Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Kutnowskiego w sezonie 2019/2020 (ZP.272.22.2019.WK) 2019-11-08 14:04:16 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad Przebudową drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno - Łanięta - Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski (ZP.272.23.2019.BM) 2019-11-14 13:14:52 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno - Łanięta - Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski (ZP.272.20.2019.BM) 2019-11-08 13:56:16 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż wyposażenia aneksu kuchennego w POW Franciszków (ZP.272.21.2019.WK) 2019-10-25 08:27:43 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż mebli do POW Franciszków (ZP.272.19.2019.WK) 2019-10-14 13:08:00 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż wyposażenia aneksu kuchennego w POW Franciszków (ZP.272.18.2019.WK) 2019-10-14 13:03:04 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2161E Kutno (ul. Lotnicza) - Łąkoszyn - Szewce Owsiane na odcinku od km 1+360 do km 3+163 (ZP.272.15.2019.EM) 2019-10-15 13:27:07 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby "Kutnowskiego Szpitala Samorządowego" sp. z o.o. w Kutnie 2019-10-03 13:49:33 Minął termin składania ofert
Dostawa ciągnika rolniczego do robót drogowych wraz z osprzętem, urządzeniami i maszynami agregatowanymi z ciągnikiem (ZP.272.13.2019.EM) 2019-08-14 12:12:38 Minął termin składania ofert
Remont dróg powiatowych za pomocą grysów bazaltowych i drogowej kationowej emulsji szybkorozpadowej (ZP.272.11.2019.BM) 2019-06-11 12:35:40 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Szpitalna 7 (ZP.272.10.2019.EM) 2019-05-17 12:03:53 Minął termin składania ofert
Modernizacja wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu kutnowskiego bez m. Kutno - etap I (ZP.272.08.2019.WK) 2019-05-17 13:55:31 Minął termin składania ofert
Wykonanie przebudowy i wymiany instalacji wodociągowej w POW "Tęcza" w Kutnie, ul. Karłowicza 1 (ZP.272.09.2019.WK) 2019-05-06 12:00:12 Minął termin składania ofert
Prowadzenie i obsługa bankowa budżetu Powiatu Kutnowskiego oraz podległych mu jednostek i służb powiatowych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Powiatu Kutnowskiego (ZP.272.7.2019.BM) 2019-04-08 12:41:20 Minął termin składania ofert
Remont dróg powiatowych o nawierzchniach bitumicznych poprzez wbudowanie mieszanki mineralno - asfaltowej produkowanej na gorąco w otaczarkach odpowiadającej wymaganiom OST-D-05.03.05a (ZP.272.5.2019.EM) 2019-04-17 14:55:18 Minął termin składania ofert
Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 4 obrębów ewidencyjnych: Dębowa Góra, Głuchów, Wewiórz i Żeronice, położonych w jednostce ewidencyjnej Bedlno, powiat kutnowski (ZP.272.4.2019.BM) 2019-03-12 15:12:58 Minął termin składania ofert
Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu Ośrodek (ZP.272.2.2019.BM) 2019-02-28 13:54:40 Minął termin składania ofert
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej (ZP.272.03.2019.WK) 2019-02-14 13:24:33 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej Nr 2109E Dobrzelin - Grabów wraz z włączeniem do istniejącego rowu przydrożnego (ZP.272.33.2018.EK) 2018-10-23 12:34:14 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Kutnowskiego w sezonie 2018/2019 (ZP.272.32.2018.WK) 2018-11-09 10:48:27 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad modernizacją drogi powiatowej Nr 2136E Raciborów - Strzelce - granica gminy Oporów oraz modernizacją drogi powiatowej Nr 2185E Niedrzaków - Długołęka (ZP.272.30.2018.BM) 2018-10-10 13:30:58 Minął termin składania ofert
Wymiana okien w budynku magazynowym Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Szpitalna 7, 99-300 Kutno (ZP.272.31.2018.EK) 2018-10-16 13:18:15 Minął termin składania ofert
Wykonanie przebudowy i wymiany wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją, instalacji p. poż., instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie (ZP.272.27.2018.BM) 2018-10-10 13:13:00 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2185E Niedrzaków - Długołęka (ZP.272.25.2018.BM) 2018-10-11 13:07:52 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2136E Raciborów - Strzelce - granica gminy Oporów na odcinku od km 0+000 do km 1+721 wraz z remontem istniejącego przepustu w km 0+678 (ZP.272.24.2018.BM) 2018-10-08 11:02:44 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2161E Kutno (ul. Lotnicza) - Łąkoszyn - Szewce Owsiane od km od 1+360 do 3+160 na długości 1,8 km; Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2146E Ostrowy - Wola Pierowa od km od 4+700 do 5+749 na długości 0,946 km w granicach działek ewidencyjnych Nr 29 i 30 obręb geodezyjny Wola Pierowa (ZP.272.20.2018.WK) 2018-08-16 12:26:07 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu wokół budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie (ZP.272.21.2018.BM) 2018-09-12 10:47:32 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na Modernizacji drogi powiatowej Nr 2172E Nowe - Marynin - Zalesie na odcinku od km 2+828 do km 4+128 wraz z remontem istniejącego przepustu w km 3+411 (ZP.272.19.2018.BM) 2018-07-17 14:30:07 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad Przebudową drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin - Grzybów - Zalesie oraz Budową kanalizacji sanitarnej z częściową wymianą wodociągu ul. Żeromskiego w Żychlinie (ZP.272.17.2018.BM) 2018-07-26 11:01:00 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2172E Nowe - Marynin - Zalesie na odcinku od km 2+828 do km 4+128 wraz z remontem istniejącego przepustu w km 3+411 (ZP.272.18.2018.BM) 2018-07-31 13:39:35 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestroskiego dla zadania Adaptacja pomieszczeń na archiwum zakładowe w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Szpitalna 7 (ZP.272.16.2018.EK) 2018-07-31 10:28:26 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin - Grzybów - Zalesie oraz Budowa kanalizacji sanitarnej z częściową wymianą wodociągu ul. Żeromskiego w Żychlinie 2018-07-13 11:27:30 Minął termin składania ofert
Adaptacja pomieszczeń na archiwum zakładowe w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Szpitalna 7 (ZP.272.15.2018.WK) 2018-07-03 11:09:18 Minął termin składania ofert
Wykonanie przebudowy i wymiany instalacji wodociągowej i p. poż. w POW "Tęcza" w Kutnie, ul. Karłowicza 1 2018-06-21 14:34:52 Minął termin składania ofert
Budowa POW w Kutnie, ul. Oporowska 27 w trybie zaprojektuj i wybuduj (ZP.272.8.2018.BM) 2018-05-10 13:22:47 Minął termin składania ofert
Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej produkowanej na gorąco w otaczarkach odpowiadającej wymaganiom OST-D-05.03.05a (jak dla warstwy ścieralnej, kat. ruchu KR1 - 2) (ZP.272.11.2018.WK) 2018-04-27 14:10:09 Minął termin składania ofert
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania terenu wokół budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie przy ul. Staszica 8 w ramach zadania inwestycyjnego "Wykonanie dokumentacji projektowej i zagospodarowania terenu przy MDK w Kutnie" (ZP.272.10.2018.WK) 2018-03-27 11:40:49 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych - podjazdu do budynku magazynowego Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Szpitalnej 7 (ZP.272.09.2018.WK) 2018-03-22 09:40:50 Minął termin składania ofert
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej (ZP.272.7.2018.BM) 2018-03-16 12:50:38 Minął termin składania ofert
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania terenu wokół budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie przy ul. Staszica 8 w ramach zadania inwestycyjnego "Wykonanie dokumentacji projektowej i zagospodarowania terenu przy MDK w Kutnie" (ZP.272.6.2018.EK) 2018-02-28 15:31:27 Minął termin składania ofert
Budowa POW w Kutnie, ul. Oporowska 27 w trybie zaprojektuj i wybuduj (ZP.272.5.2018.BM) 2018-02-21 14:10:24 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Dostosowanie budynku administracyjno - gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie, realizowanym w trybie zaprojektuj i wybuduj (ZP.272.4.2018) 2018-03-16 12:31:01 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych - podjazdu do budynku magazynowego Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Szpitalnej 7 (ZP.272.03.2018) 2018-02-26 12:14:45 Minął termin składania ofert
Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2109E Dobrzelin - Grabów wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i włączeniem do isniejącego rowu przydrożnego (ZP.272.02.2018) 2018-01-31 12:44:45 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Kutnowskiego w sezonie zimowym 2017/2018 - Zadanie 2.1. (ZP.272.95.2017) 2017-12-01 10:24:53 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (ZP.272.92.2017) 2017-11-16 14:59:06 Minął termin składania ofert
Dostosowanie budynku administracyjno - gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie w trybie zaprojektuj i wybuduj (ZP.272.91.2017) 2017-12-14 12:06:49 Minął termin składania ofert
