Żychlin oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do rowu drogowego połączonego z rowem melioracyjnym R-1 - dokument stracił ważność 2021-02-16 14:06:49
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w mieście Kutnie, oznaczoną jako działka nr 514/3. - dokument stracił ważność 2021-02-16 14:02:43
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 02.02.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.793m.2020.KJ o wszczęciu postępowania na wniosek Genexy Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2021-02-09 14:26:49
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 02.02.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.781m.2020.KJ o wszczęciu postępowania na wniosek Genexy Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2021-02-09 14:24:56
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 28.01.2021r., znak: WA.RUZ.4210.384m.2020.KP o wszczęciu, na wniosek pełnomocnika PGNiG GAZOPROJEKT S.A., postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach inwestycji pn. "Budowa gazociągu DN Gustorzyn - Wronów, ETAP II Leśniewice - Rawa Mazowiecka stanowiącego część gazociągu Gustorzyn - Tworóg wraz z infrastrukturą niezbędna do jego obsługi na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego" - dokument stracił ważność 2021-02-09 14:22:22
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 02.02.2021r., znak: WA.RUZ.4210.277m.2020.MJ o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pn. "Budowa gazociągu DN Gustorzyn - Wronów, ETAP II Leśniewice - Rawa Mazowiecka stanowiącego część gazociągu Gustorzyn - Tworóg wraz z infrastrukturą niezbędna do jego obsługi na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego" - dokument stracił ważność 2021-02-09 14:17:37
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 26.01.2021 r., znak: WA.ZUZ.4210.693m.2020.MC o wydaniu decyzji dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 3+982 do km 4+409" - dokument stracił ważność 2021-02-03 15:03:57
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 25.01.2021 r., znak: WA.RUZ.4210.314m.2020.WP o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód powierzchniowych oraz wprowadzanie ścieków do wód, a także wykonanie urządzeń wodnych oraz ich likwidacja - obiektów służących do ujmowania wód powierzchniowych i do wprowadzania ścieków do wód i urządzeń wodnych dla potrzeb inwestycji. - dokument stracił ważność 2021-02-02 14:56:00
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 26.01.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.41.2021.AS o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej ujmującej wody podziemne z utworów kenozoicznych lub jurajskich oraz na usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych z wnioskowanej studni, zlokalizowanej na działce oznaczonej nr ewid. 58/3, obręb Wychny, gm. Krośniewice - dokument stracił ważność 2021-02-02 14:53:52
dokument Zawiadomienia o czynnościach ustalenia granic działki ewidencyjnej. - dokument stracił ważność 2021-02-02 14:02:23
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 22.01.2020 r., znak: WA.RUZ.4210.262m.2020.JSM o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego GDDKiA na usługę wodną oraz wygaszającej pozwolenie wodnoprawne udzielone na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. - dokument stracił ważność 2021-02-01 15:19:17
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie GN.6821.62.2019 - dokument stracił ważność 2021-01-29 13:00:04
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie GN.6821.59.2019 - dokument stracił ważność 2021-01-29 12:58:49
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie GN.6821.58.2019 - dokument stracił ważność 2021-01-29 12:52:51
dokument Zawiadomienie o wznowieniu znaków/wyznaczeniu punktów granicznych. - dokument stracił ważność 2021-01-27 14:01:05
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 11.01.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4213.4m.2020.AG o wydaniu na wniosek Prezydenta Miasta Kutno, Pl. Piłsudskiego 18, 99 - 300 Kutno decyzji o wygaśnięciu pozwolenia wodnoprawnego Starosty Kutnowskiego, znak:RŚ.6341.1.20.2015 i RŚ.63412.16.2015 z dnia 25.09.2020 r. - dokument stracił ważność 2021-01-25 10:27:32
dokument Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 08.01.2007 roku, znak: RŚ.7648 - 1/06 ze zmianami wydanego Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87 - 100 Toruń Oddział "Cukrownia Dobrzelin", ul. Wł. Jagiełły 92, 99 - 319 Dobrzelin na prowadzenie instalacji w Cukrowni Dobrzelin. - dokument stracił ważność 2021-01-19 09:53:26
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic, wyznaczeniu punktów/wznowieniu znaków granicznych. - dokument stracił ważność 2021-01-14 09:35:20
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych działki. - dokument stracił ważność 2021-01-04 09:19:06
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 21.12.2020r., znak: WA.RUZ.4210.204m.2020.RB o wszczęciu, na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach inwestycji pn. "Budowa gazociągu DN Gustorzyn - Wronów, ETAP II Leśniewice - Rawa Mazowiecka stanowiącego część gazociągu Gustorzyn - Tworóg wraz z infrastrukturą niezbędna do jego obsługi na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego" - dokument stracił ważność 2020-12-31 11:04:57
dokument Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 17.12.2020r., znak: WA.ZUZ.4210.693m.2020.MC o wszczęciu na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi postępowania w sprawie wydania w ramach inwestycji pn. ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 3+982 do km 4+409? pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych zlokalizowanych na działkach nr: 56, 142, 163, 171, 173 -176, 255, 256, 260, 262/2, 263/3, 350, ob. Dobrzelin i dz.nr 1,2 ob. Grabów, gm. Żychlin oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do rowu drogowego połączonego z rowem melioracyjnym R-1 - dokument stracił ważność 2020-12-29 09:27:31
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 15.12.2020r., znak: WA.RUZ.4210.252m.2020.KP o wszczęciu na wniosek GDDKiA reprezentowanej przez pełnomocnika postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze Stacji Poboru Opłat Kutno Północ w pasie autostrady A1 w km 244+755, 244+768, 244+783, 244+765, 244+782, 244+822, 244+858 poprzez istniejące wyloty do rowów drogowych na dz. nr ew. 3/2,6, ob. Sójki, gm. Strzelce - dokument stracił ważność 2020-12-28 11:36:39
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 03.12.2020r., znak: WA.RUZ.4210.277m.2020.MJ o wszczęciu na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące projektowanym gazociągiem DN1000 wraz z linią energetyczną światłowodową pod dnem rzeki Słudwi w km ok. 23+ 340, powiat kutnowski oraz rzeki Igla, cieku Kanał 17 i cieku Laktoza, pow. łowicki, woj. łódzkie rzeki Pisia ? Zwierzyniec, powiat skierniewicki, woj. mazowieckie. - dokument stracił ważność 2020-12-16 09:11:42
