Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenia, informacje, komunikaty

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych i wznowieniu znaków granicznych - dokument stracił ważność 2024-07-08 08:42:59
dokument OBWIESZCZENIE O ZGROMADZONYM MATERIALE DOWODOWYM (GN.6821.7.2024) - dokument stracił ważność 2024-07-05 10:15:53
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji na podstawie art. 124 a w związku z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - dokument stracił ważność 2024-06-28 13:23:38
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do prac geodezyjnych związanych z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej: gm. Nowe Ostrowy w obrębie: Grodno, Lipiny, Miksztal, Niechcianów oraz Nowe Ostrowy. - dokument stracił ważność 2024-06-27 12:00:42
dokument Informacja dotyczącą prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 01.10.2021 r., znak: RŚ.6222.1.1.2021 wydanego Krajowej Spółce Cukrowej S.A., ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, Oddział "Cukrownia Dobrzelin", ul. Wł. Jagiełły 92, 99-319 Dobrzelin (obecnie Krajowa Grupa Spożywcza S.A., ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, Oddział ,"Cukrownia Dobrzelin", ul. Wł. Jagiełły 92, 99-319 Dobrzelin) dla instalacji: do produkcji cukru, do produkcji wapna i elektrociepłowni w Krajowej Grupie Spożywczej S.A. Oddział, "Cukrownia Dobrzelin", zlokalizowanej w Dobrzelinie przy ul. Wł. Jagiełły 92 w zakresie istotnej zmiany pozwolenia. - dokument stracił ważność 2024-06-20 13:25:57
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa ulicy Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą" (AB.6740.1009.253.2024) - dokument stracił ważność 2024-06-19 12:27:15
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 10.06.2024r., znak: WA.ZUZ.4210.414.2024.AS o wydaniu na wniosek Gminy Kutno pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną. - dokument stracił ważność 2024-06-17 12:37:13
dokument OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O OGRANICZENIU SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI (GN.6821.63.2023) - dokument stracił ważność 2024-06-10 12:37:07
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 22.05.2024r., znak: WL.ZUZ.4210.395.2024.KM o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Kutno, z siedzibą przy ul. Witosa 1, 99-300 Kutno w sprawie ustalenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - dokument stracił ważność 2024-06-06 10:50:47
dokument ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO (GN.6821.63.2023) - dokument stracił ważność 2024-05-28 12:53:48
dokument ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZONYM MATERIALE DOWODOWYM (GN.6821.3.2024) - dokument stracił ważność 2024-05-28 12:46:49
dokument Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego. (GN.6840.5.2023) - dokument stracił ważność 2024-05-24 12:12:30
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Żychlin, obrębie ewidencyjnym Dobrzelin, nr dz. 98/1. (GN.6821.7.2024) - dokument stracił ważność 2024-05-24 12:03:34
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 10.05.2024r., znak: WL.ZUZ.4210.409.2024.AS o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Kutno, ul. Witosa 1. 99-300 Kutno w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - dokument stracił ważność 2024-05-16 12:40:24
dokument OBWIESZCZENIE O ZGROMADZONYM MATERIALE DOWODOWYM (GN.6821.63.2023) - dokument stracił ważność 2024-05-13 13:40:16
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego (GN.6840.4.2023) - dokument stracił ważność 2024-05-10 13:27:57
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic, wyznaczeniu punktów granicznych/wznowieniu znaków granicznych działka nr 96 obręb Zgórze, gm. Dąbrowice - dokument stracił ważność 2024-05-08 12:53:07
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic, wyznaczeniu punktów granicznych/wznowieniu znaków granicznych działka nr 86 obręb Miksztal, gm. Nowe Ostrowy - dokument stracił ważność 2024-05-08 12:50:43
dokument Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów i wznowienia znaków granicznych lub/i ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej - Żeronice, gm. Bedlno, dz. 122/2 - dokument stracił ważność 2024-04-23 11:32:21
dokument Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dz. 179, nr 91, Oporów gm. Oporów - dokument stracił ważność 2024-04-16 10:29:16
dokument Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dz. 63/2, 63/4 - Pobórz, gm. Oporów - dokument stracił ważność 2024-04-16 10:20:54
dokument Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dz. 26 - Kurów Wieś, gm. Oporów - dokument stracił ważność 2024-04-16 10:16:16
dokument Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dz. 11 - Kamienna, gm. Oporów - dokument stracił ważność 2024-04-16 10:14:17
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 143/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 102204E" w miejscowościach Gołębiew Nowy, Kuczków, gmina Kutno (AB.6740.207.46.2024) - dokument stracił ważność 2024-04-15 14:42:11
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Żychlin (GN.6821.3.2024) - dokument stracił ważność 2024-04-12 13:55:49
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, która posiada nieuregulowany stan prawny (GN.6821.63.2023) gmina Krzyżanów, obręb ewidencyjny Ktery B - dokument stracił ważność 2024-03-20 08:47:19
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Nowe Ostrowy, obrębie ewidencyjnym Miksztal, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 101/2 (GN.6821.60.2023) - dokument stracił ważność 2024-03-08 10:20:20
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 26.02.2024r., znak: WA.ZUZ.5.4210.1154.2023.BM o wydaniu na wniosek GoodMills Polska Sp. z o.o. decyzji znak: WA.ZUZ.5.4210.1154.2023.BM z dnia 26.02.2024r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną 2024-03-05 12:43:22
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 20.02.2024r., znak: WA.ZUZ.5.4210.1124.2023.MU o wydaniu na wniosek Gminy Kutno pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - dokument stracił ważność 2024-03-04 09:05:53
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 16.02.2024r., znak: WA.ZUZ.5.4210.1172.2023.BM o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - dokument stracił ważność 2024-02-28 11:45:44
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 102204E Gołębiew Nowy" Kuczków - Żurawieniec (gmina Kutno nr ewid. dz. 253, 252, 271, obręb Gołębiew, 13, 28/1, 26, 30, 28/5, 29/2, 47, 12, obręb Sieciechów). - dokument stracił ważność 2024-02-20 13:27:59
dokument Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych związanych z ustaleniem przebiegu granic i podziały działki położonej w obrębie Stanisławów, gm. Kutno. - dokument stracił ważność 2024-02-15 11:26:39
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 06.02.2024r., znak: WA.ZUZ.5.4210.1102.2023.DK-P o udzieleniu na wniosek Centrum Pali Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną. - dokument stracił ważność 2024-02-13 15:23:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/2024 STAROSTY KUTNOWSKIEGO z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Grodno, Lipiny, Miksztal, Niechcianów, Nowe Ostrowy w jednostce ewidencyjnej Nowe Ostrowy. - dokument stracił ważność 2024-01-25 08:23:29
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia koncesji na wydobywania kopaliny. - dokument stracił ważność 2024-01-23 12:03:23
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic i wyznaczeniu punktów granicznych/wznowieniu znaków granicznych działka nr 209 obręb Raciborów - dokument stracił ważność 2024-01-19 08:55:31
dokument Obwieszczenie Nr 1/2024 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2024 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku na obszarze województwa łódzkiego. 2024-01-17 10:18:33
dokument Informacja dotyczącą wydania nowego pozwolenia zintegrowanego na wniosek CARGILL Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22, Oddział w Dobrzelinie, ul. Wł. Jagiełły 98, 99-319 Dobrzelin w celu ujednolicenia tekstu pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji pasz o zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych 700 ton/dobę zlokalizowanej w Oddziale w Dobrzelinie, ul. Władysława Jagiełły 98, 99-319 Dobrzelin. 2024-01-11 11:07:08
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustaleniu granic, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków, przyjęcia granic oraz utrwalenia na gruncie nowo wyznaczonych punktów granicznych, działka nr 82 obręb Żurawieniec. - dokument stracił ważność 2024-01-09 11:43:49
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 19.12.2023r., znak: WA.ZUZ.5.4210.1102.2023.DK-P o wszczęciu postępowania na wniosek Centrum Pali Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - dokument stracił ważność 2024-01-04 09:54:22
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 12.12.2023r., znak: WA.ZUZ.5.4210.1172.2023.BM o wszczęciu postępowania na wniosek Prezydenta Miasta Kutno w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - dokument stracił ważność 2023-12-22 09:56:27
dokument Informacja dotycząca wydania przez Starostę Kutnowskiego, na wniosek GoodMills Polska Sp. z o.o. ul. Diamentowa 2, 47-341 Stradunia, decyzji w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 29.12.2007 roku, znak: RŚ.7648-3/07 ze zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do przetwórstwa surowców pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej 440 ton wyrobów gotowych na dobę zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Chopina 29 2023-12-22 08:24:46
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 07.12.2023r., znak: WA.ZUZ.5.4210.1124.2023.MU o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Kutno w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - dokument stracił ważność 2023-12-15 13:14:46
dokument Informacja Starosty Kutnowskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminie Nowe Ostrowy w obrębach ewidencyjnych: Imielinek, Nowe Ostrowy oraz Zieleniec. - dokument stracił ważność 2023-12-14 13:06:02
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 07.12.2023r., znak: WA.ZUZ.5.4210.1154.2023.BM o wszczęciu postępowania na wniosek GoodMills Polska Sp. z o.o., ul. Diamentowa 2, 47-341 Stradunia w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - dokument stracił ważność 2023-12-13 14:15:01
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic, wyznaczeniu punktów granicznych/wznowieniu znaków granicznych działka nr 116 obręb Woźniaków, gm. Kutno - dokument stracił ważność 2023-12-04 14:50:08
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic, wyznaczeniu punktów granicznych/wznowieniu znaków granicznych działka nr 1009 w mieście Kutno - dokument stracił ważność 2023-12-01 14:31:22
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do prac geodezyjnych związanych z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków polegającą na aktualizacji ewidencji gruntów oraz na założeniu ewidencji budynków i lokali w jednostce ewidencyjnej: gm. Krzyżanów - dokument stracił ważność 2023-11-29 10:44:27
dokument Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów i wznowienia znaków granicznych, ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 53 położonej w miejscowości Różanowice gm. Krzyżanów - dokument stracił ważność 2023-11-21 11:54:15
dokument Informacja Starosty Kutnowskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminie Oporów - wyłożenie projektów - dokument stracił ważność 2023-11-21 11:30:03
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 13.11.2023r., znak: WPN.6320.6.2019.MKu, WPN.6320.1.2023.MKu o opracowaniu projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Smardzewickie PLH100024 oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Przysowy i Słudwi PLB100003. - dokument stracił ważność 2023-11-17 13:34:06
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustaleniu granic, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków, działka nr 130/2, obręb Jurków-Franciszków, gmina Łanięta. - dokument stracił ważność 2023-11-15 10:51:18
dokument Informacja dotycząca prowadzenia na wniosek CARGILL Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22, Oddział w Dobrzelinie ul. Wł. Jagiełły 98, 99-319 Dobrzelin, prowadzone jest na podstawie art. 217 ustawy - Prawo ochrony środowiska postępowanie administracyjne w sprawie wydania nowego pozwolenia zintegrowanego w celu ujednolicenia tekstu pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji pasz o zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych 700 ton/dobę zlokalizowanej w Oddziale w Dobrzelinie, ul. Jagiełły 98, 99-319 Dobrzelin, udzielonego decyzją Starosty Kutnowskiego z dnia 31 grudnia 2010r., znak: RŚ.7648-4/2010 ze zmianami. - dokument stracił ważność 2023-11-08 09:32:52
dokument ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO (GN.6821.47.2023) - dokument stracił ważność 2023-11-07 09:10:26
dokument Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Potok 10, gm. Bedlno - dokument stracił ważność 2023-11-07 09:07:05
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Nowe Ostroey (GN.6821.58.2023). - dokument stracił ważność 2023-10-27 14:30:07
dokument SPROSTOWANIE DO WYKAZU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU KUTNOWSKIEGO PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY NA RZECZ GMINY ŁANIĘTA - dokument stracił ważność 2023-10-27 10:06:54
dokument Informacja dotyczącą wszczęcia przez Starostę Kutnowskiego, na wniosek GoodMills Polska Sp. z o.o. ul. Diamentowa 2, 47-341 Stradunia, postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 29.12.2007 roku, znak: RŚ.7648-3/07 ze zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do przetwórstwa surowców pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej 440 ton wyrobów gotowych na dobę zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Chopina 29 w zakresie podmiotu prowadzącego instalację. - dokument stracił ważność 2023-10-25 14:26:03
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 10231E" w miejscowości Kajew, gm. Krośniewice - dokument stracił ważność 2023-10-20 14:50:51
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości (GN.6821.50.2023) - dokument stracił ważność 2023-10-19 15:06:52
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości (GN.6821.49.2023) - dokument stracił ważność 2023-10-19 15:05:48
dokument Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Łanięta (GN.6821.14.2023) - dokument stracił ważność 2023-10-19 15:01:46
dokument INFORMACJA O WYNIKACH NABORU PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU - dokument stracił ważność 2023-10-16 14:20:23
dokument Informacja Starosty Kutnowskiego w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji i budynków w gm. Dąbrowice. - dokument stracił ważność 2023-10-05 09:31:41
dokument Zawiadomienie o czynności ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych w obrębie: Zieleniec i Ostrowy gm. Nowe Ostrowy. - dokument stracił ważność 2023-10-03 13:19:23
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 20.09.2023 r., znak: WA.ZUZ.5.4217.3.2023.AR o wydaniu decyzji w sprawie legalizacji likwidacji urządzenia wodnego. - dokument stracił ważność 2023-09-29 15:28:48
dokument Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów i wznowienia znaków granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości do podziału nr 70 położonej w miejscowości Franciszków gm. Bedlno. - dokument stracił ważność 2023-09-29 12:06:27
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic, wyznaczeniu punktów granicznych/wznowieniu znaków granicznych działka nr 349, 351 obręb Krośniewice. - dokument stracił ważność 2023-09-29 11:51:16
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic, wyznaczeniu punktów granicznych/wznowieniu znaków granicznych działka nr 22, 23, obręb Florek, gmina Kutno. - dokument stracił ważność 2023-09-29 10:44:23
dokument OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ODMOWIE UDZIELENIA ZEZWOLENIA NA NIEZWŁOCZNE ZAJĘCIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI (GN.6821.32.1.2022) - dokument stracił ważność 2023-09-25 09:26:28
dokument ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w gm. Dąbrowice. - dokument stracił ważność 2023-09-22 09:58:58
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 06.09.2023r., znak: WA.ZUZ.5.4210.814.2023.BM o wydaniu decyzji na wniosek Gminy Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń drenarskich. - dokument stracił ważność 2023-09-12 13:17:37
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic/ wyznaczeniu punktów granicznych działka nr 77, obręb Ktery A, gmina Krzyżanów - dokument stracił ważność 2023-09-07 09:27:32
dokument OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU - dokument stracił ważność 2023-09-04 15:16:04
dokument OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O OGRANICZENIU SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI (GN.6821.32.2022) - dokument stracił ważność 2023-09-01 14:47:23
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 102316E od km. 1+395 do km 2+915" w miejscowości Kajew, gmina Krośniewice. - dokument stracił ważność 2023-08-29 14:38:06
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 18.08.2023r., znak: WA.ZUZ.5.4210.649.2023.DK-P o udzieleniu Gminy Kutno pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - dokument stracił ważność 2023-08-29 12:26:06
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie udostępnienia nieruchomości (GN.6821.27.2022) - dokument stracił ważność 2023-08-28 11:48:34
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic, wyznaczeniu punktów granicznych/wznowieniu znaków granicznych działka nr 22, 23, obręb Florek, gmina Kutno. - dokument stracił ważność 2023-08-24 16:06:58
dokument ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, gm. Dąbrowice - dokument stracił ważność 2023-08-18 13:16:54
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 09.08.2023r., znak: WA.ZUZ.5.4210.814.2023.BM o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Żychlin, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń drenarskich. - dokument stracił ważność 2023-08-16 15:29:03
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - gmina Dąbrowice - dokument stracił ważność 2023-08-11 08:58:45
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic/ wyznaczeniu punktów granicznych działka nr 350, obręb Pniewo, gmina Bedlno - dokument stracił ważność 2023-08-11 08:38:04
dokument Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych działki nr 35/5, 35/7 obręb Bzówki - dokument stracił ważność 2023-08-10 08:12:48
