Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenia, informacje, komunikaty

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowieniu znaków granicznych oraz wyznaczeniu punktów granicznych działek w obrębie geodezyjnym Krzesin. 2021-09-23 14:50:50
dokument Zawiadomienie o wznowieniu znaków oraz wyznaczeniu punktów granicznych działek w obrębie geodezyjnym Woźniaków. 2021-09-23 14:46:32
dokument Informacja dotyczącą wszczęcia przez Starostę Kutnowskiego, na wniosek Fuji Seal Poland Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 99-300 Kutno działającej przez pełnomocnika, postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 27 lipca 2011 r., znak: ROVI.66151.168.2010.2011.ML, zmienione decyzją z dnia 22.01.2013 roku i decyzjami Starosty Kutnowskiego z dnia 15.05.2014 roku, z dnia 4.12.2014 roku i z dnia 14.09.2016 roku, dla instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Wschodniej 2, eksploatowanej przez Fuji Seal Poland Sp. z o.o.. 2021-09-23 11:20:51
dokument Informacja dotyczącą wszczęcia przez Starostę Kutnowskiego, na wniosek GoodMills Polska Kutno Sp. z o.o. ul. Chopina 29, 99-300 Kutno, postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 29.12.2007 roku, znak: RŚ.7648-3/07 ze zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do przetwórstwa surowców pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej 440 ton wyrobów gotowych na dobę zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Chopina 29. 2021-09-22 10:00:57
dokument Ogłoszenie Starosty Kutnowskiego o przystąpieniu do prac geodezyjnych związanych z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków polegającą na aktualizacji ewidencji gruntów oraz na założeniu ewidencji budynków i lokali w jednostce ewidencyjnej gm. Łanięta w obrębach: Anielin - Pomarzany, Budy Nowe, Budy Stare, Chrosno, Chruścinek, Juków - Franciszków, Kąty, Klonowiec Wielki, Łanięta, Marianów, Rajmundów, Suchodębie Majątek, Suchodębie Wieś, Świeciny, Wilkowia - Ryszardów, Wola Chruścińska oraz Zgoda. 2021-09-14 10:22:09
dokument Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Augustopol gm. Dąbrowice. - dokument stracił ważność 2021-09-09 10:24:22
dokument Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w gminie Dąbrowice. 2021-09-08 10:16:18
dokument Informacja dotyczącą wszczęcia z urzędu na podstawie art. 217 ustawy - Prawo ochrony środowiska postępowania administracyjnego w sprawie wydania nowego pozwolenia zintegrowanego w celu ujednolicenia tekstu pozwolenia zintegrowanego wydanego Krajowej Spółce Cukrowej S.A., ul. Kraszewskiego 40, 87 - 100 Toruń, Oddział "Cukrownia Dobrzelin", ul. Wł. Jagiełły 92, 99 - 319 Dobrzelin. na prowadzenie instalacji zlokalizowanych w Oddziale "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie, ul. Wł. Jagiełły 92, 99 - 319 Dobrzelin. - dokument stracił ważność 2021-09-08 08:05:36
dokument Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji Nr 678/2021 Starosty Kutnowskiego z dnia 23.08.2021 roku zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w Kutnie pn. "budowa drogi gminnej ulicy Bohaterów Walk Nad Bzurą (odgałęzienie od skrzyżowania z ul. Bohaterów Walk nad Bzurą do działki o nr ew. 97/1 i 804 - obręb Sklęczki)" - dokument stracił ważność 2021-08-26 14:20:37
dokument Zawiadomienie GN.683.3.2021 o nowym terminie zakończenia sprawy - dokument stracił ważność 2021-08-24 13:02:31
dokument Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. - dokument stracił ważność 2021-08-23 10:06:27
dokument Ogłoszenie Starosty Kutnowskiego o przystąpieniu do prac geodezyjnych związanych z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków polegającą na aktualizacji ewidencji gruntów oraz na założeniu ewidencji budynków i lokali w jednostce ewidencyjnej: gm. Dąbrowice w obrębach: Augustopol, Baby, Dąbrowice, Iwiny, Liliopol - Łojewka, Marioplo - Rozopol, Ostrówki, Zagórze oraz Żakowice. - dokument stracił ważność 2021-08-16 13:39:54
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 30.07.2021r., znak: WA.RUZ.4210.269.2021.JD o wszczęciu postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "MIKA" Jacek Stasiak, ul. Sklęczkowska 18, 99-300 Kutno w sprawie udzielenia przez pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie ww. zakładu, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 99-300 Kutno - dokument stracił ważność 2021-08-05 10:27:15
dokument Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. - dokument stracił ważność 2021-07-27 11:21:26
dokument OBWIESZCZENIE GN.6821.52.2020 z dnia 16 lipca 2021 roku O WYDANIU DECYZJI O OGRANICZENIU SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI - dokument stracił ważność 2021-07-19 13:15:37
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 07.07.2021r., znak: WA.RUZ.4211.11.2021.MS o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Strzelce w sprawie przejęcia przez następcę prawnego zakładu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Marszałka Województwa Łódzkiego Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. na odprowadzanie ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych poprzez instalację oczyszczalni zakładowej na dz. nr ew. 2/53, ob. Strzelce IHIAR do rowu melioracyjnego R-E3 - dokument stracił ważność 2021-07-13 11:11:01
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 2.07.2021r., znak: WA.ZUZ.5.4210.596.2021.KM o wszczęciu na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich, działającego przez pełnomocnika, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i budowę rowów drogowych otwartych i zamkniętych, likwidację i rozbiórkę rowów drogowych otwartych i zamkniętych, przebudowę , budowę i likwidację odcinka rowu melioracyjnego R-2/5/PI wraz z rozbiórką i budową przepustu pod drogą wojewódzką w ciągu rowu melioracyjnego, budowę wylotów do rowu melioracyjnego i rowu drogowego oraz odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych projektowanymi urządzeniami wodnymi do rowu melioracyjnego i do rowu drogowego - w ob.0001 ? m. Żychlin, gm. Żychlin w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 5+ 968 do km 7 + 627". - dokument stracił ważność 2021-07-09 14:03:42
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Żychlinie, ul. Narutowicza 88. - dokument stracił ważność 2021-07-09 09:24:56
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie - Azory, 99-300 Kutno. - dokument stracił ważność 2021-07-09 09:23:57
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dra Antoniego Troczewskiego w Kutnie, ul. Kościuszki 11. - dokument stracił ważność 2021-07-09 09:23:05
dokument Decyzja GN.6820.2.2021 z dnia 19 maja 2021r. o nieodpłatnym nabyciu z dniem 1 stycznia 2016r. z mocy prawa przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Kutnowskiego prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w gminie Żychlin. - dokument stracił ważność 2021-07-02 08:27:24
dokument Informacja dotycząca wydania przez Starostę Kutnowskiego w dniu 15.06. 2021 r., decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Żołnierskiej 1, 99 - 300 Kutno, wydanego przez Marszałka Województwa Łódzkiego w dniu 31.03.2010 roku, znak: RO.VI-ML/66151/99-6/09/10 i zmienionego przez ten organ decyzją z dnia 21.01.2013 roku, znak: RO. VI.7222.1.2013.ML, a następnie decyzją Starosty Kutnowskiego z dnia 1.12.2015 r., znak: RŚ. 6222.1.2015, prowadzonej od dnia 31.07.2014 roku przez MONDI KUTNO Sp. z o.o., ul. Żołnierska 1, 99 - 300 Kutno. 2021-07-01 08:04:03
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Kutnie pn. "Budowa drogi ul. Bohaterów Walk nad Bzura w Kutnie". - dokument stracił ważność 2021-06-30 08:33:20
dokument Zawiadomienie GN.6821.52.2021 o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. - dokument stracił ważność 2021-06-29 10:25:09
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 15.06.2021r., znak: WA.ZUZ.5.4210.776m.2020.PK o wydaniu na wniosek Urzędu Gminy Krośniewice, działającego przez pełnomocnika, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń poprzez przebudowę, odbudowę i rozbudowę rowów przydrożnych w ob.17 - Szubina, gm. Krośniewice o łącznej długości 2138,8m planowanych do wykonania w ramach inwestycji pn. "Wykonanie w systemie: zaprojektuj i wybuduj, przebudowy drogi gminnej Nr 102104E na odcinku od drogi gminnej Nr 102106E w kierunku wschodnim w m. Szubina, gm. Krośniewice wraz z odwodnieniem" - dokument stracił ważność 2021-06-29 10:19:13
dokument Informacja dotycząca wydania przez Starostę Kutnowskiego w dniu 10.06.2021 r., na wniosek Animex Kutno Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00 ? 613 Warszawa, decyzji w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 25.02.2015 roku, znak: RŚ.6222.3.2014 ze zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego (oprócz mleka) o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę zlokalizowanej w Oddziale K1 w Kutnie przy ul. Intermodalnej 8. 2021-06-28 10:28:01
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - GN.6821.52.2020. - dokument stracił ważność 2021-06-14 12:32:54
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Nowe Ostrowy - GN.683.3.2021. - dokument stracił ważność 2021-06-11 14:33:24
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "Domostwo" w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6 - dokument stracił ważność 2021-06-10 13:09:56
dokument Pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 1 czerwca 2021 roku, znak: RT-II.021.5.2021 informujące o rozpoczęciu w cyklu 5 letnim (lata 2020 - 2024) opracowania pod nazwą: "Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 - 2024". 2021-06-09 12:33:01