Budowa POW w Kutnie, ul. Oporowska 27 w trybie zaprojektuj i wybuduj (ZP.272.89.2017) 2018-01-19 15:12:54 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych adaptacji pomieszczeń na archiwum zakładowe (ZP.272.94.2017) 2017-11-20 15:16:57 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych adaptacji pomieszczeń na archiwum zakładowe (ZP.272.93.2017) 2017-11-20 15:14:14 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji węzła cieplnego w budynku DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11 (ZP.272.90.2017) 2017-10-18 10:56:00 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i wymianę instalacji wodociągowej dla POW Tęcza w Kutnie ul. Karłowicza 1 (ZP.272.88.2017) 2017-11-23 11:15:17 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalizacji drogowej dla zadań: Modernizacja drogi powiatowej Nr 2736E Walewice- Emilianów- Łazinek- Orłów- Czarnów- Pniewo- st. kol. Żychlin- Grabów do drogi nr 583 (km 18+431 - 20+000); Modernizacja drogi powiatowej Nr 2124E Oporów Kolonia- Kutno w miejsc. Jurków I (km 0+034 - 0+901); Modernizacja drogi powiatowej Nr 2119E Pniewo- Śleszyn- Wiskienica- Złaków Kościelny- Niedźwiada-do drogi krajowej nr 2 (km 4+937 - 5+938) (ZP.272.84.2017) 2017-11-02 14:00:53 Minął termin składania ofert
Modernizacja dróg powiatowych - etap III (ZP.272.86.2017) 2017-11-14 10:34:49 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Kutnowskiego w sezonie zimowym 2017/2018 (ZP.272.83.2017) 2017-11-10 12:51:42 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budowę boiska wielofunkcyjnego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Kutnie (ZP.272.85.2017) 2017-11-09 12:23:30 Minął termin składania ofert
Koordynacja działań zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017 / 2018 (ZP.272.82.2017) 2017-10-31 14:19:27 Minął termin składania ofert
Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Kutnie 2017-10-31 14:57:38 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji węzła cieplnego w budynku DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11 (ZP.272.77.2017) 2017-10-17 09:46:56 Minął termin składania ofert
Wykonanie, dostawa i kasacja tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych i motorowerowych (ZP.272.74.2017) 2017-10-31 10:35:15 Minął termin składania ofert
Dostawa wyposażenia dla potrzeb Domów Pomocy Społecznych podlegających Starostwu Powiatowemu w Kutnie (ZP.272.67.2017) 2017-11-09 13:21:37 Minął termin składania ofert
Opracowanie koncepcji zagospodarowania otoczenia jednostek Powiatu (ZP.272.76.2017) 2017-10-10 12:09:25 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych adaptacji pomieszczeń na archiwum zakładowe w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Szpitalnej 7 (ZP.272.64.2017) 2017-09-27 10:52:45 Minął termin składania ofert
Przebudowa parkingu zlokalizowanego w Kutnie przy ul. Kościuszki 52 (ZP.272.71.2017) 2017-10-10 12:13:04 Minął termin składania ofert
Opracowanie koncepcji zagospodarowania otoczenia jednostek Powiatu (ZP.272.69.2017) 2017-09-06 11:17:34 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2145E Łanięta - Imielno - Ostrowy - Dąbrowice - Mariopol: Etap I od km 10+400 do km 10+964, Etap II od km 10+964 do km 15+918, Etap III od km 15+918 do km 16+391 (ZP.272.70.2017) 2017-09-05 14:39:47 Minął termin składania ofert
Usługa szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego w Kutnie z zakresu elektronicznego zarządzania dokumentacją, archiwizacją dokumentów i instrukcją kancelaryjną przy wykorzystaniu systemu EZD - Elektronicznego Obiegu Dokumentów eObieg firmy Wytwórnia Telewizyjno - Filmowa ALFA sp. z o.o. (ZP.272.68.2017) 2017-09-11 13:57:55 Minął termin składania ofert
Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2109E Dobrzelin - Grabów wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i włączeniem do istniejącego rowu przydrożnego (ZP.272.65.2017) 2017-08-21 13:42:23 Minął termin składania ofert
Przebudowa parkingu zlokalizowanego w Kutnie przy ul. Kościuszki 52 (ZP.272.66.2017) 2017-08-18 10:42:39 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2145E Łanięta - Imielno - Ostrowy - Dąbrowice - Mariopol: Etap I od km 10+400 do km 10+964; Etap II od km 10+964 do km 15+918; Etap III od km 15+918 do km 16+391 (ZP.272.61.2017) 2017-08-08 15:20:00 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalizacji drogowej dla zadań: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2145E Łanięta - Imielno - Ostrowy - Dąbrowice - Mariopol: Etap I od km 10+400 do km 10+964; Etap II od km 10+964 do km 15+918; Etap III od km 15+918 do km 16+391 (ZP.272.62.2017) 2017-08-22 10:54:11 Minął termin składania ofert
Opracowanie koncepcji zagospodarowania otoczenia jednostek Powiatu (ZP.272.57.2017) 2017-08-08 10:24:52 Minął termin składania ofert
Modernizacja dróg powiatowych - etap II (ZP.272.60.2017) 2017-08-24 13:27:25 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół Nr 2 im. Dr Antoniego Troczewskiego, ul. T. Kościuszki 11, Kutno (ZP.272.56.2017) 2017-08-08 10:52:30 Minął termin składania ofert
Przebudowa i rozbudowa sieci LAN w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ulicy Królowej Jadwigi 7 (ZP.272.51.2017) 2017-07-03 12:17:33 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalizacji drogowej dla zadań: Modernizacja drogi powiatowej Nr 2160E Malewo (Bielany) - Łęki Kościelne; Modernizacja drogi powiatowej Nr 2124E Oporów Kolonia - Kutno; Modernizacja drogi powiatowej Nr 2103E Wilkęsy - Głuchów; Modernizacja drogi powiatowej Nr 2102E (Trzcieniec) - gr. Gm. Bedlno - Śleszyn - Biała - Zarębów; Modernizacja drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin - Grzybów - Zalesie - Jackowice - Bogoria Dolna (ZP.272.54.2017) 2017-07-24 14:11:22 Minął termin składania ofert
Modernizacja dróg powiatowych - etap II (ZP.272.55.2017) 2017-07-13 11:00:31 Minął termin składania ofert
Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2109E Dobrzelin - Grabów wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i włączeniem do istniejącego rowu przydrożnego (ZP.272.53.2017) 2017-06-28 13:59:18 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalizacji drogowej dla zadań: Modernizacja drogi powiatowej Nr 2176E Leszno - Gozdków; Modernizacja drogi powiatowej Nr 2168E Kutno - Ogrodzona; Modernizacja drogi powiatowej Nr 2167E od drogi Nr 2 - Gnojno; Modernizacja drogi powiatowej Nr 2514E Bryski Kolonia - Piątek - Leszno (ZP.272.52.2017) 2017-07-12 13:31:00 Minął termin składania ofert
Modernizacja dróg powiatowych (ZP.272.48.2017) 2017-07-18 11:23:54 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalizacji drogowej dla zadań: Modernizacja drogi powiatowej Nr 2176E Leszno - Gozdków; Modernizacja drogi powiatowej Nr 2168E Kutno - Ogrodzona; Modernizacja drogi powiatowej Nr 2167E od drogi Nr 2 - Gnojno; Modernizacja drogi powiatowej Nr 2514E Bryski Kolonia - Piątek - Leszno (ZP.272.49.2017) 2017-06-07 12:09:49 Minął termin składania ofert
Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2109E Dobrzelin - Grabów wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i włączeniem do istniejącego rowu przydrożnego (ZP.272.47.2017) 2017-06-08 14:18:36 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2109E Dobrzelin - Grabów wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i włączeniem do istniejącego rowu przydrożnego (ZP.272.46.2017) 2017-06-01 13:23:38 Minął termin składania ofert
Roboty budowlane w zakresie wykonania odmulenia rowów przydrożnych w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu kutnowskiego (ZP.272.45.2017) 2017-06-27 10:03:11 Minął termin składania ofert
Zorganizowanie i przeprowadzenie zadania "Tydzień Aktywności Fizycznej" w ramach projektu PL13 "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (ZP.272.35.2017) 2017-04-07 08:59:21 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2164E Kutno - Antoniew - Witonia km od 0+000 do 7+793 na długości 7,793 km (ZP.272.24.2017) 2017-05-24 13:44:40 Minął termin składania ofert
Przeprowadzenie specjalistycznych badań USG przy pomocy Dopplex ABlity na potrzeby realizacji projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (ZP.272.34.2017) 2017-04-06 13:04:48 Minął termin składania ofert
Powiatowy, Rodzinny Międzypokoleniowy Turniej Sportowy w ramach projektu PL13 "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (ZP.272.32.2017) 2017-04-10 13:17:08 Minął termin składania ofert
Przygotowanie i emisji pakietów medialnych III na potrzeby realizacji projektu PL13 "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (ZP.272.31.2017) 2017-03-23 11:34:51 Minął termin składania ofert
Dozór nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego zlokalizowanej w Nowej Wsi 46, gmina Kutno (ZP.272.28.2017) 2017-04-19 10:19:05 Minął termin składania ofert
Zorganizowanie "Tygodnia Aktywności Fizycznej" w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (ZP.272.27.2017) 2017-03-29 12:35:06 Minął termin składania ofert
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych (ZP.272.23.2017) 2017-04-19 09:36:58 Minął termin składania ofert
Dostawa gadżetów II na potrzeby realizacji projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (ZP.272.25.2017) 2017-03-29 14:53:30 Minął termin składania ofert
Warsztaty kulinarne "O zdrowej kuchni od kuchni" w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (ZP.272.22.2017) 2017-03-30 11:12:21 Minął termin składania ofert