dokument Informacja Starosty Kutnowskiego o wyłożeniu projektów operatów opisowo - kartograficznych kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminie Bedlno w obrębach ewidencyjnych: Gosławice, Mirosławice, Wola Kałkowa oraz Szewce Nagórne - dokument stracił ważność 2023-08-09 09:23:49
dokument Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - KUT4445A zlokalizowanej w miejscowości 99-350 Ostrowy, działka nr 115, obręb 0011, gm. Nowe Ostrowy, powiat kutnowski 2023-08-04 10:58:22
dokument Informacja dotycząca wydania w dniu 10.07.2023r. przez Starostę Kutnowskiego, na wniosek CARGILL Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22, Oddział w Dobrzelinie, ul. Wł. Jagiełły 98, 99-319 Dobrzelin, decyzji znak: RŚ.7648-4/2010 - zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji pasz o zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych 700 ton/dobę zlokalizowanej w Oddziale w Dobrzelinie, ul. Władysława Jagiełły 98, 99-319 Dobrzelin 2023-08-03 08:46:22
dokument Ogłoszenie o otwartym naborze wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja druga, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu kutnowskiego - dokument stracił ważność 2023-08-01 14:01:40
dokument Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych - gmina Nowe Ostrowy, Bzówki działka nr 33/5 - dokument stracił ważność 2023-07-31 09:02:24
dokument Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic dz.9 we wsi Zieleniec, gm. Nowe Ostrowy - dokument stracił ważność 2023-07-31 08:57:13
dokument Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów i wznowienia znaków granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości do podziału nr 32 położonej w miejscowości Zgórze gm. Dąbrowice. - dokument stracił ważność 2023-07-28 08:45:54
dokument Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych związanych z wyznaczeniem punktów granicznych dz. nr 175/1 i 175/3 (drogi),położonych w obrębie gm. Bedlno. - dokument stracił ważność 2023-07-27 13:05:47
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 03.07.2023r., znak: WA.ZUZ.5.4210.649.2023.DK-P o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Kutno, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego. - dokument stracił ważność 2023-07-11 15:06:49
dokument Informacja o wyłożeniu projektów operatów opisowo - kartograficznych kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na aktualizacji ewidencji gruntów oraz założeniu ewidencji budynków i lokali w gminie Bedlno w obrębach ewidencyjnych: Gosławice, Mirosławice, Wola Kałkowa oraz Szewce Nagórne. - dokument stracił ważność 2023-07-10 12:16:06
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 29.06.2023r., znak: WA.ZUZ.5.4210.586.2023.KM o wszczęciu postępowania na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną - dokument stracił ważność 2023-07-04 14:15:25
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do prac geodezyjnych związanych z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków polegającą na aktualizacji ewidencji gruntów oraz na założeniu ewidencji budynków i lokali w jednostce ewidencyjnej: gm. Nowe Ostrowy w obrębach: Imielinek, Ostrowy oraz Zieleniec. - dokument stracił ważność 2023-06-30 08:19:50
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości (GN.6821.31.2022) - dokument stracił ważność 2023-06-29 14:56:40
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej GN.683.3.2021 - dokument stracił ważność 2023-06-29 14:55:10
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 02.06.2023r., znak: WA.ZUZ.5.4210.215.2023.BM o wydaniu decyzji na wniosek Wójta Gminy Kutno, ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną. - dokument stracił ważność 2023-06-13 09:09:39
dokument Obwieszczenie GN.6823.32.2022 o wszczęciu postępowania. - dokument stracił ważność 2023-06-12 15:32:53
dokument Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym. - dokument stracił ważność 2023-06-02 12:40:18
dokument Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek P4 Sp. z o.o., 02-677 Warszawa ul. Wynalazek 1, postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr "KUT4490A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym wewnętrzną linią zasilającą w miejscowości Miłosna, gmina Krośniewice. - dokument stracił ważność 2023-05-31 14:24:14
dokument Informacja dotyczącą wydania przez Starostę Kutnowskiego w dniu 10.05.2023 roku, na wniosek Animex Kutno Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8, 00 - 613 Warszawa, decyzji w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 25.02.2015 roku, znak: RŚ.6222.3.2014 ze zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego (oprócz mleka) o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę zlokalizowanej w Oddziale K1 w Kutnie przy ul. Intermodalnej 8. 2023-05-29 12:10:36
dokument Informacja dotyczącą prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 31 grudnia 2010 roku, znak: RŚ.7648 - 4/2010 ze zmianami, wydanego na rzecz CARGILL Poland Sp z o.o. na prowadzenie instalacji do produkcji pasz o zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych 700 ton/dobę zlokalizowanej w Oddziale w Dobrzelinie, ul. Władysława Jagiełły 98, 99-319 Dobrzelin w zakresie nieistotnej zmiany pozwolenia. - dokument stracił ważność 2023-05-22 11:39:21
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę wieży telekomunikacyjnej. - dokument stracił ważność 2023-05-09 15:10:09
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 102015E" w miejscowości Plecka Dąbrowa , gm. Bedlno - dokument stracił ważność 2023-05-09 15:05:26
dokument Obwieszenie o zebranym materiale dowodowym GN.683.3.2021 - dokument stracił ważność 2023-05-08 09:39:45
dokument Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na terenie Gminy Oporów. - dokument stracił ważność 2023-04-28 12:47:49
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Nowe Ostrowy (GN.683.3.2021). - dokument stracił ważność 2023-04-28 09:12:18
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Bedlno (GN.6821.31.2022). - dokument stracił ważność 2023-04-27 08:56:23
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Krzyżanów (GN.6821.27.2022). - dokument stracił ważność 2023-04-27 08:53:10
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości (GN.6821.30.2022) - dokument stracił ważność 2023-04-26 10:06:34
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości (GN.6821.29.2022) - dokument stracił ważność 2023-04-26 10:04:27
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwolającej na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 102136E od km. 0+495 do km 1+785" relacji Cudniki - Głogowa Wieś, gmina Krośniewice. - dokument stracił ważność 2023-04-21 08:52:30
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 "KUT4422A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym wewnętrzną linią zasilającą w miejscowości Kręcieszki, gmina Bedlno. - dokument stracił ważność 2023-04-20 09:22:11
dokument Starosta Kutnowski informuje, że na wniosek UMA INVESTMENTS Sp. z o.o. ul. Wschodnia 3, 99-300 Kutno, wydał w dniu 23.03.2023 r. decyzję, znak: RŚ.6222.1.2.2022 - pozwolenie zintegrowane dla instalacji IPPC do produkcji przekąsek suchych, której zdolność produkcyjna będzie wynosić 450 ton/dobę, zlokalizowanej w Kutnie przy ulicy Wschodniej 3, eksploatowanej przez UMA INVESTMENTS Sp. z o.o. 2023-04-11 12:15:32
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości GN.6821.30.2022 - dokument stracił ważność 2023-04-04 11:46:29
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości GN.6821.29.2022 - dokument stracił ważność 2023-04-04 11:44:46
dokument Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego, przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użyczenie na czas oznaczony. - dokument stracił ważność 2023-04-03 14:47:37
dokument Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic i wyznaczeniu punktów granicznych dz. nr 59 - droga obręb Ruszki, gm. Bedlno. - dokument stracił ważność 2023-03-31 10:45:30
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej" w miejscowości Plecka Dąbrowa, gmina Bedlno - dokument stracił ważność 2023-03-30 14:38:19
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 102104E od km 0+440 do km 2 + 015" w miejscowości Szubina, gmina Krośniewice. 2023-03-29 13:30:13
dokument Informacja dotyczącą wszczęcia w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kutnie, na wniosek pełnomocnika Animex Kutno Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00 - 613 Warszawa, postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 25.02.2015 roku, znak: RŚ.6222.3.2014 ze zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego (oprócz mleka) o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę, zlokalizowanej w Oddziale K1 w Kutnie przy ul. Intermodalnej 8. - dokument stracił ważność 2023-03-27 12:09:51
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Bedlno, obrębie ewidencyjnym Janów - przedłużenie terminu wydania decyzji (GN.6821.31.2022). - dokument stracił ważność 2023-03-27 12:05:39
dokument Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa ulicy Komuny Paryskiej w Kutnie". - dokument stracił ważność 2023-03-27 11:22:15
dokument Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania w ramach naboru z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. - dokument stracił ważność 2023-03-24 12:44:27
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 15.03.2023r., znak: WA.ZUZ.5.4210.215.2023.BM o wszczęciu postępowania na wniosek Wójta Gminy Kutno, ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną. - dokument stracił ważność 2023-03-24 09:36:41
dokument Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego, przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym (GN.6845.3.2022) - dokument stracił ważność 2023-03-24 09:27:51
dokument Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej gm. Bedlno obręby: Gosławice, Mirosławice, Szewce Górne, Wola Kałkowa. - dokument stracił ważność 2023-03-22 11:57:30
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 88/2023 z zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa ulicy Kosmonautów w Kutnie". - dokument stracił ważność 2023-03-17 08:51:23
dokument Program działania Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach na lata 2023 - 2028 2023-03-14 14:33:34
dokument Ogłoszenie o otwartym naborze wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze powiatu kutnowskiego. - dokument stracił ważność 2023-03-10 13:22:51
dokument Obwieszczenie z dnia 10 marca 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w gm. Bedlno, obręb ew. Janów, dz. nr 73 (GN.6821.30.2023) - dokument stracił ważność 2023-03-10 10:44:59
dokument Obwieszczenie z dnia 10 marca 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w gm. Bedlno, obręb ew. Janów, dz. nr 78 (GN.6821.29.2023) - dokument stracił ważność 2023-03-10 10:43:10
dokument Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych nr GK.II.6640.130.2023 obręb Bzówki - dokument stracił ważność 2023-03-08 12:54:52
dokument Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków graficznych nr GK.II.6640.131.2023 obręb Bzówki - dokument stracił ważność 2023-03-08 12:51:07
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 02.03.2023 r. WA.ZUZ.5.4210.1121.2022.MK o wydaniu decyzji dla Gminy Strzelce - pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - dokument stracił ważność 2023-03-07 15:07:09
dokument Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych GK.II.6640.129.2023 - dokument stracił ważność 2023-03-03 13:29:27
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 102104E od km. 0+440 do km 2+015". 2023-03-02 14:14:18
dokument Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym GN.683.3.2021 - dokument stracił ważność 2023-02-20 13:39:52
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 102136E od km. 0+495 do km 1+785". 2023-02-16 14:03:29
dokument Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 "KUT4422A". - dokument stracił ważność 2023-02-14 15:12:42
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji GN.683.37.2022 Starosty Kutnowskiego z dnia 8 lutego 2023 roku ustalającej odszkodowanie za nieruchomość położoną w gminie Krośniewice, obrębie ewidencyjnym 0018-Teresin oznaczoną jako działka nr 218/2. - dokument stracił ważność 2023-02-09 10:25:08
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa ulicy Komuny Paryskiej w Kutnie". - dokument stracił ważność 2023-02-01 08:46:05
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa ulicy Kosmonautów w Kutnie". - dokument stracił ważność 2023-01-27 09:47:58
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Krośniewice (GN.683.11.2023) - dokument stracił ważność 2023-01-25 12:59:35
dokument Zawiadomienie o przedłużeniu terminu zakończenia sprawy GN.683.3.2021 - dokument stracił ważność 2023-01-25 12:45:43
dokument Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla UMA INVESTMENTS Sp. z o.o. ul. Wschodnia 3, 99-300 Kutno. - dokument stracił ważność 2023-01-20 13:54:22
dokument Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic i wyznaczeniu punktów granicznych dz. nr 92 Janów gm. Bedlno. - dokument stracił ważność 2023-01-20 13:40:35
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 10.01.2023r., znak: WA.ZUZ.5.4210.1121.2022.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Strzelce reprezentowanej przez pełnomocnika w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną. - dokument stracił ważność 2023-01-17 08:43:05
dokument Informacja Starosty Kutnowskiego z dnia 6 grudnia 2022 roku dotycząca modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na aktualizacji ewidencji gruntów oraz założeniu ewidencji budynków i lokali w gminie Łanięta została zakończona 2 grudnia 2022 roku. - dokument stracił ważność 2023-01-05 11:19:24
dokument Obwieszczenie GN.683.37.2022 o dopuszczeniu opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Krośniewice, obrębie ewidencyjnym 0018-Teresin oznaczoną jako działka nr 218/2. - dokument stracił ważność 2023-01-03 15:22:48
dokument Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu: wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic - dokument stracił ważność 2022-12-23 08:14:59
dokument Informacja dotyczącą wydania w dniu 30.11.2022 r. przez Starostę Kutnowskiego, na wniosek CEDROB S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów, decyzji w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego z dnia 24.08.2007 r., znak: RŚ. 7648-2/06 zmienione decyzjami z dnia: 5.12.2014 roku, 02.07.2019 roku, 12.12.2019 roku, na prowadzenie instalacji do uboju drobiu o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę, zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Mickiewicza 108, eksploatowanej przez CEDROB S.A. 2022-12-20 10:42:00
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 09.12.2022r., znak: WA.ZUZ.5.4210.829.2022.BM o wydaniu na wniosek GoodMills Polska Sp. z o.o. decyzji znak: WA.ZUZ.5.4210.829.2022.BM z dnia 09.12.2022r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - dokument stracił ważność 2022-12-19 12:03:02
dokument INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU - dokument stracił ważność 2022-12-07 10:54:26
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania (GN.683.11.2022) - dokument stracił ważność 2022-11-29 08:38:11
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 02.11.2022r., znak: WA.ZUZ.5.4210.847.2022.AS o wydaniu decyzji na wniosek Gminy Bedlno udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych - studni głębinowych nr 2, 3 i 4, wykonanie urządzeń wodnych - studni głębinowych nr 1 i 2 oraz usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych. - dokument stracił ważność 2022-11-10 14:57:14
dokument Obwieszczenie PGW Dyrektora ZZ we Włocławku z dnia 03.11.2022r., znak: WA.ZUZ.7.4210.329.2022.WS zawiadamiające o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Łanięta w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Łaniętach do Skrwy Lewej w km 43+000 - dokument stracił ważność 2022-11-09 14:10:22
dokument Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu pn.: "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie transport intermodalny w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie" - dokument stracił ważność 2022-11-09 12:58:48
dokument Informacja dotyczącą wydania w dniu 18.10.2022 r. przez Starostę Kutnowskiego, na wniosek Lampre Polska Sp. z o.o., ul. Wschodnia 8, 99-300 Kutno, działającej przez pełnomocnika, decyzji w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego z dnia 19.08.2015 r., znak: RŚ.6222.4.2014 zmienione decyzjami z dnia: 12.08.2016 roku, 9.05.2017 roku, 3.08.2017 roku, 6.12.2019 roku i 3.12.2021 roku, na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie, zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Wschodniej 8, eksploatowanej przez Lampre Polska Sp. z o.o. 2022-11-09 08:52:19
dokument Obwieszczenie PGW Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 26.10.2022r., znak: WA.RUZ.4210.274.2022.DK zawiadamiające o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Sebastiana Węclewskiego, działającego na mocy udzielonego pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną oraz w sprawie wygaszenia decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 275/D/NN/13 z dnia 26 sierpnia 2013r., znak NN-404/P/12-AN/13. - dokument stracił ważność 2022-11-02 15:13:02
dokument Obwieszczenie GN.683.37.2022 o wszczęciu postępowania o powołaniu biegłego i przedłużeniu terminu - dokument stracił ważność 2022-10-27 13:34:34
dokument Zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozpoznania sprawy GN.683.3.2021 oraz o powołaniu biegłego - dokument stracił ważność 2022-10-26 13:33:14
dokument Obwieszczenie GN.683.11.2022 o dopuszczeniu dowodu w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę gm. Krośniewice obręb Morawce - Krzewie - dokument stracił ważność 2022-10-26 08:11:31
dokument Starosta Kutnowski zawiadamia o wyłożonym do wglądu dla osób zainteresowanych projekcie operatu opisowo-kartograficznego opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków. 2022-10-13 15:41:39
dokument Informacja Starosty Kutnowskiego w Dzienniku Urzędowym z dnia 3 października 2022 roku poz. 5335. - dokument stracił ważność 2022-10-12 10:21:42
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do prac geodezyjnych związanych z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej: gm. Oporów w obrębach: Anin, Golędzkie, Gajew, Grotowice, Janów, Jastrzębia, Jaworzyna - Skarżynek, Jurków I, Jurków II, Kamienna, Kurów Parcel, Kurów Wieś, Mnich, Oporów, Oporów Kolonia, Pobórz, Podgajew, Samogoszcz, Skórzewa, Stanisławów, Szczyt, Szymanówka, Świechów, Wola Owsiana, Wola Prosperowa, Wólka Janki - Lizigódź. - dokument stracił ważność 2022-10-12 09:54:58
