Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o zgłoszeniach budowy 2020 Elżbieta Filipiak 2020-07-08 12:38:41 edycja dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2020 Elżbieta Filipiak 2020-07-07 14:14:13 edycja dokumentu
Informacja o nowym terminie załatwienia sprawy GN.683.4.2016 Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-07-06 14:12:25 dodanie dokumentu
Informacja o nowym terminie załatwienia sprawy GN.683.3.2016 Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-07-06 14:11:16 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2020 Elżbieta Filipiak 2020-07-06 12:30:20 edycja dokumentu
Uchwała Nr 381/134/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2020 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-07-03 12:45:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 380/134/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-07-03 12:42:45 dodanie dokumentu
Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne dla instalacji radiokomunikacyjnej - (92250!) KUTNO KOŚCIÓŁ. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-07-03 11:28:38 dodanie dokumentu
Biuro Rzeczy Znalezionych Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-07-02 15:12:11 edycja dokumentu
Biuro Rzeczy Znalezionych Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-07-02 15:10:18 edycja dokumentu
Uchwała Nr 379/133/20 Zarząd Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2020 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-07-02 14:37:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 378/133/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2020 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-07-02 14:35:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 377/133/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2020 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-07-02 14:33:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 130/XXI/20 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie delegowania dwóch radnych Rady Powiatu Kutnowskiego na funkcję członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-07-02 11:28:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 129/XXI/20 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie przekazania Gminie Krzyżanów zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2112E. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-07-02 11:26:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 128/XXI/20 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2020 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-07-02 11:24:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 127/XXI/20 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2020 - 2024. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-07-02 11:21:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 126/XXI/20 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-07-02 11:18:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 125/XXI/2020 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie odwołania Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-07-02 11:16:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 367/131/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 317/116/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2019 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-07-02 10:07:19 dodanie dokumentu
Małgorzata Kochańska - Dyrektor PUP w Kutnie, oświadczenie końcowe według stanu na dzień 31.05.2020r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-07-02 10:02:10 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2020 Elżbieta Filipiak 2020-07-01 09:59:11 edycja dokumentu
Sprawozdanie Zarządu Powiatu Kutnowskiego z realizacji Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-06-30 15:14:03 dodanie dokumentu
Biuro Rzeczy Znalezionych Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-06-29 15:10:46 edycja dokumentu
Oświadczenie kandydata na przedstawiciela do komisji konkursowej Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-06-29 13:22:35 dodanie dokumentu
Karta zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do komisji konkursowej Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-06-29 13:21:48 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2020 Elżbieta Filipiak 2020-06-29 11:25:37 edycja dokumentu
Zawiadomienie o ustaleniu oraz przyjęciu granic, wyznaczeniu, wznowieniu punktów granicznych. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-06-29 09:14:27 dodanie dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku Małgorzata Świtkiewicz 2020-06-26 14:47:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/2020 Starosty Kutnowskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie regulaminu konkursu "Moje Wymarzone Wakacje". Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-06-26 13:51:17 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi powiatowej nr 2164E na odcinku od km 2+800 do km 4+600 (ZP.272.8.2020.BM) Bartłomiej Michalak 2020-06-26 11:19:47 dodanie dokumentu
Informacja z dnia 18.06.2020 r., znak: WA.ZUZ.5.4210.116m.KM o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu, Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. M. Rataja w Mieczysławowie, 99 - 314 Krzyżanów pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu do rowu melioracyjnego R-S2/2 w km 0+140 ścieków bytowych oraz ścieków z płukania odżelaziaczy w oczyszczalni ścieków bytowych po wstępnej sedymentacji, istniejącym wylotem zlokalizowanym na działce nr ew. 254/1, ob. 0030 Wały, gm. Krzyżanów. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-06-26 10:32:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 376/132/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-06-25 15:27:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 375/132/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-06-25 15:24:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 374/132/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-06-25 15:23:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 373/132/20 Zarządu powiatu Kutnowskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-06-25 15:22:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 373/132/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zatrudnienia na czas nieokreślony Pani Małgorzaty Walczak na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-06-25 15:21:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 371/132/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Muxeum im. Jerzego Dunin - Borkowskiego w Krośniewicach. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-06-25 15:18:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 370/132/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2020 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-06-25 15:15:20 edycja dokumentu
Uchwała Nr 370/132/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2020 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-06-25 15:15:06 dodanie dokumentu