Dostawa tabletów wraz z etui z klawiaturą (ZP.272.19.2017) 2017-04-06 14:38:15 Minął termin składania ofert
Dostawa plakatów, roll-up (ZP.272.21.2017) 2017-03-21 13:21:42 Minął termin składania ofert
Dostawa szaf na dokumentację na potrzeby realizacji projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (ZP.272.20.2017) 2017-03-21 13:24:02 Minął termin składania ofert
Opracowanie, nagranie, montaż i emisja spotu telewizyjnego promujcego projekt PL13 "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (ZP.272.18.2017) 2017-03-21 13:26:49 Minął termin składania ofert
Produkcja i emisja 3 spotów radiowych promujących projekt "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (ZP.272.17.2017) 2017-03-21 13:29:12 Minął termin składania ofert
Przygotowanie i emisja pakietów medialnych na potrzeby realizacji projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (ZP.272.16.2017) 2017-03-23 11:24:58 Minął termin składania ofert
Przygotowanie i emisja pakietów medialnych na potrzeby realizacji projektu PL13 "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (ZP.272.13.2017) 2017-02-20 10:08:43 Minął termin składania ofert
Dostawa książek na potrzeby realizacji projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (ZP.272.12.2017) 2017-02-27 13:21:33 Minął termin składania ofert
Dostawa gadżetów na potrzeby realizacji projektu PL13 "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (ZP.272.10.2017) 2017-03-03 14:45:33 Minął termin składania ofert
Wykonanie specjalistycznych badań pogłębionych w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (ZP.272.06.2017) 2017-03-20 13:55:42 Minął termin składania ofert
Zakupu materiałów i urządzeń biurowych na potrzeby realizacji projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (ZP.272.11.2017) 2017-02-10 14:35:12 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - Dostarczenie sadzonek dębów 2017-02-09 13:37:08 Minął termin składania ofert
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej (ZP.272.08.2017) 2017-03-21 14:49:26 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego" (ZP.272.5.2017) 2017-03-02 09:52:21 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2120E Żychlin - Grzybów - Zalesie na odc. Żychlin ul. Żeromskiego km od 0+000 do 0+954 na długości 0,954 km (ZP.272.03.2017) 2017-03-20 13:48:02 Minął termin składania ofert
Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu Ośrodek (ZP.272.4.2017) 2017-01-20 13:32:58 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2016 / 2017 - Zadanie 3.1 (IPS.272.94.2016) 2017-01-17 08:59:15 Minął termin składania ofert
Dozór obiektów Powiatu Kutnowskiego zlokalizowanych w Kutnie przy ul. Szpitalnej 7 i ul. Bitwy pod Kutnem 25 (IPS.272.92.2016) 2016-12-28 14:14:53 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług polegających na usuwaniu pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu kutnowskiego oraz na umieszczaniu tych pojazdów na parkingu strzeżonym zgodnie z trybem określonym w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 1137 z późn.zm.) 2016-12-06 14:32:49 Minął termin składania ofert
Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu Ośrodek (IPS.272.91.2016) 2016-12-14 14:55:40 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Kutnie (IPS.272.82.2016) 2016-12-30 14:47:17 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na: Przebudowę i rozbudowę sieci LAN w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ulicy Królowej Jadwigi 7 (IPS.272.89.2016) 2016-12-07 13:48:02 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kutnie (IPS.272.88.2016) 2016-11-30 14:32:14 Minął termin składania ofert
Pokaz gotowania zdrowych potraw regionalnych z mistrzem kulinarnym przy udziale uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych (IPS.272.80.2016) 2016-12-01 10:19:47 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2111E Czesławów Kręcieszki Wojszyce Szewce Owsiane (IPS.272.86.2016) 2016-12-15 11:14:40 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (IPS.272.85.2016) 2016-11-24 14:11:49 Minął termin składania ofert
Koordynacja działań zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2016 / 2017 (IPS.272.84.2016) 2016-11-25 12:07:43 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji na dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie (ZR.272.05.2016) 2016-10-28 13:52:04 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kutnie (IPS.272.74.2016) 2016-11-18 13:37:34 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji na budowę POW w Kutnie, ul. Oporowska 27 (ZR.272.04.2016) 2016-10-21 14:21:40 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2016 / 2017 (IPS.272.81.2016) 2016-12-19 13:48:50 Minął termin składania ofert
Dostawa wyposażenia dla wypożyczalni rowerów w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.83.2016) 2016-10-14 15:18:54 Minął termin składania ofert
Remont drogi powiatowej Nr 2134E Strzelce - Muchnice - Nowa Wieś (IPS.272.79.2016) 2016-11-25 10:38:32 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2123E Kutno - Żychlin (ul. 1-Maja, Łukasińskiego) - Kaczkowizna Modernizacja drogi powiatowej Nr 2124E Oporów Kolonia - Kutno Modernizacja drogi powiatowej Nr 2133E stacja kolejowa Strzelce Kujawskie - Strzelce - Oporów (IPS.272.78.2016) 2016-11-21 11:38:48 Minął termin składania ofert
Organizacja pokazu sztuk walki "Sztuki walki - formą aktywności fizycznej", w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.76.2016) 2016-10-17 10:29:05 Minął termin składania ofert
Pokaz gotowania zdrowych potraw regionalnych z mistrzem kulinarnym przy udziale uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych (IPS.272.75.2016) 2016-10-12 14:20:58 Minął termin składania ofert
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych (IPS.272.71.2016) 2016-11-03 11:06:49 Minął termin składania ofert
Modernizacja dróg powiatowych 2123E, 2124E, 2133E (IPS.272.70.2016) 2016-10-07 11:15:46 Minął termin składania ofert
Dostawa urządzeń dla siłowni zewnętrznych w ramach projektu: "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.68.2016) 2016-09-22 12:32:55 Minął termin składania ofert
Specjalistyczne konsultacje medyczne w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.66.2016) 2016-10-10 09:12:26 Minął termin składania ofert
Organizacja Pokazu sztuk walki "Sztuki walki - formą aktywności fizycznej", w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.67.2016) 2016-09-13 08:04:04 Minął termin składania ofert
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej (IPS.272.62.2016) 2016-10-13 08:39:18 Minął termin składania ofert
Malowanie elewacji i dachu oraz przebudowa otoczenia budynku Starostwa (IPS.272.58.2016) 2016-08-26 10:11:57 Minął termin składania ofert
Dostawa rowerów w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.57.2016) 2016-09-02 10:00:06 Minął termin składania ofert
Dostawa gadżetów II w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.55.2016) 2016-07-22 11:26:13 Minął termin składania ofert
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprowicza w Kutnie (IPS.272.53.2016) 2016-08-25 09:36:44 Minął termin składania ofert
Wymiana i montaż dwóch kotłów w kotłowni SOSW Nr 1 w Kutnie (IPS.272.20.2016) 2016-08-16 15:25:39 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja i przebudowa wraz z instalacją c.o. łącznika w SOSW Nr 1 w Kutnie (IPS.272.19.2016) 2016-07-26 10:31:31 Minął termin składania ofert
Rozbiórka kotłowni przy ul. Szpitalnej 7 (IPS.272.44.2016) 2016-07-06 15:48:52 Minął termin składania ofert
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej oraz obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.52.2016) 2016-07-28 09:27:43 Minął termin składania ofert
Remont drogi powiatowej Nr 2162E Wały - Siemienice (IPS.272.33.2016) 2016-07-18 14:30:41 Minął termin składania ofert
Organizacja Powiatowego spaceru po zdrowie w ramach zadania "Spacer po zdrowe serce - promocja zdrowego trybu życia poprzez uprawianie "Nordic Walking", w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.48.2016) 2016-07-01 11:50:09 Minął termin składania ofert
Organizacja Powiatowego biegu po zdrowie w ramach zadania "Bieg po zdrowe serce - promocja zdrowego trybu życia poprzez aktywne bieganie" w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.47.2016) 2016-07-01 11:48:56 Minął termin składania ofert
Dostawa nagród kulinarnych i sportowych w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.46.2016) 2016-06-24 13:54:55 Minął termin składania ofert
Organizacja Powiatowego spaceru po zdrowie w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.38.2016) 2016-06-16 14:14:49 Minął termin składania ofert
Organizacja Powiatowego biegu po zdrowie w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.37.2016) 2016-06-16 14:04:29 Minął termin składania ofert
Dostawa gadżetów II w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.36.2016) 2016-06-17 15:06:47 Minął termin składania ofert
Warsztaty zdrowego gotowania w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.35.2016) 2016-06-21 08:53:57 Minął termin składania ofert
Remont dróg powiatowych Nr 2128E Mnich - Kotliska i 2138E Gołębiew Nowy - Bielawki - Stara Wieś (IPS.272.31.2016) 2016-06-02 09:36:56 Minął termin składania ofert
Dostawa komputerów (IPS.272.29.2016) 2016-06-08 08:42:43 Minął termin składania ofert