dokument Zawiadomienie o wznowieniu znaków/ wyznaczeniu punktów granicznych, ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej - Żakowiec gm. Dąbrowice. - dokument stracił ważność 2021-06-07 12:45:55
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie, ul. Staszica 8. - dokument stracił ważność 2021-06-07 10:03:21
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie, ul. Kościuszki 52. - dokument stracił ważność 2021-06-07 10:01:49
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Żychlinie, ul. Narutowicza 88. - dokument stracił ważność 2021-06-07 10:00:40
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dra Antoniego Troczewskiego w Kutnie, ul. Kościuszki 11 - dokument stracił ważność 2021-06-07 09:59:52
dokument Obwieszczenie PGW Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 26.05.2021r., znak: WA.RUZ.421.12.2018.AM zawiadamiające o wydaniu decyzji w przedmiocie udzielenia GDDKiA pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia autostrady A1 od km 230+817 do km 295+850 - zad. II od km 230+814 do km 245+800 poprzez wyloty kanalizacyjne do ziemi i do wód. - dokument stracił ważność 2021-06-07 09:39:51
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 25.05.2021r., znak: WA.ZUZ.5.4210.776m.2020.PK o wszczęciu na wniosek Urzędu Gminy Krośniewice, działającego przez pełnomocnika, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń poprzez przebudowę, odbudowę i rozbudowę rowów przydrożnych w ob.17 ? Szubina, gm. Krośniewice o łącznej długości 2138,8m planowanych do wykonania w ramach inwestycji pn. "Wykonanie w systemie: zaprojektuj i wybuduj, przebudowy drogi gminnej Nr 102104E na odcinku od drogi gminnej Nr 102106E w kierunku wschodnim w m. Szubina, gm. Krośniewice wraz z odwodnieniem". - dokument stracił ważność 2021-06-02 09:51:15
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 20.05.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.255.2021.BM o wydaniu na wniosek Miasta Kutno pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 3 wylotów z kanalizacji deszczowej, przebudowę istniejącego rowu przydrożnego wzdłuż ul. Poprzecznej poprzez wykonanie przepustu, wykonanie umocnienia skarp i dna rzeki w rejonie projektowanych wylotów oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do wód - rzeki Dopływ spod Złotnik Kutnowskich wód opadowych i roztopowych pochodzących z odcinka projektowanej drogi w Kutnie poprzez wyloty kolektorów kanalizacji deszczowej. - dokument stracił ważność 2021-05-31 08:56:45
dokument Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji odszkodowawczej - GN.683.17.2014.ŁR - dokument stracił ważność 2021-05-28 08:17:19
dokument Informacja o nowym terminie wydania decyzji w sprawie GN.6820.2.2021. - dokument stracił ważność 2021-05-27 09:22:35
dokument Decyzja GN.6820.12.2020 z dnia 19 maja 2021r. o nieodpłatnym nabyciu z dniem 1 stycznia 2016r. z mocy prawa przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Kutnowskiego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w gminie Oporów. - dokument stracił ważność 2021-05-21 08:07:49
dokument Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. - dokument stracił ważność 2021-05-18 08:54:02
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 23.04.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4213.781m.2020.KJ o wydaniu na wniosek Genexy Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego - dokument stracił ważność 2021-05-13 13:11:58
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 26.04.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.793m.2020.KJ o wydaniu na wniosek Genexy Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną polegającą na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego i do zbiorników retencyjno - infiltracyjnych - w związku z I etapem - dokument stracił ważność 2021-05-12 08:40:15
dokument Ogłoszenie Starosty Kutnowskiego o przystąpieniu do prac geodezyjnych związanych z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków polegającą na aktualizacji ewidencji gruntów oraz na założeniu ewidencji budynków i lokali w jednostce ewidencyjnej : gm. Nowe Ostrowy w obrębach: Bzówki, Wola Pierowa oraz Kołomia. - dokument stracił ważność 2021-05-11 14:09:04
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 30.04.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.82.2021.JS o wydaniu na wniosek Gminy Kutno, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie brakujących odcinków rowu przydrożnego drogi gminnej nr 102209E wraz z wykonaniem 17 przepustów (obręb Malina, gm. Kutno), wykonanie przepustu przy drodze powiatowej nr 2123E (dz.nr 42, ob. Malina) i przebudowę rowu R-D2/4, dz. nr 112, ob. Sieciechów, gm. Kutno - dokument stracił ważność 2021-05-11 11:50:14
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 14.04.2021 r., znak: WA.ZUZ.4210.255.2021.BM o wszczęciu postępowania na wniosek Miasta Kutno w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w sprawie wykonania 3 wylotów z kanalizacji deszczowej, przebudowy istniejącego rowu przydrożnego wzdłuż ul. Poprzecznej poprzez wykonanie przepustu, wykonanie umocnienia skarp i dna rzeki w rejonie projektowanych wylotów oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do wód- rzeki Dopływ spod Złotnik Kutnowskich wód opadowych i roztopowych pochodzących z odcinka projektowanej drogi w Kutnie poprzez wyloty kolektorów kanalizacji deszczowej. - dokument stracił ważność 2021-04-23 11:47:20
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o nieodpłatnym nabyciu przez Skarb Państwa mienia po podmiocie Kółko Rolnicze w Sokołówku. - dokument stracił ważność 2021-04-23 11:29:59
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic, wyznaczeniu punktów/wznowieniu znaków granicznych - Florianów 15. - dokument stracił ważność 2021-04-21 09:38:00
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 07.04.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.82.2021.JS o wszczęciu, na wniosek pełnomocnika Gminy Kutno, postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie brakujących odcinków rowu przydrożnego drogi gminnej nr 102209E wraz z wykonaniem 17 przepustów (obręb Malina, gm. Kutno), wykonanie przepustu przy drodze powiatowej nr 2123E (dz. nr 42, ob. Malina) i przebudowę rowu R-D2/4, dz. nr 112, ob. Sieciechów, gm. Kutno - dokument stracił ważność 2021-04-16 14:15:23
dokument Obwieszczenie Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 02.04.2021r., znak: KUZ.4210.8.1.2021.MŁ o rozstrzygnięciu z dn. 31.03.2021r. NR 28/2021/KUZ, znak: KUZ.4210.8.2021.MŁ kończącym postępowanie prowadzone w związku z wniesieniem przez pełnomocnika GDDKiA odwołania od decyzji Dyrektora RZGW w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 21.01.2021r. udzielającej GDDKiA pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z fragmentu autostrady A1 od km 244+300 do km 295+850 oraz wygaszającej pozwolenie wodnoprawnego udzielone decyzją marszałka Województwa Łódzkiego z dn. 31.08.2016r., znak: RŚVI.7322.1.22.2016.MP - dokument stracił ważność 2021-04-16 14:00:07
dokument informację dotyczącą wydania decyzji na wniosek Animex Foods Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8, 00- 613 Warszawa z dniu 15 marca 2021 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 04.02.2010 roku, znak: RŚ. 7648-2/09 ze zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę - 1920 ton tusz/dobę zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Wschodniej 21 - Animex Foods Oddział K4 w Kutnie 2021-04-01 10:55:08
dokument Informacja dotyczącą wydania decyzji w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 8.01.2007 roku, znak: RŚ. 7648 - 1/06 ze zmianami wydanego Krajowej Spółce Cukrowej S. A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87 - 100 Toruń Oddział "Cukrownia Dobrzelin", ul. Wł. Jagiełły 92, 99 -319 Dobrzelin na prowadzenie instalacji w Cukrowni Dobrzelin. 2021-03-26 12:21:21
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej - GN.683.17.2014.ŁR - dokument stracił ważność 2021-03-26 10:57:13
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Kutnowskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości - GN.6821.32.2020 - dokument stracił ważność 2021-03-26 10:53:56
dokument Informacja dotycząca wydania decyzji na wniosek ZORINA Sp. z o.o. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 28.12.2017 roku na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa mleka o zdolności przyjmowania obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej ponad 200 ton mleka na dobę, zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Toruńskiej 22. 2021-03-22 14:33:56
dokument Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 25.02.2021r., znak WA.ZUZ.5.4210.41.2021.AS o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wniosek państwa Patrycji i Łukasza Zasadzkich - dokument stracił ważność 2021-03-10 07:46:31
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 26.02.2021 r., znak: WA.RUZ.421.12.2018.AM o zebraniu materiału dowodowego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla GDDKiA na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia autostrady A1. - dokument stracił ważność 2021-03-05 11:50:21
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 26.02.2021r., znak: WA.ZUZ.5.4210.88.2021.PK o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wniosek HE3 Enterprises 1 Sp. z o.o. - dokument stracił ważność 2021-03-04 12:54:53
dokument Zawiadomienie GN.6821.32.2020 o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. - dokument stracił ważność 2021-03-04 09:20:39
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Kutnowskiego o umorzeniu postępowania administracyjnego. - dokument stracił ważność 2021-02-25 09:13:09