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi, w obrębie W-5, oznaczoną jako dz. 121/10. - dokument stracił ważność 2020-12-10 10:31:47
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 04.12.2020 r., znak: WA.RUZ.4210.307m.2020.JD o wszczęciu postępowania na wniosek Prezero Service Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99 - 300 Kutno w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Krzyżanówek, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu tj. Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. ul. Lotnicza 1, 99 - 300 Kutno. - dokument stracił ważność 2020-12-08 12:13:57
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 23.11.2020 r., znak:WA.ZUZ.5.4213.4m2020.AG o wszczęciu na wniosek Prezydenta Miasta Kutno, Pl. Piłsudskiego 18, 99 - 300 Kutno postępowania w sprawie wygaszenia w całości decyzji Starosty Kutnowskiego, znak RŚ.6341.1.20.2015 i RŚ.6341.2.16.2015 z dnia 25.09.2020 r. - dokument stracił ważność 2020-12-04 12:12:35
dokument Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 24.11.2020r., znak: WA.ZUZ.4210.253m.2020.KM o wszczęciu na wniosek Gminy Krzyżanów postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urządzenia wodnego, tj. rowu o długości 223m z przepustem poprzecznym w ciągu drogi powiatowej nr 2160E i dwoma przepustami gospodarczymi (dz. nr 47, 32/7, 32/6, 32/11, 63, 65/6, 75/1, ob. Rustów, gm. Krzyżanów) oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu ww. rowem wód opadowych i roztopowych do rzeki Ochni w km 7+071 - dokument stracił ważność 2020-12-02 14:54:07
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 24.11.2020 r., znak: WA.RUZ.4210.254m.2020.KP o wszczęciu, na wniosek GDDKiA reprezentowanej przez pełnomocnika postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze Stacji poboru Opłat Kutno Wschód w psie autostrady A1 od km 253+515 poprzez istniejący wylot do rowu drogowego na dz. nr ew. 14/2, ob. Sokołów, gm. Krzyżanów. - dokument stracił ważność 2020-12-01 11:35:00
dokument Informacja dotycząca prowadzenia na wniosek ZORINA Sp. z o.o. postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 28.12.2017 roku na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa mleka o zdolności przyjmowania obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej, ponad 200 ton mleka na dobę, zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Toruńskiej 22. - dokument stracił ważność 2020-11-27 11:22:58
dokument Obwieszczenie z dnia 06.11.2020r., znak: WA.RUZ.4210.262m.2020.JSM o wszczęciu, na wniosek pełnomocnika GDDKiA, przez PGW Wody Polskie - Dyrektora RZGW w Warszawie, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z fragmentu autostrady A1 od km 244+300 do km 295+850 oraz wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 31.08.2016r., znak: RŚVI.7322.1.22.2016.MP - dokument stracił ważność 2020-11-16 09:52:55
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej. - dokument stracił ważność 2020-10-22 13:13:24
dokument Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 30.09.2020 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.1.454m.2020.BM o wszczęciu postępowania, na wniosek Pani Marianny Banak, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej w m. Dąbrowice, gm. Dąbrowice i szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych za pomocą ww. studni. - dokument stracił ważność 2020-10-21 10:47:14
dokument Zawiadomienie o wznowieniu znaków/wyznaczeniu punktów granicznych, ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej. - dokument stracił ważność 2020-10-13 08:16:11
dokument Informacja dotycząca wydania w dniu 23 września 2020 roku decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę - 1920 ton tusz na dobę, zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Wschodniej 21 w zakresie podmiotu prowadzącego instalację na Animex Foods Sp. z o.o. i nazwy zakładu, w którym instalacja jest eksploatowana oraz kopia decyzji znak: RŚ.7648-2/09 z dnia 23.09.2020r. 2020-10-09 12:42:44
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej. - dokument stracił ważność 2020-10-09 09:01:53
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej. - dokument stracił ważność 2020-10-07 15:12:36
dokument Informacja dotycząca wydania decyzji w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 08.01.2007 roku, znak: RŚ.7648 - 1/06 ze zmianami wydanego Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń Oddział "Cukrownia Dobrzelin", ul. Wł. Jagiełły 92, 99-319 Dobrzelin na prowadzenie instalacji w Cukrowni Dobrzelin. 2020-10-06 08:53:44
dokument Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 29.09.2020, znak: WA.RUZ.4210.195m.2020.KP (data wpływu 05.10.2020r.) o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PKP PLK S.A., w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowu oraz wykonanie urządzeń wodnych - wylotu na dz. nr ew. 168, 250/3, 250/4, 283/15, 284/12, 411/3, ob. 0002 Grunwald, m. Kutno. - dokument stracił ważność 2020-10-06 08:33:54
dokument Zawiadomienie o wznowieniu znaków/wyznaczeniu punktów granicznych, ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej. - dokument stracił ważność 2020-10-06 08:21:12
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic i wyznaczeniu punktów granicznych. - dokument stracił ważność 2020-09-15 10:28:49
dokument Postanowienie Starosty Kutnowskiego z dnia 8 września 2020 roku znak: GN.683.4.2016 - dokument stracił ważność 2020-09-10 10:45:20
dokument Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi oznaczoną jako działka nr 308/71. - dokument stracił ważność 2020-09-10 10:44:06
dokument Postanowienie Starosty Kutnowskiego z dnia 8 września 2020 roku znak: GN.683.3.2016 - dokument stracił ważność 2020-09-10 10:42:32
dokument Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi oznaczoną jako działka nr 308/65 - dokument stracił ważność 2020-09-10 10:33:41
dokument Ogłoszenie (zawiadomienie) o wszczęciu postępowania znak: GN.6821.45.2019 - dokument stracił ważność 2020-09-03 11:47:40
dokument Ogłoszenie (zawiadomienie) o wszczęciu postępowania znak: GN.6821.68.2019 - dokument stracił ważność 2020-09-03 11:46:44
dokument Ogłoszenie (zawiadomienie) o wszczęciu postępowania znak: GN.6821.59.2019 - dokument stracił ważność 2020-09-03 11:45:13
dokument Ogłoszenie (zawiadomienie) o wszczęciu postępowania znak: GN.6821.58.2019 - dokument stracił ważność 2020-09-03 11:43:59
dokument Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 04.02.2010 roku, znak: RŚ.7648-2/09 ze zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę - 1920 ton tusz/dobę zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Wschodniej 21, w zakresie zmiany beneficjenta decyzji oraz nazwy zakładu, w którym instalacja jest eksploatowana. - dokument stracił ważność 2020-07-31 13:10:50
dokument Obwieszczenie z dnia 22.07.2020r., znak: KUZ.421.64.3.2019.MŁ o wydaniu przez Prezesa PGW Wody Polskie w postępowaniu odwoławczym rozstrzygnięcia administracyjnego w sprawie wydanego przez Dyrektora RZGW w Warszawie w dniu 19.06.2019r. na wniosek GDDKiA pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu autostrady A1 od km 230+817 do km 295+850 do wód oraz do ziemi. - dokument stracił ważność 2020-07-29 09:36:22
