Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenia, informacje, komunikaty

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Obwieszczenie z dnia 06.11.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.328.2019.PK o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej dla odwierconego na dz. Nr ew. 133, obrę 3 - Byszew otworustydziennego oraz usługę wodną polegającą na poborz wód podziemnych z czwartorzędowych pokładów wodonośnych w celu nawadniania upraw. 2019-11-13 12:31:42
Ogłoszenie z dnia 4.11.2019r, znak: WA.ZUZ.5.421.1.366.2019.JS o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego przez firmę PPHU ELEX Jolanta Środecka, ul. Zielna 11 w Kutnie do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność innych podmiotów. 2019-11-08 13:21:01
Ogłoszenie z dnia 31.10.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.376.2019.JS o wszczęciu postępowania, na wniosek Nexera Sp. z o.o. z/s w Warszawie działającej przez pełnomocnika, w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na przejście podziemnym rurociągiem - kablem światłowodowym w rurze osłonowej pod dnem Kanału Stradzewskiego w km 0+300 (dz. nr ew. 125/2, ob. Gosławice, gm. Bedlno). 2019-11-07 10:48:40
Obwieszczenie z dnia 28.10.2019r., znak: WA.RUZ.421.83.2019.MN.PS o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Macieja Króla w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych w m. Annetów, gm. Bedlno, i usługę wodną - pobór wód podziemnychz utworów czwartorzędowych za pomocą ww. urządzenia wodnego zlokalizowanego na terenie Fermy Drobiu, dz. nr ew.131/1, ob. Franciszków, gm. Bedlno. 2019-11-05 12:56:36
Ogłoszenie Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej o sprzedaży ciągnika rolniczego i przyczepy wywrotki. - dokument stracił ważność 2019-11-04 09:02:36
Zawiadomienie o ustaleniu granic i wyznaczeniu punktów granicznych. 2019-10-30 15:14:20
Obwieszczenie z dnia 23.10.2019r., znak: WA.RUZ.421.128.2019.MN.MS o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Macieja Króla w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych w m. Plecka Dąbrowa, gm. Bedlno, i usługę wodną - pobór wód podziemnychz utworów czwartorzędowych za pomocą ww. urządzenia wodnego. - dokument stracił ważność 2019-10-30 08:26:35
Ogłoszenie z dnia 21.10.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.346.2019.AS o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowu krytego R-D wraz ze studzienkami wpustowymi, likwidację przepustu w ciągu obecnie istniejacego rowu otwartego oraz na usługę wodna polegająca na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do nowego odcinka rowu R-D w Kutnie, ob. Sklęczki. - dokument stracił ważność 2019-10-25 12:37:00
Ogłoszenie z dnia 01.10.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.349.2019.JS o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Krzyżanów przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowy 2 przepustów na rowie przydrożnym, budowę nowego przepustu pod skrzyżowaniem i likwidację przepustu pod drogą gminną nr 102152E - m. Kaszewy Tarnowskie, gm. Krzyżanów. - dokument stracił ważność 2019-10-08 14:33:54
INFORMACJA Starosty Kutnowskiego dot. wyłożenia projektów operatów opisowo - kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków (gm. Bedlno - obręb Dębowa Góra, Głuchów, Wewiórz, Żeronice). - dokument stracił ważność 2019-10-04 08:43:07
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz wyznaczeniu punktów i wznowienia znaków granicznych. - dokument stracił ważność 2019-10-01 09:52:44
Obwieszczenie z dnia 19.09.2019 r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.328.2019.PK o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia na wniosek Pana Mariusza Szulczewskiego przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej w m. Byszew, gm. Kutno i usługę wodną - pobór wód podziemnych za pomocą ww. studni. - dokument stracił ważność 2019-09-25 10:57:37
Ogłoszenie z dnia 12.09.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.271.2019.AG o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzenia ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających w wyniku działalności ręcznej myjni samochodowej i usług prania dywanów i tapicerki samochodowej - firma GUMET s.c., ul. Leśmiana 2 w Kutnie do sieci kanalizacyjnej stanowiącej własność PWiK Sp . z o.o. w Kutnie. - dokument stracił ważność 2019-09-24 09:07:41
Obwieszczenie z dnia 16.09.2019r., znak: WA.RUZ.421.278.2019.AR Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania, na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na przejście linią kablową w rurze osłonowej nad korytem rzeki Miłonki w km 0+712 (zamocowanej do barierki wiaduktu kolejowego, na dz. nr ew. 9/2, ob. Skłóty, gm. Krośniewice) oraz nad korytem rzeki Ochni w km 20+932 (zamocowanej do obejm istniejących konstrukcji wsporczych rur zabudowanych na wiadukcie kolejowym, na dz. nr ew. 394, ob. Gołębiewek, gm. Kutno). - dokument stracił ważność 2019-09-23 10:21:58