dokument Informacja dotycząca prowadzenia na wniosek Animex Kutno Sp. zo.o. , ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 25.02.2015 roku, znak: RŚ.6222.3.2015 ze zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego (oprócz mleka) o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę zlokalizowanej w Oddziale K1 w Kutnie przy ul. Intermodalnej 8 - dokument stracił ważność 2021-02-24 11:32:06
dokument Informacja dotycząca prowadzenia na wniosek Animex Foods Sp. zo.o. postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 04.02.2010 roku, znak: RŚ.7648-2/09 ze zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę - 1920 ton tusz/ dobę zlokalizowanej w Oddziale K4 w Kutnie przy ul. Wschodniej 21 - dokument stracił ważność 2021-02-24 11:26:04
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 11.02.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.88.2021.PK o wszczęciu postępowania na wniosek HE3 Enterprises 1 SP. z o.o. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2021-02-23 14:49:31
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości - GN.6821.32.2020 - dokument stracił ważność 2021-02-22 13:01:31
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Kutnowskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości - GN.6821.62.2019 - dokument stracił ważność 2021-02-19 12:32:28
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Kutnowskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości - GN.6821.59.2019 - dokument stracił ważność 2021-02-19 12:28:06
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Kutnowskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości - GN.6821.58.2019 - dokument stracił ważność 2021-02-19 12:26:44
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic, wyznaczeniu punktów/wznowieniu znaków granicznych. - dokument stracił ważność 2021-02-19 09:36:46
dokument Postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 08.02.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.693m.2020.MC o zmianie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych zlokalizowanych na działkach nr: 56, 142, 163, 171, 173 -176, 255, 256, 260, 262/2, 263/3, 350, ob. Dobrzelin i dz.nr 1,2 ob. Grabów, gm. Żychlin oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do rowu drogowego połączonego z rowem melioracyjnym R-1 - dokument stracił ważność 2021-02-16 14:06:49
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w mieście Kutnie, oznaczoną jako działka nr 514/3. - dokument stracił ważność 2021-02-16 14:02:43
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 02.02.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.793m.2020.KJ o wszczęciu postępowania na wniosek Genexy Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2021-02-09 14:26:49
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 02.02.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.781m.2020.KJ o wszczęciu postępowania na wniosek Genexy Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2021-02-09 14:24:56
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 28.01.2021r., znak: WA.RUZ.4210.384m.2020.KP o wszczęciu, na wniosek pełnomocnika PGNiG GAZOPROJEKT S.A., postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach inwestycji pn. "Budowa gazociągu DN Gustorzyn - Wronów, ETAP II Leśniewice - Rawa Mazowiecka stanowiącego część gazociągu Gustorzyn - Tworóg wraz z infrastrukturą niezbędna do jego obsługi na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego" - dokument stracił ważność 2021-02-09 14:22:22
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 02.02.2021r., znak: WA.RUZ.4210.277m.2020.MJ o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pn. "Budowa gazociągu DN Gustorzyn - Wronów, ETAP II Leśniewice - Rawa Mazowiecka stanowiącego część gazociągu Gustorzyn - Tworóg wraz z infrastrukturą niezbędna do jego obsługi na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego" - dokument stracił ważność 2021-02-09 14:17:37
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 26.01.2021 r., znak: WA.ZUZ.4210.693m.2020.MC o wydaniu decyzji dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 3+982 do km 4+409" - dokument stracił ważność 2021-02-03 15:03:57
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 25.01.2021 r., znak: WA.RUZ.4210.314m.2020.WP o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód powierzchniowych oraz wprowadzanie ścieków do wód, a także wykonanie urządzeń wodnych oraz ich likwidacja - obiektów służących do ujmowania wód powierzchniowych i do wprowadzania ścieków do wód i urządzeń wodnych dla potrzeb inwestycji. - dokument stracił ważność 2021-02-02 14:56:00
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 26.01.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.41.2021.AS o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej ujmującej wody podziemne z utworów kenozoicznych lub jurajskich oraz na usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych z wnioskowanej studni, zlokalizowanej na działce oznaczonej nr ewid. 58/3, obręb Wychny, gm. Krośniewice - dokument stracił ważność 2021-02-02 14:53:52
dokument Zawiadomienia o czynnościach ustalenia granic działki ewidencyjnej. - dokument stracił ważność 2021-02-02 14:02:23
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 22.01.2020 r., znak: WA.RUZ.4210.262m.2020.JSM o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego GDDKiA na usługę wodną oraz wygaszającej pozwolenie wodnoprawne udzielone na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. - dokument stracił ważność 2021-02-01 15:19:17
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie GN.6821.62.2019 - dokument stracił ważność 2021-01-29 13:00:04
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie GN.6821.59.2019 - dokument stracił ważność 2021-01-29 12:58:49
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie GN.6821.58.2019 - dokument stracił ważność 2021-01-29 12:52:51
dokument Zawiadomienie o wznowieniu znaków/wyznaczeniu punktów granicznych. - dokument stracił ważność 2021-01-27 14:01:05
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 11.01.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4213.4m.2020.AG o wydaniu na wniosek Prezydenta Miasta Kutno, Pl. Piłsudskiego 18, 99 - 300 Kutno decyzji o wygaśnięciu pozwolenia wodnoprawnego Starosty Kutnowskiego, znak:RŚ.6341.1.20.2015 i RŚ.63412.16.2015 z dnia 25.09.2020 r. - dokument stracił ważność 2021-01-25 10:27:32
dokument Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 08.01.2007 roku, znak: RŚ.7648 - 1/06 ze zmianami wydanego Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87 - 100 Toruń Oddział "Cukrownia Dobrzelin", ul. Wł. Jagiełły 92, 99 - 319 Dobrzelin na prowadzenie instalacji w Cukrowni Dobrzelin. - dokument stracił ważność 2021-01-19 09:53:26
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic, wyznaczeniu punktów/wznowieniu znaków granicznych. - dokument stracił ważność 2021-01-14 09:35:20
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych działki. - dokument stracił ważność 2021-01-04 09:19:06
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 21.12.2020r., znak: WA.RUZ.4210.204m.2020.RB o wszczęciu, na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach inwestycji pn. "Budowa gazociągu DN Gustorzyn - Wronów, ETAP II Leśniewice - Rawa Mazowiecka stanowiącego część gazociągu Gustorzyn - Tworóg wraz z infrastrukturą niezbędna do jego obsługi na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego" - dokument stracił ważność 2020-12-31 11:04:57
dokument Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 17.12.2020r., znak: WA.ZUZ.4210.693m.2020.MC o wszczęciu na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi postępowania w sprawie wydania w ramach inwestycji pn. ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 3+982 do km 4+409? pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych zlokalizowanych na działkach nr: 56, 142, 163, 171, 173 -176, 255, 256, 260, 262/2, 263/3, 350, ob. Dobrzelin i dz.nr 1,2 ob. Grabów, gm. Żychlin oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do rowu drogowego połączonego z rowem melioracyjnym R-1 - dokument stracił ważność 2020-12-29 09:27:31
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 15.12.2020r., znak: WA.RUZ.4210.252m.2020.KP o wszczęciu na wniosek GDDKiA reprezentowanej przez pełnomocnika postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze Stacji Poboru Opłat Kutno Północ w pasie autostrady A1 w km 244+755, 244+768, 244+783, 244+765, 244+782, 244+822, 244+858 poprzez istniejące wyloty do rowów drogowych na dz. nr ew. 3/2,6, ob. Sójki, gm. Strzelce - dokument stracił ważność 2020-12-28 11:36:39
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 03.12.2020r., znak: WA.RUZ.4210.277m.2020.MJ o wszczęciu na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące projektowanym gazociągiem DN1000 wraz z linią energetyczną światłowodową pod dnem rzeki Słudwi w km ok. 23+ 340, powiat kutnowski oraz rzeki Igla, cieku Kanał 17 i cieku Laktoza, pow. łowicki, woj. łódzkie rzeki Pisia ? Zwierzyniec, powiat skierniewicki, woj. mazowieckie. - dokument stracił ważność 2020-12-16 09:11:42
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi, w obrębie W-5, oznaczoną jako dz. 121/10. - dokument stracił ważność 2020-12-10 10:31:47
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 04.12.2020 r., znak: WA.RUZ.4210.307m.2020.JD o wszczęciu postępowania na wniosek Prezero Service Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99 - 300 Kutno w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Krzyżanówek, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu tj. Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. ul. Lotnicza 1, 99 - 300 Kutno. - dokument stracił ważność 2020-12-08 12:13:57
