Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
XVII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego - 27 listopada 2019r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-11-18 14:27:30 dodanie dokumentu
XVII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego - 27 listopada 2019r. godz.10:00 Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-11-18 14:21:55 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego nieprzekraczającego 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-11-15 14:52:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 239/85/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2020 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-11-15 14:45:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 238/85/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2020 - 2023. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-11-15 14:43:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 239/85/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2020 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-11-15 14:38:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 238/85/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2020 - 2023. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-11-15 14:35:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 237/84/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kutnowskiego w 2020 roku Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-11-15 14:31:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 236/84/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-11-15 14:29:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 235/84/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-11-15 14:27:35 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2019 Elżbieta Filipiak 2019-11-15 11:53:26 edycja dokumentu
Uchwała Nr 237/84/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kutnowskiego w 2020 roku Beata Gawryszczak 2019-11-14 14:45:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym - Świadczenie usług na prowadzenie parkingu strzeżonego pojazdów usuniętych z dróg powiatu kutnowskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - prawo o ruchu drogowym. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-11-14 14:28:07 edycja dokumentu
Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym - Świadczenie usług na prowadzenie parkingu strzeżonego pojazdów usuniętych z dróg powiatu kutnowskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - prawo o ruchu drogowym. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-11-14 14:23:07 edycja dokumentu
Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym - Świadczenie usług na prowadzenie parkingu strzeżonego pojazdów usuniętych z dróg powiatu kutnowskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - prawo o ruchu drogowym. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-11-14 14:22:40 dodanie dokumentu
Biuro Rzeczy Znalezionych Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-11-13 15:34:52 edycja dokumentu
Biuro Rzeczy Znalezionych Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-11-13 15:31:40 edycja dokumentu
Biuro Rzeczy Znalezionych Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-11-13 15:30:44 edycja dokumentu
Biuro Rzeczy Znalezionych Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-11-13 15:28:21 edycja dokumentu
Obwieszczenie z dnia 06.11.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.328.2019.PK o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej dla odwierconego na dz. Nr ew. 133, obrę 3 - Byszew otworustydziennego oraz usługę wodną polegającą na poborz wód podziemnych z czwartorzędowych pokładów wodonośnych w celu nawadniania upraw. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-11-13 12:31:42 dodanie dokumentu
Tomasz Kantorski - oświadczenie według stanu na dzień 31.12.2018r.; wyjaśnienie z dnia 05.11.2019r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-11-13 11:49:33 edycja dokumentu
Tomasz Kantorski - oświadczenie według stanu na dzień 31.12.2018r.; wyjaśnienie z dnia 05.11.2019r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-11-13 11:36:54 edycja dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2019 Elżbieta Filipiak 2019-11-13 11:22:13 edycja dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2019 Elżbieta Filipiak 2019-11-13 11:16:19 edycja dokumentu
KOMUNIKAT w sprawie wyczerpania środków finansowych na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania na małe dotacje. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-11-12 15:09:53 edycja dokumentu
KOMUNIKAT w sprawie wyczerpania środków finansowych na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania na małe dotacje. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-11-12 15:09:33 dodanie dokumentu
Wykaz organizacji, zadań i dotacji - tryb art. 19a - "małe granty" stan na dzień 8 listopada 2019r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-11-12 15:06:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia w drodze konkursu kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-11-12 14:47:51 dodanie dokumentu
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-11-12 14:44:21 dodanie dokumentu
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2019 - Regulamin konkursu na kierownicze urzędnicze stanowisko pracy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-11-12 14:42:07 dodanie dokumentu
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2019 - Ogłoszenie o konkursie na kierownicze urzędnicze stanowisko pracy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-11-12 14:39:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 40/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie i wprowadzenia Regulaminu konkursu. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-11-12 14:29:12 dodanie dokumentu
Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko "Programu Ochrony Środowiska dla powiatu kutnowskiego na lata 2019 - 2020 z perspektywą do 2024 roku" wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-11-08 13:59:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 77/XVI/19 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla powiatu kutnowskiego na lata 2019 - 2020 z perspektywą do 2024 roku" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-11-08 13:44:30 edycja dokumentu
Uchwała Nr 77/XVI/19 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla powiatu kutnowskiego na lata 2019 - 2020 z perspektywą do 2024 roku" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-11-08 13:43:36 edycja dokumentu
Uchwała Nr 77/XVI/19 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla powiatu kutnowskiego na lata 2019 - 2020 z perspektywą do 2024 roku" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-11-08 13:35:37 dodanie dokumentu
Ogłoszenie z dnia 4.11.2019r, znak: WA.ZUZ.5.421.1.366.2019.JS o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego przez firmę PPHU ELEX Jolanta Środecka, ul. Zielna 11 w Kutnie do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność innych podmiotów. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-11-08 13:21:01 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2019 Elżbieta Filipiak 2019-11-08 12:25:52 edycja dokumentu
Ogłoszenie z dnia 31.10.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.376.2019.JS o wszczęciu postępowania, na wniosek Nexera Sp. z o.o. z/s w Warszawie działającej przez pełnomocnika, w sprawie wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na przejście podziemnym rurociągiem - kablem światłowodowym w rurze osłonowej pod dnem Kanału Stradzewskiego w km 0+300 (dz. nr ew. 125/2, ob. Gosławice, gm. Bedlno). Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-11-07 10:48:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 234/82/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 6 listopada 2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-11-06 15:13:05 dodanie dokumentu