Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o zgłoszeniach budowy 2021 Elżbieta Filipiak 2021-07-29 11:56:24 edycja dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2021 Agnieszka Pawlik 2021-07-28 14:08:51 edycja dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2021 Elżbieta Filipiak 2021-07-28 13:44:04 edycja dokumentu
Przebudowa i rozbudowa budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego sp. z o.o. z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz części Bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem (ZP.272.15.2021.BM) Waldemar Kadłubowski 2021-07-28 08:58:06 edycja dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2021 Elżbieta Filipiak 2021-07-27 13:48:57 edycja dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2021 Elżbieta Filipiak 2021-07-27 13:41:59 edycja dokumentu
Biuro Rzeczy Znalezionych Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-07-27 13:35:08 edycja dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2021 Elżbieta Filipiak 2021-07-27 13:17:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 35/2021 Starosty Kutnowskiego z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie utworzenia i wprowadzenia zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Starostwie Powiatowym w Kutnie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-07-27 13:02:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/2021 Starosty Kutnowskiego z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Procedurach wewnętrznych powołania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań administracyjnych w Starostwie Powiatowym w Kutnie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-07-27 12:32:34 dodanie dokumentu
Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-07-27 11:21:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 649/207/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-07-26 13:43:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 648/207/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-07-26 13:40:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 647/207/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-07-26 13:34:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 646/207/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-07-26 13:33:35 dodanie dokumentu
Uchwała 645/207/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 21 lipca 2021 w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia drogi położonej na terenie powiatu łęczyckiego kategorii drogi powiatowej. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-07-26 13:27:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 644/207/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg gminnych do kategorii dróg powiatowych. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-07-26 13:24:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 643/207/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 21 lipca 2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2021 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-07-26 13:22:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 642/207/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2021 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-07-26 13:16:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 641/207/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-07-26 12:48:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 640/207/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie upoważnienie dwóch członków Zarządu Powiatu Kutnowskiego do dokonania czynności prawnych związanych z zawarciem aneksu do umowy kredytowej nr 6/2020/JST/S z dnia 30 grudnia 2020 r. z Bankiem Spółdzielczym w Sochaczewie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-07-26 12:46:20 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 Bartłomiej Michalak 2021-07-23 14:27:59 edycja dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 Bartłomiej Michalak 2021-07-23 14:26:05 edycja dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 Bartłomiej Michalak 2021-07-23 14:24:52 dodanie dokumentu
Przebudowa i rozbudowa budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego sp. z o.o. z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz części Bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem (ZP.272.15.2021.BM) Bartłomiej Michalak 2021-07-23 11:44:03 edycja dokumentu
Przebudowa i rozbudowa budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego sp. z o.o. z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz części Bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem (ZP.272.15.2021.BM) Bartłomiej Michalak 2021-07-23 11:43:39 edycja dokumentu
Przebudowa i rozbudowa budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego sp. z o.o. z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz części Bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem (ZP.272.15.2021.BM) Bartłomiej Michalak 2021-07-23 11:43:21 edycja dokumentu
Przebudowa i rozbudowa budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego sp. z o.o. z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz części Bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem (ZP.272.15.2021.BM) Bartłomiej Michalak 2021-07-23 11:42:52 edycja dokumentu
Przebudowa i rozbudowa budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego sp. z o.o. z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz części Bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem (ZP.272.15.2021.BM) Bartłomiej Michalak 2021-07-23 11:42:37 edycja dokumentu
Przebudowa i rozbudowa budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego sp. z o.o. z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz części Bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem (ZP.272.15.2021.BM) Bartłomiej Michalak 2021-07-23 11:42:18 edycja dokumentu
Przebudowa i rozbudowa budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego sp. z o.o. z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz części Bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem (ZP.272.15.2021.BM) Bartłomiej Michalak 2021-07-23 11:42:01 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2021 Elżbieta Filipiak 2021-07-23 10:10:20 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym w Starostwie Powiatowym w Kutnie (OA.210.13.2021) Małgorzata Świtkiewicz 2021-07-22 14:28:52 dodanie dokumentu
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Małgorzata Świtkiewicz 2021-07-22 13:22:23 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Małgorzata Świtkiewicz 2021-07-22 13:19:55 dodanie dokumentu
Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Małgorzata Świtkiewicz 2021-07-22 13:17:37 edycja dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Małgorzata Świtkiewicz 2021-07-22 13:17:07 edycja dokumentu
Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Małgorzata Świtkiewicz 2021-07-22 13:16:40 edycja dokumentu
Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Małgorzata Świtkiewicz 2021-07-22 13:16:16 edycja dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego Małgorzata Świtkiewicz 2021-07-22 13:15:37 edycja dokumentu