dokument Informacja dotycząca udzielania porad prawnych w zakresie spraw konsumenckich. - dokument stracił ważność 2022-10-10 14:53:52
dokument Ogłoszenie Starosty Kutnowskiego o przeprowadzeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gm. Bedlno w obrębach: Wola Kałkowa, Mirosławice, Gosławice i Szewce Nagórne. - dokument stracił ważność 2022-10-10 11:51:16
dokument Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych wyznaczeniu punktów granicznych pomiędzy dz. nr 147 i 149 w miejscowości Wroczyny gm. Kutno. - dokument stracił ważność 2022-10-10 11:47:06
dokument Obwieszczenie PGW Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 30.09.2022r., znak: WA.RUZ.4210.242.2022.JW zawiadamiające o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Macieja Kasztelana, działającego na mocy udzielonego pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz zakładu Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód pochłodniczych z gorzelni rolniczej do ziemi - rowu R-E6 znajdującego się na dz. o nr ew. 2/66 oraz dz. o nr ew. 80 obr. 0023 IHIAR, gm. Strzelce, pow. kutnowski, woj. łódzkie. - dokument stracił ważność 2022-10-06 14:00:53
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 23.09.2022r., znak: WA.ZUZ.5.4210.634.2022.KM o wydaniu na wniosek KMP Development Sp. o.o. decyzji znak: WA.ZUZ.5.4210.634.2022.KM z dnia 22.09.2022r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - dokument stracił ważność 2022-09-29 14:27:20
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 26.09.2022r., znak: WA.ZUZ.5.4210.829.2022.BM o wszczęciu postępowania na wniosek GoodMills Polska Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - dokument stracił ważność 2022-09-29 14:22:40
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 15.09.2022r., znak: WA.ZUZ.5.4210.847.2022.AS o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Bedlno w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych - studni głębinowych nr 2, 3 i 4, wykonanie urządzeń wodnych - studni głębinowych nr 1 i 2 oraz usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych. - dokument stracił ważność 2022-09-22 14:55:35
dokument Informacja dotycząca wszczęcia przez Starostę Kutnowskiego, na wniosek Lampre Polska Sp. z o.o. ul. Wschodnia 8, 99 - 300 Kutno, działającej przez pełnomocnika w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 19.08.2015r., znak: RŚ.6222.4.2014 ze zmianami, wydanego na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie, zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Wschodniej 8. - dokument stracił ważność 2022-09-22 12:48:06
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, obręb: Ostrówki gm. Dąbrowice - dokument stracił ważność 2022-09-09 12:37:56
dokument Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - gm. Łanięta - dokument stracił ważność 2022-09-05 15:03:34
dokument Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, obręb: Wilkowia Ryszardów, gm. Łanięta - dokument stracił ważność 2022-08-29 09:16:42
dokument Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, obręb: Wilkowia Ryszardów, gm. Łanięta - dokument stracił ważność 2022-08-29 09:14:17
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 10.08.2022r., znak: WA.ZUZ.5.4210.264.2022.KM o wydaniu na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad decyzji znak: WA.ZUZ.5.4210.264.2022.KM z dnia 15.07.2022 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, przebudowę urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurach osłonowych lub przepustów, prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych oraz na usługę wodną odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do rowów drogowych i rowów melioracyjnych z powierzchni projektowanej drogi krajowej nr 60 w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 60 na odcinku Topola Królewska - Kutno". - dokument stracił ważność 2022-08-26 14:44:22
dokument Informacja dotyczącą prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 24.08.2007 roku, znak: RŚ.7648 -2/06 ze zmianami wydanego na rzecz CEDROB S.A. na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę w zakresie nieistotnej zmiany pozwolenia. - dokument stracił ważność 2022-08-22 13:57:45
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 02.08.2022r., znak: WA.ZUZ.5.4210.536.2022.AS o wydaniu na wniosek Wójta Gminy Kutno pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. brakujących odcinków otwartych rowów przydrożnych wraz z przepustami, w ramach rozbudowy i przebudowy drogi gminnej relacji Stara Wieś - Bielawki oraz wykonanie przepustu na rowie melioracyjnym R-I-2/1 w km 0+299 (dz. 97, ob. Bielawki, gm. Kutno). - dokument stracił ważność 2022-08-09 14:10:42
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 27.08.2022r., znak: WA.ZUZ.5.4210.103.2022.AS o wydaniu na wniosek Pana Jacka Wiankowskiego pozwolenia wodnoprawnego na: 1) wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej zlokalizowanej na dz. nr ew. 136, ob. 0028 Wierzbie, gm. Kutno, 2) usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych poprzez ww. jednootworowe ujęcie, 3) wykonanie urządzeń melioracji wodnych - system nawodnień ciśnieniowych (deszczowni szpulowej z rurociągiem) i 4) szczególne korzystanie z wód - nawadnianie upraw rolniczych w okresie deficytu wody od 15.04. - 15.09. każdego roku, dz. nr 136, ob. Wierzbie i dz. nr 5/1 ob. Malina, gm. Kutno - dokument stracił ważność 2022-08-03 12:52:09
dokument Informacja dotyczącą wydania w dniu 15.07.2022r. przez Starostę Kutnowskiego, na wniosek Fuji Seal Poland Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 99-300 Kutno działającej przez pełnomocnika, decyzji w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 27 lipca 2011 r., znak: ROVI.66151.168.2010.2011.ML, zmienione decyzją z dnia 22.01.2013 roku i decyzjami Starosty Kutnowskiego z dnia 15.05.2014 roku, z dnia 4.12.2014 roku, z dnia 14.09.2016 roku i z 28.10.2021r., dla instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Wschodniej 2, eksploatowanej przez Fuji Seal Poland Sp. z o.o. 2022-08-02 09:43:21
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości - GN.6821.4.2022 - dokument stracił ważność 2022-07-26 12:17:00
dokument Informacja dotycząca wydania przez Starostę Kutnowskiego w dniu 29.06.2022 roku na wniosek Animex Kutno Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00 - 613 Warszawa, decyzji w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 25.02.2015 roku, znak: RŚ.6222.3.2014 ze zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego (oprócz mleka) o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę zlokalizowanej w Oddziale K1 w Kutnie przy ul. Intermodalnej 8. 2022-07-18 13:12:56
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości GN.6821.4.2022.BB - dokument stracił ważność 2022-07-05 13:15:20
dokument Informacja dotyczącą wszczęcia przez Starostę Kutnowskiego, na wniosek Fuji Seal Poland Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 99-300 Kutno działającej przez pełnomocnika, postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 27 lipca 2011 r., znak: ROVI.66151.168.2010.2011.ML, zmienione decyzją z dnia 22.01.2013 roku i decyzjami Starosty Kutnowskiego z dnia 15.05.2014 roku, z dnia 4.12.2014 roku, z dnia 14.09.2016 roku i z 28.10.2021r., dla instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Wschodniej 2, eksploatowanej przez Fuji Seal Poland Sp. z o.o.. - dokument stracił ważność 2022-06-23 12:28:37
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 13.06.2022r., znak: WA.ZUZ.5.4210.536.2022.AS o wszczęciu postępowania na wniosek Wójta Gminy Kutno w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. brakujących odcinków otwartych rowów przydrożnych wraz z przepustami, w ramach rozbudowy i przebudowy drogi gminnej relacji Stara Wieś - Bielawki oraz wykonanie przepustu na rowie melioracyjnym R-I-2/1 w km 0+299 (dz. 97, ob. Bielawki, gm. Kutno) - dokument stracił ważność 2022-06-22 14:29:12
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 15.06.2022r., znak: WA.ZUZ.5.4210.1073.2021.BM o udzielenia na wniosek Miasta Kutno pozwolenia wodnoprawnego na: modernizację wałów przeciwpowodziowych rzeki Ochni, przejście przez koryto rz. Ochni 3 kładkami, przebudowę 2 rowów bez nazwy uchodzących do rzeki , wykonanie kładki widokowej w lewym międzywalu, schodów (zejście na plażę) i plaży piaskowej w lewym międzywalu rzeki w ramach zadania pn.: "Zielona Oś Miasta - rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprze zagospodarowanie doliny rzeki Ochni" - dokument stracił ważność 2022-06-15 14:39:35
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 08.06.2022r., znak: WA.ZUZ.5.4210.360.2022.AS o udzieleniu, na wniosek Burmistrza Krośniewic, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. czterech przepustów w śladzie rowu pod zjazdami oraz pod drogą oraz trzech odcinków rowów przydrożnych w pasie drogowym drogi gminnej 102104E - w związku z realizacją inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 102104W od km 0+440 do km 2+015 w miejscowości Szubina" wraz z decyzją w tej sprawie. - dokument stracił ważność 2022-06-14 10:48:18
dokument Zawiadomienie o przedłużeniu terminu zakończenia sprawy GN.683.3.2021. - dokument stracił ważność 2022-06-13 08:30:38
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 02.06.2022r., znak: WA.RUZ.4211.102.2022.DK o wszczęciu postępowania na wniosek pełnomocnika Gminy Strzelce w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 8.08.2012r. znak: ROVI.7322.2.33.2012.MP na odprowadzanie ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych poprzez instalację oczyszczalni zakładowej na dz. nr ew. 2/53, ob. Strzelce IHIAR do rowu melioracyjnego R-E3 oraz decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 12.08.2021r., znak: WA.RUZ.4211.11.2021.MS w sprawie przejęcia przez następcę prawnego zakładu praw i obowiązków wynikających z ww. decyzji. - dokument stracił ważność 2022-06-09 08:57:21
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 02.06.2022r., znak: WA.ZUZ.5.4210.103.2022.AS o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Jacka Wiankowskiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1) wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej zlokalizowanej na dz. nr ew. 136, ob. 0028 Wierzbie, gm. Kutno, 2) usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych poprzez ww. jednootworowe ujęcie, 3) wykonanie urządzeń melioracji wodnych - system nawodnień ciśnieniowych (deszczowni szpulowej z rurociągiem) i 4) szczególne korzystanie z wód - nawadnianie upraw rolniczych w okresie deficytu wody od 15.04. - 15.09. każdego roku, dz. nr 136, ob. Wierzbie i dz. nr 5/1 ob. Malina, gm. Kutno - dokument stracił ważność 2022-06-08 08:09:49
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic działek ewidencyjnych, wyznaczeniu punktów/wznowieniu znaków granicznych w miejscowości Baby gm. Dąbrowice - dokument stracił ważność 2022-06-06 08:45:22
dokument Obwieszczenie PGW Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 30.05.2022r., znak: WA.RUZ.4210.134.2022.NS zawiadamiające o wszczęciu postępowania na wniosek pełnomocnika Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających w zakładzie HRS w Strzelcach do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Strzelce, pow. kutnowski, woj. łódzkie. - dokument stracił ważność 2022-06-03 09:22:19
dokument Informacja dotyczącą wszczęcia w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kutnie, na wniosek pełnomocnika Animex Kutno Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00 ? 613 Warszawa, postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 25.02.2015 roku, znak: RŚ.6222.3.2014 ze zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego (oprócz mleka) o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę zlokalizowanej w Oddziale K1 w Kutnie przy ul. Intermodalnej 8. - dokument stracił ważność 2022-06-02 12:09:40
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 27.05.2022r., znak: WA.ZUZ.5.4210.1073.2021.BM o podjęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: modernizację wałów przeciwpowodziowych rzeki Ochni, przejście przez koryto rz. Ochni 3 kładkami, przebudowę 2 rowów bez nazwy uchodzących do rzeki , wykonanie kładki widokowej w lewym międzywalu, schodów (zejście na plażę) i plaży piaskowej w lewym międzywalu rzeki w ramach zadania pn.: "Zielona Oś Miasta - rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprze zagospodarowanie doliny rzeki Ochni" - dokument stracił ważność 2022-05-30 09:06:31
dokument Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w gm. Łanięta. - dokument stracił ważność 2022-05-20 12:51:44
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 05.05.2022r., znak: WA.ZUZ.5.4210.360.2022.AS o wszczęciu postępowania na wniosek Burmistrza Krośniewic w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. czterech przepustów w śladzie rowu pod zjazdami oraz pod drogą oraz trzech odcinków rowów przydrożnych w pasie drogowym drogi gminnej 102104E - w związku z realizacją inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 102104W od km 0+440 do km 2+015 w miejscowości Szubina". - dokument stracił ważność 2022-05-12 09:04:54
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz wznowieniem znaków i wyznaczeniem punktów granicznych obręb Wojciechowice gm. Krzyżanów. - dokument stracił ważność 2022-05-10 12:29:55
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, obręb: Augustopol gm. Dąbrowice - dokument stracił ważność 2022-04-29 14:35:24
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 183/2022 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 102102E na odcinku od drogi gminnej nr 102134E w kierunku wschodnim" w miejscowości Bardzinek, gmina Krośniewice. - dokument stracił ważność 2022-04-21 12:08:50
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 182/2022 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 102209E" w miejscowości Malina, gmina Kutno - dokument stracił ważność 2022-04-21 10:29:50
dokument Informacja dotyczącą wydania przez Starostę Kutnowskiego, na wniosek pełnomocnika spółki Cargill Poland Sp. z o.o., ul. Wołoska 22, 02 - 675 Warszawa w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kutnie decyzji z dnia 4.04.2022r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 31.12.2010r., znak: RŚ.7648-4/2010 z późniejszymi zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do produkcji pasz o zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych 700 ton/dobę zlokalizowanej w Oddziale (Wytwórni Pasz) w Dobrzelinie, ul. Władysława Jagiełły 98. 2022-04-20 11:29:32
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 171/2022 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 102220E" w miejscowości Woźniaków, gmina Kutno - dokument stracił ważność 2022-04-15 10:41:12
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, wyznaczeniu punktów granicznych i przyjęciu przebiegu granic nieruchomości w gminie Kutno w obrębie: Leszczynek - dokument stracił ważność 2022-04-11 14:38:46
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic działek ewidencyjnych, wyznaczeniu punktów/wznowieniu znaków granicznych w miejscowości Wołodrza gm. Nowe Ostrowy. - dokument stracił ważność 2022-04-07 10:54:11
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 1.04.2022r., znak: WA.ZUZ.5.4210.264.2022.KM o wszczęciu na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad działającej przez pełnomocnika, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, przebudowę urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurach osłonowych lub przepustów, prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych oraz na usługę wodną odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do rowów drogowych i rowów melioracyjnych z powierzchni projektowanej drogi krajowej nr 60 w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 60 na odcinku Topola Królewska - Kutno". - dokument stracił ważność 2022-04-07 10:15:52
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 30.03.2022r., znak: WA.ZUZ.5.4210.1073.2021.BM o zawieszeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: modernizację wałów przeciwpowodziowych rzeki Ochni, przejście przez koryto rz. Ochni 3 kładkami, przebudowę 2 rowów bez nazwy uchodzących do rzeki, wykonanie kładki widokowej w lewym międzywalu, schodów (zejście na plażę) i plaży piaskowej w lewym międzywalu rzeki w ramach zadania pn.: "Zielona Oś Miasta - rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprze zagospodarowanie doliny rzeki Ochni". - dokument stracił ważność 2022-04-06 12:28:27
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości położonej w mieście Kutno (dz. nr 155/3). - dokument stracił ważność 2022-03-24 08:21:53
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 15.03.2022r., znak: WA.ZUZ.5.4210.85.2022.AS o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni nr 1 zlokalizowanej na dz. nr ew. 3/1, ob. 0028 Sokół, gm. Krzyżanów oraz na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z utworów jurajskich poprzez ww. projektowaną studnię i korzystanie z ujmowanych wód do nawadniania upraw rolnych - dokument stracił ważność 2022-03-21 11:31:57
dokument Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego, przeznaczonej do oddania w użyczenie (GN.6850.2.2022) - dokument stracił ważność 2022-03-16 10:20:24
dokument Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego, przeznaczonej do oddania w użyczenie (GN.6850.1.2022). - dokument stracił ważność 2022-03-16 10:18:52
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 102102E na odcinku od drogi gminnej nr 102134E w kierunku wschodnim" w miejscowości Bardzinek, gm. Krośniewice. - dokument stracił ważność 2022-03-11 12:54:23
dokument Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 25.02.2022r., znak: WA.RUZ.4230.9.2021.RB o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Starosty Kutnowskiego z dnia 17.10.2016r., znak: RŚ.6341.2.6.2013 w przedmiocie wyjaśnienia w trybie art. 113 §2 Kpa decyzji z dnia 1.03.2013r., znak: RŚ.6341.2.6.2013 udzielającej Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu w Żychlinie pozwolenia wodnoprawnego - dokument stracił ważność 2022-03-07 09:40:27
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w mieście Kutno, obręb Raszew Piaski. - dokument stracił ważność 2022-03-04 09:23:50
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, wyznaczeniu punktów granicznych i przyjęciu przebiegu granic nieruchomości w gminie Kutno w obrębie: Boża Wola, Leszczynek, Leszno, Piwki. - dokument stracił ważność 2022-03-01 11:36:26