dokument Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 08.01.2007 roku , znak: RŚ.7648 - 1/06 ze zmianami wydanego Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87 - 100 Toruń Oddział "Cukrownia Dobrzelin", ul. Wł. Jagiełły 92, 99 - 319 Dobrzelin na prowadzenie instalacji w Cukrowni Dobrzelin. - dokument stracił ważność 2020-07-20 08:47:37
dokument Informacja dotycząca wydania decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane Starosty Kutnowskiego z dnia 04.07.2012 roku, znak:RŚ.6222.1.2012 ze zmianami wydane na rzecz Animex Kutno Sp. z o.o. Oddział K2 w Kutnie, ul. Południowa 4. 2020-07-15 14:47:24
dokument Postanowienie o powołaniu biegłego w celu sporządzenia operatu szacunkowego dla ustalenia odszkodowania. - dokument stracił ważność 2020-07-13 09:56:07
dokument Informacja o nowym terminie załatwienia sprawy GN.683.4.2016 - dokument stracił ważność 2020-07-06 14:12:25
dokument Informacja o nowym terminie załatwienia sprawy GN.683.3.2016 - dokument stracił ważność 2020-07-06 14:11:16
dokument Zawiadomienie o ustaleniu oraz przyjęciu granic, wyznaczeniu, wznowieniu punktów granicznych. - dokument stracił ważność 2020-06-29 09:14:27
dokument Informacja z dnia 18.06.2020 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.116m.KM o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu, Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. M. Rataja w Mieczysławowie, 99 - 314 Krzyżanów pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu do rowu melioracyjnego R-S2/2 w km 0+140 ścieków bytowych oraz ścieków z płukania odżelaziaczy w oczyszczalni ścieków bytowych po wstępnej sedymentacji, istniejącym wylotem zlokalizowanym na działce nr ew. 254/1, ob. 0030 Wały, gm. Krzyżanów. - dokument stracił ważność 2020-06-26 10:32:09
dokument Obwieszczenie z dnia 08.06.2020 roku, znak: WA.ZUZ.5.4210.1.125.2020.AO w wydaniu przez Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu, Gminie Krzyżanów pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków komunalnych, będących mieszaniną ścieków bytowych i ścieków przemysłowych z terenu Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Ktery do rowu melioracyjnego R-G poprzez istniejący wylot w km 1+720. - dokument stracił ważność 2020-06-16 11:14:50
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków. - dokument stracił ważność 2020-06-09 09:30:52
dokument Informacja Starosty Kutnowskiego z dnia 28 maja 2020 roku dotycząca bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Kutnie. 2020-05-29 10:08:50
dokument Ogłoszenie Starosty Kutnowskiego z dnia 20 maja 2020 roku dotyczące prowadzenia bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Kutnie. 2020-05-21 09:18:06
dokument Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 04.07.2012 roku, znak: RŚ.6222.1.2012 ze zmianami wydanego na rzecz Animex Kutno Sp. z o.o. na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub pasz z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego innych niż wyłącznie mleko o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę, zlokalizowanej w Oddziale K2 w Kutnie przy ul. Południowej 4 w zakresie uwzględnienia w pozwoleniu zintegrowanym wymogów określonych w konkluzjach BAT zawartych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/2031 z dn.12.11.2019r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) oraz zmian w instalacji związanych ze wzrostem produkcji, o charakterze zmiany nieistotnej oraz wykreślenia z decyzji punktu V dotyczącego objęcia pozwoleniem zintegrowanym wprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu ujętych w system kanalizacji deszczowej, wprowadzanych do rowu melioracyjnego R-D1 /ziemi/ . - dokument stracił ważność 2020-05-18 14:23:18
dokument Decyzja z dnia 27.04.2020r., znak:WA.ZUZ.5.4210.3.11.2020.KJ wydana prze Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu, udzielająca Panu Mariuszowi Popławskiemu pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód powierzchniowych z rzeki Bzury dla potrzeb nawadniania upraw rolniczych w m. Siemienice i Młogoszyn, gm. Krzyżanów. - dokument stracił ważność 2020-05-04 13:53:49
dokument Obwieszczenie z dnia 08.04.2020r., znak: WA.ZUZ.5.4210.1.125.2020.AO o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu, Gminie Krzyżanów pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzania ścieków komunalnych, bedących mieszaniną ścieków bytowych i ścieków przemysłowych z terenu Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Ktery do rowu melioracyjnego R-G poprzez istniejący wylot w km 1+720. - dokument stracił ważność 2020-04-22 12:35:26
dokument Komunikat w sprawie Powiatowej Wypożyczalni Rowerów 2020-03-23 15:07:24
dokument Informacja dotycząca ogłoszonego naboru na stanowisku podinspektora w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym w Starostwie Powiatowym w Kutnie. - dokument stracił ważność 2020-03-17 11:18:39
dokument Komunikat Starosty Kutnowskiego z dnia 16 marca 2020 roku. 2020-03-16 11:43:14
dokument Komunikat Starosty Kutnowskiego z dnia 13 marca 2020 roku. 2020-03-16 07:52:46
dokument Schemat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem - powiat kutnowski. 2020-03-13 15:17:12
dokument Zarządzenie Nr 6/20 Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zaleceń dla mieszkańców województwa łódzkiego w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną. 2020-03-12 14:58:09
dokument Obwieszczenie z dnia 20.02.2020 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.3.11.2020.KJ o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu Panu Mariuszowi Popławskiemu pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z rzeki Bzury dla potrzeb nawadniania upraw rolniczych w m. Siemienice i Młogoszyn, gm. Krzyżanów. - dokument stracił ważność 2020-03-10 11:50:53
dokument Obwieszczenie z dnia 24.02.2020r., znak: WA.ZUZ.421.1.499.2019.KP o wydaniu na wniosek SIRMAX POLSKA Sp. z o.o. w Kutnie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci 3 studni głębinowych (nr 1, nr 2, nr 3) w m. Kutno, obręb Sklęczki i usługę wodną - pobór wód podziemnych za pomocą ww. studni na cele technologiczne zakładu adzania wód opadowych i roztopowych z terenu dz. 297/106 przy ul. Sklęczkowskiej 18 w Kutnie do urządzeń kanalizacyjnych Odlewni Kutno Sp. z o.o. - dokument stracił ważność 2020-02-28 14:58:31
dokument Obwieszczenie z dnia 11.02.2020r., znak: WA.RUZ.421.422.2019.PS o wszczęciu postępowania na wniosek firmy EKOBUD Robert Liwiński, ul. Sklęczkowska 18, Kutno w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków bytowo - przemysłowych pochodzących z terenu ww. zakładu do urządzeń kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. w Kutnie oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu dz. 297/106 przy ul. Sklęczkowskiej 18 w Kutnie do urządzeń kanalizacyjnych Odlewni Kutno Sp. z o.o. - dokument stracił ważność 2020-02-18 09:33:31