Obwieszczenie z dnia 11.09.2019r., znak: WA.RUZ.421.283.2019.JD o wszczęciu postepowania, na wniosek PKP ENERGETYKA S.A., w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie pod dnem rzeki Miłonki linią energetyczną 110 kV, wraz z liniami telekomunikacyjnymi oraz przejście elektroenergetycznymi przyłączami kablowymi zasilaczy trakcyjnych 3 KV wraz z kablami sterowania odłącznikami i przyłączami telekomunikacyjnymi, na terenie działki nr 86/2, ob. 1-Bielice, gm. Krosniewice. - dokument stracił ważność 2019-09-18 12:12:39
Zawiadomienie o ustaleniu granic i wyznaczeniu punktów granicznych. - dokument stracił ważność 2019-09-18 10:28:58
Rozkład jazdy linii komunikacyjnych użyteczności publicznej, których organizatorem jest Powiat Kutnowski. 2019-09-16 14:43:55
Informacja dotycząca wydania w dniu 27.08.2019r. na wniosek Animex K4Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę - 1920 ton tusz na dobę, zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Wschodniej 21 w zakresie nazwy prowadzacego instalację i nazwy zakładu oraz kopia decyzji. 2019-09-16 10:51:23
Zawiadomienie o ustaleniu granic i wyznaczeniu punktów granicznych. - dokument stracił ważność 2019-09-13 09:09:16
Obwieszczenie z dnia 02.09.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.207.2019.KP Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o udzieleniu przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu PCC Intermodal S.A. Terminala Kontenerowego w Kutnie do rowu melioracyjnego. - dokument stracił ważność 2019-09-12 09:37:37
Ogłoszenie z dnia 02.09.2019r., znak: WA.RUZ.421.227.2019.JD o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzenia ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu zakładu EKO SELEKT przy ulicy Majdany 6A w Kutnie do zbiornika i dalej do urządzeń kanalizacyjnych GOŚ Sp. z o.o. w Kutnie. - dokument stracił ważność 2019-09-10 13:42:06
Obwieszczenie z dnia 04.09.2019r., znak: WA.RUZ.421.188.2019.PS Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie o wszczęciu, na wniosek Zakładu Gospodarowania Odpadami "EKO ALF", Gołębiew Nowy 5A, 99 - 300 Kutno, postępowania w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych z utwardzonego terenu zakładu "EKO ALF", do istniejącego stawu zlokalizowanego na dz. nr. 104/1, ob. Gołębiew, gm. Kutno. - dokument stracił ważność 2019-09-06 10:15:12
Obwieszczenie z dnia 23.08.2019r., znak: WA.RUZ.421.273.2019.RB Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie o wszczęciu, na wniosek pełnomocnika PKP Energetyka S.A., postępowania w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjno - rozsączającego oraz usługę wodną polegającą na pdprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do projektowanego zbiornika na dz. nr. 1054/36, ob. Raszew Piaski, Miasto Kutno. - dokument stracił ważność 2019-09-02 13:33:56
Ogłoszenie z dnia 21.08.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.161.2019.AS o postępowaniu w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji z dnia 31.07.2019r. o udzielonej przez Wody Polskie Gminie Krzyżanów na pobór wód podziemnych i na wprowadzenie do rowu melioracyjnego RK wód popłucznych z terenu stacji wodociągowej. - dokument stracił ważność 2019-09-02 13:19:50
Ogłoszenie z dnia 09.08.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.2.188.2018.MP o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną. - dokument stracił ważność 2019-08-30 08:05:57
Ogłoszenie z dnia 09.08.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.2.182.2018.MP o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzenia ścieków zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu zakładu CEDROB S.A. przy ul. Mickiewicza 108 w Kutnie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu. - dokument stracił ważność 2019-08-21 15:09:35
Obwieszczenie z dnia 31.07.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.207.2019.PK Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu PCC Intermodal S.A. Terminala Kontenerowego w Kutnie do rowu melioracyjnego. - dokument stracił ważność 2019-08-13 10:29:17
Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 04.02.2010 r., znak: RŚ.7648-2/09 ze zmianami wydanego na rzecz Pini Polonia Sp. z o.o., ul. Wschodnia 21, 99-300 Kutno na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt. - dokument stracił ważność 2019-08-09 14:38:20