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, wyznaczeniu punktów granicznych i przyjęciu przebiegu granic nieruchomości w gminie Kutno Miasto w obrębie Śródmieście. - dokument stracił ważność 2022-03-01 10:42:24
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 102220E w miejscowości Woźniaków" gmina Kutno. - dokument stracił ważność 2022-03-01 09:40:06
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 102209E w miejscowości Malina" gmina Kutno. - dokument stracił ważność 2022-03-01 09:32:42
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 21.02.2022r., znak: WA.ZUZ.5.4210.569.2021.KM o wydaniu z urzędu postanowienia zmieniającego ostateczną decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 23.11.2021r.w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego znak: WA.ZUZ.5.4210.569.2021.KM - dokument stracił ważność 2022-02-28 12:01:45
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic działek ewidencyjnych. - dokument stracił ważność 2022-02-28 10:51:23
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 14.02.2022r., znak: WA.ZUZ.5.4210.1278.2021.BM o udzieleniu Gminie Oporów pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych z ujęcia czwartorzędowego składającego się ze studni nr 1 i nr 2 na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gm. Oporów - dokument stracił ważność 2022-02-22 12:00:04
dokument Informacja dotyczącą prowadzenia przez Starostę Kutnowskiego, na wniosek pełnomocnika spółki Cargill Poland Sp. z o.o., ul. Wołoska 22, 02 - 675 Warszawa w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kutnie postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 31.12.2010r., znak: RŚ.7648-4/2010 z późniejszymi zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do produkcji pasz o zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych 700 ton/dobę zlokalizowanej w Oddziale (Wytwórni Pasz) w Dobrzelinie, ul. Władysława Jagiełły 98. - dokument stracił ważność 2022-02-21 12:22:56
dokument Informacja dotycząca wydania nowego pozwolenia zintegrowanego w celu ujednolicenia tekstu pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Starostę Kutnowskiego w dniu 04.02.2010 roku, znak: RŚ.7648-2/09, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do pozwolenia decyzjami Starosty Kutnowskiego z dnia: 31.08.2011r., znak: RŚ. 7648 - 2 /09/11, 26.02.2014r., 01.10.2014r., znak: RŚ.7648-2/09/14, 5.12.2014r., 27.03.2015r., 27.08.2019r., 23.09.2020r., 15.03.2021r. na prowadzenie przez Animex Foods Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę zlokalizowanej w Oddziale K 4 w Kutnie przy ul. Wschodniej 21 2022-02-18 13:44:28
dokument Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 10.02.2022r., znak: WA.RUZ.4210.446.2021.NS o wszczęciu postępowania na wniosek pełnomocnika działającego na wniosek i na rzecz zakładu NOBILUS ENT Tomasz Koźluk w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie ww. zakładu (dz. nr 317/22, ob. Sklęczki, m. Kutno) do urządzeń kanalizacyjnych PW i K Sp. z o.o. w Kutnie - dokument stracił ważność 2022-02-18 09:47:19
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 09.02.2022r., znak: WA.ZUZ.5.4210.85.2022.AS o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni nr 1 zlokalizowanej na dz. nr ew. 3/1, ob. 0028 Sokół, gm. Krzyżanów oraz na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z utworów jurajskich poprzez ww. projektowaną studnię i korzystanie z ujmowanych wód do nawadniania upraw rolnych - dokument stracił ważność 2022-02-18 09:43:24
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 08.02.2022r., znak: WA.ZUZ.5.4210.1073.2021.BM o wszczęciu postępowania na wniosek Miasta Kutno w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: modernizację wałów przeciwpowodziowych rzeki Ochni, przejście przez koryto rz. Ochni 3 kładkami, przebudowę 2 rowów bez nazwy uchodzących do rzeki, wykonanie kładki widokowej w lewym międzywalu, schodów (zejście na plażę) i plaży piaskowej w lewym międzywalu rzeki w ramach zadania pn.: "Zielona Oś Miasta - rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprze zagospodarowanie doliny rzeki Ochni" - dokument stracił ważność 2022-02-16 13:14:12
dokument OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ODSZKODOWAWCZEJ - GN.683.7.2018 - dokument stracił ważność 2022-02-14 09:11:02
dokument Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wznowienia punktów i wznowienia znaków granicznych. - dokument stracił ważność 2022-02-09 15:39:09
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości - GN.6821.30.2022 - dokument stracił ważność 2022-02-04 14:07:24
dokument Zawiadomienie o przedłużeniu terminu zakończenia sprawy GN.683.3.2021. - dokument stracił ważność 2022-02-01 10:35:23
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic, wyznaczeniu punktów/wznowieniu znaków granicznych w miejscowości Ostrówki. - dokument stracił ważność 2022-01-25 08:07:48
dokument Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w mieście Kutno, obręb ewidencyjny 3-Sklęczki (GN.683.7.2018). - dokument stracił ważność 2022-01-21 08:23:39
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 12.01.2022r., znak: WA.ZUZ.5.4210.1.1278.2021.BM o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Oporów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych z ujęcia czwartorzędowego składającego się ze studni nr I i nr II na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gm. Oporów - dokument stracił ważność 2022-01-18 09:51:31
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic, wyznaczeniu punktów/wznowieniu znaków granicznych w miejscowości Imielinek. - dokument stracił ważność 2022-01-14 15:06:25
dokument Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gm. Krośniewice (GN.6821.30.2021). - dokument stracił ważność 2022-01-10 09:06:00
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia GN.683.7.2018 o dopuszczaniu dowodu z opinii biegłego. - dokument stracił ważność 2022-01-03 11:22:33
dokument Informacja dotycząca wydania przez Starostę Kutnowskiego, na wniosek pełnomocnika Lampre Polska Sp. z o.o., ul. Wschodnia 8, 99-300 Kutno, w dniu 03.12.2021r. decyzji w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 19.08.2015r., znak: RŚ.6222.4.2014 ze zmianami wydanego Lampre Polska Sp. z o.o. na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Wschodniej 8. 2021-12-21 13:27:31
dokument Informacja dotyczącą wydania w dniu 24.11.2021r. decyzji w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 28.12.2017 roku na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa mleka o zdolności przyjmowania obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej, ponad 200 ton mleka na dobę, zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Toruńskiej 22 na wniosek ZORINA Sp. z o.o. 2021-12-14 11:11:41
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 6.12.2021r., znak: WA.ZUZ.5.4210.1083.2021.AS o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch urządzeń wodnych - studni nr 2 i nr 3, zlokalizowanych na dz. nr ew. 905, ob. 0001 Krośniewice, gm. Krośniewice na potrzeby zasilania sieci wodociągowej miasta Krośniewice i okolic oraz na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z utworów czwartorzędowych poprzez ww. projektowane studnie - dokument stracił ważność 2021-12-14 10:47:16
dokument Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji Nr 966/2021 Starosty Kutnowskiego z dnia 08.12.2021 roku zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa odcinka drogi gminnej wraz z infrastrukturą" w miejscowości Krzewie, gm. Krośniewice. - dokument stracił ważność 2021-12-09 10:42:09
dokument Informacja dotyczącą wydania przez Starostę Kutnowskiego w dniu 09.11.2021 r., na wniosek Animex Kutno Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8, 00- 613 Warszawa, decyzji w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 25.02.2015 roku, znak: RŚ.6222.3.2014 ze zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego (oprócz mleka) o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę zlokalizowanej w Oddziale K1 w Kutnie przy ul. Intermodalnej 8. 2021-12-07 09:44:23
dokument Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji Nr 963/2021 Starosty Kutnowskiego z dnia 06.12.2021 roku zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w Kutnie pn. "Budowa drogi gminnej - odgałęzienie ulicy Intermodalnej w Kutnie, obręb Sklęczki". - dokument stracił ważność 2021-12-07 09:36:40
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 23.11.2021r., znak: WA.ZUZ.5.4210.569.2021.KM o wydaniu na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i budowę rowów drogowych otwartych i zamkniętych, likwidację i rozbiórkę rowów drogowych otwartych i zamkniętych, przebudowę , budowę i likwidację odcinka rowu melioracyjnego R-2/5/PI wraz z rozbiórką i budową przepustu pod drogą wojewódzką w ciągu rowu melioracyjnego, budowę wylotów do rowu melioracyjnego i rowu drogowego oraz odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych projektowanymi urządzeniami wodnymi do rowu melioracyjnego i do rowu drogowego - w ob.0001 ? m. Żychlin, gm. Żychlin w ramach inwestycji pn. ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 5+ 968 do km 7 + 627?. - dokument stracił ważność 2021-11-29 09:11:24
dokument Informacja dotyczącą wydania przez Starostę Kutnowskiego w dniu 28.10.2021 r. decyzji w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 27 lipca 2011 r., znak: ROVI.66151.168.2010.2011.ML, zmienionego decyzją z dnia 22.01.2013 roku i decyzjami Starosty Kutnowskiego z dnia 15.05.2014 roku, z dnia 4.12.2014 roku i z dnia 14.09.2016 roku, znak: 6222.1.2014 dla instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Wschodniej 2, eksploatowanej przez Fuji Seal Poland Sp. z o.o.. 2021-11-22 10:50:19
dokument Informacja dotyczącą wydania przez Starostę Kutnowskiego, na wniosek GoodMills Polska Kutno Sp. z o.o. ul. Chopina 29, 99-300 Kutno, decyzji w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 29.12.2007 roku, znak: RŚ.7648-3/07 ze zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do przetwórstwa surowców pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej 440 ton wyrobów gotowych na dobę zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Chopina 29. 2021-11-17 12:18:02
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Ostrówki jednostka ewidencyjna Dąbrowice. - dokument stracił ważność 2021-11-17 12:13:02
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Ostrówki jednostka ewidencyjna Dąbrowice. - dokument stracił ważność 2021-11-17 12:11:13
dokument Obwieszczenie PGW Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 5.11.2021r., znak: WA.RUZ.4210.402.2021.JSM zawiadamiające o wszczęciu postępowania na wniosek Dyrektora Kontraktu w ZUE SA z/s w Krakowie ? pełnomocnika PKP PLK S.A. z/s w Warszawie w sprawie wygaszenia w części pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Dyrektora RZGW PGW Wody Polskie z dn. 25.10.2018r., znak: WA.RUZ.421.268.2018.JSM - dokument stracił ważność 2021-11-15 11:11:38
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Krzewie pn. "Budowa odcinka drogi gminnej wraz z infrastrukturą". - dokument stracił ważność 2021-11-10 11:54:46
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 26.10.2021r., znak: WA.ZUZ.5.4210.1083.2021.AS o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Krośniewice w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch urządzeń wodnych - studni nr 2 i nr 3, zlokalizowanych na dz. nr ew. 905, ob. 0001 Krośniewice, gm. Krośniewice na potrzeby zasilania sieci wodociągowej miasta Krośniewice i okolic oraz na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z utworów czwartorzędowych poprzez ww. projektowane studnie - dokument stracił ważność 2021-11-02 10:24:21
dokument Zawiadomienie o przedłużeniu terminu zakończenia sprawy GN.683.3.2021. - dokument stracił ważność 2021-11-02 10:20:01
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania i powołaniu biegłego. - dokument stracił ważność 2021-10-28 14:31:12
dokument Informacja dotyczącą wydania nowego pozwolenia zintegrowanego w celu ujednolicenia tekstu pozwolenia zintegrowanego wydanego Krajowej Spółce Cukrowej S.A., ul. Kraszewskiego 40, 87 - 100 Toruń, Oddział "Cukrownia Dobrzelin", ul. Wł. Jagiełły 92, 99 - 319 Dobrzelin. na prowadzenie instalacji zlokalizowanych w Oddziale "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie, ul. Wł. Jagiełły 92, 99 - 319 Dobrzelin. 2021-10-22 10:09:58
dokument Informacja dotyczącą wszczęcia przez Starostę Kutnowskiego, na wniosek pełnomocnika ZORINA Sp. z o.o., ul. Toruńska 22, 99-300 Kutno postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 28.12.2017r., znak: RŚ.6222.1.2017 ze zmianą wydanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa mleka, zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Toruńskiej 22 - dokument stracił ważność 2021-10-21 09:54:23
dokument Informacja dotyczącą wszczęcia przez Starostę Kutnowskiego, na wniosek Animex Kutno Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8, 00- 613 Warszawa, postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 25.02.2015 roku, znak: RŚ.6222.3.2014 ze zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego (oprócz mleka) o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę zlokalizowanej w Oddziale K1 w Kutnie przy ul. Intermodalnej 8. - dokument stracił ważność 2021-10-21 09:49:57
dokument Obwieszczenie PGW Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 14.10.2021 r., znak: WA.RUZ.4211.10.2021.MS zawiadamiające o wszczęciu postępowania na wniosek ZLESZDROB Sp. z o.o. z/s w Zleszynie w sprawie przejęcia przez następcę prawnego zakładu praw i obowiązków wynikających z decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dn. 29.12.2017 r., znak: RŚ.VI.7322.1.85.2017.MC udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 141/9, obręb 0047 Zleszyn, pow. kutnowski, woj. łódzkie. - dokument stracił ważność 2021-10-21 08:51:01
dokument Informacja o wyłożonych do wglądu projektach operatów opisowo - kartograficznych kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków gm. Nowe Ostrowy w obrębach: Bzówki, Kołomia i Wola Pierowa. - dokument stracił ważność 2021-10-20 10:35:58
dokument Informacja dotycząca wszczęcia przez Starostę Kutnowskiego, na wniosek Lampre Polska Sp. z o.o., ul. Wschodnia 8, 99-300 Kutno postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia z dnia 19.08.2015r., znak: RŚ.6222.4.2014 ze zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Wschodniej 8. - dokument stracił ważność 2021-10-19 11:31:36
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Nowe Ostrowy. - dokument stracił ważność 2021-10-14 10:37:27
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Dąbrowice. - dokument stracił ważność 2021-10-14 10:36:28
dokument Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 "KUT4425B" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Plecka Dąbrowa, gmina Bedlno. - dokument stracił ważność 2021-10-12 11:55:20
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Kutnie pn. "Budowa odgałęzienia ulicy Intermodalnej w Kutnie". - dokument stracił ważność 2021-10-12 08:30:47
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 30.09.2021r., znak: WA.ZUZ.5.4210.988.2021.AS o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Krośniewice, działającej przez pełnomocnika, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację przepustu, wykonania dwóch rowów przydrożnych, wykonanie przepustów w pasie drogi gminnej 102102 E oraz usługę wodną polegającą na odwodnieniu wód opadowych lub roztopowych z drogi gminnej do rowu melioracyjnego R.A-9/1, obręb Bardzinek, gm. Krośniewice. - dokument stracił ważność 2021-10-07 08:34:17
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic /wznowieniu znaków/ wyznaczeniu punktów granicznych, przyjęciu granic, utrwaleniu na działce nowo wyznaczonych punktów granicznych. - dokument stracił ważność 2021-10-07 08:20:23
dokument Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w gminie Dąbrowice. - dokument stracił ważność 2021-10-04 09:14:37
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowieniu znaków granicznych oraz wyznaczeniu punktów granicznych działek w obrębie geodezyjnym Krzesin. - dokument stracił ważność 2021-09-23 14:50:50
dokument Zawiadomienie o wznowieniu znaków oraz wyznaczeniu punktów granicznych działek w obrębie geodezyjnym Woźniaków. - dokument stracił ważność 2021-09-23 14:46:32
dokument Informacja dotyczącą wszczęcia przez Starostę Kutnowskiego, na wniosek Fuji Seal Poland Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 99-300 Kutno działającej przez pełnomocnika, postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 27 lipca 2011 r., znak: ROVI.66151.168.2010.2011.ML, zmienione decyzją z dnia 22.01.2013 roku i decyzjami Starosty Kutnowskiego z dnia 15.05.2014 roku, z dnia 4.12.2014 roku i z dnia 14.09.2016 roku, dla instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Wschodniej 2, eksploatowanej przez Fuji Seal Poland Sp. z o.o.. - dokument stracił ważność 2021-09-23 11:20:51
dokument Informacja dotyczącą wszczęcia przez Starostę Kutnowskiego, na wniosek GoodMills Polska Kutno Sp. z o.o. ul. Chopina 29, 99-300 Kutno, postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 29.12.2007 roku, znak: RŚ.7648-3/07 ze zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do przetwórstwa surowców pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej 440 ton wyrobów gotowych na dobę zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Chopina 29. - dokument stracił ważność 2021-09-22 10:00:57
dokument Ogłoszenie Starosty Kutnowskiego o przystąpieniu do prac geodezyjnych związanych z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków polegającą na aktualizacji ewidencji gruntów oraz na założeniu ewidencji budynków i lokali w jednostce ewidencyjnej gm. Łanięta w obrębach: Anielin - Pomarzany, Budy Nowe, Budy Stare, Chrosno, Chruścinek, Juków - Franciszków, Kąty, Klonowiec Wielki, Łanięta, Marianów, Rajmundów, Suchodębie Majątek, Suchodębie Wieś, Świeciny, Wilkowia - Ryszardów, Wola Chruścińska oraz Zgoda. - dokument stracił ważność 2021-09-14 10:22:09
dokument Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Augustopol gm. Dąbrowice. - dokument stracił ważność 2021-09-09 10:24:22
dokument Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w gminie Dąbrowice. - dokument stracił ważność 2021-09-08 10:16:18
dokument Informacja dotyczącą wszczęcia z urzędu na podstawie art. 217 ustawy - Prawo ochrony środowiska postępowania administracyjnego w sprawie wydania nowego pozwolenia zintegrowanego w celu ujednolicenia tekstu pozwolenia zintegrowanego wydanego Krajowej Spółce Cukrowej S.A., ul. Kraszewskiego 40, 87 - 100 Toruń, Oddział "Cukrownia Dobrzelin", ul. Wł. Jagiełły 92, 99 - 319 Dobrzelin. na prowadzenie instalacji zlokalizowanych w Oddziale "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie, ul. Wł. Jagiełły 92, 99 - 319 Dobrzelin. - dokument stracił ważność 2021-09-08 08:05:36