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Wydmowej w Łodzi (dz. nr 121/10) - dokument stracił ważność 2020-02-05 10:53:17
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Wydmowej w Łodzi (dz. nr 121/13) - dokument stracił ważność 2020-02-05 10:52:05
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Wydmowej w Łodzi (dz. nr 121/12) - dokument stracił ważność 2020-02-05 10:50:58
dokument Obwieszczenie z dnia 27.01.2020r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.499.2019.KP (data wpływu 31.01.2020r.) o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia na wniosek SIRMAX POLSKA Sp. z o.o. w Kutnie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci 3 studni głębinowych (nr 1, nr 2, nr 3) w m. Kutno, obręb Sklęczki i usługę wodną - pobór wód podziemnych za pomoca ww. studni na cele technologiczne zakładu. - dokument stracił ważność 2020-02-03 10:33:40
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie, ul. Oporowska 7. - dokument stracił ważność 2020-01-30 09:42:42
dokument Ogłoszenie z dnia 13.01.2020r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.443.2019.AG (data wpływu 20.01.2020r) o wszczęciu postępowania, w sprawie udzielenia przez Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę odcinka rowu melioracyjnego R-C13/1 na rurociąg na dz. nr ew. 105, ob. Leszczynek, gm. Kutno. - dokument stracił ważność 2020-01-21 12:13:00
dokument Ogłoszenie z dnia 30.12.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.487.2019.AS o wszczęciu postepowania na wniosek MZGKiM w Krośniewicach w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie usługi wodnej polegającej na wprowadzeniu do ziemi oczyszczonych w mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych pochodzących z budynku komunalnego w m. Morawce. - dokument stracił ważność 2020-01-08 14:20:29
dokument Informacja dotycząca wydania decyzji w sprawie nieistotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 24.08.2007r., znak: RŚ.7648-2/06 ze zmianami wydanego CEDROB S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów (poprzedni podmiot prowadzący instalację i inicjujący wniosek - Kutnowskie Zakłady Drobiarskie "EXDROB" S.A. w restrukturyzacji) na prowadzenie instalacji uboju drobiu w Kutnie przy ul. Mickiewicza 108. 2020-01-07 12:15:51
dokument Informacja dotycząca wydania decyzji w sprawie istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 19.08.2014r., znak: RŚ.6222.4.2014 ze zmianami wydanego Lampre Polska Sp. z o.o., ul. Wschodnia 8, 99-300 Kutno dla instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych o zużyciu rozpuszczanika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Wschodniej 8. 2019-12-31 10:40:38
dokument Ogłoszenie z dnia 18.12.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.421.2019.AG (data wpływu 24.12.2019r) o wszczęciu postępowania, na wniosek ECO Kutno Sp. z o.o., w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzania ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie Ciepłowni Miejskiej Nr 1 do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność PWiK Sp. z o.o. w Kutnie. - dokument stracił ważność 2019-12-31 10:26:26
dokument Obwieszczenie z dnia 16.12.2019 r., znak WA.RUZ.421.382.2019.WC o wszczęciu postępowania, na wniosek Miasta Kutno, w sprawie wygaszenia decyzji starosty kutnowskiego RŚ.6223-34/09 i wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych do rzeki Ochni w km 15+500 jej biegu, wylotem PE o średnicy 1200 położonym na dz. nr 288/22, ob. Łąkoszyn - m. Kutno, poprzez rów odpływowy. - dokument stracił ważność 2019-12-18 12:19:36
dokument Obwieszczenie z dnia 04.12.2019r., znak: WA.RUZ.421.391.2019.RB (data wpływu 10.12.2019r) o wszczęciu postępowania, na wniosek PLK S.A., w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę obiektu mostowego zlokalizowanego nad rzeką Ochnią w km 15+553 jej biegu, w km 124+561 linii kolejowej nr 3 (E20), [dz. nr 2-284/1, 2-284/2, ob.Grunwald, dz. nr 6-288/22, ob. Łąkoszyn - m. Kutno] - dokument stracił ważność 2019-12-11 10:38:54
dokument Ogłoszenie z dnia 22.11.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.398.2019.PK o wszczęciu postępowania na wniosek SIRMAX Sp. z o.o. w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego w mieszaninie ze ściekami socjalno - bytowymi powstającymi na terenie zakładu przy ulicy Odlewniczej w Kutnie do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własnośc innych podmiotów - PWiK Sp. z o.o. w Kutnie. - dokument stracił ważność 2019-12-03 15:14:24
dokument Obwieszczenie z dnia 26.11.2019r., znak: WA.RUZ.421.128.2019.MN.MS (data wpływu 02.12.2019r) o wydaniu przez Wody Polskie, na wniosek Pana Macieja Króla w dniu 26.11.2019 r. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych w m. Plecka Dąbrowa, gm. Bedlno, i usługę wodną - pobór wód podziemnychz utworów czwartorzędowych za pomocą ww. urządzenia wodnego. - dokument stracił ważność 2019-12-03 15:02:50
dokument Obwieszczenie z dnia 19.11.2019r., znak: WA.RUZ.421.314.2019.RB o wszczęciu postępowania, na wniosek PKP ENERGETYKA S.A., w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicy linii brzegu i przez wały przeciwpowodziowe linii kablowej 110kV relacji: Tor I - PT Kutno Majdany - GPZ Sklęczki; Tor II - PT Kutno Majdany - RPZ Stara Wieś wraz z traktem światłowodowym na potrzeby zasilania podstacji trakcyjnej PT Kutno Majdany. - dokument stracił ważność 2019-11-26 10:47:47
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic i wyznaczeniu punktów granicznych. - dokument stracił ważność 2019-11-20 09:26:37
dokument Obwieszczenie z dnia 06.11.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.328.2019.PK o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej dla odwierconego na dz. Nr ew. 133, obrę 3 - Byszew otworustydziennego oraz usługę wodną polegającą na poborz wód podziemnych z czwartorzędowych pokładów wodonośnych w celu nawadniania upraw. - dokument stracił ważność 2019-11-13 12:31:42
dokument Ogłoszenie z dnia 4.11.2019r, znak: WA.ZUZ.5.421.1.366.2019.JS o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego przez firmę PPHU ELEX Jolanta Środecka, ul. Zielna 11 w Kutnie do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność innych podmiotów. - dokument stracił ważność 2019-11-08 13:21:01
dokument Ogłoszenie z dnia 31.10.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.376.2019.JS o wszczęciu postępowania, na wniosek Nexera Sp. z o.o. z/s w Warszawie działającej przez pełnomocnika, w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na przejście podziemnym rurociągiem - kablem światłowodowym w rurze osłonowej pod dnem Kanału Stradzewskiego w km 0+300 (dz. nr ew. 125/2, ob. Gosławice, gm. Bedlno). - dokument stracił ważność 2019-11-07 10:48:40
