Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rozkład jazdy linii komunikacyjnych użyteczności publicznej, których organizatorem jest Powiat Kutnowski (2024 rok). Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2024-02-23 14:24:11 edycja dokumentu
Rozkład jazdy linii komunikacyjnych użyteczności publicznej, których organizatorem jest Powiat Kutnowski (2024 rok). Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2024-02-23 14:22:44 edycja dokumentu
Rozkład jazdy linii komunikacyjnych użyteczności publicznej, których organizatorem jest Powiat Kutnowski (2024 rok). Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2024-02-23 14:22:39 usunięcie załacznika
4. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji w ramach środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie inwestycji pn. "Wykonanie prac oraz robót budowlanych dotyczących budynku zabytkowej plebani przy kościele pw. Św. Wawrzyńca w Kutnie". Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2024-02-23 14:14:36 dodanie dokumentu
3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski, sposobu podziału środków na nagrody oraz trybu zgłaszania kandydatów. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2024-02-23 14:11:20 dodanie dokumentu
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2024 - 2040 Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2024-02-23 14:07:16 edycja dokumentu
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2024 - 2040 Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2024-02-23 14:04:34 dodanie dokumentu
1. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2024-02-23 13:55:49 dodanie dokumentu
LXXI Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego - 28 lutego 2024 roku godz. 10:00 Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2024-02-23 13:51:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1294/411/24 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w 2024 roku Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2024-02-23 13:20:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1293/411/24 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2024-02-23 13:17:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1292/411/24 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2024-02-23 12:07:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1291/411/24 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2024 roku Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2024-02-23 12:06:43 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 1290/411/24 ZARZĄDU POWIATU KUTNOWSKIEGO z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1260/400/24 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 5 stycznia 2024 roku w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2024-02-23 12:05:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 1289/411/24 ZARZĄDU POWIATU KUTNOWSKIEGO z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2024-02-23 12:03:03 dodanie dokumentu
Informacja o zmianie parametrów instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne ? TON Sieciechów Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2024-02-23 11:59:13 dodanie dokumentu
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Powiatu Kutnowskiego przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w 2023 roku Małgorzata Świtkiewicz 2024-02-23 09:37:00 dodanie dokumentu
Harmonogram prac komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w 2024 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2024-02-23 09:17:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1294/411/24 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w 2024 roku Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2024-02-23 09:15:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1293/411/24 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2024-02-23 09:13:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1292/411/24 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2024-02-23 09:09:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1291/411/24 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2024 roku Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2024-02-23 08:55:52 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 22 lutego 2024 r. dotycząca możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie ewentualnych losowań kandydatów do składów tych komisji Małgorzata Świtkiewicz 2024-02-23 08:35:41 usunięcie załacznika
Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 22 lutego 2024 r. dotycząca możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie ewentualnych losowań kandydatów do składów tych komisji Małgorzata Świtkiewicz 2024-02-23 08:21:18 edycja dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 22 lutego 2024 r. dotycząca możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie ewentualnych losowań kandydatów do składów tych komisji Małgorzata Świtkiewicz 2024-02-23 08:19:48 edycja dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 22 lutego 2024 r. dotycząca możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie ewentualnych losowań kandydatów do składów tych komisji Małgorzata Świtkiewicz 2024-02-23 08:17:14 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownika Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Kutnie Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2024-02-22 15:02:17 dodanie dokumentu
Dostawa wraz z montażem systemów ochrony przeciwpożarowej - Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) na oddziale ZOL Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie (IN.042.03.2023) Ewelina Marzec 2024-02-22 12:49:35 edycja dokumentu
Mateusz Trzaskowski - oświadczenie końcowe według stanu na dzień 31.01.2024 r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2024-02-22 12:26:23 dodanie dokumentu
Mateusz Trzaskowski - oświadczenie według stanu na dzień 31.12.2023 r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2024-02-22 12:24:20 dodanie dokumentu
Magdalena Kacalak - oświadczenie według stanu na dzień 31.12.2023 r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2024-02-22 12:22:05 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2024 Elżbieta Filipiak 2024-02-22 11:34:59 edycja dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2024 Agnieszka Pawlik 2024-02-22 11:26:09 edycja dokumentu
Biuro Rzeczy Znalezionych Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2024-02-21 14:16:35 edycja dokumentu
Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla realizacji zadania pn. Wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz robót remontowych budynków Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach (ZP.272.4.2024.PP) Bartłomiej Michalak 2024-02-20 14:34:43 edycja dokumentu
Informacja o zmianie w zakresie danych dla instalacji KUT4490A, zlokalizowanej pod adresem: 99-340 Miłosna, dz. nr 128, obr. 0023, gm. Krośniewice, pow. kutnowski Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2024-02-20 14:33:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2024 Starosty Kutnowskiego z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na wybór podmiotu leczniczego realizującego badania specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwację szpitalną na potrzeby komisji lekarskich orzekających o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2024-02-20 14:18:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 102204E Gołębiew Nowy" Kuczków - Żurawieniec (gmina Kutno nr ewid. dz. 253, 252, 271, obręb Gołębiew, 13, 28/1, 26, 30, 28/5, 29/2, 47, 12, obręb Sieciechów). Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2024-02-20 13:28:21 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 102204E Gołębiew Nowy" Kuczków - Żurawieniec (gmina Kutno nr ewid. dz. 253, 252, 271, obręb Gołębiew, 13, 28/1, 26, 30, 28/5, 29/2, 47, 12, obręb Sieciechów). Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2024-02-20 13:27:59 dodanie dokumentu
Bilans z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2023 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2024-02-20 13:17:22 dodanie dokumentu