dokument Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji Nr 678/2021 Starosty Kutnowskiego z dnia 23.08.2021 roku zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w Kutnie pn. "budowa drogi gminnej ulicy Bohaterów Walk Nad Bzurą (odgałęzienie od skrzyżowania z ul. Bohaterów Walk nad Bzurą do działki o nr ew. 97/1 i 804 - obręb Sklęczki)" - dokument stracił ważność 2021-08-26 14:20:37
dokument Zawiadomienie GN.683.3.2021 o nowym terminie zakończenia sprawy - dokument stracił ważność 2021-08-24 13:02:31
dokument Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. - dokument stracił ważność 2021-08-23 10:06:27
dokument Ogłoszenie Starosty Kutnowskiego o przystąpieniu do prac geodezyjnych związanych z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków polegającą na aktualizacji ewidencji gruntów oraz na założeniu ewidencji budynków i lokali w jednostce ewidencyjnej: gm. Dąbrowice w obrębach: Augustopol, Baby, Dąbrowice, Iwiny, Liliopol - Łojewka, Marioplo - Rozopol, Ostrówki, Zagórze oraz Żakowice. - dokument stracił ważność 2021-08-16 13:39:54
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 30.07.2021r., znak: WA.RUZ.4210.269.2021.JD o wszczęciu postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "MIKA" Jacek Stasiak, ul. Sklęczkowska 18, 99-300 Kutno w sprawie udzielenia przez pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie ww. zakładu, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 99-300 Kutno - dokument stracił ważność 2021-08-05 10:27:15
dokument Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. - dokument stracił ważność 2021-07-27 11:21:26
dokument OBWIESZCZENIE GN.6821.52.2020 z dnia 16 lipca 2021 roku O WYDANIU DECYZJI O OGRANICZENIU SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI - dokument stracił ważność 2021-07-19 13:15:37
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 07.07.2021r., znak: WA.RUZ.4211.11.2021.MS o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Strzelce w sprawie przejęcia przez następcę prawnego zakładu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Marszałka Województwa Łódzkiego Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. na odprowadzanie ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych poprzez instalację oczyszczalni zakładowej na dz. nr ew. 2/53, ob. Strzelce IHIAR do rowu melioracyjnego R-E3 - dokument stracił ważność 2021-07-13 11:11:01
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 2.07.2021r., znak: WA.ZUZ.5.4210.596.2021.KM o wszczęciu na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich, działającego przez pełnomocnika, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i budowę rowów drogowych otwartych i zamkniętych, likwidację i rozbiórkę rowów drogowych otwartych i zamkniętych, przebudowę , budowę i likwidację odcinka rowu melioracyjnego R-2/5/PI wraz z rozbiórką i budową przepustu pod drogą wojewódzką w ciągu rowu melioracyjnego, budowę wylotów do rowu melioracyjnego i rowu drogowego oraz odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych projektowanymi urządzeniami wodnymi do rowu melioracyjnego i do rowu drogowego - w ob.0001 ? m. Żychlin, gm. Żychlin w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 5+ 968 do km 7 + 627". - dokument stracił ważność 2021-07-09 14:03:42
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Żychlinie, ul. Narutowicza 88. - dokument stracił ważność 2021-07-09 09:24:56
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie - Azory, 99-300 Kutno. - dokument stracił ważność 2021-07-09 09:23:57
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dra Antoniego Troczewskiego w Kutnie, ul. Kościuszki 11. - dokument stracił ważność 2021-07-09 09:23:05
dokument Decyzja GN.6820.2.2021 z dnia 19 maja 2021r. o nieodpłatnym nabyciu z dniem 1 stycznia 2016r. z mocy prawa przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Kutnowskiego prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w gminie Żychlin. - dokument stracił ważność 2021-07-02 08:27:24
dokument Informacja dotycząca wydania przez Starostę Kutnowskiego w dniu 15.06. 2021 r., decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Żołnierskiej 1, 99 - 300 Kutno, wydanego przez Marszałka Województwa Łódzkiego w dniu 31.03.2010 roku, znak: RO.VI-ML/66151/99-6/09/10 i zmienionego przez ten organ decyzją z dnia 21.01.2013 roku, znak: RO. VI.7222.1.2013.ML, a następnie decyzją Starosty Kutnowskiego z dnia 1.12.2015 r., znak: RŚ. 6222.1.2015, prowadzonej od dnia 31.07.2014 roku przez MONDI KUTNO Sp. z o.o., ul. Żołnierska 1, 99 - 300 Kutno. 2021-07-01 08:04:03
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Kutnie pn. "Budowa drogi ul. Bohaterów Walk nad Bzura w Kutnie". - dokument stracił ważność 2021-06-30 08:33:20
dokument Zawiadomienie GN.6821.52.2021 o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. - dokument stracił ważność 2021-06-29 10:25:09
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 15.06.2021r., znak: WA.ZUZ.5.4210.776m.2020.PK o wydaniu na wniosek Urzędu Gminy Krośniewice, działającego przez pełnomocnika, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń poprzez przebudowę, odbudowę i rozbudowę rowów przydrożnych w ob.17 - Szubina, gm. Krośniewice o łącznej długości 2138,8m planowanych do wykonania w ramach inwestycji pn. "Wykonanie w systemie: zaprojektuj i wybuduj, przebudowy drogi gminnej Nr 102104E na odcinku od drogi gminnej Nr 102106E w kierunku wschodnim w m. Szubina, gm. Krośniewice wraz z odwodnieniem" - dokument stracił ważność 2021-06-29 10:19:13
dokument Informacja dotycząca wydania przez Starostę Kutnowskiego w dniu 10.06.2021 r., na wniosek Animex Kutno Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00 ? 613 Warszawa, decyzji w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 25.02.2015 roku, znak: RŚ.6222.3.2014 ze zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego (oprócz mleka) o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę zlokalizowanej w Oddziale K1 w Kutnie przy ul. Intermodalnej 8. 2021-06-28 10:28:01
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - GN.6821.52.2020. - dokument stracił ważność 2021-06-14 12:32:54
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Nowe Ostrowy - GN.683.3.2021. - dokument stracił ważność 2021-06-11 14:33:24
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "Domostwo" w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6 - dokument stracił ważność 2021-06-10 13:09:56
dokument Pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 1 czerwca 2021 roku, znak: RT-II.021.5.2021 informujące o rozpoczęciu w cyklu 5 letnim (lata 2020 - 2024) opracowania pod nazwą: "Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 - 2024". 2021-06-09 12:33:01
dokument Zawiadomienie o wznowieniu znaków/ wyznaczeniu punktów granicznych, ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej - Żakowiec gm. Dąbrowice. - dokument stracił ważność 2021-06-07 12:45:55
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie, ul. Staszica 8. - dokument stracił ważność 2021-06-07 10:03:21
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie, ul. Kościuszki 52. - dokument stracił ważność 2021-06-07 10:01:49
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Żychlinie, ul. Narutowicza 88. - dokument stracił ważność 2021-06-07 10:00:40
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dra Antoniego Troczewskiego w Kutnie, ul. Kościuszki 11 - dokument stracił ważność 2021-06-07 09:59:52
dokument Obwieszczenie PGW Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 26.05.2021r., znak: WA.RUZ.421.12.2018.AM zawiadamiające o wydaniu decyzji w przedmiocie udzielenia GDDKiA pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia autostrady A1 od km 230+817 do km 295+850 - zad. II od km 230+814 do km 245+800 poprzez wyloty kanalizacyjne do ziemi i do wód. - dokument stracił ważność 2021-06-07 09:39:51
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 25.05.2021r., znak: WA.ZUZ.5.4210.776m.2020.PK o wszczęciu na wniosek Urzędu Gminy Krośniewice, działającego przez pełnomocnika, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń poprzez przebudowę, odbudowę i rozbudowę rowów przydrożnych w ob.17 ? Szubina, gm. Krośniewice o łącznej długości 2138,8m planowanych do wykonania w ramach inwestycji pn. "Wykonanie w systemie: zaprojektuj i wybuduj, przebudowy drogi gminnej Nr 102104E na odcinku od drogi gminnej Nr 102106E w kierunku wschodnim w m. Szubina, gm. Krośniewice wraz z odwodnieniem". - dokument stracił ważność 2021-06-02 09:51:15
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 20.05.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.255.2021.BM o wydaniu na wniosek Miasta Kutno pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 3 wylotów z kanalizacji deszczowej, przebudowę istniejącego rowu przydrożnego wzdłuż ul. Poprzecznej poprzez wykonanie przepustu, wykonanie umocnienia skarp i dna rzeki w rejonie projektowanych wylotów oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do wód - rzeki Dopływ spod Złotnik Kutnowskich wód opadowych i roztopowych pochodzących z odcinka projektowanej drogi w Kutnie poprzez wyloty kolektorów kanalizacji deszczowej. - dokument stracił ważność 2021-05-31 08:56:45
dokument Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji odszkodowawczej - GN.683.17.2014.ŁR - dokument stracił ważność 2021-05-28 08:17:19
dokument Informacja o nowym terminie wydania decyzji w sprawie GN.6820.2.2021. - dokument stracił ważność 2021-05-27 09:22:35
dokument Decyzja GN.6820.12.2020 z dnia 19 maja 2021r. o nieodpłatnym nabyciu z dniem 1 stycznia 2016r. z mocy prawa przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Kutnowskiego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w gminie Oporów. - dokument stracił ważność 2021-05-21 08:07:49
dokument Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. - dokument stracił ważność 2021-05-18 08:54:02
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 23.04.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4213.781m.2020.KJ o wydaniu na wniosek Genexy Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego - dokument stracił ważność 2021-05-13 13:11:58
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 26.04.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.793m.2020.KJ o wydaniu na wniosek Genexy Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną polegającą na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego i do zbiorników retencyjno - infiltracyjnych - w związku z I etapem - dokument stracił ważność 2021-05-12 08:40:15
dokument Ogłoszenie Starosty Kutnowskiego o przystąpieniu do prac geodezyjnych związanych z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków polegającą na aktualizacji ewidencji gruntów oraz na założeniu ewidencji budynków i lokali w jednostce ewidencyjnej : gm. Nowe Ostrowy w obrębach: Bzówki, Wola Pierowa oraz Kołomia. - dokument stracił ważność 2021-05-11 14:09:04
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 30.04.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.82.2021.JS o wydaniu na wniosek Gminy Kutno, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie brakujących odcinków rowu przydrożnego drogi gminnej nr 102209E wraz z wykonaniem 17 przepustów (obręb Malina, gm. Kutno), wykonanie przepustu przy drodze powiatowej nr 2123E (dz.nr 42, ob. Malina) i przebudowę rowu R-D2/4, dz. nr 112, ob. Sieciechów, gm. Kutno - dokument stracił ważność 2021-05-11 11:50:14
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 14.04.2021 r., znak: WA.ZUZ.4210.255.2021.BM o wszczęciu postępowania na wniosek Miasta Kutno w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w sprawie wykonania 3 wylotów z kanalizacji deszczowej, przebudowy istniejącego rowu przydrożnego wzdłuż ul. Poprzecznej poprzez wykonanie przepustu, wykonanie umocnienia skarp i dna rzeki w rejonie projektowanych wylotów oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do wód- rzeki Dopływ spod Złotnik Kutnowskich wód opadowych i roztopowych pochodzących z odcinka projektowanej drogi w Kutnie poprzez wyloty kolektorów kanalizacji deszczowej. - dokument stracił ważność 2021-04-23 11:47:20
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o nieodpłatnym nabyciu przez Skarb Państwa mienia po podmiocie Kółko Rolnicze w Sokołówku. - dokument stracił ważność 2021-04-23 11:29:59
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic, wyznaczeniu punktów/wznowieniu znaków granicznych - Florianów 15. - dokument stracił ważność 2021-04-21 09:38:00
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 07.04.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.82.2021.JS o wszczęciu, na wniosek pełnomocnika Gminy Kutno, postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie brakujących odcinków rowu przydrożnego drogi gminnej nr 102209E wraz z wykonaniem 17 przepustów (obręb Malina, gm. Kutno), wykonanie przepustu przy drodze powiatowej nr 2123E (dz. nr 42, ob. Malina) i przebudowę rowu R-D2/4, dz. nr 112, ob. Sieciechów, gm. Kutno - dokument stracił ważność 2021-04-16 14:15:23
dokument Obwieszczenie Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 02.04.2021r., znak: KUZ.4210.8.1.2021.MŁ o rozstrzygnięciu z dn. 31.03.2021r. NR 28/2021/KUZ, znak: KUZ.4210.8.2021.MŁ kończącym postępowanie prowadzone w związku z wniesieniem przez pełnomocnika GDDKiA odwołania od decyzji Dyrektora RZGW w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 21.01.2021r. udzielającej GDDKiA pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z fragmentu autostrady A1 od km 244+300 do km 295+850 oraz wygaszającej pozwolenie wodnoprawnego udzielone decyzją marszałka Województwa Łódzkiego z dn. 31.08.2016r., znak: RŚVI.7322.1.22.2016.MP - dokument stracił ważność 2021-04-16 14:00:07
dokument informację dotyczącą wydania decyzji na wniosek Animex Foods Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8, 00- 613 Warszawa z dniu 15 marca 2021 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 04.02.2010 roku, znak: RŚ. 7648-2/09 ze zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę - 1920 ton tusz/dobę zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Wschodniej 21 - Animex Foods Oddział K4 w Kutnie 2021-04-01 10:55:08
dokument Informacja dotyczącą wydania decyzji w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 8.01.2007 roku, znak: RŚ. 7648 - 1/06 ze zmianami wydanego Krajowej Spółce Cukrowej S. A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87 - 100 Toruń Oddział "Cukrownia Dobrzelin", ul. Wł. Jagiełły 92, 99 -319 Dobrzelin na prowadzenie instalacji w Cukrowni Dobrzelin. 2021-03-26 12:21:21
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej - GN.683.17.2014.ŁR - dokument stracił ważność 2021-03-26 10:57:13
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Kutnowskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości - GN.6821.32.2020 - dokument stracił ważność 2021-03-26 10:53:56
dokument Informacja dotycząca wydania decyzji na wniosek ZORINA Sp. z o.o. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 28.12.2017 roku na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa mleka o zdolności przyjmowania obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej ponad 200 ton mleka na dobę, zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Toruńskiej 22. 2021-03-22 14:33:56
dokument Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 25.02.2021r., znak WA.ZUZ.5.4210.41.2021.AS o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wniosek państwa Patrycji i Łukasza Zasadzkich - dokument stracił ważność 2021-03-10 07:46:31
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 26.02.2021 r., znak: WA.RUZ.421.12.2018.AM o zebraniu materiału dowodowego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla GDDKiA na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia autostrady A1. - dokument stracił ważność 2021-03-05 11:50:21
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 26.02.2021r., znak: WA.ZUZ.5.4210.88.2021.PK o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wniosek HE3 Enterprises 1 Sp. z o.o. - dokument stracił ważność 2021-03-04 12:54:53
dokument Zawiadomienie GN.6821.32.2020 o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. - dokument stracił ważność 2021-03-04 09:20:39
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Kutnowskiego o umorzeniu postępowania administracyjnego. - dokument stracił ważność 2021-02-25 09:13:09
dokument Informacja dotycząca prowadzenia na wniosek Animex Kutno Sp. zo.o. , ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 25.02.2015 roku, znak: RŚ.6222.3.2015 ze zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego (oprócz mleka) o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę zlokalizowanej w Oddziale K1 w Kutnie przy ul. Intermodalnej 8 - dokument stracił ważność 2021-02-24 11:32:06
dokument Informacja dotycząca prowadzenia na wniosek Animex Foods Sp. zo.o. postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 04.02.2010 roku, znak: RŚ.7648-2/09 ze zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę - 1920 ton tusz/ dobę zlokalizowanej w Oddziale K4 w Kutnie przy ul. Wschodniej 21 - dokument stracił ważność 2021-02-24 11:26:04
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 11.02.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.88.2021.PK o wszczęciu postępowania na wniosek HE3 Enterprises 1 SP. z o.o. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2021-02-23 14:49:31
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości - GN.6821.32.2020 - dokument stracił ważność 2021-02-22 13:01:31
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Kutnowskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości - GN.6821.62.2019 - dokument stracił ważność 2021-02-19 12:32:28
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Kutnowskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości - GN.6821.59.2019 - dokument stracił ważność 2021-02-19 12:28:06
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Kutnowskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości - GN.6821.58.2019 - dokument stracił ważność 2021-02-19 12:26:44
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic, wyznaczeniu punktów/wznowieniu znaków granicznych. - dokument stracił ważność 2021-02-19 09:36:46