dokument Obwieszczenie z dnia 28.10.2019r., znak: WA.RUZ.421.83.2019.MN.PS o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Macieja Króla w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych w m. Annetów, gm. Bedlno, i usługę wodną - pobór wód podziemnychz utworów czwartorzędowych za pomocą ww. urządzenia wodnego zlokalizowanego na terenie Fermy Drobiu, dz. nr ew.131/1, ob. Franciszków, gm. Bedlno. - dokument stracił ważność 2019-11-05 12:56:36
dokument Ogłoszenie Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej o sprzedaży ciągnika rolniczego i przyczepy wywrotki. - dokument stracił ważność 2019-11-04 09:02:36
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic i wyznaczeniu punktów granicznych. - dokument stracił ważność 2019-10-30 15:14:20
dokument Obwieszczenie z dnia 23.10.2019r., znak: WA.RUZ.421.128.2019.MN.MS o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Macieja Króla w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych w m. Plecka Dąbrowa, gm. Bedlno, i usługę wodną - pobór wód podziemnychz utworów czwartorzędowych za pomocą ww. urządzenia wodnego. - dokument stracił ważność 2019-10-30 08:26:35
dokument Ogłoszenie z dnia 21.10.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.346.2019.AS o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowu krytego R-D wraz ze studzienkami wpustowymi, likwidację przepustu w ciągu obecnie istniejacego rowu otwartego oraz na usługę wodna polegająca na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do nowego odcinka rowu R-D w Kutnie, ob. Sklęczki. - dokument stracił ważność 2019-10-25 12:37:00
dokument Ogłoszenie z dnia 01.10.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.349.2019.JS o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Krzyżanów przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowy 2 przepustów na rowie przydrożnym, budowę nowego przepustu pod skrzyżowaniem i likwidację przepustu pod drogą gminną nr 102152E - m. Kaszewy Tarnowskie, gm. Krzyżanów. - dokument stracił ważność 2019-10-08 14:33:54
dokument INFORMACJA Starosty Kutnowskiego dot. wyłożenia projektów operatów opisowo - kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków (gm. Bedlno - obręb Dębowa Góra, Głuchów, Wewiórz, Żeronice). - dokument stracił ważność 2019-10-04 08:43:07
dokument Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz wyznaczeniu punktów i wznowienia znaków granicznych. - dokument stracił ważność 2019-10-01 09:52:44
dokument Obwieszczenie z dnia 19.09.2019 r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.328.2019.PK o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia na wniosek Pana Mariusza Szulczewskiego przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej w m. Byszew, gm. Kutno i usługę wodną - pobór wód podziemnych za pomocą ww. studni. - dokument stracił ważność 2019-09-25 10:57:37
dokument Ogłoszenie z dnia 12.09.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.271.2019.AG o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzenia ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających w wyniku działalności ręcznej myjni samochodowej i usług prania dywanów i tapicerki samochodowej - firma GUMET s.c., ul. Leśmiana 2 w Kutnie do sieci kanalizacyjnej stanowiącej własność PWiK Sp . z o.o. w Kutnie. - dokument stracił ważność 2019-09-24 09:07:41
dokument Obwieszczenie z dnia 16.09.2019r., znak: WA.RUZ.421.278.2019.AR Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania, na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na przejście linią kablową w rurze osłonowej nad korytem rzeki Miłonki w km 0+712 (zamocowanej do barierki wiaduktu kolejowego, na dz. nr ew. 9/2, ob. Skłóty, gm. Krośniewice) oraz nad korytem rzeki Ochni w km 20+932 (zamocowanej do obejm istniejących konstrukcji wsporczych rur zabudowanych na wiadukcie kolejowym, na dz. nr ew. 394, ob. Gołębiewek, gm. Kutno). - dokument stracił ważność 2019-09-23 10:21:58
dokument Obwieszczenie z dnia 11.09.2019r., znak: WA.RUZ.421.283.2019.JD o wszczęciu postepowania, na wniosek PKP ENERGETYKA S.A., w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie pod dnem rzeki Miłonki linią energetyczną 110 kV, wraz z liniami telekomunikacyjnymi oraz przejście elektroenergetycznymi przyłączami kablowymi zasilaczy trakcyjnych 3 KV wraz z kablami sterowania odłącznikami i przyłączami telekomunikacyjnymi, na terenie działki nr 86/2, ob. 1-Bielice, gm. Krosniewice. - dokument stracił ważność 2019-09-18 12:12:39
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic i wyznaczeniu punktów granicznych. - dokument stracił ważność 2019-09-18 10:28:58
dokument Informacja dotycząca wydania w dniu 27.08.2019r. na wniosek Animex K4Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę - 1920 ton tusz na dobę, zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Wschodniej 21 w zakresie nazwy prowadzacego instalację i nazwy zakładu oraz kopia decyzji. 2019-09-16 10:51:23
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic i wyznaczeniu punktów granicznych. - dokument stracił ważność 2019-09-13 09:09:16
dokument Obwieszczenie z dnia 02.09.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.207.2019.KP Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o udzieleniu przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu PCC Intermodal S.A. Terminala Kontenerowego w Kutnie do rowu melioracyjnego. - dokument stracił ważność 2019-09-12 09:37:37
dokument Ogłoszenie z dnia 02.09.2019r., znak: WA.RUZ.421.227.2019.JD o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzenia ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu zakładu EKO SELEKT przy ulicy Majdany 6A w Kutnie do zbiornika i dalej do urządzeń kanalizacyjnych GOŚ Sp. z o.o. w Kutnie. - dokument stracił ważność 2019-09-10 13:42:06
dokument Obwieszczenie z dnia 04.09.2019r., znak: WA.RUZ.421.188.2019.PS Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie o wszczęciu, na wniosek Zakładu Gospodarowania Odpadami "EKO ALF", Gołębiew Nowy 5A, 99 - 300 Kutno, postępowania w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych z utwardzonego terenu zakładu "EKO ALF", do istniejącego stawu zlokalizowanego na dz. nr. 104/1, ob. Gołębiew, gm. Kutno. - dokument stracił ważność 2019-09-06 10:15:12
dokument Obwieszczenie z dnia 23.08.2019r., znak: WA.RUZ.421.273.2019.RB Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie o wszczęciu, na wniosek pełnomocnika PKP Energetyka S.A., postępowania w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjno - rozsączającego oraz usługę wodną polegającą na pdprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do projektowanego zbiornika na dz. nr. 1054/36, ob. Raszew Piaski, Miasto Kutno. - dokument stracił ważność 2019-09-02 13:33:56
dokument Ogłoszenie z dnia 21.08.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.161.2019.AS o postępowaniu w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji z dnia 31.07.2019r. o udzielonej przez Wody Polskie Gminie Krzyżanów na pobór wód podziemnych i na wprowadzenie do rowu melioracyjnego RK wód popłucznych z terenu stacji wodociągowej. - dokument stracił ważność 2019-09-02 13:19:50