Obwieszczenie z dnia 23 lipca 2019r., znak:WA.RUZ.421.12.2018.AM o wniesieniu przez stronę - GDDKiA odwołania od wydanego przez Dyrektora RZGW w Warszawie w dniu 19.06.2019r. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu autostrady A1 od km 230+817 do km 295+850 - zad. II od km 230+814 do km 245+800 - dokument stracił ważność 2019-07-30 08:21:01
Obwieszczenie z dnia 18.07.2019r., znak: WA.RUZ.421.187.2019.PS Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie o wszczęciu, na wniosek Zakładu Gospodarowania Odpadami EKO ALF, Gołębiew Nowy 5A, 99-300 Kutno, postępowania w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu zakładu EKO ALF, do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu, tj. punktu zlewnego, stanowiącego własność Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. zo.o. w Kutnie, ul. Lotnicza 1 - dokument stracił ważność 2019-07-25 12:57:44
Informacja dotycząca wydania w dniu 2.07.2019r. decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane Starosty Kutnowskiego z dnia 24.08.2007r., znak: RŚ.7648-2/06 ze zmianami wydane na rzecz Kutnowskiech Zakładów Drobiarskich EXDRÓB S.A. ul. Mickiewicza 108, 99-300 Kutno na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę (drobiu) w zakresie podmiotu prowadzącego instalację na CEDROB S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów wraz z przedmiotową decyzją 2019-07-24 10:57:30
Ogłoszenie z dnia 12.07.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.196.2019.AS o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu Panu Szymonowi Rosiakowi pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z rzeki Bzury w m. Siemieniczki, gm. Krzyżanów dla celów nawodnieniowych upraw rolniczych - dokument stracił ważność 2019-07-23 11:42:52
Ogłoszenie z dnia 12.07.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.183.2018.MP o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu spółce Fresenius Kabi Sp. zo.o. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód odpadowych i roztopowych z terenu Fresenius Kabi Sp. zo.o. Wytwórni Płynów Infuzyjnych, ul. Sienkiewicza 25 w Kutnie do rzeki Ochni wylotami nr 2 i 3 - dokument stracił ważność 2019-07-23 11:36:49
Informacja Starosty Kutnowskiego z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie utworzenia miejsca dla zatrzymanych transportów z odpadami. 2019-07-19 08:56:42
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę odcinka rowu melioracyjnego. - dokument stracił ważność 2019-07-18 10:24:00
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. - dokument stracił ważność 2019-07-12 08:49:49
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie Zarządowi Zlewni w Łowiczu spółce BARTER COAL Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną. - dokument stracił ważność 2019-07-11 10:28:54
Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego własność Powiatu Kutnowskiego. - dokument stracił ważność 2019-07-10 08:41:20
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu na wniosek GDDKiA postępowania w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-07-03 09:44:49
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Krzyżanów przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-07-02 14:40:23
Zawiadomienie o wznowieniu znaków/wyznaczeniu punktów granicznych, ustalenie granic. - dokument stracił ważność 2019-06-25 11:24:01
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu na wniosek Polfarmex SA, ul. Józefów 9, Kutno postępowania w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-06-18 10:13:22
Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 24.08.2007 r., znak: RŚ.7648-2/06 ze zmianami wydanego na rzecz Kutnowskich Zakładów Drobiarskich "EXDROB" S.A./"CEDROB" S.A. - dokument stracił ważność 2019-06-07 09:08:39
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-05-29 09:52:35
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną. - dokument stracił ważność 2019-05-29 09:50:21
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną. - dokument stracił ważność 2019-05-29 09:48:19
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-05-23 09:28:33
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-05-22 12:35:51
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, ul. Staszica 27 - dokument stracił ważność 2019-05-22 12:14:33
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "Domostwo" w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6 - dokument stracił ważność 2019-05-22 12:13:26
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie, ul. Kościuszki 24 - dokument stracił ważność 2019-05-22 12:12:20
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-04-25 10:42:17
Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji administracyjnej - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu autostrady A1. - dokument stracił ważność 2019-04-19 12:09:35