Dostawa gadżetów w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.32.2016) 2016-05-23 08:48:40 Minął termin składania ofert
Dostawa wyposażenia Powiatowych Centrów Aktywności Fizycznej w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.22.2016) 2016-05-24 10:01:48 Minął termin składania ofert
Kurs gotowania "Para buch zdrowie w ruch" w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.27.2016) 2016-05-13 08:42:10 Minął termin składania ofert
Kompleksowa organizacja i realizacja pikniku zdrowotnego w Kutnie promującego projekt "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.26.2016) 2016-04-29 09:58:55 Minął termin składania ofert
Organizacja zadania "Posłuchaj swego serca II" w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.25.2016) 2016-04-12 09:05:47 Minął termin składania ofert
Kompleksowa organizacja i realizacja pikniku zdrowotnego w Kutnie promującego projekt "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.24.2016) 2016-04-01 12:48:19 Minął termin składania ofert
Kompleksowa organizacja i realizacja pikniku "Serce jest zdrowe promocja zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia wśród osób niepełnosprawnych" promującego projekt "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.23.2016) 2016-04-11 10:06:05 Minął termin składania ofert
Organizacja zadania "Posłuchaj swego serca II" w ramach projektu PL13 "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.15.2016) 2016-03-29 12:04:02 Minął termin składania ofert
Organizacja wypożyczalni rowerów w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.17.2016) 2016-03-10 11:00:29 Minął termin składania ofert
Dostawa ulotek promocyjno-informacyjnych dotyczących zapobiegania zawałom, projekt "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.16.2016) 2016-03-25 13:02:06 Minął termin składania ofert
Dostawa "Kart Życia" w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.14.2016) 2016-03-23 14:20:37 Minął termin składania ofert
Organizacja kursu tańca towarzyskiego w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.12.2016) 2016-03-31 09:28:47 Minął termin składania ofert
Organizacja turnieju piłki nożnej w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.10.2016) 2016-03-25 13:12:43 Minął termin składania ofert
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych (IPS.272.09.2016) 2016-04-22 09:22:45 Minął termin składania ofert
Organizacja kursu tańca towarzyskiego w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.08.2016) 2016-03-07 12:40:47 Minął termin składania ofert
Kompleksowa organizacja i realizacja pikniku zdrowotnego w Żychlinie promującego projekt "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.07.2016) 2016-03-21 07:54:39 Minął termin składania ofert
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej (IPS.272.06.2016) 2016-03-04 13:46:32 Minął termin składania ofert
Organizacja wypożyczalni rowerów w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.05.2016) 2016-02-19 13:05:52 Minął termin składania ofert
Wykonanie pełnej ewidencji dróg powiatowych (IPS.272.04.2016) 2016-03-03 13:35:26 Minął termin składania ofert
Dostawa "Pudełek Życia" w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.78.2015) 2015-12-30 14:23:32 Minął termin składania ofert
Dozór obiektów Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Szpitalnej 7 i w miejscowości Nowa Wieś 46, Gmina Kutno (IPS.272.69.2015) 2015-12-31 10:06:23 Minął termin składania ofert
Przeprowadzenie specjalistycznych konsultacji medycznych w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.68.2015) 2016-02-04 13:31:14 Minął termin składania ofert
Organizacja wypożyczalni rowerów w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.77.2015) 2015-12-21 14:44:21 Minął termin składania ofert
Dostawa "Pudełek Życia" w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.76.2015) 2015-12-10 12:59:15 Minął termin składania ofert
Organizacja zadania "Posłuchaj swego serca" w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.75.2015) 2015-12-09 09:47:21 Minął termin składania ofert
Koordynacja działań zimowego utrzymania dróg w sezonie 2015/2016 (IPS.272.74.2015) 2015-12-07 11:15:47 Minął termin składania ofert
Wykonanie obustronnych poboczy w ciągu drogi Nr 2130E Pobórz - Kamienna i Nr 2104E Bedlno - Annetów - Wolska Kolonia - gr. pow. łowick. - odcinek Annetów - Plecka Dąbrowa (IPS.272.73.2015) 2015-12-07 15:39:35 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2015 - 2016 - odśnieżanie dróg sprzętem średnim na drogach powiatowych (IPS.272.72.2015) 2015-12-07 11:21:23 Minął termin składania ofert
Koordynacja działań zimowego utrzymania dróg w sezonie 2015 - 2016 (IPS.272.67.2015) 2015-11-17 09:31:48 Minął termin składania ofert
Organizacja kursu tańca towarzyskiego w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.22.2015) 2015-11-05 11:03:52 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby termomodernizacji budynków jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Kutnowskiemu (IPS.272.61.2015) 2015-11-17 14:41:05 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2015 - 2016 (IPS.272.66.2015) 2015-11-09 15:11:59 Minął termin składania ofert
Wykonanie specjalistycznych badań laboratoryjnych w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.39.2015) 2015-11-30 13:03:06 Minął termin składania ofert
Organizacja zadania "Posłuchaj swego serca" w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.57.2015) 2015-10-30 11:50:52 Minął termin składania ofert
Dostawa "Pudełek Życia" w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.60.2015) 2015-10-19 15:12:28 Minął termin składania ofert
Kompleksowa organizacja i realizacja pikniku zdrowotnego w Żychlinie promującego projekt "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.62.2015) 2015-09-29 11:01:51 Minął termin składania ofert
Wykonanie mechanicznego wyrównania nawierzchni drogi powiatowej 2104E Bedlno - Wolska Kolonia - gr. pow. Łowicki na odcinku od m. Annetów - Plecka Dąbrowa (IPS.272.47.2015) 2015-10-20 10:20:53 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2130E Pobórz - Kamienna poprzez mechaniczne wyrównanie nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podbudowy (IPS.272.55.2015) 2015-10-20 14:53:40 Minął termin składania ofert
Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie DPS Kutno Oporowska (IPS.272.51.2015) 2015-10-06 11:00:41 Minął termin składania ofert
Kompleksowa organizacja i realizacja pikniku zdrowotnego w Strzelcach promującego projekt "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.56.2015) 2015-09-25 12:25:31 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej Nr 2145E Łanięta - Imielno - Ostrowy - Dąbrowice - Mariopol od km 7+716 do km 16+391 (IPS.272.53.2015) 2015-10-16 15:38:57 Minął termin składania ofert
Dostawa koszulek bawełnianych z nadrukiem w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.54.2015) 2015-09-09 10:35:23 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu sportowo-turystycznego w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.52.2015) 2015-09-09 10:25:17 Minął termin składania ofert
Dostawa akcesoriów kuchennych w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.44.2015) 2015-09-09 10:21:30 Minął termin składania ofert
Kompleksowa organizacja i realizacja pikniku zdrowotnego w Żychlinie promującego projekt "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.49.2015) 2015-09-10 08:57:54 Minął termin składania ofert
Wykonanie prac budowlanych adaptacji pomieszczeń w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne w Kutnie (IPS.272.46.2015) 2015-09-02 09:12:34 Minął termin składania ofert
Kompleksowa organizacja i realizacja pikniku zdrowotnego w Gminie Łanięta promującego projekt "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.41.2015) 2015-09-07 09:30:02 Minął termin składania ofert
Kompleksowa organizacja i realizacja pikniku zdrowotnego w Krośniewicach promującego projekt "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" (IPS.272.45.2015) 2015-08-28 09:14:53 Minął termin składania ofert
Dostawa kijków Nordic Walking w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" 2015-08-21 12:56:25 Minął termin składania ofert
Dostawa urządzeń medycznych w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" 2015-08-20 15:45:40 Minął termin składania ofert
Kompleksowa organizacja i realizacja pikniku zdrowotnego w Gminie Dąbrowice promującego projekt "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" 2015-08-20 15:32:08 Minął termin składania ofert
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu PL13 "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" 2015-07-29 13:40:53 Minął termin składania ofert
Dostawa urządzeń medycznych w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" 2015-07-22 09:46:00 Minął termin składania ofert
Kompleksowa organizacja i realizacja pikników zdrowotnych promujących projekt "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" 2015-07-24 13:54:04 Minął termin składania ofert
Dostawa sokowirówek w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" 2015-07-02 10:44:46 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu sportowego w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" 2015-06-30 11:57:16 Minął termin składania ofert