dokument Ogłoszenie z dnia 09.08.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.2.188.2018.MP o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną. - dokument stracił ważność 2019-08-30 08:05:57
dokument Ogłoszenie z dnia 09.08.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.2.182.2018.MP o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzenia ścieków zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu zakładu CEDROB S.A. przy ul. Mickiewicza 108 w Kutnie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu. - dokument stracił ważność 2019-08-21 15:09:35
dokument Obwieszczenie z dnia 31.07.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.207.2019.PK Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu PCC Intermodal S.A. Terminala Kontenerowego w Kutnie do rowu melioracyjnego. - dokument stracił ważność 2019-08-13 10:29:17
dokument Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 04.02.2010 r., znak: RŚ.7648-2/09 ze zmianami wydanego na rzecz Pini Polonia Sp. z o.o., ul. Wschodnia 21, 99-300 Kutno na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt. - dokument stracił ważność 2019-08-09 14:38:20
dokument Obwieszczenie z dnia 23 lipca 2019r., znak:WA.RUZ.421.12.2018.AM o wniesieniu przez stronę - GDDKiA odwołania od wydanego przez Dyrektora RZGW w Warszawie w dniu 19.06.2019r. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu autostrady A1 od km 230+817 do km 295+850 - zad. II od km 230+814 do km 245+800 - dokument stracił ważność 2019-07-30 08:21:01
dokument Obwieszczenie z dnia 18.07.2019r., znak: WA.RUZ.421.187.2019.PS Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie o wszczęciu, na wniosek Zakładu Gospodarowania Odpadami EKO ALF, Gołębiew Nowy 5A, 99-300 Kutno, postępowania w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu zakładu EKO ALF, do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu, tj. punktu zlewnego, stanowiącego własność Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. zo.o. w Kutnie, ul. Lotnicza 1 - dokument stracił ważność 2019-07-25 12:57:44
dokument Informacja dotycząca wydania w dniu 2.07.2019r. decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane Starosty Kutnowskiego z dnia 24.08.2007r., znak: RŚ.7648-2/06 ze zmianami wydane na rzecz Kutnowskiech Zakładów Drobiarskich EXDRÓB S.A. ul. Mickiewicza 108, 99-300 Kutno na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę (drobiu) w zakresie podmiotu prowadzącego instalację na CEDROB S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów wraz z przedmiotową decyzją 2019-07-24 10:57:30
dokument Ogłoszenie z dnia 12.07.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.196.2019.AS o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu Panu Szymonowi Rosiakowi pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z rzeki Bzury w m. Siemieniczki, gm. Krzyżanów dla celów nawodnieniowych upraw rolniczych - dokument stracił ważność 2019-07-23 11:42:52
dokument Ogłoszenie z dnia 12.07.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.183.2018.MP o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu spółce Fresenius Kabi Sp. zo.o. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód odpadowych i roztopowych z terenu Fresenius Kabi Sp. zo.o. Wytwórni Płynów Infuzyjnych, ul. Sienkiewicza 25 w Kutnie do rzeki Ochni wylotami nr 2 i 3 - dokument stracił ważność 2019-07-23 11:36:49
dokument Informacja Starosty Kutnowskiego z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie utworzenia miejsca dla zatrzymanych transportów z odpadami. 2019-07-19 08:56:42
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę odcinka rowu melioracyjnego. - dokument stracił ważność 2019-07-18 10:24:00
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. - dokument stracił ważność 2019-07-12 08:49:49
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie Zarządowi Zlewni w Łowiczu spółce BARTER COAL Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną. - dokument stracił ważność 2019-07-11 10:28:54
dokument Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego własność Powiatu Kutnowskiego. - dokument stracił ważność 2019-07-10 08:41:20
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu na wniosek GDDKiA postępowania w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-07-03 09:44:49
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Krzyżanów przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-07-02 14:40:23
dokument Zawiadomienie o wznowieniu znaków/wyznaczeniu punktów granicznych, ustalenie granic. - dokument stracił ważność 2019-06-25 11:24:01
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu na wniosek Polfarmex SA, ul. Józefów 9, Kutno postępowania w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-06-18 10:13:22
dokument Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 24.08.2007 r., znak: RŚ.7648-2/06 ze zmianami wydanego na rzecz Kutnowskich Zakładów Drobiarskich "EXDROB" S.A./"CEDROB" S.A. - dokument stracił ważność 2019-06-07 09:08:39
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-05-29 09:52:35
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną. - dokument stracił ważność 2019-05-29 09:50:21
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną. - dokument stracił ważność 2019-05-29 09:48:19
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-05-23 09:28:33
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-05-22 12:35:51
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, ul. Staszica 27 - dokument stracił ważność 2019-05-22 12:14:33
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "Domostwo" w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6 - dokument stracił ważność 2019-05-22 12:13:26
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie, ul. Kościuszki 24 - dokument stracił ważność 2019-05-22 12:12:20
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-04-25 10:42:17
dokument Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji administracyjnej - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu autostrady A1. - dokument stracił ważność 2019-04-19 12:09:35
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do prac geodezyjnych w jednostce ewidencyjnej gm. Bedlno w obrębach: Dębowa Góra, Głuchów, Wewiórz, Żeronice. - dokument stracił ważność 2019-04-17 13:00:17
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-04-12 14:51:07
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-04-05 11:12:07
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-03-15 09:02:46
dokument Informacja dotycząca stwierdzenia wygaśnięcia decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane RŚ.7648-1/2009 z dnia 01.09.2009r. wraz z decyzjami zmieniającymi na prowadzenie instalacji do chowu drobiu - trzy kurniki zlokalizowane w Kutnie przy ul. Podrzecznej 2 - dokument stracił ważność 2019-03-01 13:04:28
dokument Informacja dotycząca wydania decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane RŚ.7648-2/2008 z dnia 26.03.2009r. wraz z decyzjami zmieniającymi na eksploatację instalacji chowu drobiu - dwa kurniki w miejscowości Nowa Wieś 5a. 2019-03-01 12:47:16
