Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek, w trybie zaprojektuj i wybuduj (ZP.272.2.2021.BM) Bartłomiej Michalak 2021-02-26 13:41:43 edycja dokumentu
Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek, w trybie zaprojektuj i wybuduj (ZP.272.2.2021.BM) Bartłomiej Michalak 2021-02-26 13:41:19 usunięcie załacznika
Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek, w trybie zaprojektuj i wybuduj (ZP.272.2.2021.BM) Bartłomiej Michalak 2021-02-26 13:40:03 edycja dokumentu
Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek, w trybie zaprojektuj i wybuduj (ZP.272.2.2021.BM) Bartłomiej Michalak 2021-02-26 11:14:42 edycja dokumentu
Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-02-25 15:28:13 dodanie dokumentu
Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-02-25 15:23:33 dodanie dokumentu
Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-02-25 15:22:18 dodanie dokumentu
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-02-25 15:20:56 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-02-25 15:16:51 dodanie dokumentu
Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-02-25 15:15:50 dodanie dokumentu
Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-02-25 15:14:57 dodanie dokumentu
Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-02-25 15:13:59 dodanie dokumentu
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-02-25 15:12:56 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-02-25 15:11:49 dodanie dokumentu
Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-02-25 15:10:42 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-02-25 15:09:27 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-02-25 14:39:35 dodanie dokumentu
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Powiatu Kutnowskiego przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w 2020 roku Małgorzata Świtkiewicz 2021-02-25 12:42:33 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2021 Elżbieta Filipiak 2021-02-25 12:10:11 edycja dokumentu
Petycje rozpatrywane w 2021 roku Małgorzata Świtkiewicz 2021-02-25 09:25:02 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Kutnowskiego o umorzeniu postępowania administracyjnego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-02-25 09:13:09 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2021 Elżbieta Filipiak 2021-02-24 12:44:03 edycja dokumentu
Informacja dotycząca prowadzenia na wniosek Animex Kutno Sp. zo.o. , ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 25.02.2015 roku, znak: RŚ.6222.3.2015 ze zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego (oprócz mleka) o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę zlokalizowanej w Oddziale K1 w Kutnie przy ul. Intermodalnej 8 Beata Gawryszczak 2021-02-24 11:32:06 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca prowadzenia na wniosek Animex Foods Sp. zo.o. postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 04.02.2010 roku, znak: RŚ.7648-2/09 ze zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę - 1920 ton tusz/ dobę zlokalizowanej w Oddziale K4 w Kutnie przy ul. Wschodniej 21 Beata Gawryszczak 2021-02-24 11:26:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 11.02.2021 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.88.2021.PK o wszczęciu postępowania na wniosek HE3 Enterprises 1 SP. z o.o. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-02-23 14:49:31 dodanie dokumentu
Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacja bazowa BT30705 Dąbrowice. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-02-23 13:09:00 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2021 Elżbieta Filipiak 2021-02-23 11:52:06 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości - GN.6821.32.2020 Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-02-23 09:33:29 edycja dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2021 Agnieszka Pawlik 2021-02-23 09:01:57 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości - GN.6821.32.2020 Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-02-22 13:01:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2021 Starosty Kutnowskiego z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-02-22 08:51:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2021 Starosty Kutnowskiego z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu planowania operacyjnego, w tym opracowania "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Kutnowskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny". Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-02-19 12:56:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Kutnowskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości - GN.6821.62.2019 Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-02-19 12:32:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Kutnowskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości - GN.6821.59.2019 Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-02-19 12:28:06 dodanie dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Kutnowskiego Małgorzata Świtkiewicz 2021-02-19 12:27:07 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Kutnowskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości - GN.6821.58.2019 Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-02-19 12:26:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 526/180/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu pn. "Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2027". Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-02-19 10:49:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 525/180/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu pn. "Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 - 2023". Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-02-19 10:45:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 524/180/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu pn. "Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 - 2027". Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-02-19 10:42:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 523/180/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-02-19 10:39:46 edycja dokumentu