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 23.11.2020 r., znak:WA.ZUZ.5.4213.4m2020.AG o wszczęciu na wniosek Prezydenta Miasta Kutno, Pl. Piłsudskiego 18, 99 - 300 Kutno postępowania w sprawie wygaszenia w całości decyzji Starosty Kutnowskiego, znak RŚ.6341.1.20.2015 i RŚ.6341.2.16.2015 z dnia 25.09.2020 r. - dokument stracił ważność 2020-12-04 12:12:35
dokument Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 24.11.2020r., znak: WA.ZUZ.4210.253m.2020.KM o wszczęciu na wniosek Gminy Krzyżanów postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urządzenia wodnego, tj. rowu o długości 223m z przepustem poprzecznym w ciągu drogi powiatowej nr 2160E i dwoma przepustami gospodarczymi (dz. nr 47, 32/7, 32/6, 32/11, 63, 65/6, 75/1, ob. Rustów, gm. Krzyżanów) oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu ww. rowem wód opadowych i roztopowych do rzeki Ochni w km 7+071 - dokument stracił ważność 2020-12-02 14:54:07
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 24.11.2020 r., znak: WA.RUZ.4210.254m.2020.KP o wszczęciu, na wniosek GDDKiA reprezentowanej przez pełnomocnika postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze Stacji poboru Opłat Kutno Wschód w psie autostrady A1 od km 253+515 poprzez istniejący wylot do rowu drogowego na dz. nr ew. 14/2, ob. Sokołów, gm. Krzyżanów. - dokument stracił ważność 2020-12-01 11:35:00
dokument Informacja dotycząca prowadzenia na wniosek ZORINA Sp. z o.o. postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 28.12.2017 roku na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa mleka o zdolności przyjmowania obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej, ponad 200 ton mleka na dobę, zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Toruńskiej 22. - dokument stracił ważność 2020-11-27 11:22:58
dokument Obwieszczenie z dnia 06.11.2020r., znak: WA.RUZ.4210.262m.2020.JSM o wszczęciu, na wniosek pełnomocnika GDDKiA, przez PGW Wody Polskie - Dyrektora RZGW w Warszawie, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z fragmentu autostrady A1 od km 244+300 do km 295+850 oraz wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 31.08.2016r., znak: RŚVI.7322.1.22.2016.MP - dokument stracił ważność 2020-11-16 09:52:55
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej. - dokument stracił ważność 2020-10-22 13:13:24
dokument Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 30.09.2020 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.1.454m.2020.BM o wszczęciu postępowania, na wniosek Pani Marianny Banak, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej w m. Dąbrowice, gm. Dąbrowice i szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych za pomocą ww. studni. - dokument stracił ważność 2020-10-21 10:47:14
dokument Zawiadomienie o wznowieniu znaków/wyznaczeniu punktów granicznych, ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej. - dokument stracił ważność 2020-10-13 08:16:11
dokument Informacja dotycząca wydania w dniu 23 września 2020 roku decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę - 1920 ton tusz na dobę, zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Wschodniej 21 w zakresie podmiotu prowadzącego instalację na Animex Foods Sp. z o.o. i nazwy zakładu, w którym instalacja jest eksploatowana oraz kopia decyzji znak: RŚ.7648-2/09 z dnia 23.09.2020r. 2020-10-09 12:42:44
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej. - dokument stracił ważność 2020-10-09 09:01:53
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej. - dokument stracił ważność 2020-10-07 15:12:36
dokument Informacja dotycząca wydania decyzji w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 08.01.2007 roku, znak: RŚ.7648 - 1/06 ze zmianami wydanego Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń Oddział "Cukrownia Dobrzelin", ul. Wł. Jagiełły 92, 99-319 Dobrzelin na prowadzenie instalacji w Cukrowni Dobrzelin. 2020-10-06 08:53:44
dokument Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 29.09.2020, znak: WA.RUZ.4210.195m.2020.KP (data wpływu 05.10.2020r.) o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PKP PLK S.A., w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowu oraz wykonanie urządzeń wodnych - wylotu na dz. nr ew. 168, 250/3, 250/4, 283/15, 284/12, 411/3, ob. 0002 Grunwald, m. Kutno. - dokument stracił ważność 2020-10-06 08:33:54
dokument Zawiadomienie o wznowieniu znaków/wyznaczeniu punktów granicznych, ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej. - dokument stracił ważność 2020-10-06 08:21:12
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic i wyznaczeniu punktów granicznych. - dokument stracił ważność 2020-09-15 10:28:49
dokument Postanowienie Starosty Kutnowskiego z dnia 8 września 2020 roku znak: GN.683.4.2016 - dokument stracił ważność 2020-09-10 10:45:20
dokument Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi oznaczoną jako działka nr 308/71. - dokument stracił ważność 2020-09-10 10:44:06
dokument Postanowienie Starosty Kutnowskiego z dnia 8 września 2020 roku znak: GN.683.3.2016 - dokument stracił ważność 2020-09-10 10:42:32
dokument Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi oznaczoną jako działka nr 308/65 - dokument stracił ważność 2020-09-10 10:33:41
dokument Ogłoszenie (zawiadomienie) o wszczęciu postępowania znak: GN.6821.45.2019 - dokument stracił ważność 2020-09-03 11:47:40
dokument Ogłoszenie (zawiadomienie) o wszczęciu postępowania znak: GN.6821.68.2019 - dokument stracił ważność 2020-09-03 11:46:44
dokument Ogłoszenie (zawiadomienie) o wszczęciu postępowania znak: GN.6821.59.2019 - dokument stracił ważność 2020-09-03 11:45:13
dokument Ogłoszenie (zawiadomienie) o wszczęciu postępowania znak: GN.6821.58.2019 - dokument stracił ważność 2020-09-03 11:43:59
dokument Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 04.02.2010 roku, znak: RŚ.7648-2/09 ze zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę - 1920 ton tusz/dobę zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Wschodniej 21, w zakresie zmiany beneficjenta decyzji oraz nazwy zakładu, w którym instalacja jest eksploatowana. - dokument stracił ważność 2020-07-31 13:10:50
dokument Obwieszczenie z dnia 22.07.2020r., znak: KUZ.421.64.3.2019.MŁ o wydaniu przez Prezesa PGW Wody Polskie w postępowaniu odwoławczym rozstrzygnięcia administracyjnego w sprawie wydanego przez Dyrektora RZGW w Warszawie w dniu 19.06.2019r. na wniosek GDDKiA pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu autostrady A1 od km 230+817 do km 295+850 do wód oraz do ziemi. - dokument stracił ważność 2020-07-29 09:36:22
dokument Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 08.01.2007 roku , znak: RŚ.7648 - 1/06 ze zmianami wydanego Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87 - 100 Toruń Oddział "Cukrownia Dobrzelin", ul. Wł. Jagiełły 92, 99 - 319 Dobrzelin na prowadzenie instalacji w Cukrowni Dobrzelin. - dokument stracił ważność 2020-07-20 08:47:37
dokument Informacja dotycząca wydania decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane Starosty Kutnowskiego z dnia 04.07.2012 roku, znak:RŚ.6222.1.2012 ze zmianami wydane na rzecz Animex Kutno Sp. z o.o. Oddział K2 w Kutnie, ul. Południowa 4. 2020-07-15 14:47:24
dokument Postanowienie o powołaniu biegłego w celu sporządzenia operatu szacunkowego dla ustalenia odszkodowania. - dokument stracił ważność 2020-07-13 09:56:07
dokument Informacja o nowym terminie załatwienia sprawy GN.683.4.2016 - dokument stracił ważność 2020-07-06 14:12:25
dokument Informacja o nowym terminie załatwienia sprawy GN.683.3.2016 - dokument stracił ważność 2020-07-06 14:11:16
dokument Zawiadomienie o ustaleniu oraz przyjęciu granic, wyznaczeniu, wznowieniu punktów granicznych. - dokument stracił ważność 2020-06-29 09:14:27
dokument Informacja z dnia 18.06.2020 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.116m.KM o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu, Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. M. Rataja w Mieczysławowie, 99 - 314 Krzyżanów pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu do rowu melioracyjnego R-S2/2 w km 0+140 ścieków bytowych oraz ścieków z płukania odżelaziaczy w oczyszczalni ścieków bytowych po wstępnej sedymentacji, istniejącym wylotem zlokalizowanym na działce nr ew. 254/1, ob. 0030 Wały, gm. Krzyżanów. - dokument stracił ważność 2020-06-26 10:32:09
dokument Obwieszczenie z dnia 08.06.2020 roku, znak: WA.ZUZ.5.4210.1.125.2020.AO w wydaniu przez Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu, Gminie Krzyżanów pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków komunalnych, będących mieszaniną ścieków bytowych i ścieków przemysłowych z terenu Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Ktery do rowu melioracyjnego R-G poprzez istniejący wylot w km 1+720. - dokument stracił ważność 2020-06-16 11:14:50
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków. - dokument stracił ważność 2020-06-09 09:30:52
dokument Informacja Starosty Kutnowskiego z dnia 28 maja 2020 roku dotycząca bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Kutnie. 2020-05-29 10:08:50
dokument Ogłoszenie Starosty Kutnowskiego z dnia 20 maja 2020 roku dotyczące prowadzenia bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Kutnie. 2020-05-21 09:18:06