Dostawa urządzeń medycznych w ramach projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" 2015-06-23 12:45:31 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2163E Marcinów - Strzegocin w km od 0+000 do 3+823,08 2015-07-22 09:52:35 Minął termin składania ofert
Obsługa medialna wydarzeń związanych z realizacją projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" 2015-06-16 15:10:08 Minął termin składania ofert
Wykonanie badań ankietowych na potrzeby realizacji projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" 2015-06-29 12:02:22 Minął termin składania ofert
Organizację warsztatów szkoleniowych na potrzeby realizacji projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" 2015-07-15 12:42:04 Minął termin składania ofert
Zorganizowanie punktów medycznych na potrzeby realizacji projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" 2015-06-09 13:11:18 Minął termin składania ofert
Kompleksową organizację i realizację eventu promującego projekt "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" 2015-05-29 09:51:29 Minął termin składania ofert
Rewaloryzacja zieleni parku przy Muzeum Zamek w Oporowie 2015-06-01 13:20:04 Minął termin składania ofert
Dostawa mebli dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z siedzibą w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6 2015-05-28 12:08:36 Minął termin składania ofert
Wykonanie ulotek promujących projekt PL13 "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" 2015-04-29 12:14:09 Minął termin składania ofert
Wykonanie plakatów promujących projekt PL13 "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" 2015-04-29 12:16:09 Minął termin składania ofert
Zaprojektowanie i budowa dwujęzycznej strony internetowej na potrzeby realizacji projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" 2015-04-27 09:40:01 Minął termin składania ofert
Wyłonienie Komitetu Doradczego na potrzeby realizacji projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" 2015-04-02 13:42:06 Minął termin składania ofert
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych 2015-04-09 15:17:15 Minął termin składania ofert
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" 2015-04-14 09:18:58 Minął termin składania ofert
Wyłonienie Komitetu Doradczego na potrzeby realizacji projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" 2015-03-18 08:41:18 Minął termin składania ofert
Zakup laptopów na potrzeby realizacji projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" 2015-03-11 08:49:26 Minął termin składania ofert
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" 2015-02-26 14:39:47 Minął termin składania ofert
Dostawa mebli dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z siedzibą w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6 2015-03-11 14:38:38 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2014/2015 2014-12-15 15:16:07 Minął termin składania ofert
Remont dróg powiatowych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa dróg powiatowych" 2014-11-12 14:43:19 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2014/2015 2014-12-15 15:26:58 Minął termin składania ofert
Wykonanie, dostawa i kasacja tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych i motorowerowych 2014-10-23 13:54:00 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych i montażu dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie przy ul. Dobrzelińskiej 6 2014-12-03 08:38:51 Minął termin składania ofert
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych 2014-10-16 15:39:32 Minął termin składania ofert
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Kutnie 2014-09-03 14:48:14 Minął termin składania ofert
Uzupełnienie poboczy na drodze powiatowej Nr 2138E Stary Gołębiew - Bielawki - Stara Wieś 2014-08-11 12:15:46 Minął termin składania ofert
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kutnie - etap I 2014-07-23 08:52:23 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych przebudowy części budynku internatu na Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie przy ul. Dobrzelińskiej 6 2014-07-22 07:40:46 Minął termin składania ofert
Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków polegająca na aktualizacji ewidencji gruntów oraz założeniu ewidencji budynków i lokali dla 4 obrębów jednostki ewidencyjnej gminy Bedlno, powiat kutnowski, województwo łódzkie oraz dla 13 obrębów jednostki ewidencyjnej gminy Strzelce, powiat kutnowski, województwo łódzkie 2014-06-30 14:15:51 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych przebudowy części budynku internatu na Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie przy ul. Dobrzelińskiej 6 2014-05-30 11:28:47 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2134E Strzelce - Muchnice - Nowa Wieś 2014-05-20 12:42:52 Minął termin składania ofert
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych 2014-05-14 13:41:29 Minął termin składania ofert
Sporządzenie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami do programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 ? 2014 oraz budżetu państwa 2014-04-30 10:55:24 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie DPS w Kutnie ul. Oporowska 27 2014-04-03 11:42:42 Minął termin składania ofert
Ułożenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2138E Stary Gołębiew - Bielawki - Stara Wieś 2014-04-25 13:36:26 Minął termin składania ofert
Dozór obiektów Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 52 (dz. ew. nr 1036/34) i ul. Bitwy pod Kutnem 25 2014-04-10 14:00:38 Minął termin składania ofert
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE ZIMOWYM 2014 2014-03-06 09:34:34 Minął termin składania ofert
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Starostwa Powiatowego w Kutnie 2014-04-25 13:34:57 Minął termin składania ofert
Obsługa bankowa budżetu Powiatu Kutnowskiego oraz podległych mu jednostek i służb powiatowych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Powiatu Kutnowskiego 2014-03-28 10:22:48 Minął termin składania ofert
Usługi pocztowe polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kutnie 2014-01-02 14:07:21 Minął termin składania ofert
Dostawa etyliny bezołowiowej 95, etyliny bezołowiowej 98 oraz oleju napędowego dla Starostwa Powiatowego w Kutnie 2013-12-06 10:38:57 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego 2013-12-09 12:58:20 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2134E Strzelce - Muchnice - Nowa Wieś 2013-11-18 14:33:05 Minął termin składania ofert
Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków polegająca na aktualizacji ewidencji gruntów oraz założeniu ewidencji budynków i lokali dla obrębów: Żeronice, Dębowa Góra, Głuchów i Wewiórz w jednostce ewidencyjnej gmina Bedlno, powiat kutnowski, województwo łódzkie 2013-11-25 14:41:14 Minął termin składania ofert
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014 2013-11-21 13:34:47 Minął termin składania ofert
Remont drogi powiatowej Nr 2121E Oporów - Rakowiec 2013-10-28 14:34:19 Minął termin składania ofert
Remont dróg powiatowych 2013-11-05 15:09:31 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót zadania "Budowa źródła ciepła na potrzeby Zespołu Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego Kutno - Azory" 2013-09-04 10:16:18 Minął termin składania ofert
Budowa źródła ciepła na potrzeby Zespołu Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego Kutno - Azory 2013-09-05 15:24:29 Minął termin składania ofert
Remont dróg powiatowych 2013-08-29 13:40:17 Minął termin składania ofert
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych 2013-08-05 12:01:29 Minął termin składania ofert
Wykonanie węzła cieplnego dla Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie 2013-07-08 14:54:31 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót termomodernizacji i remontu budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Dr A. Troczewskiego w Kutnie 2013-08-06 12:50:43 Minął termin składania ofert
Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Kutnie 2013-05-27 08:47:14 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót termomodernizacji i remontu budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Dr A.Troczewskiego w Kutnie 2013-06-05 12:28:19 Minął termin składania ofert
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków polegająca na uzupełnieniu baz danych poprzez założenie ewidencji budynków i lokali oraz na częściowej aktualizacji ewidencji gruntów dla 21 obrębów jednostki ewidencyjnej gminy Bedlno 2013-05-22 12:51:55 Minął termin składania ofert
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych 2013-05-21 09:21:34 Minął termin składania ofert
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych 2013-04-23 15:35:20 Minął termin składania ofert
Dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej (Beton asfaltowy AC 0/8 S) 2013-03-28 12:31:04 Minął termin składania ofert
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków polegająca na uzupełnieniu baz danych poprzez założenie ewidencji budynków i lokali oraz na częściowej aktualizacji ewidencji gruntów dla następujących obrębów jednostki ewidencyjnej gminy Bedlno: powiat kutnowski, województwo łódzkie 2013-04-23 15:36:24 Minął termin składania ofert