dokument Postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 08.02.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.693m.2020.MC o zmianie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych zlokalizowanych na działkach nr: 56, 142, 163, 171, 173 -176, 255, 256, 260, 262/2, 263/3, 350, ob. Dobrzelin i dz.nr 1,2 ob. Grabów, gm. Żychlin oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do rowu drogowego połączonego z rowem melioracyjnym R-1 - dokument stracił ważność 2021-02-16 14:06:49
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w mieście Kutnie, oznaczoną jako działka nr 514/3. - dokument stracił ważność 2021-02-16 14:02:43
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 02.02.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.793m.2020.KJ o wszczęciu postępowania na wniosek Genexy Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2021-02-09 14:26:49
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 02.02.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.781m.2020.KJ o wszczęciu postępowania na wniosek Genexy Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2021-02-09 14:24:56
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 28.01.2021r., znak: WA.RUZ.4210.384m.2020.KP o wszczęciu, na wniosek pełnomocnika PGNiG GAZOPROJEKT S.A., postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach inwestycji pn. "Budowa gazociągu DN Gustorzyn - Wronów, ETAP II Leśniewice - Rawa Mazowiecka stanowiącego część gazociągu Gustorzyn - Tworóg wraz z infrastrukturą niezbędna do jego obsługi na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego" - dokument stracił ważność 2021-02-09 14:22:22
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 02.02.2021r., znak: WA.RUZ.4210.277m.2020.MJ o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pn. "Budowa gazociągu DN Gustorzyn - Wronów, ETAP II Leśniewice - Rawa Mazowiecka stanowiącego część gazociągu Gustorzyn - Tworóg wraz z infrastrukturą niezbędna do jego obsługi na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego" - dokument stracił ważność 2021-02-09 14:17:37
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 26.01.2021 r., znak: WA.ZUZ.4210.693m.2020.MC o wydaniu decyzji dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 3+982 do km 4+409" - dokument stracił ważność 2021-02-03 15:03:57
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 25.01.2021 r., znak: WA.RUZ.4210.314m.2020.WP o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód powierzchniowych oraz wprowadzanie ścieków do wód, a także wykonanie urządzeń wodnych oraz ich likwidacja - obiektów służących do ujmowania wód powierzchniowych i do wprowadzania ścieków do wód i urządzeń wodnych dla potrzeb inwestycji. - dokument stracił ważność 2021-02-02 14:56:00
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 26.01.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.41.2021.AS o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej ujmującej wody podziemne z utworów kenozoicznych lub jurajskich oraz na usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych z wnioskowanej studni, zlokalizowanej na działce oznaczonej nr ewid. 58/3, obręb Wychny, gm. Krośniewice - dokument stracił ważność 2021-02-02 14:53:52
dokument Zawiadomienia o czynnościach ustalenia granic działki ewidencyjnej. - dokument stracił ważność 2021-02-02 14:02:23
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 22.01.2020 r., znak: WA.RUZ.4210.262m.2020.JSM o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego GDDKiA na usługę wodną oraz wygaszającej pozwolenie wodnoprawne udzielone na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. - dokument stracił ważność 2021-02-01 15:19:17
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie GN.6821.62.2019 - dokument stracił ważność 2021-01-29 13:00:04
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie GN.6821.59.2019 - dokument stracił ważność 2021-01-29 12:58:49
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie GN.6821.58.2019 - dokument stracił ważność 2021-01-29 12:52:51
dokument Zawiadomienie o wznowieniu znaków/wyznaczeniu punktów granicznych. - dokument stracił ważność 2021-01-27 14:01:05
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 11.01.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4213.4m.2020.AG o wydaniu na wniosek Prezydenta Miasta Kutno, Pl. Piłsudskiego 18, 99 - 300 Kutno decyzji o wygaśnięciu pozwolenia wodnoprawnego Starosty Kutnowskiego, znak:RŚ.6341.1.20.2015 i RŚ.63412.16.2015 z dnia 25.09.2020 r. - dokument stracił ważność 2021-01-25 10:27:32
dokument Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 08.01.2007 roku, znak: RŚ.7648 - 1/06 ze zmianami wydanego Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87 - 100 Toruń Oddział "Cukrownia Dobrzelin", ul. Wł. Jagiełły 92, 99 - 319 Dobrzelin na prowadzenie instalacji w Cukrowni Dobrzelin. - dokument stracił ważność 2021-01-19 09:53:26
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic, wyznaczeniu punktów/wznowieniu znaków granicznych. - dokument stracił ważność 2021-01-14 09:35:20
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych działki. - dokument stracił ważność 2021-01-04 09:19:06
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 21.12.2020r., znak: WA.RUZ.4210.204m.2020.RB o wszczęciu, na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach inwestycji pn. "Budowa gazociągu DN Gustorzyn - Wronów, ETAP II Leśniewice - Rawa Mazowiecka stanowiącego część gazociągu Gustorzyn - Tworóg wraz z infrastrukturą niezbędna do jego obsługi na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego" - dokument stracił ważność 2020-12-31 11:04:57
dokument Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 17.12.2020r., znak: WA.ZUZ.4210.693m.2020.MC o wszczęciu na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi postępowania w sprawie wydania w ramach inwestycji pn. ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 3+982 do km 4+409? pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych zlokalizowanych na działkach nr: 56, 142, 163, 171, 173 -176, 255, 256, 260, 262/2, 263/3, 350, ob. Dobrzelin i dz.nr 1,2 ob. Grabów, gm. Żychlin oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do rowu drogowego połączonego z rowem melioracyjnym R-1 - dokument stracił ważność 2020-12-29 09:27:31
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 15.12.2020r., znak: WA.RUZ.4210.252m.2020.KP o wszczęciu na wniosek GDDKiA reprezentowanej przez pełnomocnika postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze Stacji Poboru Opłat Kutno Północ w pasie autostrady A1 w km 244+755, 244+768, 244+783, 244+765, 244+782, 244+822, 244+858 poprzez istniejące wyloty do rowów drogowych na dz. nr ew. 3/2,6, ob. Sójki, gm. Strzelce - dokument stracił ważność 2020-12-28 11:36:39
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 03.12.2020r., znak: WA.RUZ.4210.277m.2020.MJ o wszczęciu na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące projektowanym gazociągiem DN1000 wraz z linią energetyczną światłowodową pod dnem rzeki Słudwi w km ok. 23+ 340, powiat kutnowski oraz rzeki Igla, cieku Kanał 17 i cieku Laktoza, pow. łowicki, woj. łódzkie rzeki Pisia ? Zwierzyniec, powiat skierniewicki, woj. mazowieckie. - dokument stracił ważność 2020-12-16 09:11:42
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi, w obrębie W-5, oznaczoną jako dz. 121/10. - dokument stracił ważność 2020-12-10 10:31:47
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 04.12.2020 r., znak: WA.RUZ.4210.307m.2020.JD o wszczęciu postępowania na wniosek Prezero Service Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99 - 300 Kutno w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Krzyżanówek, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu tj. Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. ul. Lotnicza 1, 99 - 300 Kutno. - dokument stracił ważność 2020-12-08 12:13:57
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 23.11.2020 r., znak:WA.ZUZ.5.4213.4m2020.AG o wszczęciu na wniosek Prezydenta Miasta Kutno, Pl. Piłsudskiego 18, 99 - 300 Kutno postępowania w sprawie wygaszenia w całości decyzji Starosty Kutnowskiego, znak RŚ.6341.1.20.2015 i RŚ.6341.2.16.2015 z dnia 25.09.2020 r. - dokument stracił ważność 2020-12-04 12:12:35
dokument Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 24.11.2020r., znak: WA.ZUZ.4210.253m.2020.KM o wszczęciu na wniosek Gminy Krzyżanów postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urządzenia wodnego, tj. rowu o długości 223m z przepustem poprzecznym w ciągu drogi powiatowej nr 2160E i dwoma przepustami gospodarczymi (dz. nr 47, 32/7, 32/6, 32/11, 63, 65/6, 75/1, ob. Rustów, gm. Krzyżanów) oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu ww. rowem wód opadowych i roztopowych do rzeki Ochni w km 7+071 - dokument stracił ważność 2020-12-02 14:54:07
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie z dnia 24.11.2020 r., znak: WA.RUZ.4210.254m.2020.KP o wszczęciu, na wniosek GDDKiA reprezentowanej przez pełnomocnika postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze Stacji poboru Opłat Kutno Wschód w psie autostrady A1 od km 253+515 poprzez istniejący wylot do rowu drogowego na dz. nr ew. 14/2, ob. Sokołów, gm. Krzyżanów. - dokument stracił ważność 2020-12-01 11:35:00
dokument Informacja dotycząca prowadzenia na wniosek ZORINA Sp. z o.o. postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 28.12.2017 roku na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa mleka o zdolności przyjmowania obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej, ponad 200 ton mleka na dobę, zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Toruńskiej 22. - dokument stracił ważność 2020-11-27 11:22:58
dokument Obwieszczenie z dnia 06.11.2020r., znak: WA.RUZ.4210.262m.2020.JSM o wszczęciu, na wniosek pełnomocnika GDDKiA, przez PGW Wody Polskie - Dyrektora RZGW w Warszawie, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z fragmentu autostrady A1 od km 244+300 do km 295+850 oraz wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 31.08.2016r., znak: RŚVI.7322.1.22.2016.MP - dokument stracił ważność 2020-11-16 09:52:55
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej. - dokument stracił ważność 2020-10-22 13:13:24
dokument Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 30.09.2020 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.1.454m.2020.BM o wszczęciu postępowania, na wniosek Pani Marianny Banak, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej w m. Dąbrowice, gm. Dąbrowice i szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych za pomocą ww. studni. - dokument stracił ważność 2020-10-21 10:47:14
dokument Zawiadomienie o wznowieniu znaków/wyznaczeniu punktów granicznych, ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej. - dokument stracił ważność 2020-10-13 08:16:11
dokument Informacja dotycząca wydania w dniu 23 września 2020 roku decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę - 1920 ton tusz na dobę, zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Wschodniej 21 w zakresie podmiotu prowadzącego instalację na Animex Foods Sp. z o.o. i nazwy zakładu, w którym instalacja jest eksploatowana oraz kopia decyzji znak: RŚ.7648-2/09 z dnia 23.09.2020r. 2020-10-09 12:42:44
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej. - dokument stracił ważność 2020-10-09 09:01:53
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej. - dokument stracił ważność 2020-10-07 15:12:36
dokument Informacja dotycząca wydania decyzji w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 08.01.2007 roku, znak: RŚ.7648 - 1/06 ze zmianami wydanego Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń Oddział "Cukrownia Dobrzelin", ul. Wł. Jagiełły 92, 99-319 Dobrzelin na prowadzenie instalacji w Cukrowni Dobrzelin. 2020-10-06 08:53:44
dokument Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 29.09.2020, znak: WA.RUZ.4210.195m.2020.KP (data wpływu 05.10.2020r.) o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PKP PLK S.A., w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowu oraz wykonanie urządzeń wodnych - wylotu na dz. nr ew. 168, 250/3, 250/4, 283/15, 284/12, 411/3, ob. 0002 Grunwald, m. Kutno. - dokument stracił ważność 2020-10-06 08:33:54
dokument Zawiadomienie o wznowieniu znaków/wyznaczeniu punktów granicznych, ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej. - dokument stracił ważność 2020-10-06 08:21:12
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic i wyznaczeniu punktów granicznych. - dokument stracił ważność 2020-09-15 10:28:49
dokument Postanowienie Starosty Kutnowskiego z dnia 8 września 2020 roku znak: GN.683.4.2016 - dokument stracił ważność 2020-09-10 10:45:20
dokument Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi oznaczoną jako działka nr 308/71. - dokument stracił ważność 2020-09-10 10:44:06
dokument Postanowienie Starosty Kutnowskiego z dnia 8 września 2020 roku znak: GN.683.3.2016 - dokument stracił ważność 2020-09-10 10:42:32
dokument Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi oznaczoną jako działka nr 308/65 - dokument stracił ważność 2020-09-10 10:33:41
dokument Ogłoszenie (zawiadomienie) o wszczęciu postępowania znak: GN.6821.45.2019 - dokument stracił ważność 2020-09-03 11:47:40
dokument Ogłoszenie (zawiadomienie) o wszczęciu postępowania znak: GN.6821.68.2019 - dokument stracił ważność 2020-09-03 11:46:44
dokument Ogłoszenie (zawiadomienie) o wszczęciu postępowania znak: GN.6821.59.2019 - dokument stracił ważność 2020-09-03 11:45:13
dokument Ogłoszenie (zawiadomienie) o wszczęciu postępowania znak: GN.6821.58.2019 - dokument stracił ważność 2020-09-03 11:43:59
dokument Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 04.02.2010 roku, znak: RŚ.7648-2/09 ze zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę - 1920 ton tusz/dobę zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Wschodniej 21, w zakresie zmiany beneficjenta decyzji oraz nazwy zakładu, w którym instalacja jest eksploatowana. - dokument stracił ważność 2020-07-31 13:10:50
dokument Obwieszczenie z dnia 22.07.2020r., znak: KUZ.421.64.3.2019.MŁ o wydaniu przez Prezesa PGW Wody Polskie w postępowaniu odwoławczym rozstrzygnięcia administracyjnego w sprawie wydanego przez Dyrektora RZGW w Warszawie w dniu 19.06.2019r. na wniosek GDDKiA pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu autostrady A1 od km 230+817 do km 295+850 do wód oraz do ziemi. - dokument stracił ważność 2020-07-29 09:36:22
dokument Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 08.01.2007 roku , znak: RŚ.7648 - 1/06 ze zmianami wydanego Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87 - 100 Toruń Oddział "Cukrownia Dobrzelin", ul. Wł. Jagiełły 92, 99 - 319 Dobrzelin na prowadzenie instalacji w Cukrowni Dobrzelin. - dokument stracił ważność 2020-07-20 08:47:37
dokument Informacja dotycząca wydania decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane Starosty Kutnowskiego z dnia 04.07.2012 roku, znak:RŚ.6222.1.2012 ze zmianami wydane na rzecz Animex Kutno Sp. z o.o. Oddział K2 w Kutnie, ul. Południowa 4. 2020-07-15 14:47:24
dokument Postanowienie o powołaniu biegłego w celu sporządzenia operatu szacunkowego dla ustalenia odszkodowania. - dokument stracił ważność 2020-07-13 09:56:07
dokument Informacja o nowym terminie załatwienia sprawy GN.683.4.2016 - dokument stracił ważność 2020-07-06 14:12:25
dokument Informacja o nowym terminie załatwienia sprawy GN.683.3.2016 - dokument stracił ważność 2020-07-06 14:11:16
dokument Zawiadomienie o ustaleniu oraz przyjęciu granic, wyznaczeniu, wznowieniu punktów granicznych. - dokument stracił ważność 2020-06-29 09:14:27
dokument Informacja z dnia 18.06.2020 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.116m.KM o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu, Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. M. Rataja w Mieczysławowie, 99 - 314 Krzyżanów pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu do rowu melioracyjnego R-S2/2 w km 0+140 ścieków bytowych oraz ścieków z płukania odżelaziaczy w oczyszczalni ścieków bytowych po wstępnej sedymentacji, istniejącym wylotem zlokalizowanym na działce nr ew. 254/1, ob. 0030 Wały, gm. Krzyżanów. - dokument stracił ważność 2020-06-26 10:32:09
dokument Obwieszczenie z dnia 08.06.2020 roku, znak: WA.ZUZ.5.4210.1.125.2020.AO w wydaniu przez Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu, Gminie Krzyżanów pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków komunalnych, będących mieszaniną ścieków bytowych i ścieków przemysłowych z terenu Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Ktery do rowu melioracyjnego R-G poprzez istniejący wylot w km 1+720. - dokument stracił ważność 2020-06-16 11:14:50
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków. - dokument stracił ważność 2020-06-09 09:30:52
dokument Informacja Starosty Kutnowskiego z dnia 28 maja 2020 roku dotycząca bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Kutnie. 2020-05-29 10:08:50
dokument Ogłoszenie Starosty Kutnowskiego z dnia 20 maja 2020 roku dotyczące prowadzenia bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Kutnie. 2020-05-21 09:18:06
dokument Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 04.07.2012 roku, znak: RŚ.6222.1.2012 ze zmianami wydanego na rzecz Animex Kutno Sp. z o.o. na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub pasz z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego innych niż wyłącznie mleko o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę, zlokalizowanej w Oddziale K2 w Kutnie przy ul. Południowej 4 w zakresie uwzględnienia w pozwoleniu zintegrowanym wymogów określonych w konkluzjach BAT zawartych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/2031 z dn.12.11.2019r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) oraz zmian w instalacji związanych ze wzrostem produkcji, o charakterze zmiany nieistotnej oraz wykreślenia z decyzji punktu V dotyczącego objęcia pozwoleniem zintegrowanym wprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu ujętych w system kanalizacji deszczowej, wprowadzanych do rowu melioracyjnego R-D1 /ziemi/ . - dokument stracił ważność 2020-05-18 14:23:18
dokument Decyzja z dnia 27.04.2020r., znak:WA.ZUZ.5.4210.3.11.2020.KJ wydana prze Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu, udzielająca Panu Mariuszowi Popławskiemu pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód powierzchniowych z rzeki Bzury dla potrzeb nawadniania upraw rolniczych w m. Siemienice i Młogoszyn, gm. Krzyżanów. - dokument stracił ważność 2020-05-04 13:53:49