dokument Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 04.07.2012 roku, znak: RŚ.6222.1.2012 ze zmianami wydanego na rzecz Animex Kutno Sp. z o.o. na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub pasz z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego innych niż wyłącznie mleko o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę, zlokalizowanej w Oddziale K2 w Kutnie przy ul. Południowej 4 w zakresie uwzględnienia w pozwoleniu zintegrowanym wymogów określonych w konkluzjach BAT zawartych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/2031 z dn.12.11.2019r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) oraz zmian w instalacji związanych ze wzrostem produkcji, o charakterze zmiany nieistotnej oraz wykreślenia z decyzji punktu V dotyczącego objęcia pozwoleniem zintegrowanym wprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu ujętych w system kanalizacji deszczowej, wprowadzanych do rowu melioracyjnego R-D1 /ziemi/ . - dokument stracił ważność 2020-05-18 14:23:18
dokument Decyzja z dnia 27.04.2020r., znak:WA.ZUZ.5.4210.3.11.2020.KJ wydana prze Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu, udzielająca Panu Mariuszowi Popławskiemu pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód powierzchniowych z rzeki Bzury dla potrzeb nawadniania upraw rolniczych w m. Siemienice i Młogoszyn, gm. Krzyżanów. - dokument stracił ważność 2020-05-04 13:53:49
dokument Obwieszczenie z dnia 08.04.2020r., znak: WA.ZUZ.5.4210.1.125.2020.AO o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu, Gminie Krzyżanów pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzania ścieków komunalnych, bedących mieszaniną ścieków bytowych i ścieków przemysłowych z terenu Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Ktery do rowu melioracyjnego R-G poprzez istniejący wylot w km 1+720. - dokument stracił ważność 2020-04-22 12:35:26
dokument Komunikat w sprawie Powiatowej Wypożyczalni Rowerów 2020-03-23 15:07:24
dokument Informacja dotycząca ogłoszonego naboru na stanowisku podinspektora w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym w Starostwie Powiatowym w Kutnie. - dokument stracił ważność 2020-03-17 11:18:39
dokument Komunikat Starosty Kutnowskiego z dnia 16 marca 2020 roku. 2020-03-16 11:43:14
dokument Komunikat Starosty Kutnowskiego z dnia 13 marca 2020 roku. 2020-03-16 07:52:46
dokument Schemat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem - powiat kutnowski. 2020-03-13 15:17:12
dokument Zarządzenie Nr 6/20 Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zaleceń dla mieszkańców województwa łódzkiego w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną. 2020-03-12 14:58:09
dokument Obwieszczenie z dnia 20.02.2020 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.3.11.2020.KJ o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu Panu Mariuszowi Popławskiemu pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z rzeki Bzury dla potrzeb nawadniania upraw rolniczych w m. Siemienice i Młogoszyn, gm. Krzyżanów. - dokument stracił ważność 2020-03-10 11:50:53
dokument Obwieszczenie z dnia 24.02.2020r., znak: WA.ZUZ.421.1.499.2019.KP o wydaniu na wniosek SIRMAX POLSKA Sp. z o.o. w Kutnie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci 3 studni głębinowych (nr 1, nr 2, nr 3) w m. Kutno, obręb Sklęczki i usługę wodną - pobór wód podziemnych za pomocą ww. studni na cele technologiczne zakładu adzania wód opadowych i roztopowych z terenu dz. 297/106 przy ul. Sklęczkowskiej 18 w Kutnie do urządzeń kanalizacyjnych Odlewni Kutno Sp. z o.o. - dokument stracił ważność 2020-02-28 14:58:31
dokument Obwieszczenie z dnia 11.02.2020r., znak: WA.RUZ.421.422.2019.PS o wszczęciu postępowania na wniosek firmy EKOBUD Robert Liwiński, ul. Sklęczkowska 18, Kutno w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków bytowo - przemysłowych pochodzących z terenu ww. zakładu do urządzeń kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. w Kutnie oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu dz. 297/106 przy ul. Sklęczkowskiej 18 w Kutnie do urządzeń kanalizacyjnych Odlewni Kutno Sp. z o.o. - dokument stracił ważność 2020-02-18 09:33:31
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Wydmowej w Łodzi (dz. nr 121/10) - dokument stracił ważność 2020-02-05 10:53:17
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Wydmowej w Łodzi (dz. nr 121/13) - dokument stracił ważność 2020-02-05 10:52:05
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Wydmowej w Łodzi (dz. nr 121/12) - dokument stracił ważność 2020-02-05 10:50:58
dokument Obwieszczenie z dnia 27.01.2020r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.499.2019.KP (data wpływu 31.01.2020r.) o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia na wniosek SIRMAX POLSKA Sp. z o.o. w Kutnie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci 3 studni głębinowych (nr 1, nr 2, nr 3) w m. Kutno, obręb Sklęczki i usługę wodną - pobór wód podziemnych za pomoca ww. studni na cele technologiczne zakładu. - dokument stracił ważność 2020-02-03 10:33:40
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie, ul. Oporowska 7. - dokument stracił ważność 2020-01-30 09:42:42
dokument Ogłoszenie z dnia 13.01.2020r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.443.2019.AG (data wpływu 20.01.2020r) o wszczęciu postępowania, w sprawie udzielenia przez Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę odcinka rowu melioracyjnego R-C13/1 na rurociąg na dz. nr ew. 105, ob. Leszczynek, gm. Kutno. - dokument stracił ważność 2020-01-21 12:13:00
dokument Ogłoszenie z dnia 30.12.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.487.2019.AS o wszczęciu postepowania na wniosek MZGKiM w Krośniewicach w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie usługi wodnej polegającej na wprowadzeniu do ziemi oczyszczonych w mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych pochodzących z budynku komunalnego w m. Morawce. - dokument stracił ważność 2020-01-08 14:20:29
dokument Informacja dotycząca wydania decyzji w sprawie nieistotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 24.08.2007r., znak: RŚ.7648-2/06 ze zmianami wydanego CEDROB S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów (poprzedni podmiot prowadzący instalację i inicjujący wniosek - Kutnowskie Zakłady Drobiarskie "EXDROB" S.A. w restrukturyzacji) na prowadzenie instalacji uboju drobiu w Kutnie przy ul. Mickiewicza 108. 2020-01-07 12:15:51
dokument Informacja dotycząca wydania decyzji w sprawie istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 19.08.2014r., znak: RŚ.6222.4.2014 ze zmianami wydanego Lampre Polska Sp. z o.o., ul. Wschodnia 8, 99-300 Kutno dla instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych o zużyciu rozpuszczanika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Wschodniej 8. 2019-12-31 10:40:38
dokument Ogłoszenie z dnia 18.12.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.421.2019.AG (data wpływu 24.12.2019r) o wszczęciu postępowania, na wniosek ECO Kutno Sp. z o.o., w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzania ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie Ciepłowni Miejskiej Nr 1 do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność PWiK Sp. z o.o. w Kutnie. - dokument stracił ważność 2019-12-31 10:26:26
dokument Obwieszczenie z dnia 16.12.2019 r., znak WA.RUZ.421.382.2019.WC o wszczęciu postępowania, na wniosek Miasta Kutno, w sprawie wygaszenia decyzji starosty kutnowskiego RŚ.6223-34/09 i wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych do rzeki Ochni w km 15+500 jej biegu, wylotem PE o średnicy 1200 położonym na dz. nr 288/22, ob. Łąkoszyn - m. Kutno, poprzez rów odpływowy. - dokument stracił ważność 2019-12-18 12:19:36
dokument Obwieszczenie z dnia 04.12.2019r., znak: WA.RUZ.421.391.2019.RB (data wpływu 10.12.2019r) o wszczęciu postępowania, na wniosek PLK S.A., w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę obiektu mostowego zlokalizowanego nad rzeką Ochnią w km 15+553 jej biegu, w km 124+561 linii kolejowej nr 3 (E20), [dz. nr 2-284/1, 2-284/2, ob.Grunwald, dz. nr 6-288/22, ob. Łąkoszyn - m. Kutno] - dokument stracił ważność 2019-12-11 10:38:54
dokument Ogłoszenie z dnia 22.11.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.398.2019.PK o wszczęciu postępowania na wniosek SIRMAX Sp. z o.o. w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego w mieszaninie ze ściekami socjalno - bytowymi powstającymi na terenie zakładu przy ulicy Odlewniczej w Kutnie do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własnośc innych podmiotów - PWiK Sp. z o.o. w Kutnie. - dokument stracił ważność 2019-12-03 15:14:24
dokument Obwieszczenie z dnia 26.11.2019r., znak: WA.RUZ.421.128.2019.MN.MS (data wpływu 02.12.2019r) o wydaniu przez Wody Polskie, na wniosek Pana Macieja Króla w dniu 26.11.2019 r. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych w m. Plecka Dąbrowa, gm. Bedlno, i usługę wodną - pobór wód podziemnychz utworów czwartorzędowych za pomocą ww. urządzenia wodnego. - dokument stracił ważność 2019-12-03 15:02:50
dokument Obwieszczenie z dnia 19.11.2019r., znak: WA.RUZ.421.314.2019.RB o wszczęciu postępowania, na wniosek PKP ENERGETYKA S.A., w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicy linii brzegu i przez wały przeciwpowodziowe linii kablowej 110kV relacji: Tor I - PT Kutno Majdany - GPZ Sklęczki; Tor II - PT Kutno Majdany - RPZ Stara Wieś wraz z traktem światłowodowym na potrzeby zasilania podstacji trakcyjnej PT Kutno Majdany. - dokument stracił ważność 2019-11-26 10:47:47
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic i wyznaczeniu punktów granicznych. - dokument stracił ważność 2019-11-20 09:26:37
dokument Obwieszczenie z dnia 06.11.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.328.2019.PK o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej dla odwierconego na dz. Nr ew. 133, obrę 3 - Byszew otworustydziennego oraz usługę wodną polegającą na poborz wód podziemnych z czwartorzędowych pokładów wodonośnych w celu nawadniania upraw. - dokument stracił ważność 2019-11-13 12:31:42