Wykonanie opracowania pn.: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kutnowskiego 2013-02-25 12:47:33 Minął termin składania ofert
Kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Starostwa Powiatowego i jednostek podległych Powiatu Kutnowskiego 2013-04-02 11:29:19 Minął termin składania ofert
Dostawę etyliny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego dla Starostwa Powiatowego w Kutnie 2013-01-24 14:59:51 Minął termin składania ofert
Dostawa etyliny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego dla Starostwa Powiatowego w Kutnie 2013-01-14 12:54:15 Minął termin składania ofert
Świadczenie doradztwa prywatyzacyjnego dla Powiatu Kutnowskiego w procesie zbycia udziałów spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie 2013-01-17 12:45:54 Minął termin składania ofert
Dozór obiektów Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Grunwaldzkiej 85 i ul. Bitwy pod Kutnem 25 oraz sprzątanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Grunwaldzkiej 85 2012-12-27 10:56:59 Minął termin składania ofert
OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ DREWNA Z DRZEW "NA PNIU" GATUNKU TOPOLA NIERODZIMA, W ILOŚCI 130 SZTUK 2012-12-03 12:51:27 Minął termin składania ofert
Remont dróg powiatowych: Nr 2112E Bedlno-Młogoszyn-Ktery, Nr 2164E Kutno-Strzegocin, Nr 2102E Śleszyn-Biała-Zarębów poprzez wyrównanie nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową 2012-12-03 13:03:24 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2012/2013 2012-11-12 13:08:12 Minął termin składania ofert
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW polegająca na aktualizacji ewidencji gruntów oraz założeniu ewidencji budynków i lokali dla obrębów: - Sójki - ID:10 02 10_2.0025, - Bociany - ID:10 02 10_2.0003, - Strzelce Kolonia - ID:10 02 10_2.0022, - Strzelce IHiAR - ID:10 02 10_2.0023, w jednostce ewidencyjnej: gmina STRZELCE, powiat kutnowski, woj. łódzkie ? (ID:10 02 10_ 2.) 2012-11-06 14:00:46 Minął termin składania ofert
Modernizacja systemu przechowywania dokumentacji w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie 2012-08-28 15:31:41 Minął termin składania ofert
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej (Beton asfaltowy AC 8S) 2012-08-01 14:04:31 Minął termin składania ofert
Sprzedaż drewna "na pniu" - droga nr 2145E Łanięta - Ostrowy - Dąbrowice - Mariopol 2012-06-22 07:54:54 Minął termin składania ofert
Modernizacja ewidencji polegająca na uzupełnieniu baz danych poprzez założenie ewidencji budynków i lokali oraz na częściowej aktualizacji ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej gminy Bedlno, obrębów: Kamilew, Kazimierek, Zosinów - Klotyldów, Plecka Dąbrowa, Bedlno Kamieniec, Szewce Walentyna - Marynin, powiat kutnowski, województwo łódzkie 2012-07-31 08:28:48 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót modernizacji węzła cieplnego w budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Oporowskiej 7 w Kutnie 2012-06-28 12:15:06 Minął termin składania ofert
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Starostwa Powiatowego i jednostek podległych Powiatu Kutnowskiego 2012-07-10 14:33:18 Minął termin składania ofert
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Starostwa Powiatowego w Kutnie wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu Kutnowskiego 2012-07-10 09:17:50 Minął termin składania ofert
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej (Beton asfaltowy AC 8S) 2012-04-04 14:49:30 Minął termin składania ofert
Sprzedaż drewna "na pniu" - droga nr 2153E Dąbrowice - Liliopol - cząść II 2012-03-21 09:12:10 Minął termin składania ofert
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych 2012-04-27 14:00:06 Minął termin składania ofert
Sprzedaż drewna "na pniu" - droga nr 2153E Dąbrowice - Liliopol 2012-03-02 09:05:21 Minął termin składania ofert
Dostawa etyliny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego dla Starostwa Powiatowego w Kutnie 2011-12-22 14:35:28 Minął termin składania ofert
Dozór i sprzątanie obiektów dla Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Grunwaldzkiej 85 2012-01-02 13:22:55 Minął termin składania ofert
Wykonanie, dostawa i kasacja tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych i motorowerowych 2012-01-24 14:17:45 Minął termin składania ofert
Dostawa oleju opałowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Nowej Wsi 2011-11-15 10:53:19 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2011/2012 2011-11-08 15:02:53 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2.006.052,00 zł dla Powiatu Kutnowskiego na lata 2011 - 2021 na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w 2011 roku i spłatę wcześnie zaciągniętych zobowiązań 2011-12-05 13:23:07 Minął termin składania ofert
MODERNIZACJA EWIDENCJI POLEGAJĄCA NA UZUPEŁNIENIU BAZ DANYCH POPRZEZ ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI ORAZ NA CZĘŚCIOWEJ AKTUALIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW dla jednostki ewidencyjnej gminy Bedlno, obrębów Zleszyn, Ernestynów, Pniewo, Bedlno-Żbiwiec, Franciszków, Janów, Ruszki, Wyrów, Groszki, Florianów, Kręcieszki, Wojszyce-Kazimierówka,Wojszyce, powiat kutnowski, województwo łódzkie 2011-10-19 14:31:45 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsluga kredytu dlugoterminowego w kwocie 2.006.052,00 zl dla Powiatu Kutnowskiego na lata 2011 - 2021 na sfinansowanie deficytu budzetu powiatu w 2011 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2011-10-12 12:46:05 Minął termin składania ofert
Remont drogi powiatowej Nr 2129E Dąbkowice - Mnich 2011-08-19 10:54:47 Minął termin składania ofert
dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej IPP.272.14.2011 2011-07-14 14:33:18 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja obiektow szkolnych etap II IPP.272.12.2011 2011-07-22 12:47:45 Minął termin składania ofert
Nadzór nad realizacją inwestycji Termomodernizacja obiektów szkolnych etap II - IPP.272.11.2011 2011-06-01 10:32:44 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja obiektow szkolnych etap II IPP.272.10.2011 2011-06-15 14:40:52 Minął termin składania ofert
remont czastkowy nawierzchni bitumicznych drog powiatowych IPP.272.09.2011 2011-05-09 13:45:30 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja obiektow szkolnych etap II IPP.272.08.2011 2011-06-26 15:07:02 Minął termin składania ofert
Remont drogi powiatowej Nr 2186E Grochówek - Kały - Chrosno znak sprawy IPP.272.07.2011 2011-04-14 08:31:57 Minął termin składania ofert
Remont drogi powiatowej Nr 2139E Raciborów - Muchnów znak sprawy: IPP.272.06.2011 2011-04-14 08:31:46 Minął termin składania ofert
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej IPP.272.05.2011 2011-03-31 13:01:11 Minął termin składania ofert
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - 2011 ROK - IPP.272.2.2011 2011-02-09 15:12:51 Minął termin składania ofert
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - 2011 ROK - IPP.3420-2/11 2011-01-31 13:12:40 Minął termin składania ofert
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - 2011 ROK - IPP.3420-1/11 2011-01-19 13:28:10 Minął termin składania ofert
Obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Kutnie (IPP.0342-38/10) 2010-12-23 14:34:40 Minął termin składania ofert
sukcesywna dostawa etyliny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego dla Starostwa Powiatowego w Kutnie (IPP.0342-37/10) 2010-12-27 15:20:36 Minął termin składania ofert
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - SEZON 2010/2011 2010-11-04 13:54:36 Minął termin składania ofert
Remont drogi powiatowej Nr 2139E Raciborów - Muchnów znak sprawy: IPP.0342-33/10 2010-10-26 12:07:32 Minął termin składania ofert
Remont drogi powiatowej Nr 2139E Raciborów - Muchnów znak sprawy: IPP.0342-31/10 2010-10-06 14:25:54 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji polegajacej na rozbiórce i odbudowie mostu drewnianego na fosie Muzeum - Zamku w Oporowie 2010-09-21 13:57:32 Minął termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji polegajacej na rozbiórce i odbudowie mostu drewnianego na fosie Muzeum - Zamku w Oporowie 2010-09-02 14:07:39 Minął termin składania ofert
Zakup drewna dębowego wraz z dostawą i rozładunkiem. 2010-08-26 15:09:09 Minął termin składania ofert
Dostawa aparatu do znieczulenia z monitorem podstawowych parametrow zyciowych (IPP.0342-26/10) 2010-09-01 15:13:51 Minął termin składania ofert
Zakup drewna dębowego wraz z dostawą i rozładunkiem. 2010-08-17 16:33:22 Minął termin składania ofert
Remont dróg powiatowych (IPP.0342-24/10) 2010-08-03 15:42:51 Minął termin składania ofert
Remont dróg powiatowych Nr 2145E Łanięta - Imielno - Ostrowy i 2171E Nowe - Gozdków poprzez wyrównanie nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową (IPP.0342-23/10) 2010-08-03 15:42:43 Minął termin składania ofert
Remont dróg powiatowych Nr 2145E Łanięta - Imielno - Ostrowy i 2171E Nowe - Gozdków poprzez wyrównanie nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową oraz wykonanie nawierzchni pojedyńczo - powierzchniowo utrwalonej grysami na drodze Nr 2180E Rdutów - Imielinek 2010-07-09 08:07:08 Minął termin składania ofert