dokument Obwieszczenie z dnia 08.04.2020r., znak: WA.ZUZ.5.4210.1.125.2020.AO o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu, Gminie Krzyżanów pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzania ścieków komunalnych, bedących mieszaniną ścieków bytowych i ścieków przemysłowych z terenu Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Ktery do rowu melioracyjnego R-G poprzez istniejący wylot w km 1+720. - dokument stracił ważność 2020-04-22 12:35:26
dokument Komunikat w sprawie Powiatowej Wypożyczalni Rowerów 2020-03-23 15:07:24
dokument Informacja dotycząca ogłoszonego naboru na stanowisku podinspektora w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym w Starostwie Powiatowym w Kutnie. - dokument stracił ważność 2020-03-17 11:18:39
dokument Komunikat Starosty Kutnowskiego z dnia 16 marca 2020 roku. 2020-03-16 11:43:14
dokument Komunikat Starosty Kutnowskiego z dnia 13 marca 2020 roku. 2020-03-16 07:52:46
dokument Schemat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem - powiat kutnowski. 2020-03-13 15:17:12
dokument Zarządzenie Nr 6/20 Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zaleceń dla mieszkańców województwa łódzkiego w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną. 2020-03-12 14:58:09
dokument Obwieszczenie z dnia 20.02.2020 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.3.11.2020.KJ o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu Panu Mariuszowi Popławskiemu pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z rzeki Bzury dla potrzeb nawadniania upraw rolniczych w m. Siemienice i Młogoszyn, gm. Krzyżanów. - dokument stracił ważność 2020-03-10 11:50:53
dokument Obwieszczenie z dnia 24.02.2020r., znak: WA.ZUZ.421.1.499.2019.KP o wydaniu na wniosek SIRMAX POLSKA Sp. z o.o. w Kutnie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci 3 studni głębinowych (nr 1, nr 2, nr 3) w m. Kutno, obręb Sklęczki i usługę wodną - pobór wód podziemnych za pomocą ww. studni na cele technologiczne zakładu adzania wód opadowych i roztopowych z terenu dz. 297/106 przy ul. Sklęczkowskiej 18 w Kutnie do urządzeń kanalizacyjnych Odlewni Kutno Sp. z o.o. - dokument stracił ważność 2020-02-28 14:58:31
dokument Obwieszczenie z dnia 11.02.2020r., znak: WA.RUZ.421.422.2019.PS o wszczęciu postępowania na wniosek firmy EKOBUD Robert Liwiński, ul. Sklęczkowska 18, Kutno w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków bytowo - przemysłowych pochodzących z terenu ww. zakładu do urządzeń kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. w Kutnie oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu dz. 297/106 przy ul. Sklęczkowskiej 18 w Kutnie do urządzeń kanalizacyjnych Odlewni Kutno Sp. z o.o. - dokument stracił ważność 2020-02-18 09:33:31
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Wydmowej w Łodzi (dz. nr 121/10) - dokument stracił ważność 2020-02-05 10:53:17
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Wydmowej w Łodzi (dz. nr 121/13) - dokument stracił ważność 2020-02-05 10:52:05
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Wydmowej w Łodzi (dz. nr 121/12) - dokument stracił ważność 2020-02-05 10:50:58
dokument Obwieszczenie z dnia 27.01.2020r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.499.2019.KP (data wpływu 31.01.2020r.) o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia na wniosek SIRMAX POLSKA Sp. z o.o. w Kutnie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci 3 studni głębinowych (nr 1, nr 2, nr 3) w m. Kutno, obręb Sklęczki i usługę wodną - pobór wód podziemnych za pomoca ww. studni na cele technologiczne zakładu. - dokument stracił ważność 2020-02-03 10:33:40
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie, ul. Oporowska 7. - dokument stracił ważność 2020-01-30 09:42:42
dokument Ogłoszenie z dnia 13.01.2020r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.443.2019.AG (data wpływu 20.01.2020r) o wszczęciu postępowania, w sprawie udzielenia przez Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę odcinka rowu melioracyjnego R-C13/1 na rurociąg na dz. nr ew. 105, ob. Leszczynek, gm. Kutno. - dokument stracił ważność 2020-01-21 12:13:00
dokument Ogłoszenie z dnia 30.12.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.487.2019.AS o wszczęciu postepowania na wniosek MZGKiM w Krośniewicach w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie usługi wodnej polegającej na wprowadzeniu do ziemi oczyszczonych w mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych pochodzących z budynku komunalnego w m. Morawce. - dokument stracił ważność 2020-01-08 14:20:29
dokument Informacja dotycząca wydania decyzji w sprawie nieistotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 24.08.2007r., znak: RŚ.7648-2/06 ze zmianami wydanego CEDROB S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów (poprzedni podmiot prowadzący instalację i inicjujący wniosek - Kutnowskie Zakłady Drobiarskie "EXDROB" S.A. w restrukturyzacji) na prowadzenie instalacji uboju drobiu w Kutnie przy ul. Mickiewicza 108. 2020-01-07 12:15:51
dokument Informacja dotycząca wydania decyzji w sprawie istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 19.08.2014r., znak: RŚ.6222.4.2014 ze zmianami wydanego Lampre Polska Sp. z o.o., ul. Wschodnia 8, 99-300 Kutno dla instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych o zużyciu rozpuszczanika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Wschodniej 8. 2019-12-31 10:40:38
dokument Ogłoszenie z dnia 18.12.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.421.2019.AG (data wpływu 24.12.2019r) o wszczęciu postępowania, na wniosek ECO Kutno Sp. z o.o., w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzania ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie Ciepłowni Miejskiej Nr 1 do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność PWiK Sp. z o.o. w Kutnie. - dokument stracił ważność 2019-12-31 10:26:26
dokument Obwieszczenie z dnia 16.12.2019 r., znak WA.RUZ.421.382.2019.WC o wszczęciu postępowania, na wniosek Miasta Kutno, w sprawie wygaszenia decyzji starosty kutnowskiego RŚ.6223-34/09 i wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych do rzeki Ochni w km 15+500 jej biegu, wylotem PE o średnicy 1200 położonym na dz. nr 288/22, ob. Łąkoszyn - m. Kutno, poprzez rów odpływowy. - dokument stracił ważność 2019-12-18 12:19:36
dokument Obwieszczenie z dnia 04.12.2019r., znak: WA.RUZ.421.391.2019.RB (data wpływu 10.12.2019r) o wszczęciu postępowania, na wniosek PLK S.A., w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę obiektu mostowego zlokalizowanego nad rzeką Ochnią w km 15+553 jej biegu, w km 124+561 linii kolejowej nr 3 (E20), [dz. nr 2-284/1, 2-284/2, ob.Grunwald, dz. nr 6-288/22, ob. Łąkoszyn - m. Kutno] - dokument stracił ważność 2019-12-11 10:38:54
dokument Ogłoszenie z dnia 22.11.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.398.2019.PK o wszczęciu postępowania na wniosek SIRMAX Sp. z o.o. w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego w mieszaninie ze ściekami socjalno - bytowymi powstającymi na terenie zakładu przy ulicy Odlewniczej w Kutnie do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własnośc innych podmiotów - PWiK Sp. z o.o. w Kutnie. - dokument stracił ważność 2019-12-03 15:14:24
dokument Obwieszczenie z dnia 26.11.2019r., znak: WA.RUZ.421.128.2019.MN.MS (data wpływu 02.12.2019r) o wydaniu przez Wody Polskie, na wniosek Pana Macieja Króla w dniu 26.11.2019 r. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych w m. Plecka Dąbrowa, gm. Bedlno, i usługę wodną - pobór wód podziemnychz utworów czwartorzędowych za pomocą ww. urządzenia wodnego. - dokument stracił ważność 2019-12-03 15:02:50
dokument Obwieszczenie z dnia 19.11.2019r., znak: WA.RUZ.421.314.2019.RB o wszczęciu postępowania, na wniosek PKP ENERGETYKA S.A., w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicy linii brzegu i przez wały przeciwpowodziowe linii kablowej 110kV relacji: Tor I - PT Kutno Majdany - GPZ Sklęczki; Tor II - PT Kutno Majdany - RPZ Stara Wieś wraz z traktem światłowodowym na potrzeby zasilania podstacji trakcyjnej PT Kutno Majdany. - dokument stracił ważność 2019-11-26 10:47:47
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic i wyznaczeniu punktów granicznych. - dokument stracił ważność 2019-11-20 09:26:37
dokument Obwieszczenie z dnia 06.11.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.328.2019.PK o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej dla odwierconego na dz. Nr ew. 133, obrę 3 - Byszew otworustydziennego oraz usługę wodną polegającą na poborz wód podziemnych z czwartorzędowych pokładów wodonośnych w celu nawadniania upraw. - dokument stracił ważność 2019-11-13 12:31:42
dokument Ogłoszenie z dnia 4.11.2019r, znak: WA.ZUZ.5.421.1.366.2019.JS o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego przez firmę PPHU ELEX Jolanta Środecka, ul. Zielna 11 w Kutnie do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność innych podmiotów. - dokument stracił ważność 2019-11-08 13:21:01
dokument Ogłoszenie z dnia 31.10.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.376.2019.JS o wszczęciu postępowania, na wniosek Nexera Sp. z o.o. z/s w Warszawie działającej przez pełnomocnika, w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na przejście podziemnym rurociągiem - kablem światłowodowym w rurze osłonowej pod dnem Kanału Stradzewskiego w km 0+300 (dz. nr ew. 125/2, ob. Gosławice, gm. Bedlno). - dokument stracił ważność 2019-11-07 10:48:40
dokument Obwieszczenie z dnia 28.10.2019r., znak: WA.RUZ.421.83.2019.MN.PS o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Macieja Króla w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych w m. Annetów, gm. Bedlno, i usługę wodną - pobór wód podziemnychz utworów czwartorzędowych za pomocą ww. urządzenia wodnego zlokalizowanego na terenie Fermy Drobiu, dz. nr ew.131/1, ob. Franciszków, gm. Bedlno. - dokument stracił ważność 2019-11-05 12:56:36
dokument Ogłoszenie Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej o sprzedaży ciągnika rolniczego i przyczepy wywrotki. - dokument stracił ważność 2019-11-04 09:02:36
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic i wyznaczeniu punktów granicznych. - dokument stracił ważność 2019-10-30 15:14:20
dokument Obwieszczenie z dnia 23.10.2019r., znak: WA.RUZ.421.128.2019.MN.MS o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Macieja Króla w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych w m. Plecka Dąbrowa, gm. Bedlno, i usługę wodną - pobór wód podziemnychz utworów czwartorzędowych za pomocą ww. urządzenia wodnego. - dokument stracił ważność 2019-10-30 08:26:35
dokument Ogłoszenie z dnia 21.10.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.346.2019.AS o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowu krytego R-D wraz ze studzienkami wpustowymi, likwidację przepustu w ciągu obecnie istniejacego rowu otwartego oraz na usługę wodna polegająca na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do nowego odcinka rowu R-D w Kutnie, ob. Sklęczki. - dokument stracił ważność 2019-10-25 12:37:00
dokument Ogłoszenie z dnia 01.10.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.349.2019.JS o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Krzyżanów przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowy 2 przepustów na rowie przydrożnym, budowę nowego przepustu pod skrzyżowaniem i likwidację przepustu pod drogą gminną nr 102152E - m. Kaszewy Tarnowskie, gm. Krzyżanów. - dokument stracił ważność 2019-10-08 14:33:54
dokument INFORMACJA Starosty Kutnowskiego dot. wyłożenia projektów operatów opisowo - kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków (gm. Bedlno - obręb Dębowa Góra, Głuchów, Wewiórz, Żeronice). - dokument stracił ważność 2019-10-04 08:43:07
dokument Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz wyznaczeniu punktów i wznowienia znaków granicznych. - dokument stracił ważność 2019-10-01 09:52:44
dokument Obwieszczenie z dnia 19.09.2019 r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.328.2019.PK o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia na wniosek Pana Mariusza Szulczewskiego przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej w m. Byszew, gm. Kutno i usługę wodną - pobór wód podziemnych za pomocą ww. studni. - dokument stracił ważność 2019-09-25 10:57:37
dokument Ogłoszenie z dnia 12.09.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.271.2019.AG o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzenia ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających w wyniku działalności ręcznej myjni samochodowej i usług prania dywanów i tapicerki samochodowej - firma GUMET s.c., ul. Leśmiana 2 w Kutnie do sieci kanalizacyjnej stanowiącej własność PWiK Sp . z o.o. w Kutnie. - dokument stracił ważność 2019-09-24 09:07:41
dokument Obwieszczenie z dnia 16.09.2019r., znak: WA.RUZ.421.278.2019.AR Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania, na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na przejście linią kablową w rurze osłonowej nad korytem rzeki Miłonki w km 0+712 (zamocowanej do barierki wiaduktu kolejowego, na dz. nr ew. 9/2, ob. Skłóty, gm. Krośniewice) oraz nad korytem rzeki Ochni w km 20+932 (zamocowanej do obejm istniejących konstrukcji wsporczych rur zabudowanych na wiadukcie kolejowym, na dz. nr ew. 394, ob. Gołębiewek, gm. Kutno). - dokument stracił ważność 2019-09-23 10:21:58
dokument Obwieszczenie z dnia 11.09.2019r., znak: WA.RUZ.421.283.2019.JD o wszczęciu postepowania, na wniosek PKP ENERGETYKA S.A., w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie pod dnem rzeki Miłonki linią energetyczną 110 kV, wraz z liniami telekomunikacyjnymi oraz przejście elektroenergetycznymi przyłączami kablowymi zasilaczy trakcyjnych 3 KV wraz z kablami sterowania odłącznikami i przyłączami telekomunikacyjnymi, na terenie działki nr 86/2, ob. 1-Bielice, gm. Krosniewice. - dokument stracił ważność 2019-09-18 12:12:39
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic i wyznaczeniu punktów granicznych. - dokument stracił ważność 2019-09-18 10:28:58
dokument Informacja dotycząca wydania w dniu 27.08.2019r. na wniosek Animex K4Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę - 1920 ton tusz na dobę, zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Wschodniej 21 w zakresie nazwy prowadzacego instalację i nazwy zakładu oraz kopia decyzji. 2019-09-16 10:51:23
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic i wyznaczeniu punktów granicznych. - dokument stracił ważność 2019-09-13 09:09:16
dokument Obwieszczenie z dnia 02.09.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.207.2019.KP Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o udzieleniu przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu PCC Intermodal S.A. Terminala Kontenerowego w Kutnie do rowu melioracyjnego. - dokument stracił ważność 2019-09-12 09:37:37
dokument Ogłoszenie z dnia 02.09.2019r., znak: WA.RUZ.421.227.2019.JD o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzenia ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu zakładu EKO SELEKT przy ulicy Majdany 6A w Kutnie do zbiornika i dalej do urządzeń kanalizacyjnych GOŚ Sp. z o.o. w Kutnie. - dokument stracił ważność 2019-09-10 13:42:06
dokument Obwieszczenie z dnia 04.09.2019r., znak: WA.RUZ.421.188.2019.PS Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie o wszczęciu, na wniosek Zakładu Gospodarowania Odpadami "EKO ALF", Gołębiew Nowy 5A, 99 - 300 Kutno, postępowania w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych z utwardzonego terenu zakładu "EKO ALF", do istniejącego stawu zlokalizowanego na dz. nr. 104/1, ob. Gołębiew, gm. Kutno. - dokument stracił ważność 2019-09-06 10:15:12
dokument Obwieszczenie z dnia 23.08.2019r., znak: WA.RUZ.421.273.2019.RB Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie o wszczęciu, na wniosek pełnomocnika PKP Energetyka S.A., postępowania w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjno - rozsączającego oraz usługę wodną polegającą na pdprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do projektowanego zbiornika na dz. nr. 1054/36, ob. Raszew Piaski, Miasto Kutno. - dokument stracił ważność 2019-09-02 13:33:56
dokument Ogłoszenie z dnia 21.08.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.161.2019.AS o postępowaniu w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji z dnia 31.07.2019r. o udzielonej przez Wody Polskie Gminie Krzyżanów na pobór wód podziemnych i na wprowadzenie do rowu melioracyjnego RK wód popłucznych z terenu stacji wodociągowej. - dokument stracił ważność 2019-09-02 13:19:50
dokument Ogłoszenie z dnia 09.08.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.2.188.2018.MP o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną. - dokument stracił ważność 2019-08-30 08:05:57
dokument Ogłoszenie z dnia 09.08.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.2.182.2018.MP o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzenia ścieków zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu zakładu CEDROB S.A. przy ul. Mickiewicza 108 w Kutnie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu. - dokument stracił ważność 2019-08-21 15:09:35
dokument Obwieszczenie z dnia 31.07.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.207.2019.PK Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu PCC Intermodal S.A. Terminala Kontenerowego w Kutnie do rowu melioracyjnego. - dokument stracił ważność 2019-08-13 10:29:17
dokument Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 04.02.2010 r., znak: RŚ.7648-2/09 ze zmianami wydanego na rzecz Pini Polonia Sp. z o.o., ul. Wschodnia 21, 99-300 Kutno na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt. - dokument stracił ważność 2019-08-09 14:38:20
dokument Obwieszczenie z dnia 23 lipca 2019r., znak:WA.RUZ.421.12.2018.AM o wniesieniu przez stronę - GDDKiA odwołania od wydanego przez Dyrektora RZGW w Warszawie w dniu 19.06.2019r. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu autostrady A1 od km 230+817 do km 295+850 - zad. II od km 230+814 do km 245+800 - dokument stracił ważność 2019-07-30 08:21:01
dokument Obwieszczenie z dnia 18.07.2019r., znak: WA.RUZ.421.187.2019.PS Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie o wszczęciu, na wniosek Zakładu Gospodarowania Odpadami EKO ALF, Gołębiew Nowy 5A, 99-300 Kutno, postępowania w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu zakładu EKO ALF, do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu, tj. punktu zlewnego, stanowiącego własność Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. zo.o. w Kutnie, ul. Lotnicza 1 - dokument stracił ważność 2019-07-25 12:57:44