Ogłoszenie o przystąpieniu do prac geodezyjnych w jednostce ewidencyjnej gm. Bedlno w obrębach: Dębowa Góra, Głuchów, Wewiórz, Żeronice. - dokument stracił ważność 2019-04-17 13:00:17
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-04-12 14:51:07
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-04-05 11:12:07
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-03-15 09:02:46
Informacja dotycząca stwierdzenia wygaśnięcia decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane RŚ.7648-1/2009 z dnia 01.09.2009r. wraz z decyzjami zmieniającymi na prowadzenie instalacji do chowu drobiu - trzy kurniki zlokalizowane w Kutnie przy ul. Podrzecznej 2 - dokument stracił ważność 2019-03-01 13:04:28
Informacja dotycząca wydania decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane RŚ.7648-2/2008 z dnia 26.03.2009r. wraz z decyzjami zmieniającymi na eksploatację instalacji chowu drobiu - dwa kurniki w miejscowości Nowa Wieś 5a. 2019-03-01 12:47:16
INFORMACJA Starosty Kutnowskiego dot. wyłożenia projektów operatów opisowo - kartograficznych - dokument stracił ważność 2018-10-22 15:03:27
Informacja dotycząca wydania decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa dla Animex Kutno Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Południowej 4 2018-10-17 08:02:17
Informacja dotycząca postępowania w sprawie nieistotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego z dnia 01.09.2009r., znak: RŚ.7648-1/2009 wraz z decyzjami zmieniającymi. - dokument stracił ważność 2018-10-16 14:35:20
Informacja dotycząca wydania decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji pasz dla Cargill Poland Sp. z o.o., ul. Wołowska 22, 02-675 Warszawa zlokalizowanej w Wytwórni Pasz w Dobrzelinie, ul. Wł. Jagiełły 98. 2018-10-08 12:34:38
Informacja dotycząca wydania decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa dla Animex Kutno Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Intermodalnej 8. 2018-10-08 10:41:31
Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 04.07.2012 r., znak: RŚ.6222.1.2012 ze zmianami wydanego na rzecz Animex Foods K1 Sp. z o.o. - dokument stracił ważność 2018-09-25 08:42:18
Decyzja ustalająca wykaz uprawnionych do udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Wola Pierowa. - dokument stracił ważność 2018-09-21 09:00:23
Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 31.12.2010 r., znak: RŚ.7648-4/2010 zmienionego decyzją z dnia 24.12.2012r., 04.12.2014r. i 01.03.2017r. wydanego na rzecz Cargill Poland Sp. z o.o., ul Wołoska 22, 02-675 Warszawa. - dokument stracił ważność 2018-09-20 11:43:59
Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 19.08.2014 r., znak: RŚ.6222.4.2014 ze zmianami wydanego LAMPRE POLSKA Sp. z o.o., ul. Wschodnia 8, 99-300 Kutno. - dokument stracił ważność 2018-09-20 11:38:22
Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 25.02.2015 r., znak: RŚ.6222.3.2014 ze zmianami wydanego na rzecz Animex Foods K1 Sp. z o.o. - dokument stracił ważność 2018-09-11 11:15:01
Decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu - dwóch kurników o obsadzie 50 000 sztuk brojlerów (200 DJP), zlokalizowanej w miejscowości Nowa Wieś 5a w gminie Kutno. 2018-09-03 11:42:35
Decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu - trzech kurników o obsadzie 50 500 sztuk brojlerów (202 DJP), zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Podrzecznej 2. 2018-09-03 11:39:17
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie dotyczącej ustalenia uprawnionych do udziałów we wspólnocie gruntowej. - dokument stracił ważność 2018-07-27 09:46:15
Informacja dotycząca postępowania w sprawie nieistotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego z dnia 01.09.2009r., znak: RŚ.7648-1/2009 - dokument stracił ważność 2018-07-19 09:30:12
Informacja dotycząca postępowania w sprawie nieistotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego z dnia 26.03.2009r., znak: RŚ.7648-2/2008 - dokument stracił ważność 2018-07-19 09:26:22
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. - dokument stracił ważność 2018-07-19 09:16:34
Decyzja w sprawie ustalenia nieruchomości stanowiącej wspólnotę gruntową wsi Nowe Ktery (Ktery B). - dokument stracił ważność 2018-07-17 08:16:05
Zawiadomienie o ustaleniu granic i wyznaczeniu punktów granicznych. - dokument stracił ważność 2018-07-17 08:07:04
Informacja o zatwierdzeniu uproszczonych planów urządzenia lasu - możliwość odbioru kart zadań 2018-07-12 12:45:47
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Bursy nr 1 w Kutnie, ul. Kościuszki 24B - dokument stracił ważność 2018-07-05 09:33:47
Stanowisko Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie ufundowania tablicy pamiątkowej poległym mieszkańcom gmin powiatu kutnowskiego w latach 1914 - 1921. 2018-06-14 11:33:26