Remont dróg powiatowych nr 2151E ul. Grunwaldzka w Kutnie i nr 2106E ul. Przemysłowa w Kutnie znak sprawy: IPP.0342-19/10 2010-06-09 15:34:20 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na usługe polegającą na obsłudze bankowej budżetu Powiatu Kutnowskiego (IPP.0342-12/10) 2010-03-17 07:48:14 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na usługe polegająca na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2120E Żychlin - Grzybów - Zalesie na odc. Żychlin ul. Żeromskiego km od 0+000 do 0+908 na długości 0,908 km 2010-03-15 16:23:54 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na usługe polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2142E Kutno - Łanięta - Kąty na odc. Kutno (ul. M. C. Skłodowskiej) - Gołębiew Stary km od 0+000 do 3+394 na długości 3,394 km (IPP.0342-10/10) 2010-03-15 16:23:30 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na usługę polegającą na obsłudze bankowej budżetu Powiatu Kutnowskiego (IPP.0342-09/10) 2010-03-01 11:07:18 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg - sezon 2010 (IPP.0342-08/10) 2010-02-23 17:37:45 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 2149E Krośniewice - Dąbrowice od km 5+300 do km 8+088 i drogi powiatowej nr 2150E Dąbrowice - Koserz od km 0+000 do km 0+594 w ramach zadania /Poprawa skomunikowania Powiatu Kutnowskiego - przebudowa drogi 2149E Krośniewice - Dąbrowice od km 5+300 do km 8+088 i drogi powiatowej 2150E Dąbrowice - Koserz od km 0+000 do km 0+594/ (IPP.0342-05/10) 2010-02-22 15:51:26 Minął termin składania ofert
zamówienie z wolnej ręki na usługę pocztową polegającą na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek pocztowych do 50 g na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kutnie (IPP.0342-41/09) 2010-01-06 15:19:31 Minął termin składania ofert
zamówienie z wolnej ręki na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Kutnie w 2010 roku - część II (IPP.0342-43/09) 2009-12-31 14:22:48 Minął termin składania ofert
zamówienie z wolnej ręki na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Kutnie w 2010 roku - część III (IPP.0342-44/09) 2009-12-30 14:16:24 Minął termin składania ofert
zamówienie z wolnej ręki na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Kutnie w 2010 roku - część IV (IPP.0342-45/09) 2009-12-30 12:52:50 Minął termin składania ofert
zamówienie z wolnej ręki na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Kutnie w 2010 roku - część I (IPP.0342-42/09) 2009-12-29 15:12:56 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę etyliny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego dla Starostwa Powiatowego w Kutnie (IPP.0342-40/09) 2010-01-04 08:26:30 Minął termin składania ofert
zamówienie z wolnej ręki na wykonanie prac dodatkowych polegających na ustaleniu dla celów ewidencji granic działek w obrębach: Ruszki, Wyrów, Groszki, Florianów, Kręcieszki, Wojszyce Kazimierówka, Wojszyce w gminie Bedlno, dla których określenie położenia punktów załamania linii granicznych przekracza 0,10 m (IPP.0342-38/09) 2009-12-07 13:44:59 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na dostawę i kasację tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kutnie (IPP.0342-39/09) 2010-01-23 14:11:08 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg - sezon 2009/2010 (IPP.0342-37/09) 2009-11-24 14:54:26 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2156E Kruki - Kaczkowizna odc. Sędki - Zagroby od km 1+741 do km 4+817 (IPP.0342-36/09) 2009-11-24 14:54:09 Minął termin składania ofert
zamówienie z wolnej ręki na usługę polegającą pełnie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych obejmujących przebudowę drogi powiatowej w ramach zadania /Przebudowa drogi powiatowej nr 2149E Krośniewice - Dąbrowice (rozszerzenie zadania od km 4+000 do km 5+300 na terenie gminy Dąbrowice)/ 2009-10-07 17:01:51 Minął termin składania ofert
zamówienie z wolnej ręki na robotę budowlaną polegającą na przebudowie drogi powiatowej w ramach zadania /Przebudowa drogi powiatowej nr 2149E Krośniewice - Dąbrowice (rozszerzenie zadania od km 4+000 do km 5+300 na terenie gminy Dąbrowice)/ 2009-10-06 13:53:25 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji polegającą na uzupełnieniu bazy danych ewidencyjnych poprzez założenie ewidencji budynków i lokali oraz częściową aktualizację ewidencji gruntów w obrębie Żychlin jednostce ewidencyjnej miasto Żychlin powiat kutnowski (IPP.0342-33/09) 2009-11-02 14:16:07 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów obrębów: Bedlno Kamieniec, Szewce Walentyna Marynin, Plecka Dąbrowa, Kamilew, Zosinów_Klotyldów, Kazimierek w jednostce ewidencyjnej Bedlno powiat kutnowski (IPP.0342-31/09) 2009-11-02 14:16:21 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Jesiennej w Kutnie ? utwardzenie ciągu pieszego w ramach zadania pod nazwą /Remont dróg powiatowych na terenie miasta Kutno, w tym ul. Przemysłowej/ (IPP.0342-32/09) 2009-11-02 14:15:54 Minął termin składania ofert
zamówienie z wolnej ręki na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Kutnie w 2009 roku - część V (IPP.0342-30/09) 2009-09-16 13:28:38 Minął termin składania ofert
zamówienie z wolnej ręki na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Kutnie w 2009 roku - część IV (IPP.0342-29/09) 2009-09-15 13:09:19 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na mechaniczne wyrównanie nawierzchni na drodze powiatowej nr 2104E Bedlno - Anetów - Plecka Dąbrowa - Wolska Kolonia - część II (IPP.0342-28/09) 2009-11-02 14:17:25 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż instalacji solarnej ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Kutnie ul. Sobieskiego 49 2009-09-22 14:47:08 Minął termin składania ofert
Bursa Nr 1 w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachowego w Bursie w Kutnie - jadalnia 2009-09-28 09:38:21 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z przebudową drogi powiatowej Kutno - Żychlin nr 2123E od km 3+500 do km 16+079 w ramach projektu: /Poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Kutnowskiego, w tym do zamku w Oporowie - modernizacja drogi nr 2123E/ (IPP.0342-27/09) 2011-05-12 11:46:55 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z Przebudową drogi powiatowej Kutno - Żychlin nr 2123E od km 3+500 do km 16+079 w ramach projektu: /Poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Kutnowskiego, w tym do zamku w Oporowie - modernizacja drogi nr 2123E/ (IPP.0342-24/09) 2011-06-27 17:44:19 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z Termomodernizacją obiektów szkolnych - etap I(IPP.0342-26/09) 2009-10-16 12:19:03 Minął termin składania ofert
przetarg niograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 5.266.495 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Kutnowskiego w 2009 roku (IPP.0342-25/09) 2009-09-28 11:23:02 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na remont drogi powiatowej nr 2106E ul. Fałata, Siemiradzkiego i Przemysłowa w Kutnie (IPP.0342-23/09) 2009-08-24 13:12:11 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na remont dróg powiatowych (IPP.0342-22/09) 2009-08-24 13:11:54 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2120E Żychlin - Grzybów - Zalesie na odc. Żychlin ul. Żeromskiego km od 0+000 do 0+908 na długości 0,908 km (IPP.0342-21/09) 2009-07-28 11:50:24 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2142E Kutno - Łanięta - Kąty na odc. Kutno (ul. M. C. Skłodowskiej) - Gołębiew Stary km od 0+000 do 3+394 na długości 3,394 km (IPP.0342-20/09) 2009-07-28 11:50:04 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na modernizacje (odnowę) jezdni drogi powiatowej Nr 2104E Bedlno - Anetów - Plecka Dąbrowa - Wolska Kolonia (IPP.0342-18/09) 2009-07-16 10:01:45 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na modernizację (odnowę) jezdni drogi powiatowej Nr 2186E Grochów - Grochówek - Kały - Chrosno (IPP.0342-17/09) 2009-07-16 10:01:21 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2120E Żychlin - Grzybów - Zalesie na odc. Żychlin ul. Żeromskiego km od 0+000 do 0+908 na długości 0,908 km 2009-06-03 16:04:27 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2142E Kutno - Łanięta - Kąty na odc. Kutno (ul. M. C. Skłodowskiej) - Gołębiew Stary km od 0+000 do 3+394 na długości 3,394 km 2009-06-03 16:03:35 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2120E Żychlin - Grzybów - Zalesie na odc. Żychlin ul. Żeromskiego km od 0+000 do 0+908 na długości 0,908 km 2009-05-27 12:12:37 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2142E Kutno - Łanięta - Kąty na odc. Kutno (ul. M. C. Skłodowskiej) - Gołębiew Stary km od 0+000 do 3+394 na długości 3,394 km 2009-05-27 12:13:08 Minął termin składania ofert
zamównienie z wolnej ręki na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu inwestycyjnego ze środków Council of Europe Development Bank (CEB) z siedzibą w Paryżu, Francja oraz European Investment Bank (EIB) z siedzibą w Luksemburgu, Luksemburg w ramach Programu Municipal Finance Facility wspieranego przez Komisję Europejską w ramach programu Municipal Infrustructure Facility wspieranego przez Komisję Europejską na realizacją zadania pt.: ''Modernizacja ciągu ulicznego Kościuszki, Barlickiego, 29 Listopada, Toruńska w Kutnie'', w zakresie prac do wykonania w 2009 roku 2009-05-12 14:48:37 Minął termin składania ofert
