Informacja dla osób niesłyszących

OBSŁUGA OSÓB MAJĄCYCH TRWAŁE LUB OKRESOWE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ 

Realizując postanowienia ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się [Dz. U. z 2017r. poz. 1824] informujemy, że w Starostwie Powiatowym w Kutnie istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego przez osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. W tym celu osoba zainteresowana pomocą tłumacza powinna zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie, przy ul. Kościuszki 16, pok. nr 3,
w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Umawianie wizyt:

Wnioskodawca może złożyć wniosek do Starostwa Powiatowego w Kutnie o udostępnienie usługi wspierającej komunikowanie się:
- pocztą elektroniczną: organizacyjny@powiatkutno.eu,
- faks  24 355-47-84,
- telefonicznie pod nr tel. 24 355-47-37 lub osobiście, przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie.
- listownie na adres Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, Wydział Organizacyjno-Administracyjny.
- elektroniczną skrzynką nadawczą e-puap Starostwa Powiatowego w Kutnie: /4d3fdx51sp/SkrytkaESP

 

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z tą osobą i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w urzędzie nie musi być wcześniej uzgadniana.