Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja dotycząca wszczęcia przez Starostę Kutnowskiego, na wniosek Lampre Polska Sp. z o.o., ul. Wschodnia 8, 99-300 Kutno postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia z dnia 19.08.2015r., znak: RŚ.6222.4.2014 ze zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Wschodniej 8. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-19 11:31:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy inspektora w Referacie Promocji i Informacji w Starostwie Powiatowym w Kutnie (OA.210.17.2021) Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-15 15:08:33 dodanie dokumentu
Serenda Bartosz - oświadczenie według stanu na dzień 31.12.2020 r.; korekta z dn. 14.10.2021 r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-15 15:02:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 45/2021 Starosty Kutnowskiego z dnia 15 października 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 06 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania, określenia składu oraz zadań wypełnianych przez Zespół ds. zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznego systemu przetwarzania informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Kutnie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-15 12:02:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2021 Starosty Kutnowskiego z dnia 15 października 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2010 Starosty Kutnowskiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania i zasad funkcjonowania na terenie powiatu kutnowskiego Punktu Kontaktowego dla potrzeb HNS (Host Nation Support), zmienionego Zarządzeniem Nr 21/2016 Starosty Kutnowskiego z dnia 11 lipca 2016 roku i Zarządzeniem Nr 16/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 25 marca 2019 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-15 11:57:50 dodanie dokumentu
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacja bazowa telefonii komórkowej KUT4480_A. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-15 08:14:46 edycja dokumentu
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacja bazowa telefonii komórkowej KUT4480_A. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-15 08:13:38 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2021 Elżbieta Filipiak 2021-10-14 15:19:24 edycja dokumentu
Uchwała Nr 704/222 /21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia13 października 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Aleksandrze Urbańskiej Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Pniewie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-14 15:11:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 703/222/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 13 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-14 15:07:19 dodanie dokumentu
Joanna Wypych - Dyrektor MOS w Żychlinie, oświadczenie początkowe według stanu na dzień 30.09.2021r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-14 11:33:12 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Nowe Ostrowy. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-14 10:37:27 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Dąbrowice. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-14 10:36:28 dodanie dokumentu
Uzasadnienie do autopoprawek projektu uchwały Rady Powiatu Kutnowskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok oraz projektu uchwały Rady Powiatu Kutnowskiego w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2021 -2037. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-13 14:48:43 dodanie dokumentu
autopoprawka - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2021 - 2037. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-13 14:36:49 dodanie dokumentu
autopoprawka - Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-13 14:35:04 dodanie dokumentu
Projekt programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-13 14:10:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 703/222/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 13 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-13 14:01:02 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2021 Elżbieta Filipiak 2021-10-13 12:55:01 edycja dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2021 Elżbieta Filipiak 2021-10-13 12:41:17 edycja dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2021 Elżbieta Filipiak 2021-10-13 12:10:03 edycja dokumentu
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku w wysokości 3.325.095,69 PLN (ZP.272.18.2021.BM) Bartłomiej Michalak 2021-10-13 10:31:20 edycja dokumentu
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej (wg art. 34a p.b.) Elżbieta Filipiak 2021-10-12 12:24:54 edycja dokumentu
Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 "KUT4425B" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Plecka Dąbrowa, gmina Bedlno. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-12 11:55:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Kutnie pn. "Budowa odgałęzienia ulicy Intermodalnej w Kutnie". Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-12 08:30:47 dodanie dokumentu
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej (wg art. 34a p.b.) Elżbieta Filipiak 2021-10-11 11:30:21 edycja dokumentu
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej (wg art. 34a p.b.) Elżbieta Filipiak 2021-10-11 11:30:13 edycja dokumentu
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej (wg art. 34a p.b.) Elżbieta Filipiak 2021-10-11 11:29:46 dodanie dokumentu
Służbowe adresy e-mailowe Radnych Rady Powiatu Kutnowskiego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-08 13:57:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 702/221/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 6 października 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 516/177/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji przetargowych działających w Starostwie Powiatowym w Kutnie oraz powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kutnie zmienionej Uchwałą Nr 638/206/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 516/177/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji przetargowych działających w Starostwie Powiatowym w Kutnie oraz powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kutnie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-08 13:04:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 701/221/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 6 października 2021 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2021 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-08 13:01:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 700/221/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 6 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-08 12:48:41 dodanie dokumentu
10. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kutnowskiego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-08 12:38:49 dodanie dokumentu
9. Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kutnowskiego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-08 12:37:24 dodanie dokumentu
8. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kutnowskiego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-08 12:34:50 dodanie dokumentu
7. Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kutnowskiego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-08 12:32:35 dodanie dokumentu
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kutnowskiego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-08 12:23:50 dodanie dokumentu
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-08 12:22:02 dodanie dokumentu
4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021 - 2027. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-08 12:18:34 dodanie dokumentu
3. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, o których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-08 12:14:36 dodanie dokumentu