dokument Informacja dotycząca wydania w dniu 2.07.2019r. decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane Starosty Kutnowskiego z dnia 24.08.2007r., znak: RŚ.7648-2/06 ze zmianami wydane na rzecz Kutnowskiech Zakładów Drobiarskich EXDRÓB S.A. ul. Mickiewicza 108, 99-300 Kutno na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę (drobiu) w zakresie podmiotu prowadzącego instalację na CEDROB S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów wraz z przedmiotową decyzją 2019-07-24 10:57:30
dokument Ogłoszenie z dnia 12.07.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.196.2019.AS o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu Panu Szymonowi Rosiakowi pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z rzeki Bzury w m. Siemieniczki, gm. Krzyżanów dla celów nawodnieniowych upraw rolniczych - dokument stracił ważność 2019-07-23 11:42:52
dokument Ogłoszenie z dnia 12.07.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.183.2018.MP o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu spółce Fresenius Kabi Sp. zo.o. pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód odpadowych i roztopowych z terenu Fresenius Kabi Sp. zo.o. Wytwórni Płynów Infuzyjnych, ul. Sienkiewicza 25 w Kutnie do rzeki Ochni wylotami nr 2 i 3 - dokument stracił ważność 2019-07-23 11:36:49
dokument Informacja Starosty Kutnowskiego z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie utworzenia miejsca dla zatrzymanych transportów z odpadami. 2019-07-19 08:56:42
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę odcinka rowu melioracyjnego. - dokument stracił ważność 2019-07-18 10:24:00
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. - dokument stracił ważność 2019-07-12 08:49:49
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie Zarządowi Zlewni w Łowiczu spółce BARTER COAL Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną. - dokument stracił ważność 2019-07-11 10:28:54
dokument Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego własność Powiatu Kutnowskiego. - dokument stracił ważność 2019-07-10 08:41:20
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu na wniosek GDDKiA postępowania w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-07-03 09:44:49
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Krzyżanów przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-07-02 14:40:23
dokument Zawiadomienie o wznowieniu znaków/wyznaczeniu punktów granicznych, ustalenie granic. - dokument stracił ważność 2019-06-25 11:24:01
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu na wniosek Polfarmex SA, ul. Józefów 9, Kutno postępowania w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-06-18 10:13:22
dokument Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 24.08.2007 r., znak: RŚ.7648-2/06 ze zmianami wydanego na rzecz Kutnowskich Zakładów Drobiarskich "EXDROB" S.A./"CEDROB" S.A. - dokument stracił ważność 2019-06-07 09:08:39
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-05-29 09:52:35
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną. - dokument stracił ważność 2019-05-29 09:50:21
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną. - dokument stracił ważność 2019-05-29 09:48:19
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-05-23 09:28:33
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-05-22 12:35:51
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, ul. Staszica 27 - dokument stracił ważność 2019-05-22 12:14:33
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "Domostwo" w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6 - dokument stracił ważność 2019-05-22 12:13:26
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie, ul. Kościuszki 24 - dokument stracił ważność 2019-05-22 12:12:20
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-04-25 10:42:17
dokument Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji administracyjnej - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu autostrady A1. - dokument stracił ważność 2019-04-19 12:09:35
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do prac geodezyjnych w jednostce ewidencyjnej gm. Bedlno w obrębach: Dębowa Góra, Głuchów, Wewiórz, Żeronice. - dokument stracił ważność 2019-04-17 13:00:17
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-04-12 14:51:07
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-04-05 11:12:07
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2019-03-15 09:02:46
dokument Informacja dotycząca stwierdzenia wygaśnięcia decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane RŚ.7648-1/2009 z dnia 01.09.2009r. wraz z decyzjami zmieniającymi na prowadzenie instalacji do chowu drobiu - trzy kurniki zlokalizowane w Kutnie przy ul. Podrzecznej 2 - dokument stracił ważność 2019-03-01 13:04:28
dokument Informacja dotycząca wydania decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane RŚ.7648-2/2008 z dnia 26.03.2009r. wraz z decyzjami zmieniającymi na eksploatację instalacji chowu drobiu - dwa kurniki w miejscowości Nowa Wieś 5a. 2019-03-01 12:47:16
dokument INFORMACJA Starosty Kutnowskiego dot. wyłożenia projektów operatów opisowo - kartograficznych - dokument stracił ważność 2018-10-22 15:03:27
dokument Informacja dotycząca wydania decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa dla Animex Kutno Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Południowej 4 2018-10-17 08:02:17
dokument Informacja dotycząca postępowania w sprawie nieistotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego z dnia 01.09.2009r., znak: RŚ.7648-1/2009 wraz z decyzjami zmieniającymi. - dokument stracił ważność 2018-10-16 14:35:20
dokument Informacja dotycząca wydania decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji pasz dla Cargill Poland Sp. z o.o., ul. Wołowska 22, 02-675 Warszawa zlokalizowanej w Wytwórni Pasz w Dobrzelinie, ul. Wł. Jagiełły 98. 2018-10-08 12:34:38
dokument Informacja dotycząca wydania decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa dla Animex Kutno Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Intermodalnej 8. 2018-10-08 10:41:31
dokument Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 04.07.2012 r., znak: RŚ.6222.1.2012 ze zmianami wydanego na rzecz Animex Foods K1 Sp. z o.o. - dokument stracił ważność 2018-09-25 08:42:18
dokument Decyzja ustalająca wykaz uprawnionych do udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Wola Pierowa. - dokument stracił ważność 2018-09-21 09:00:23
dokument Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 31.12.2010 r., znak: RŚ.7648-4/2010 zmienionego decyzją z dnia 24.12.2012r., 04.12.2014r. i 01.03.2017r. wydanego na rzecz Cargill Poland Sp. z o.o., ul Wołoska 22, 02-675 Warszawa. - dokument stracił ważność 2018-09-20 11:43:59
dokument Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 19.08.2014 r., znak: RŚ.6222.4.2014 ze zmianami wydanego LAMPRE POLSKA Sp. z o.o., ul. Wschodnia 8, 99-300 Kutno. - dokument stracił ważność 2018-09-20 11:38:22
dokument Informacja dotycząca prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 25.02.2015 r., znak: RŚ.6222.3.2014 ze zmianami wydanego na rzecz Animex Foods K1 Sp. z o.o. - dokument stracił ważność 2018-09-11 11:15:01
dokument Decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu - dwóch kurników o obsadzie 50 000 sztuk brojlerów (200 DJP), zlokalizowanej w miejscowości Nowa Wieś 5a w gminie Kutno. 2018-09-03 11:42:35
dokument Decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu - trzech kurników o obsadzie 50 500 sztuk brojlerów (202 DJP), zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Podrzecznej 2. 2018-09-03 11:39:17
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie dotyczącej ustalenia uprawnionych do udziałów we wspólnocie gruntowej. - dokument stracił ważność 2018-07-27 09:46:15
dokument Informacja dotycząca postępowania w sprawie nieistotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego z dnia 01.09.2009r., znak: RŚ.7648-1/2009 - dokument stracił ważność 2018-07-19 09:30:12
dokument Informacja dotycząca postępowania w sprawie nieistotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego z dnia 26.03.2009r., znak: RŚ.7648-2/2008 - dokument stracił ważność 2018-07-19 09:26:22
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. - dokument stracił ważność 2018-07-19 09:16:34
dokument Decyzja w sprawie ustalenia nieruchomości stanowiącej wspólnotę gruntową wsi Nowe Ktery (Ktery B). - dokument stracił ważność 2018-07-17 08:16:05
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic i wyznaczeniu punktów granicznych. - dokument stracił ważność 2018-07-17 08:07:04
dokument Informacja o zatwierdzeniu uproszczonych planów urządzenia lasu - możliwość odbioru kart zadań 2018-07-12 12:45:47
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Bursy nr 1 w Kutnie, ul. Kościuszki 24B - dokument stracił ważność 2018-07-05 09:33:47
dokument Stanowisko Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie ufundowania tablicy pamiątkowej poległym mieszkańcom gmin powiatu kutnowskiego w latach 1914 - 1921. 2018-06-14 11:33:26
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie dotyczącej ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Nowe Ktery. - dokument stracił ważność 2018-06-11 08:58:57
dokument Decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji młyna zbożowego prowadzoną przez GoodMills Polska Kutno Sp. z o.o., ul. Chopina 29, 99-300 Kutno 2018-05-18 10:16:43
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Bursy nr 1 w Kutnie, ul. Kościuszki 24B - dokument stracił ważność 2018-05-16 12:54:42
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kutnie, ul. Kościuszki 24 A - dokument stracił ważność 2018-05-16 12:53:44
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie, ul. Przemysłowa 6 - dokument stracił ważność 2018-05-16 12:52:38
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie - Azory, 99-300 Kutno - dokument stracił ważność 2018-05-16 12:50:44
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie, ul. Oporowska 7 - dokument stracił ważność 2018-05-16 12:49:29
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie, ul. Okrzei 1a - dokument stracił ważność 2018-05-16 12:48:08
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji ustalającej wykaz uprawnionych do udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Wola Pierowa - dokument stracił ważność 2018-04-27 08:55:38
dokument Ogłoszenie Starosty Kutnowskiego o przystąpieniu do prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obręb: Niedrzew Pierwszy, Niedzrzew Drugi oraz Siemianów. - dokument stracił ważność 2018-04-16 08:41:51
dokument Zawiadomienie o ustaleniu granic i wyznaczeniu punktów granicznych - dokument stracił ważność 2018-03-06 09:01:24
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa ulicy Stalowej w Kutnie" - dokument stracił ważność 2018-02-05 09:00:31
dokument Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji dotyczącej wspólnoty gruntowej wsi Nowe Ktery - dokument stracił ważność 2018-01-17 08:35:27
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Kutnie "Budowa ulicy Stalowej w Kutnie" - dokument stracił ważność 2018-01-08 12:43:35
dokument Informacja dotycząca wydania pozwolenia zintegrowanego - dokument stracił ważność 2018-01-04 13:46:23
dokument Informacja Starosty Kutnowskiego dot. wyłożenia projektu operatu opisowo - kartograficznego - dokument stracił ważność 2017-12-18 12:26:24
dokument Wykaz nieruchomości stanowiacych własność Powiatu Kutnowskiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2017-12-01 09:53:42
dokument INFORMACJA dotycząca podstawowej kwoty dotacji w 2017 roku oraz statystyczna liczba uczniów - Powiat Kutnowski - październik 2017r. 2017-11-20 14:05:35
dokument Decyzja ustalająca wykaz uprawnionych do udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Wola Pierowa - dokument stracił ważność 2017-10-18 07:57:00
dokument Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu realizacji projektu RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - dokument stracił ważność 2017-10-04 14:07:36
dokument Informacja w sprawie postępowania dotyczącego ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Nowe Ktery - dokument stracił ważność 2017-09-29 12:39:35
dokument Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych - dokument stracił ważność 2017-08-16 15:04:02
dokument Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych - dokument stracił ważność 2017-08-14 10:37:32
dokument Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2017-07-28 08:43:52
dokument Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wola Pierowa - dokument stracił ważność 2017-07-28 08:34:26
dokument Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych - dokument stracił ważność 2017-06-21 13:25:26
dokument DECYZJA Starosty Kutnowskiego z dnia 07 czerwca 2017r. o odmowie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kotliska, gmina Kutno 2017-06-12 13:05:47
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr A.Troczewskiego w Kutnie - dokument stracił ważność 2017-05-25 09:14:11
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. J.H.Dąbrowskiego w Kutnie - dokument stracił ważność 2017-05-17 11:38:34
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i jej zasilaniem energetycznym w miejscowościach: Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno, gmina Nowe Ostrowy - dokument stracił ważność 2017-05-16 12:19:33
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji ustalającej wykaz osób uprawnionych do udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Wola Pierowa - dokument stracił ważność 2017-05-10 09:11:02
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do prac geodezyjnych w gminie Strzelce w obrębach: Klonowiec Stary oraz Wola Raciborowska 2017-05-02 08:02:13
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie - dokument stracił ważność 2017-04-20 14:47:33
dokument Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 2017-03-24 08:25:59
dokument OGŁOSZENIE o otwartym naborze partnerów w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2017-03-07 15:05:32
dokument DECYZJA Starosty Kutnowskiego z dnia 02 marca 2017 roku ustalająca jakie nieuchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Wola Pierowa 2017-03-06 08:29:51
dokument INFORMACJA o podstawowej kwocie dotacji w 2017 roku 2017-02-22 12:54:32
dokument Uchwała Nr 199/XXXIV/17 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 08 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych Powiatu Kutnowskiego do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych 2017-02-09 14:13:57
dokument INFORMACJA o zebraniu materiału dowodowego dającego podstawę do wydania decyzji ustalającej, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Wola Pierowa 2017-01-26 08:32:36
dokument INFORMACJA o zmianie terminu załatwienia sprawy - wydanie decyzji ustalającej, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Wola Pierowa 2016-12-06 08:05:41
dokument OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 14 listopada 2016 roku o zamiarze użyczenia nieruchomości 2016-11-15 08:24:49
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2016-10-03 11:45:01
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie - dokument stracił ważność 2016-05-24 16:02:49
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora: 1) Zespołu Szkół w Żychlinie, ul. Narutowicza 88, 2) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie, ul. Kościuszki 52 - dokument stracił ważność 2016-05-20 10:50:58
dokument Komunikat - nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach 2016-04-26 13:34:59
dokument Raport z wyboru partnerów do projektu: "Kutnowska Sieć Kształcenia Praktycznego i Egzaminowania" 2015-12-31 13:51:53
dokument Raport z wyboru partnerów do projektu: "Centrum Kształcenia Zawodowego i Praktycznego dla Dorosłych" 2015-12-31 13:50:37
dokument Informacja o zmianie pozwolenia zintegrowanego dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu Oddział Cukrownia Dobrzelin oraz Decyzja nr RŚ.7648-1/06 z dnia 04.12.2015 r. o zmianie pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 08.01.2017 r. 2015-12-15 15:23:36
dokument Ogłoszenie o naborze partnera dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych do projektu "Centrum Kształcenia Zawodowego i Praktycznego dla Dorosłych" składanego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 2015-12-09 15:36:48
dokument Ogłoszenie o naborze partnerów dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych do projektu "Kutnowska Sieć Kształcenia Praktycznego i Egzaminowania " składanego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 2015-12-09 15:33:54
dokument Ogłoszenie o naborze partnera dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych do projektu "Centrum Kształcenia Zawodowego i Praktycznego dla Dorosłych" składanego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 2015-11-19 15:35:16
dokument Ogłoszenie o naborze partnera dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych do projektu "Kutnowska Sieć Kształcenia Praktycznego i Egzaminowania " składanego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 2015-11-19 15:31:22
dokument Informacja i decyzja o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla LAMPRE POLSKA Sp. z o.o. 2015-08-25 08:12:46
dokument Informacja i decyzja o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Przetwórstwa Mięsnego KONIAREK 2015-07-15 15:20:54
dokument Informacja i decyzja o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla Pini Polska Sp. z o.o. 2015-03-02 15:09:11
dokument OGŁOSZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie rozpoczęcia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030r.)" 2014-01-02 08:16:59
dokument KOMUNIKAT w sprawie możliwości uzyskania dokumentów umożliwiających wykreślenie wpisów ujawnionych w działach III i IV ksiąg wieczystych lub zbiorach dokuemntów 2013-07-11 13:01:49
dokument INFORMACJA o wydaniu decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane 2013-02-14 10:22:12
dokument INFORMACJA o decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane 2013-01-23 14:48:35
dokument INFORMACJA o wydaniu pozwolenia zintegrowanego 2012-07-09 13:16:24
dokument Informacja o wydaniu przez Starostę Kutnowskiego decyzji zmianiającej pozwolenie zintegrowane Starosty Kutnowskiego z dnia 04.02.2010r., znak: RŚ.7648-2/09 na prowadzenie instalacji do uboju trzody chlewnej o zdolności przetwarzania powyżej 50Mg ubojowej na dobę, zlokalizowanej przy ul. Wschodniej 21 w Kutnie, prowadzonej przez PINI POLONIA Sp. z o.o. 2011-09-08 07:50:30
dokument INFORMACJA o wydaniu pozwolenia zintegrowanego 2011-01-13 13:50:14
dokument Informacja Komisji Konkursowej 2010-09-09 15:30:40
dokument INFORMACJA o wydaniu pozwolenia zintegrowanego 2010-03-03 13:40:19
dokument Starosta Kutnowski informuje o wydaniu pozwolenia zintergowanego dla instalacji chowu drobiu 2009-09-07 08:57:59