dokument INFORMACJA Starosty Kutnowskiego dot. wyłożenia projektów operatów opisowo - kartograficznych - dokument stracił ważność 2018-10-22 15:03:27
dokument Informacja dotycząca wydania decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa dla Animex Kutno Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Południowej 4 2018-10-17 08:02:17
dokument Informacja dotycząca postępowania w sprawie nieistotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego z dnia 01.09.2009r., znak: RŚ.7648-1/2009 wraz z decyzjami zmieniającymi. - dokument stracił ważność 2018-10-16 14:35:20
dokument Informacja dotycząca wydania decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji pasz dla Cargill Poland Sp. z o.o., ul. Wołowska 22, 02-675 Warszawa zlokalizowanej w Wytwórni Pasz w Dobrzelinie, ul. Wł. Jagiełły 98. 2018-10-08 12:34:38
dokument Informacja dotycząca wydania decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa dla Animex Kutno Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Intermodalnej 8. 2018-10-08 10:41:31
dokument Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 04.07.2012 r., znak: RŚ.6222.1.2012 ze zmianami wydanego na rzecz Animex Foods K1 Sp. z o.o. - dokument stracił ważność 2018-09-25 08:42:18
dokument Decyzja ustalająca wykaz uprawnionych do udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Wola Pierowa. - dokument stracił ważność 2018-09-21 09:00:23
dokument Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 31.12.2010 r., znak: RŚ.7648-4/2010 zmienionego decyzją z dnia 24.12.2012r., 04.12.2014r. i 01.03.2017r. wydanego na rzecz Cargill Poland Sp. z o.o., ul Wołoska 22, 02-675 Warszawa. - dokument stracił ważność 2018-09-20 11:43:59
dokument Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 19.08.2014 r., znak: RŚ.6222.4.2014 ze zmianami wydanego LAMPRE POLSKA Sp. z o.o., ul. Wschodnia 8, 99-300 Kutno. - dokument stracił ważność 2018-09-20 11:38:22
dokument Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 25.02.2015 r., znak: RŚ.6222.3.2014 ze zmianami wydanego na rzecz Animex Foods K1 Sp. z o.o. - dokument stracił ważność 2018-09-11 11:15:01
dokument Decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu - dwóch kurników o obsadzie 50 000 sztuk brojlerów (200 DJP), zlokalizowanej w miejscowości Nowa Wieś 5a w gminie Kutno. 2018-09-03 11:42:35
dokument Decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu - trzech kurników o obsadzie 50 500 sztuk brojlerów (202 DJP), zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Podrzecznej 2. 2018-09-03 11:39:17
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie dotyczącej ustalenia uprawnionych do udziałów we wspólnocie gruntowej. - dokument stracił ważność 2018-07-27 09:46:15
dokument Informacja dotycząca postępowania w sprawie nieistotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego z dnia 01.09.2009r., znak: RŚ.7648-1/2009 - dokument stracił ważność 2018-07-19 09:30:12
dokument Informacja dotycząca postępowania w sprawie nieistotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego z dnia 26.03.2009r., znak: RŚ.7648-2/2008 - dokument stracił ważność 2018-07-19 09:26:22
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. - dokument stracił ważność 2018-07-19 09:16:34
dokument Decyzja w sprawie ustalenia nieruchomości stanowiącej wspólnotę gruntową wsi Nowe Ktery (Ktery B). - dokument stracił ważność 2018-07-17 08:16:05
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic i wyznaczeniu punktów granicznych. - dokument stracił ważność 2018-07-17 08:07:04
dokument Informacja o zatwierdzeniu uproszczonych planów urządzenia lasu - możliwość odbioru kart zadań 2018-07-12 12:45:47
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Bursy nr 1 w Kutnie, ul. Kościuszki 24B - dokument stracił ważność 2018-07-05 09:33:47
dokument Stanowisko Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie ufundowania tablicy pamiątkowej poległym mieszkańcom gmin powiatu kutnowskiego w latach 1914 - 1921. 2018-06-14 11:33:26
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie dotyczącej ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Nowe Ktery. - dokument stracił ważność 2018-06-11 08:58:57
dokument Decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji młyna zbożowego prowadzoną przez GoodMills Polska Kutno Sp. z o.o., ul. Chopina 29, 99-300 Kutno 2018-05-18 10:16:43
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Bursy nr 1 w Kutnie, ul. Kościuszki 24B - dokument stracił ważność 2018-05-16 12:54:42
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie, ul. Kościuszki 24 A - dokument stracił ważność 2018-05-16 12:53:44
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie, ul. Przemysłowa 6 - dokument stracił ważność 2018-05-16 12:52:38
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie - Azory, 99-300 Kutno - dokument stracił ważność 2018-05-16 12:50:44
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie, ul. Oporowska 7 - dokument stracił ważność 2018-05-16 12:49:29
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie, ul. Okrzei 1a - dokument stracił ważność 2018-05-16 12:48:08
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji ustalającej wykaz uprawnionych do udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Wola Pierowa - dokument stracił ważność 2018-04-27 08:55:38
dokument Ogłoszenie Starosty Kutnowskiego o przystąpieniu do prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obręb: Niedrzew Pierwszy, Niedzrzew Drugi oraz Siemianów. - dokument stracił ważność 2018-04-16 08:41:51
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic i wyznaczeniu punktów granicznych - dokument stracił ważność 2018-03-06 09:01:24
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa ulicy Stalowej w Kutnie" - dokument stracił ważność 2018-02-05 09:00:31
dokument Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji dotyczącej wspólnoty gruntowej wsi Nowe Ktery - dokument stracił ważność 2018-01-17 08:35:27
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Kutnie "Budowa ulicy Stalowej w Kutnie" - dokument stracił ważność 2018-01-08 12:43:35
dokument Informacja dotycząca wydania pozwolenia zintegrowanego - dokument stracił ważność 2018-01-04 13:46:23
dokument Informacja Starosty Kutnowskiego dot. wyłożenia projektu operatu opisowo - kartograficznego - dokument stracił ważność 2017-12-18 12:26:24
dokument Wykaz nieruchomości stanowiacych własność Powiatu Kutnowskiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2017-12-01 09:53:42
dokument INFORMACJA dotycząca podstawowej kwoty dotacji w 2017 roku oraz statystyczna liczba uczniów - Powiat Kutnowski - październik 2017r. 2017-11-20 14:05:35
dokument Decyzja ustalająca wykaz uprawnionych do udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Wola Pierowa - dokument stracił ważność 2017-10-18 07:57:00