zamówienie z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z ''Modernizacją gospodarki cieplnej dla zespołu budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie'' 2009-04-29 15:26:49 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni pojedyńczo-powierzchniowo utrwalonej grysami na drodze Kutno-Łanieta 2009-05-27 13:08:04 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na remont dróg powiatowych poprzez wyrównanie nawierzchni oraz remonty cząstkowe 2009-05-22 09:22:14 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na dostawę mieszanki mineralno - asfaltowej 2009-05-12 14:50:34 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na remont dróg powiatowych (ulice: Oporowska, Kościuszki, Barlickiego, Toruńska, 29 Listopada w Kutnie) w ramach zadania ''Modernizacja ciągu ulicznego Kościuszki, Barlickiego, 29 Listopada, Toruńska w Kutnie'' 2009-05-19 14:47:35 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania ''Termomodernizacji obiektów szkolnych etap II'' (Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie i Zespół Szkół w Żychlinie) 2009-05-22 14:21:59 Minął termin składania ofert
zamówienie z wolnej ręki na zimowe utrzymanie dróg sezonu 2008/2009 - zwalczanie śliskości zimowej na terenie miasta Kutna i gmin: Kutno oraz Krzyżanów - 93,2 km - zamówienie uzupełniające do postępowania nr: IPP.0342-24/08 - Zadanie 8 2009-02-13 11:34:31 Minął termin składania ofert
zamówienie z wolnej ręki na usługę polegającą na udzieleniu i obsłudze długoterminowego kredytu inwestycyjnego ze środków Council of Europe Development Bank (CEB) z siedzibą w Paryżu, Francja oraz European Investment Bank (EIB) z siedzibą w Luksemburgu, Luksemburg w ramach Programu Municipal Finance Facility wspieranego przez Komisję Europejską w ramach programu Municipal Infrustructure Facility wspieranego przez Komisję Europejską na realizacją zadania pt.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2149E Krośniewice - Dąbrowice od km 0+000 do km 4+000 na ternie gmin Krośniewice i Dąbrowice 2009-02-13 11:30:25 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych obejmujących przebudowę drogi powiatowej w ramach zadania: ''Przebudowa drogi powiatowej nr 2149E Krośniewice - Dąbrowice od km 0+000 do km 4+000 na terenie gmin Krośniewice i Dąbrowice'' 2011-05-12 11:42:22 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 2149E w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2149E Krośniewice - Dąbrowice od km 0+000 do km 4+000 na terenie gmin Krośniewice i Dąbrowice 2009-02-23 12:58:02 Minął termin składania ofert
zamówienie z wolnej ręki na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Kutnie - część II 2008-12-29 13:23:37 Minął termin składania ofert
zamówienie z wolnej ręki na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Kutnie - część III 2008-12-29 13:23:50 Minął termin składania ofert
zamówienie z wolnej ręki na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Kutnie - część I 2008-12-29 13:24:02 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę gazu lpg, etyliny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego dla Starostwa Powiatowego w Kutnie 2008-12-16 11:14:15 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na dostawę wraz z instalacją systemu monitoringu wizyjnego i alarmowego w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ulicy Kościuszki 16 2008-12-23 14:00:58 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu termomodernizacyjnego w wysokości 1.897.166,64 PLN z premią termomodernizacyjną Banku Gospodarstwa Krajowego 2008-11-28 11:20:45 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu termomodernizacyjnego w wysokości 1.897.166,64 pln z premią termomodernizacyjną banku gospodarstwa krajowego 2008-10-27 14:53:38 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na dostawę wraz z instalacją monitoringu wizyjnego w placówka oświatowych prowadzonych przez Powiat Kutnowski 2008-10-31 13:33:48 Minął termin składania ofert
remont dróg powiatowych (zamówienie uzupełniające do postępowania nr IPP.0342-20/08) 2008-10-10 13:23:23 Minął termin składania ofert
remont dróg powiatowych (zamówienie uzupełniające do postępowania nr IPP.0342-19/08 2008-10-10 13:23:33 Minął termin składania ofert
remont dróg powiatowych (zamówienie uzupełniające do postępowania nr IPP.0342-18/08) 2008-10-10 13:23:43 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej nowej instalacji c.o., budowy nowego źródła ciepła i wykonania instalacji kolektorów słonecznych dla zespołu budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie 2008-10-30 13:09:12 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg - sezon 2008/2009. Postępowanie Nr 2 2008-09-26 12:37:32 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów obrębów: Ruszki, Wyrów, Groszki, Florianów, Kręcieszki, Wojszyce-Kazimierówka w jednostce ewidencyjnej Bedlno powiat kutnowski 2008-10-09 11:01:02 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg - sezon 2008/2009 2008-10-02 15:16:54 Minął termin składania ofert
obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Kutnie w zakresie: finanse powiatowe, obsługa Zarządu i Rady Powiatu oraz innych dziedzin objętych zakresem działalności zamawiającego w zależności od jego potrzeb 2008-09-01 10:11:02 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na wykonanie remontu chodnika przy ulicy Dworcowej w Dobrzelinie 2008-09-17 13:18:53 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dróg powiatowych - część 4 2008-09-16 12:34:04 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dróg powiatowych - część 3 2008-09-15 13:22:04 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dróg powiatowych - część 2 2008-09-16 12:33:43 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dróg powiatowych - część 1 2008-09-15 13:21:41 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na remont posadzki i malowanie ścian sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie ul. Kościuszki 16 2008-08-14 09:10:34 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na remont dróg powiatowych ulice: Oporowska, Kościuszki, Barlickiego, Toruńska; w ramach zadania ''Modernizacja ciągu ulicznego Kościuszki, Barlickiego, 29 Listopada i Toruńska w Kutnie'' 2008-08-14 09:10:16 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kutnie 2008-05-28 11:28:37 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na Wykonanie nawierzchni pojedynczo – powierzchniowo utrwalonej frakcji 5/8 o ilości kruszywa 8 dcm3/m2 i emulsją asfaltową kationową na drodze powiatowej Nr 2142E Kutno – Łanięta 2008-05-19 13:50:24 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dróg powiatowych 2008-05-19 13:46:16 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony na roboty budowlane i instalacyjne niezbędne do przystosowania w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej budynku Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez zgromadzenie Sióstr Albertynek w Kutnie 2008-05-07 10:07:19 Minął termin składania ofert
obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Kutnie w zakresie: obsługa Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego, geodezja, budownictwo, ochrona środowiska, rolnictwo oraz innych dziedzin objętych zakresem działalności Zamawiającego w zależności od jego potrzeb 2008-04-10 14:08:07 Minął termin składania ofert
obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Kutnie w zakresie: finanse powiatowe, obsługa Zarządu i Rady Powiatu oraz innych dziedzin objętych zakresem działalności Zamawiającego w zależności od jego potrzeb 2008-04-10 14:07:52 Minął termin składania ofert
obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Kutnie w zakresie: ochrona zdrowia, transport, drogi publiczne, działalność stowarzyszeń, obsługa Referatu Inwestycji i Programów Pomocowych, Wydziału Komunikacji oraz innych dziedzin objętych zakresem działalności Zamawiającego w zależności od jego potrzeb 2008-04-10 14:07:35 Minął termin składania ofert
obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Kutnie w zakresie: obsługi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych oraz innych dziedzin objętych zakresem działalności Zamawiającego w zależności od jego potrzeb 2008-04-10 14:06:56 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej KR2 jak do warstwy ścieralnej produkowanej w otaczarce w łącznej ilości 475 Mg 2008-04-09 15:15:55 Minął termin składania ofert
Przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu na przebudowę dróg powiatowych: Nr 2149E Krośniewice -Dąbrowice km od 0+000 do 8+088 na długości 8,088km i nr 2150E Dąbrowice- Koserz km 0+000 do 0+583 w miejscowości Dąbrowice na długości 0,583km 2008-03-12 09:07:17 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków szkolnych 2008-03-06 09:07:53 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej na Rewaloryzację zespołu zamkowo-parkowego w Oporowie wraz z poprawą infrastruktury turystyczno-edukacyjnej 2008-03-03 09:08:27 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy: gazu LPG - 3000 litrów, etyliny bezołowiowa 95 - 7000 litrów, oleju napędowy - 8500 litrów 2008-01-21 09:08:54 Minął termin składania ofert