Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-11-23 09:55:56 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-11-23 09:50:04 edycja dokumentu
Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-11-23 09:47:56 dodanie dokumentu
Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-11-23 09:46:37 dodanie dokumentu
Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-11-23 09:43:50 dodanie dokumentu
Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-11-23 09:42:13 dodanie dokumentu
Rb-Z - roczne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-11-23 09:40:15 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-11-23 09:38:45 dodanie dokumentu
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-11-23 09:36:16 dodanie dokumentu
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2020 Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-11-23 09:28:41 edycja dokumentu
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2020 Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-11-23 09:28:28 usunięcie załacznika
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-11-23 09:28:20 edycja dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-11-23 09:27:59 usunięcie załacznika
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2020 Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-11-23 09:27:23 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-11-23 09:25:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 476/162/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-11-19 15:26:36 edycja dokumentu
Uchwała Nr 477/162/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie przekazania mienia ruchomego Powiatu Kutnowskiego powiatowym jednostkom organizacyjnym. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-11-19 15:24:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 476/162/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-11-19 15:21:12 dodanie dokumentu
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-11-18 13:57:15 edycja dokumentu
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Marzena Olszewska 2020-11-18 13:54:29 edycja dokumentu
Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek, w trybie zaprojektuj i wybuduj (ZP.272.26.2020.BM) Ewelina Marzec 2020-11-18 13:21:26 edycja dokumentu
Informacja o nieistotnej zmianie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacja bazowa telefonii komórkowej BT30555 LDZ_ŁANIĘTA (Polkomtel). Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-11-18 12:05:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 475/161/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji pojazdów nabytych przez Powiat Kutnowski w drodze postanowień sądowych o ich przepadku oraz ustalenia zasad jej działania. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-11-17 17:49:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 474/161/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kutnowskiego w 2021 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-11-17 17:36:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 473/161/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2020 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-11-17 17:34:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 472/161/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-11-17 17:30:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 471/160/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2020 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-11-17 17:26:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 470/160/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-11-17 17:24:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 469/159/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2020 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-11-17 17:20:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 468/159/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2020 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-11-17 17:17:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 467/159/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-11-17 17:15:10 dodanie dokumentu
"Bimb-e-rteam" Marzena Olszewska 2020-11-17 15:27:44 usunięcie dokumentu
"Bimb-e-rteam" Marzena Olszewska 2020-11-17 15:26:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2020 Starosty Kutnowskiego z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad postępowania organu po zgłoszeniu nabycia pojazdu zarejestrowanego i rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE oraz wymierzania kar stosownie do art. 140mb, art. 71 ust. 7 i 78 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-11-17 11:49:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2020 Starosty Kutnowskiego z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kutnie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-11-17 11:45:15 dodanie dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Kutnowskiego w sezonie 2020/2021 (ZP.272.27.2020.WK) Waldemar Kadłubowski 2020-11-17 10:32:25 edycja dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Kutnowskiego w sezonie 2020/2021 (ZP.272.27.2020.WK) Waldemar Kadłubowski 2020-11-17 10:32:06 dodanie dokumentu
Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek, w trybie zaprojektuj i wybuduj (ZP.272.26.2020.BM) Bartłomiej Michalak 2020-11-16 12:51:23 edycja dokumentu
Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek, w trybie zaprojektuj i wybuduj (ZP.272.26.2020.BM) Bartłomiej Michalak 2020-11-16 12:51:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 06.11.2020r., znak: WA.RUZ.4210.262m.2020.JSM o wszczęciu, na wniosek pełnomocnika GDDKiA, przez PGW Wody Polskie - Dyrektora RZGW w Warszawie, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z fragmentu autostrady A1 od km 244+300 do km 295+850 oraz wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 31.08.2016r., znak: RŚVI.7322.1.22.2016.MP Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-11-16 09:52:55 dodanie dokumentu