Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o zgłoszeniach budowy 2022 Elżbieta Filipiak 2022-06-28 13:46:53 edycja dokumentu
Biuro Rzeczy Znalezionych Beata Gawryszczak 2022-06-28 07:36:56 edycja dokumentu
Biuro Rzeczy Znalezionych Beata Gawryszczak 2022-06-28 07:36:09 edycja dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2022 Elżbieta Filipiak 2022-06-24 13:58:24 edycja dokumentu
Uchwała Nr 883/270/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-06-23 15:08:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 882/270/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu Lions Kutno realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-06-23 15:06:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 881/270/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zlecenia Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Kutnie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-06-23 15:05:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 880/270/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie-Azorach. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-06-23 15:03:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 879/270/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-06-23 15:01:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 882/270/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu Lions Kutno realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-06-23 14:47:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 881/270/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zlecenia Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Kutnie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-06-23 14:44:25 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2022 Elżbieta Filipiak 2022-06-23 13:11:59 edycja dokumentu
Informacja dotyczącą wszczęcia przez Starostę Kutnowskiego, na wniosek Fuji Seal Poland Sp. z o.o. ul. Wschodnia 2, 99-300 Kutno działającej przez pełnomocnika, postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 27 lipca 2011 r., znak: ROVI.66151.168.2010.2011.ML, zmienione decyzją z dnia 22.01.2013 roku i decyzjami Starosty Kutnowskiego z dnia 15.05.2014 roku, z dnia 4.12.2014 roku, z dnia 14.09.2016 roku i z 28.10.2021r., dla instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Wschodniej 2, eksploatowanej przez Fuji Seal Poland Sp. z o.o.. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-06-23 12:28:37 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2022 Elżbieta Filipiak 2022-06-23 09:07:34 edycja dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2022 Elżbieta Filipiak 2022-06-22 15:10:50 edycja dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 13.06.2022r., znak: WA.ZUZ.5.4210.536.2022.AS o wszczęciu postępowania na wniosek Wójta Gminy Kutno w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. brakujących odcinków otwartych rowów przydrożnych wraz z przepustami, w ramach rozbudowy i przebudowy drogi gminnej relacji Stara Wieś - Bielawki oraz wykonanie przepustu na rowie melioracyjnym R-I-2/1 w km 0+299 (dz. 97, ob. Bielawki, gm. Kutno) Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-06-22 14:29:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 876/269/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Softballowy Klub Sportowy w Kutnie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-06-21 11:47:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr 876/269/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Softballowy Klub Sportowy w Kutnie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-06-21 11:47:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 878/269/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 15 czerwca 2022 roku zmieniająca uchwałę Nr 578/180/2017 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 28 marca 2017 roku zamieniająca uchwałę Nr 690/237/14 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 14 stycznia 2014 roku zmienioną przez uchwałę Nr 499/151/16 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 07 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 690/237/14 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie przyznawania Medalu Starosty Kutnowskiego "Zasłużony dla Powiatu Kutnowskiego" za szczególne zasługi w promocji Powiatu Kutnowskiego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-06-21 11:42:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 877/269/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 637/206/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w celu realizacji inwestycji pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz części Bloku Operacyjnego wraz z kompletnym wyposażeniem". Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-06-21 11:38:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 876/269/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Softballowy Klub Sportowy w Kutnie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-06-21 11:36:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 875/269/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-06-21 11:35:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 874/269/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-06-21 11:33:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 873/269/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie-Azorach. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-06-21 11:32:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 872/269/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2022 r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-06-21 11:29:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 871/269/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2022 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-06-21 11:27:19 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2022 Elżbieta Filipiak 2022-06-20 14:46:14 edycja dokumentu
Budowa chodnika do placówki "Różany Zakątek" w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2123E Kutno - Oporów - Żychlin - Kaczkowizna (ZP.272.23.2022.EM) Ewelina Marzec 2022-06-20 14:40:22 edycja dokumentu
Petycje rozpatrywane w 2022 roku Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-06-20 14:03:00 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy inspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Kutnie (OA.210.6.2022). Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-06-20 13:19:52 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Kutnie (OA.210.5.2022). Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-06-20 13:16:18 dodanie dokumentu
Budowa chodnika do placówki "Różany Zakątek" w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2123E Kutno - Oporów - Żychlin - Kaczkowizna (ZP.272.23.2022.EM) Ewelina Marzec 2022-06-20 12:36:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr 256/XLV/22 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-06-20 11:09:43 dodanie dokumentu
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2022 - 2040. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-06-20 11:04:48 dodanie dokumentu
4. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-06-20 11:00:30 dodanie dokumentu
3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kutnowskiego za 2021 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-06-20 10:59:10 dodanie dokumentu
2. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kutnowskiego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2021 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-06-20 10:57:36 dodanie dokumentu
1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kutnowskiego wotum zaufania. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-06-20 10:56:12 dodanie dokumentu
XLVI Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego - 29 czerwca 2022 godz. 10:00 Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-06-20 10:52:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 15.06.2022r., znak: WA.ZUZ.5.4210.1073.2021.BM o udzielenia na wniosek Miasta Kutno pozwolenia wodnoprawnego na: modernizację wałów przeciwpowodziowych rzeki Ochni, przejście przez koryto rz. Ochni 3 kładkami, przebudowę 2 rowów bez nazwy uchodzących do rzeki , wykonanie kładki widokowej w lewym międzywalu, schodów (zejście na plażę) i plaży piaskowej w lewym międzywalu rzeki w ramach zadania pn.: "Zielona Oś Miasta - rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprze zagospodarowanie doliny rzeki Ochni" Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-06-15 14:39:35 dodanie dokumentu