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie dotyczącej ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Nowe Ktery. - dokument stracił ważność 2018-06-11 08:58:57
Decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji młyna zbożowego prowadzoną przez GoodMills Polska Kutno Sp. z o.o., ul. Chopina 29, 99-300 Kutno 2018-05-18 10:16:43
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Bursy nr 1 w Kutnie, ul. Kościuszki 24B - dokument stracił ważność 2018-05-16 12:54:42
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie, ul. Kościuszki 24 A - dokument stracił ważność 2018-05-16 12:53:44
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie, ul. Przemysłowa 6 - dokument stracił ważność 2018-05-16 12:52:38
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie - Azory, 99-300 Kutno - dokument stracił ważność 2018-05-16 12:50:44
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie, ul. Oporowska 7 - dokument stracił ważność 2018-05-16 12:49:29
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie, ul. Okrzei 1a - dokument stracił ważność 2018-05-16 12:48:08
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji ustalającej wykaz uprawnionych do udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Wola Pierowa - dokument stracił ważność 2018-04-27 08:55:38
Ogłoszenie Starosty Kutnowskiego o przystąpieniu do prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obręb: Niedrzew Pierwszy, Niedzrzew Drugi oraz Siemianów. - dokument stracił ważność 2018-04-16 08:41:51
Zawiadomienie o ustaleniu granic i wyznaczeniu punktów granicznych - dokument stracił ważność 2018-03-06 09:01:24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa ulicy Stalowej w Kutnie" - dokument stracił ważność 2018-02-05 09:00:31
Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji dotyczącej wspólnoty gruntowej wsi Nowe Ktery - dokument stracił ważność 2018-01-17 08:35:27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Kutnie "Budowa ulicy Stalowej w Kutnie" - dokument stracił ważność 2018-01-08 12:43:35
Informacja dotycząca wydania pozwolenia zintegrowanego - dokument stracił ważność 2018-01-04 13:46:23
Informacja Starosty Kutnowskiego dot. wyłożenia projektu operatu opisowo - kartograficznego - dokument stracił ważność 2017-12-18 12:26:24
Wykaz nieruchomości stanowiacych własność Powiatu Kutnowskiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2017-12-01 09:53:42
INFORMACJA dotycząca podstawowej kwoty dotacji w 2017 roku oraz statystyczna liczba uczniów - Powiat Kutnowski - październik 2017r. 2017-11-20 14:05:35
Decyzja ustalająca wykaz uprawnionych do udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Wola Pierowa - dokument stracił ważność 2017-10-18 07:57:00
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu realizacji projektu RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - dokument stracił ważność 2017-10-04 14:07:36
Informacja w sprawie postępowania dotyczącego ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Nowe Ktery - dokument stracił ważność 2017-09-29 12:39:35
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych - dokument stracił ważność 2017-08-16 15:04:02
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych - dokument stracił ważność 2017-08-14 10:37:32
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2017-07-28 08:43:52
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wola Pierowa - dokument stracił ważność 2017-07-28 08:34:26
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych - dokument stracił ważność 2017-06-21 13:25:26
DECYZJA Starosty Kutnowskiego z dnia 07 czerwca 2017r. o odmowie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kotliska, gmina Kutno 2017-06-12 13:05:47
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr A.Troczewskiego w Kutnie - dokument stracił ważność 2017-05-25 09:14:11
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. J.H.Dąbrowskiego w Kutnie - dokument stracił ważność 2017-05-17 11:38:34
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i jej zasilaniem energetycznym w miejscowościach: Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno, gmina Nowe Ostrowy - dokument stracił ważność 2017-05-16 12:19:33
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji ustalającej wykaz osób uprawnionych do udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Wola Pierowa - dokument stracił ważność 2017-05-10 09:11:02
Ogłoszenie o przystąpieniu do prac geodezyjnych w gminie Strzelce w obrębach: Klonowiec Stary oraz Wola Raciborowska 2017-05-02 08:02:13
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie - dokument stracił ważność 2017-04-20 14:47:33
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 2017-03-24 08:25:59