dokument Ogłoszenie z dnia 4.11.2019r, znak: WA.ZUZ.5.421.1.366.2019.JS o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego przez firmę PPHU ELEX Jolanta Środecka, ul. Zielna 11 w Kutnie do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność innych podmiotów. - dokument stracił ważność 2019-11-08 13:21:01
dokument Ogłoszenie z dnia 31.10.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.376.2019.JS o wszczęciu postępowania, na wniosek Nexera Sp. z o.o. z/s w Warszawie działającej przez pełnomocnika, w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na przejście podziemnym rurociągiem - kablem światłowodowym w rurze osłonowej pod dnem Kanału Stradzewskiego w km 0+300 (dz. nr ew. 125/2, ob. Gosławice, gm. Bedlno). - dokument stracił ważność 2019-11-07 10:48:40
dokument Obwieszczenie z dnia 28.10.2019r., znak: WA.RUZ.421.83.2019.MN.PS o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Macieja Króla w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych w m. Annetów, gm. Bedlno, i usługę wodną - pobór wód podziemnychz utworów czwartorzędowych za pomocą ww. urządzenia wodnego zlokalizowanego na terenie Fermy Drobiu, dz. nr ew.131/1, ob. Franciszków, gm. Bedlno. - dokument stracił ważność 2019-11-05 12:56:36
dokument Ogłoszenie Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej o sprzedaży ciągnika rolniczego i przyczepy wywrotki. - dokument stracił ważność 2019-11-04 09:02:36
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic i wyznaczeniu punktów granicznych. - dokument stracił ważność 2019-10-30 15:14:20
dokument Obwieszczenie z dnia 23.10.2019r., znak: WA.RUZ.421.128.2019.MN.MS o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Macieja Króla w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych w m. Plecka Dąbrowa, gm. Bedlno, i usługę wodną - pobór wód podziemnychz utworów czwartorzędowych za pomocą ww. urządzenia wodnego. - dokument stracił ważność 2019-10-30 08:26:35
dokument Ogłoszenie z dnia 21.10.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.346.2019.AS o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowu krytego R-D wraz ze studzienkami wpustowymi, likwidację przepustu w ciągu obecnie istniejacego rowu otwartego oraz na usługę wodna polegająca na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do nowego odcinka rowu R-D w Kutnie, ob. Sklęczki. - dokument stracił ważność 2019-10-25 12:37:00
dokument Ogłoszenie z dnia 01.10.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.349.2019.JS o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Krzyżanów przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowy 2 przepustów na rowie przydrożnym, budowę nowego przepustu pod skrzyżowaniem i likwidację przepustu pod drogą gminną nr 102152E - m. Kaszewy Tarnowskie, gm. Krzyżanów. - dokument stracił ważność 2019-10-08 14:33:54
dokument INFORMACJA Starosty Kutnowskiego dot. wyłożenia projektów operatów opisowo - kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków (gm. Bedlno - obręb Dębowa Góra, Głuchów, Wewiórz, Żeronice). - dokument stracił ważność 2019-10-04 08:43:07
dokument Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz wyznaczeniu punktów i wznowienia znaków granicznych. - dokument stracił ważność 2019-10-01 09:52:44
dokument Obwieszczenie z dnia 19.09.2019 r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.328.2019.PK o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia na wniosek Pana Mariusza Szulczewskiego przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej w m. Byszew, gm. Kutno i usługę wodną - pobór wód podziemnych za pomocą ww. studni. - dokument stracił ważność 2019-09-25 10:57:37
dokument Ogłoszenie z dnia 12.09.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.271.2019.AG o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzenia ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających w wyniku działalności ręcznej myjni samochodowej i usług prania dywanów i tapicerki samochodowej - firma GUMET s.c., ul. Leśmiana 2 w Kutnie do sieci kanalizacyjnej stanowiącej własność PWiK Sp . z o.o. w Kutnie. - dokument stracił ważność 2019-09-24 09:07:41
dokument Obwieszczenie z dnia 16.09.2019r., znak: WA.RUZ.421.278.2019.AR Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania, na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na przejście linią kablową w rurze osłonowej nad korytem rzeki Miłonki w km 0+712 (zamocowanej do barierki wiaduktu kolejowego, na dz. nr ew. 9/2, ob. Skłóty, gm. Krośniewice) oraz nad korytem rzeki Ochni w km 20+932 (zamocowanej do obejm istniejących konstrukcji wsporczych rur zabudowanych na wiadukcie kolejowym, na dz. nr ew. 394, ob. Gołębiewek, gm. Kutno). - dokument stracił ważność 2019-09-23 10:21:58
dokument Obwieszczenie z dnia 11.09.2019r., znak: WA.RUZ.421.283.2019.JD o wszczęciu postepowania, na wniosek PKP ENERGETYKA S.A., w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie pod dnem rzeki Miłonki linią energetyczną 110 kV, wraz z liniami telekomunikacyjnymi oraz przejście elektroenergetycznymi przyłączami kablowymi zasilaczy trakcyjnych 3 KV wraz z kablami sterowania odłącznikami i przyłączami telekomunikacyjnymi, na terenie działki nr 86/2, ob. 1-Bielice, gm. Krosniewice. - dokument stracił ważność 2019-09-18 12:12:39
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic i wyznaczeniu punktów granicznych. - dokument stracił ważność 2019-09-18 10:28:58
dokument Informacja dotycząca wydania w dniu 27.08.2019r. na wniosek Animex K4Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę - 1920 ton tusz na dobę, zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Wschodniej 21 w zakresie nazwy prowadzacego instalację i nazwy zakładu oraz kopia decyzji. 2019-09-16 10:51:23
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic i wyznaczeniu punktów granicznych. - dokument stracił ważność 2019-09-13 09:09:16
dokument Obwieszczenie z dnia 02.09.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.207.2019.KP Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o udzieleniu przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu PCC Intermodal S.A. Terminala Kontenerowego w Kutnie do rowu melioracyjnego. - dokument stracił ważność 2019-09-12 09:37:37
dokument Ogłoszenie z dnia 02.09.2019r., znak: WA.RUZ.421.227.2019.JD o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzenia ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu zakładu EKO SELEKT przy ulicy Majdany 6A w Kutnie do zbiornika i dalej do urządzeń kanalizacyjnych GOŚ Sp. z o.o. w Kutnie. - dokument stracił ważność 2019-09-10 13:42:06
dokument Obwieszczenie z dnia 04.09.2019r., znak: WA.RUZ.421.188.2019.PS Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie o wszczęciu, na wniosek Zakładu Gospodarowania Odpadami "EKO ALF", Gołębiew Nowy 5A, 99 - 300 Kutno, postępowania w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych z utwardzonego terenu zakładu "EKO ALF", do istniejącego stawu zlokalizowanego na dz. nr. 104/1, ob. Gołębiew, gm. Kutno. - dokument stracił ważność 2019-09-06 10:15:12
dokument Obwieszczenie z dnia 23.08.2019r., znak: WA.RUZ.421.273.2019.RB Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie o wszczęciu, na wniosek pełnomocnika PKP Energetyka S.A., postępowania w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjno - rozsączającego oraz usługę wodną polegającą na pdprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do projektowanego zbiornika na dz. nr. 1054/36, ob. Raszew Piaski, Miasto Kutno. - dokument stracił ważność 2019-09-02 13:33:56
dokument Ogłoszenie z dnia 21.08.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.161.2019.AS o postępowaniu w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji z dnia 31.07.2019r. o udzielonej przez Wody Polskie Gminie Krzyżanów na pobór wód podziemnych i na wprowadzenie do rowu melioracyjnego RK wód popłucznych z terenu stacji wodociągowej. - dokument stracił ważność 2019-09-02 13:19:50
dokument Ogłoszenie z dnia 09.08.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.2.188.2018.MP o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną. - dokument stracił ważność 2019-08-30 08:05:57
dokument Ogłoszenie z dnia 09.08.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.2.182.2018.MP o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzenia ścieków zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu zakładu CEDROB S.A. przy ul. Mickiewicza 108 w Kutnie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu. - dokument stracił ważność 2019-08-21 15:09:35
dokument Obwieszczenie z dnia 31.07.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.207.2019.PK Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu PCC Intermodal S.A. Terminala Kontenerowego w Kutnie do rowu melioracyjnego. - dokument stracił ważność 2019-08-13 10:29:17
dokument Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 04.02.2010 r., znak: RŚ.7648-2/09 ze zmianami wydanego na rzecz Pini Polonia Sp. z o.o., ul. Wschodnia 21, 99-300 Kutno na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt. - dokument stracił ważność 2019-08-09 14:38:20
dokument Obwieszczenie z dnia 23 lipca 2019r., znak:WA.RUZ.421.12.2018.AM o wniesieniu przez stronę - GDDKiA odwołania od wydanego przez Dyrektora RZGW w Warszawie w dniu 19.06.2019r. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu autostrady A1 od km 230+817 do km 295+850 - zad. II od km 230+814 do km 245+800 - dokument stracił ważność 2019-07-30 08:21:01