dokument Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu realizacji projektu RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - dokument stracił ważność 2017-10-04 14:07:36
dokument Informacja w sprawie postępowania dotyczącego ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Nowe Ktery - dokument stracił ważność 2017-09-29 12:39:35
dokument Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych - dokument stracił ważność 2017-08-16 15:04:02
dokument Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych - dokument stracił ważność 2017-08-14 10:37:32
dokument Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2017-07-28 08:43:52
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wola Pierowa - dokument stracił ważność 2017-07-28 08:34:26
dokument Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych - dokument stracił ważność 2017-06-21 13:25:26
dokument DECYZJA Starosty Kutnowskiego z dnia 07 czerwca 2017r. o odmowie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kotliska, gmina Kutno 2017-06-12 13:05:47
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr A.Troczewskiego w Kutnie - dokument stracił ważność 2017-05-25 09:14:11
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. J.H.Dąbrowskiego w Kutnie - dokument stracił ważność 2017-05-17 11:38:34
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i jej zasilaniem energetycznym w miejscowościach: Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno, gmina Nowe Ostrowy - dokument stracił ważność 2017-05-16 12:19:33
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji ustalającej wykaz osób uprawnionych do udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Wola Pierowa - dokument stracił ważność 2017-05-10 09:11:02
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do prac geodezyjnych w gminie Strzelce w obrębach: Klonowiec Stary oraz Wola Raciborowska 2017-05-02 08:02:13
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie - dokument stracił ważność 2017-04-20 14:47:33
dokument Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 2017-03-24 08:25:59
dokument OGŁOSZENIE o otwartym naborze partnerów w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2017-03-07 15:05:32
dokument DECYZJA Starosty Kutnowskiego z dnia 02 marca 2017 roku ustalająca jakie nieuchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Wola Pierowa 2017-03-06 08:29:51
dokument INFORMACJA o podstawowej kwocie dotacji w 2017 roku 2017-02-22 12:54:32
dokument Uchwała Nr 199/XXXIV/17 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 08 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych Powiatu Kutnowskiego do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych 2017-02-09 14:13:57
dokument INFORMACJA o zebraniu materiału dowodowego dającego podstawę do wydania decyzji ustalającej, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Wola Pierowa 2017-01-26 08:32:36
dokument INFORMACJA o zmianie terminu załatwienia sprawy - wydanie decyzji ustalającej, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Wola Pierowa 2016-12-06 08:05:41
dokument OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 14 listopada 2016 roku o zamiarze użyczenia nieruchomości 2016-11-15 08:24:49
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2016-10-03 11:45:01
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie - dokument stracił ważność 2016-05-24 16:02:49
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora: 1) Zespołu Szkół w Żychlinie, ul. Narutowicza 88, 2) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie, ul. Kościuszki 52 - dokument stracił ważność 2016-05-20 10:50:58
dokument Komunikat - nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach 2016-04-26 13:34:59
dokument Raport z wyboru partnerów do projektu: "Kutnowska Sieć Kształcenia Praktycznego i Egzaminowania" 2015-12-31 13:51:53
dokument Raport z wyboru partnerów do projektu: "Centrum Kształcenia Zawodowego i Praktycznego dla Dorosłych" 2015-12-31 13:50:37
dokument Informacja o zmianie pozwolenia zintegrowanego dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu Oddział Cukrownia Dobrzelin oraz Decyzja nr RŚ.7648-1/06 z dnia 04.12.2015 r. o zmianie pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 08.01.2017 r. 2015-12-15 15:23:36
dokument Ogłoszenie o naborze partnera dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych do projektu "Centrum Kształcenia Zawodowego i Praktycznego dla Dorosłych" składanego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 2015-12-09 15:36:48
dokument Ogłoszenie o naborze partnerów dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych do projektu "Kutnowska Sieć Kształcenia Praktycznego i Egzaminowania " składanego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 2015-12-09 15:33:54
dokument Ogłoszenie o naborze partnera dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych do projektu "Centrum Kształcenia Zawodowego i Praktycznego dla Dorosłych" składanego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 2015-11-19 15:35:16
dokument Ogłoszenie o naborze partnera dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych do projektu "Kutnowska Sieć Kształcenia Praktycznego i Egzaminowania " składanego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 2015-11-19 15:31:22
dokument Informacja i decyzja o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla LAMPRE POLSKA Sp. z o.o. 2015-08-25 08:12:46
dokument Informacja i decyzja o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Przetwórstwa Mięsnego KONIAREK 2015-07-15 15:20:54
dokument Informacja i decyzja o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla Pini Polska Sp. z o.o. 2015-03-02 15:09:11
dokument OGŁOSZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie rozpoczęcia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030r.)" 2014-01-02 08:16:59
dokument KOMUNIKAT w sprawie możliwości uzyskania dokumentów umożliwiających wykreślenie wpisów ujawnionych w działach III i IV ksiąg wieczystych lub zbiorach dokuemntów 2013-07-11 13:01:49
dokument INFORMACJA o wydaniu decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane 2013-02-14 10:22:12
dokument INFORMACJA o decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane 2013-01-23 14:48:35
dokument INFORMACJA o wydaniu pozwolenia zintegrowanego 2012-07-09 13:16:24
dokument Informacja o wydaniu przez Starostę Kutnowskiego decyzji zmianiającej pozwolenie zintegrowane Starosty Kutnowskiego z dnia 04.02.2010r., znak: RŚ.7648-2/09 na prowadzenie instalacji do uboju trzody chlewnej o zdolności przetwarzania powyżej 50Mg ubojowej na dobę, zlokalizowanej przy ul. Wschodniej 21 w Kutnie, prowadzonej przez PINI POLONIA Sp. z o.o. 2011-09-08 07:50:30
dokument INFORMACJA o wydaniu pozwolenia zintegrowanego 2011-01-13 13:50:14
dokument Informacja Komisji Konkursowej 2010-09-09 15:30:40
dokument INFORMACJA o wydaniu pozwolenia zintegrowanego 2010-03-03 13:40:19
dokument Starosta Kutnowski informuje o wydaniu pozwolenia zintergowanego dla instalacji chowu drobiu 2009-09-07 08:57:59