OGŁOSZENIE o otwartym naborze partnerów w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2017-03-07 15:05:32
DECYZJA Starosty Kutnowskiego z dnia 02 marca 2017 roku ustalająca jakie nieuchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Wola Pierowa 2017-03-06 08:29:51
INFORMACJA o podstawowej kwocie dotacji w 2017 roku 2017-02-22 12:54:32
Uchwała Nr 199/XXXIV/17 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 08 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych Powiatu Kutnowskiego do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych 2017-02-09 14:13:57
INFORMACJA o zebraniu materiału dowodowego dającego podstawę do wydania decyzji ustalającej, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Wola Pierowa 2017-01-26 08:32:36
INFORMACJA o zmianie terminu załatwienia sprawy - wydanie decyzji ustalającej, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Wola Pierowa 2016-12-06 08:05:41
OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 14 listopada 2016 roku o zamiarze użyczenia nieruchomości 2016-11-15 08:24:49
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2016-10-03 11:45:01
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie - dokument stracił ważność 2016-05-24 16:02:49
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora: 1) Zespołu Szkół w Żychlinie, ul. Narutowicza 88, 2) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie, ul. Kościuszki 52 - dokument stracił ważność 2016-05-20 10:50:58
Komunikat - nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach 2016-04-26 13:34:59
Raport z wyboru partnerów do projektu: "Kutnowska Sieć Kształcenia Praktycznego i Egzaminowania" 2015-12-31 13:51:53
Raport z wyboru partnerów do projektu: "Centrum Kształcenia Zawodowego i Praktycznego dla Dorosłych" 2015-12-31 13:50:37
Informacja o zmianie pozwolenia zintegrowanego dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu Oddział Cukrownia Dobrzelin oraz Decyzja nr RŚ.7648-1/06 z dnia 04.12.2015 r. o zmianie pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 08.01.2017 r. 2015-12-15 15:23:36
Ogłoszenie o naborze partnera dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych do projektu "Centrum Kształcenia Zawodowego i Praktycznego dla Dorosłych" składanego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 2015-12-09 15:36:48
Ogłoszenie o naborze partnerów dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych do projektu "Kutnowska Sieć Kształcenia Praktycznego i Egzaminowania " składanego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 2015-12-09 15:33:54
Ogłoszenie o naborze partnera dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych do projektu "Centrum Kształcenia Zawodowego i Praktycznego dla Dorosłych" składanego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 2015-11-19 15:35:16
Ogłoszenie o naborze partnera dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych do projektu "Kutnowska Sieć Kształcenia Praktycznego i Egzaminowania " składanego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 2015-11-19 15:31:22
Informacja i decyzja o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla LAMPRE POLSKA Sp. z o.o. 2015-08-25 08:12:46
Informacja i decyzja o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Przetwórstwa Mięsnego KONIAREK 2015-07-15 15:20:54
Informacja i decyzja o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla Pini Polska Sp. z o.o. 2015-03-02 15:09:11
OGŁOSZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie rozpoczęcia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030r.)" 2014-01-02 08:16:59
KOMUNIKAT w sprawie możliwości uzyskania dokumentów umożliwiających wykreślenie wpisów ujawnionych w działach III i IV ksiąg wieczystych lub zbiorach dokuemntów 2013-07-11 13:01:49
INFORMACJA o wydaniu decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane 2013-02-14 10:22:12
INFORMACJA o decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane 2013-01-23 14:48:35
INFORMACJA o wydaniu pozwolenia zintegrowanego 2012-07-09 13:16:24
Informacja o wydaniu przez Starostę Kutnowskiego decyzji zmianiającej pozwolenie zintegrowane Starosty Kutnowskiego z dnia 04.02.2010r., znak: RŚ.7648-2/09 na prowadzenie instalacji do uboju trzody chlewnej o zdolności przetwarzania powyżej 50Mg ubojowej na dobę, zlokalizowanej przy ul. Wschodniej 21 w Kutnie, prowadzonej przez PINI POLONIA Sp. z o.o. 2011-09-08 07:50:30
INFORMACJA o wydaniu pozwolenia zintegrowanego 2011-01-13 13:50:14
Informacja Komisji Konkursowej 2010-09-09 15:30:40
INFORMACJA o wydaniu pozwolenia zintegrowanego 2010-03-03 13:40:19
Starosta Kutnowski informuje o wydaniu pozwolenia zintergowanego dla instalacji chowu drobiu 2009-09-07 08:57:59