dokument Obwieszczenie z dnia 18.07.2019r., znak: WA.RUZ.421.187.2019.PS Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie o wszczęciu, na wniosek Zakładu Gospodarowania Odpadami EKO ALF, Gołębiew Nowy 5A, 99-300 Kutno, postępowania w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu zakładu EKO ALF, do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu, tj. punktu zlewnego, stanowiącego własność Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. zo.o. w Kutnie, ul. Lotnicza 1 - dokument stracił ważność 2019-07-25 12:57:44
dokument Informacja dotycząca wydania w dniu 2.07.2019r. decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane Starosty Kutnowskiego z dnia 24.08.2007r., znak: RŚ.7648-2/06 ze zmianami wydane na rzecz Kutnowskiech Zakładów Drobiarskich EXDRÓB S.A. ul. Mickiewicza 108, 99-300 Kutno na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę (drobiu) w zakresie podmiotu prowadzącego instalację na CEDROB S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów wraz z przedmiotową decyzją 2019-07-24 10:57:30
dokument Ogłoszenie z dnia 12.07.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.196.2019.AS o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu Panu Szymonowi Rosiakowi pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z rzeki Bzury w m. Siemieniczki, gm. Krzyżanów dla celów nawodnieniowych upraw rolniczych - dokument stracił ważność 2019-07-23 11:42:52
dokument Ogłoszenie z dnia 12.07.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.183.2018.MP o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu spółce Fresenius Kabi Sp. zo.o. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód odpadowych i roztopowych z terenu Fresenius Kabi Sp. zo.o. Wytwórni Płynów Infuzyjnych, ul. Sienkiewicza 25 w Kutnie do rzeki Ochni wylotami nr 2 i 3 - dokument stracił ważność 2019-07-23 11:36:49
dokument Informacja Starosty Kutnowskiego z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie utworzenia miejsca dla zatrzymanych transportów z odpadami. 2019-07-19 08:56:42
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę odcinka rowu melioracyjnego. - dokument stracił ważność 2019-07-18 10:24:00
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. - dokument stracił ważność 2019-07-12 08:49:49
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie Zarządowi Zlewni w Łowiczu spółce BARTER COAL Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną. - dokument stracił ważność 2019-07-11 10:28:54
dokument Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego własność Powiatu Kutnowskiego. - dokument stracił ważność 2019-07-10 08:41:20
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu na wniosek GDDKiA postępowania w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-07-03 09:44:49
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Krzyżanów przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-07-02 14:40:23
dokument Zawiadomienie o wznowieniu znaków/wyznaczeniu punktów granicznych, ustalenie granic. - dokument stracił ważność 2019-06-25 11:24:01
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu na wniosek Polfarmex SA, ul. Józefów 9, Kutno postępowania w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-06-18 10:13:22
dokument Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 24.08.2007 r., znak: RŚ.7648-2/06 ze zmianami wydanego na rzecz Kutnowskich Zakładów Drobiarskich "EXDROB" S.A./"CEDROB" S.A. - dokument stracił ważność 2019-06-07 09:08:39
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-05-29 09:52:35
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną. - dokument stracił ważność 2019-05-29 09:50:21
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną. - dokument stracił ważność 2019-05-29 09:48:19
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-05-23 09:28:33
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-05-22 12:35:51
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, ul. Staszica 27 - dokument stracił ważność 2019-05-22 12:14:33
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "Domostwo" w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6 - dokument stracił ważność 2019-05-22 12:13:26
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie, ul. Kościuszki 24 - dokument stracił ważność 2019-05-22 12:12:20
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-04-25 10:42:17
dokument Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji administracyjnej - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu autostrady A1. - dokument stracił ważność 2019-04-19 12:09:35
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do prac geodezyjnych w jednostce ewidencyjnej gm. Bedlno w obrębach: Dębowa Góra, Głuchów, Wewiórz, Żeronice. - dokument stracił ważność 2019-04-17 13:00:17
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-04-12 14:51:07
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-04-05 11:12:07
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-03-15 09:02:46
dokument Informacja dotycząca stwierdzenia wygaśnięcia decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane RŚ.7648-1/2009 z dnia 01.09.2009r. wraz z decyzjami zmieniającymi na prowadzenie instalacji do chowu drobiu - trzy kurniki zlokalizowane w Kutnie przy ul. Podrzecznej 2 - dokument stracił ważność 2019-03-01 13:04:28
dokument Informacja dotycząca wydania decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane RŚ.7648-2/2008 z dnia 26.03.2009r. wraz z decyzjami zmieniającymi na eksploatację instalacji chowu drobiu - dwa kurniki w miejscowości Nowa Wieś 5a. 2019-03-01 12:47:16
dokument INFORMACJA Starosty Kutnowskiego dot. wyłożenia projektów operatów opisowo - kartograficznych - dokument stracił ważność 2018-10-22 15:03:27
dokument Informacja dotycząca wydania decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa dla Animex Kutno Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Południowej 4 2018-10-17 08:02:17
dokument Informacja dotycząca postępowania w sprawie nieistotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego z dnia 01.09.2009r., znak: RŚ.7648-1/2009 wraz z decyzjami zmieniającymi. - dokument stracił ważność 2018-10-16 14:35:20
dokument Informacja dotycząca wydania decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji pasz dla Cargill Poland Sp. z o.o., ul. Wołowska 22, 02-675 Warszawa zlokalizowanej w Wytwórni Pasz w Dobrzelinie, ul. Wł. Jagiełły 98. 2018-10-08 12:34:38
dokument Informacja dotycząca wydania decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa dla Animex Kutno Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Intermodalnej 8. 2018-10-08 10:41:31
dokument Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 04.07.2012 r., znak: RŚ.6222.1.2012 ze zmianami wydanego na rzecz Animex Foods K1 Sp. z o.o. - dokument stracił ważność 2018-09-25 08:42:18
dokument Decyzja ustalająca wykaz uprawnionych do udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Wola Pierowa. - dokument stracił ważność 2018-09-21 09:00:23
dokument Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 31.12.2010 r., znak: RŚ.7648-4/2010 zmienionego decyzją z dnia 24.12.2012r., 04.12.2014r. i 01.03.2017r. wydanego na rzecz Cargill Poland Sp. z o.o., ul Wołoska 22, 02-675 Warszawa. - dokument stracił ważność 2018-09-20 11:43:59
dokument Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 19.08.2014 r., znak: RŚ.6222.4.2014 ze zmianami wydanego LAMPRE POLSKA Sp. z o.o., ul. Wschodnia 8, 99-300 Kutno. - dokument stracił ważność 2018-09-20 11:38:22
dokument Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 25.02.2015 r., znak: RŚ.6222.3.2014 ze zmianami wydanego na rzecz Animex Foods K1 Sp. z o.o. - dokument stracił ważność 2018-09-11 11:15:01
dokument Decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu - dwóch kurników o obsadzie 50 000 sztuk brojlerów (200 DJP), zlokalizowanej w miejscowości Nowa Wieś 5a w gminie Kutno. 2018-09-03 11:42:35
dokument Decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu - trzech kurników o obsadzie 50 500 sztuk brojlerów (202 DJP), zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Podrzecznej 2. 2018-09-03 11:39:17
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie dotyczącej ustalenia uprawnionych do udziałów we wspólnocie gruntowej. - dokument stracił ważność 2018-07-27 09:46:15
dokument Informacja dotycząca postępowania w sprawie nieistotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego z dnia 01.09.2009r., znak: RŚ.7648-1/2009 - dokument stracił ważność 2018-07-19 09:30:12
dokument Informacja dotycząca postępowania w sprawie nieistotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego z dnia 26.03.2009r., znak: RŚ.7648-2/2008 - dokument stracił ważność 2018-07-19 09:26:22
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. - dokument stracił ważność 2018-07-19 09:16:34
dokument Decyzja w sprawie ustalenia nieruchomości stanowiącej wspólnotę gruntową wsi Nowe Ktery (Ktery B). - dokument stracił ważność 2018-07-17 08:16:05
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic i wyznaczeniu punktów granicznych. - dokument stracił ważność 2018-07-17 08:07:04
dokument Informacja o zatwierdzeniu uproszczonych planów urządzenia lasu - możliwość odbioru kart zadań 2018-07-12 12:45:47
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Bursy nr 1 w Kutnie, ul. Kościuszki 24B - dokument stracił ważność 2018-07-05 09:33:47
dokument Stanowisko Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie ufundowania tablicy pamiątkowej poległym mieszkańcom gmin powiatu kutnowskiego w latach 1914 - 1921. 2018-06-14 11:33:26
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie dotyczącej ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Nowe Ktery. - dokument stracił ważność 2018-06-11 08:58:57
dokument Decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji młyna zbożowego prowadzoną przez GoodMills Polska Kutno Sp. z o.o., ul. Chopina 29, 99-300 Kutno 2018-05-18 10:16:43
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Bursy nr 1 w Kutnie, ul. Kościuszki 24B - dokument stracił ważność 2018-05-16 12:54:42
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie, ul. Kościuszki 24 A - dokument stracił ważność 2018-05-16 12:53:44
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie, ul. Przemysłowa 6 - dokument stracił ważność 2018-05-16 12:52:38
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie - Azory, 99-300 Kutno - dokument stracił ważność 2018-05-16 12:50:44
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie, ul. Oporowska 7 - dokument stracił ważność 2018-05-16 12:49:29
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie, ul. Okrzei 1a - dokument stracił ważność 2018-05-16 12:48:08
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji ustalającej wykaz uprawnionych do udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Wola Pierowa - dokument stracił ważność 2018-04-27 08:55:38
dokument Ogłoszenie Starosty Kutnowskiego o przystąpieniu do prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obręb: Niedrzew Pierwszy, Niedzrzew Drugi oraz Siemianów. - dokument stracił ważność 2018-04-16 08:41:51
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic i wyznaczeniu punktów granicznych - dokument stracił ważność 2018-03-06 09:01:24
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa ulicy Stalowej w Kutnie" - dokument stracił ważność 2018-02-05 09:00:31
dokument Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji dotyczącej wspólnoty gruntowej wsi Nowe Ktery - dokument stracił ważność 2018-01-17 08:35:27
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Kutnie "Budowa ulicy Stalowej w Kutnie" - dokument stracił ważność 2018-01-08 12:43:35
dokument Informacja dotycząca wydania pozwolenia zintegrowanego - dokument stracił ważność 2018-01-04 13:46:23
dokument Informacja Starosty Kutnowskiego dot. wyłożenia projektu operatu opisowo - kartograficznego - dokument stracił ważność 2017-12-18 12:26:24
dokument Wykaz nieruchomości stanowiacych własność Powiatu Kutnowskiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2017-12-01 09:53:42
dokument INFORMACJA dotycząca podstawowej kwoty dotacji w 2017 roku oraz statystyczna liczba uczniów - Powiat Kutnowski - październik 2017r. 2017-11-20 14:05:35
dokument Decyzja ustalająca wykaz uprawnionych do udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Wola Pierowa - dokument stracił ważność 2017-10-18 07:57:00
dokument Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu realizacji projektu RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - dokument stracił ważność 2017-10-04 14:07:36
dokument Informacja w sprawie postępowania dotyczącego ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Nowe Ktery - dokument stracił ważność 2017-09-29 12:39:35
dokument Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych - dokument stracił ważność 2017-08-16 15:04:02
dokument Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych - dokument stracił ważność 2017-08-14 10:37:32
dokument Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2017-07-28 08:43:52
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wola Pierowa - dokument stracił ważność 2017-07-28 08:34:26
dokument Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych - dokument stracił ważność 2017-06-21 13:25:26
dokument DECYZJA Starosty Kutnowskiego z dnia 07 czerwca 2017r. o odmowie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kotliska, gmina Kutno 2017-06-12 13:05:47
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr A.Troczewskiego w Kutnie - dokument stracił ważność 2017-05-25 09:14:11
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. J.H.Dąbrowskiego w Kutnie - dokument stracił ważność 2017-05-17 11:38:34
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i jej zasilaniem energetycznym w miejscowościach: Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno, gmina Nowe Ostrowy - dokument stracił ważność 2017-05-16 12:19:33
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji ustalającej wykaz osób uprawnionych do udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Wola Pierowa - dokument stracił ważność 2017-05-10 09:11:02
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do prac geodezyjnych w gminie Strzelce w obrębach: Klonowiec Stary oraz Wola Raciborowska 2017-05-02 08:02:13
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie - dokument stracił ważność 2017-04-20 14:47:33
dokument Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 2017-03-24 08:25:59
dokument OGŁOSZENIE o otwartym naborze partnerów w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2017-03-07 15:05:32
dokument DECYZJA Starosty Kutnowskiego z dnia 02 marca 2017 roku ustalająca jakie nieuchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Wola Pierowa 2017-03-06 08:29:51
dokument INFORMACJA o podstawowej kwocie dotacji w 2017 roku 2017-02-22 12:54:32
dokument Uchwała Nr 199/XXXIV/17 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 08 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych Powiatu Kutnowskiego do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych 2017-02-09 14:13:57
dokument INFORMACJA o zebraniu materiału dowodowego dającego podstawę do wydania decyzji ustalającej, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Wola Pierowa 2017-01-26 08:32:36
dokument INFORMACJA o zmianie terminu załatwienia sprawy - wydanie decyzji ustalającej, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Wola Pierowa 2016-12-06 08:05:41
dokument OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 14 listopada 2016 roku o zamiarze użyczenia nieruchomości 2016-11-15 08:24:49
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2016-10-03 11:45:01
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie - dokument stracił ważność 2016-05-24 16:02:49
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora: 1) Zespołu Szkół w Żychlinie, ul. Narutowicza 88, 2) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie, ul. Kościuszki 52 - dokument stracił ważność 2016-05-20 10:50:58
dokument Komunikat - nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach 2016-04-26 13:34:59
dokument Raport z wyboru partnerów do projektu: "Kutnowska Sieć Kształcenia Praktycznego i Egzaminowania" 2015-12-31 13:51:53
dokument Raport z wyboru partnerów do projektu: "Centrum Kształcenia Zawodowego i Praktycznego dla Dorosłych" 2015-12-31 13:50:37
dokument Informacja o zmianie pozwolenia zintegrowanego dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu Oddział Cukrownia Dobrzelin oraz Decyzja nr RŚ.7648-1/06 z dnia 04.12.2015 r. o zmianie pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 08.01.2017 r. 2015-12-15 15:23:36
dokument Ogłoszenie o naborze partnera dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych do projektu "Centrum Kształcenia Zawodowego i Praktycznego dla Dorosłych" składanego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 2015-12-09 15:36:48
dokument Ogłoszenie o naborze partnerów dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych do projektu "Kutnowska Sieć Kształcenia Praktycznego i Egzaminowania " składanego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 2015-12-09 15:33:54
dokument Ogłoszenie o naborze partnera dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych do projektu "Centrum Kształcenia Zawodowego i Praktycznego dla Dorosłych" składanego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 2015-11-19 15:35:16
dokument Ogłoszenie o naborze partnera dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych do projektu "Kutnowska Sieć Kształcenia Praktycznego i Egzaminowania " składanego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 2015-11-19 15:31:22
dokument Informacja i decyzja o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla LAMPRE POLSKA Sp. z o.o. 2015-08-25 08:12:46
dokument Informacja i decyzja o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Przetwórstwa Mięsnego KONIAREK 2015-07-15 15:20:54
dokument Informacja i decyzja o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla Pini Polska Sp. z o.o. 2015-03-02 15:09:11
dokument OGŁOSZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie rozpoczęcia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030r.)" 2014-01-02 08:16:59
dokument KOMUNIKAT w sprawie możliwości uzyskania dokumentów umożliwiających wykreślenie wpisów ujawnionych w działach III i IV ksiąg wieczystych lub zbiorach dokuemntów 2013-07-11 13:01:49
dokument INFORMACJA o wydaniu decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane 2013-02-14 10:22:12
dokument INFORMACJA o decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane 2013-01-23 14:48:35
dokument INFORMACJA o wydaniu pozwolenia zintegrowanego 2012-07-09 13:16:24
dokument Informacja o wydaniu przez Starostę Kutnowskiego decyzji zmianiającej pozwolenie zintegrowane Starosty Kutnowskiego z dnia 04.02.2010r., znak: RŚ.7648-2/09 na prowadzenie instalacji do uboju trzody chlewnej o zdolności przetwarzania powyżej 50Mg ubojowej na dobę, zlokalizowanej przy ul. Wschodniej 21 w Kutnie, prowadzonej przez PINI POLONIA Sp. z o.o. 2011-09-08 07:50:30
dokument INFORMACJA o wydaniu pozwolenia zintegrowanego 2011-01-13 13:50:14
dokument Informacja Komisji Konkursowej 2010-09-09 15:30:40
dokument INFORMACJA o wydaniu pozwolenia zintegrowanego 2010-03-03 13:40:19
dokument Starosta Kutnowski informuje o wydaniu pozwolenia zintergowanego dla instalacji chowu drobiu 2009-09-07 08:57:59