Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja dotyczącą wydania przez Starostę Kutnowskiego w dniu 10.05.2023 roku, na wniosek Animex Kutno Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8, 00 - 613 Warszawa, decyzji w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 25.02.2015 roku, znak: RŚ.6222.3.2014 ze zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego (oprócz mleka) o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę zlokalizowanej w Oddziale K1 w Kutnie przy ul. Intermodalnej 8. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2023-05-29 12:10:36 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2023 Elżbieta Filipiak 2023-05-29 11:38:29 edycja dokumentu
Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie (ZP.272.20.2023.EM) Bartłomiej Michalak 2023-05-26 14:49:14 edycja dokumentu
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania "Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, 2110E i Nr 2161E" (ZP.272.18.2023.PP) Bartłomiej Michalak 2023-05-26 14:47:10 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2023 Elżbieta Filipiak 2023-05-26 11:11:40 edycja dokumentu
Informacja dotycząca udzielania porad prawnych w zakresie spraw konsumenckich. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2023-05-26 10:42:14 edycja dokumentu
Uchwała Nr 1100/349/23 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia projektu "Aktywacja osób pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (I)" realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kutnowskiego w zakresie jego realizacji Małgorzata Świtkiewicz 2023-05-25 15:19:30 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2023 Elżbieta Filipiak 2023-05-25 14:48:36 edycja dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2023 Elżbieta Filipiak 2023-05-25 12:23:38 edycja dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2023 Elżbieta Filipiak 2023-05-25 12:13:20 edycja dokumentu
Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie (ZP.272.20.2023.EM) Bartłomiej Michalak 2023-05-24 15:03:29 edycja dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2023 Agnieszka Pawlik 2023-05-24 13:14:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2023 Starosty Kutnowskiego z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych pieniężnych z tytułu wierzytelności wynikającej z decyzji uwłaszczeniowej Wojewody Płockiego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2023-05-24 12:45:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2023 Starosty Kutnowskiego z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych pieniężnych z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2023-05-24 12:44:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2023 Starosty Kutnowskiego z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności mających charakter cywilnoprawny z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2023-05-24 12:41:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2023 Starosty Kutnowskiego z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kutnie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2023-05-24 12:39:23 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2023 Elżbieta Filipiak 2023-05-23 11:58:46 edycja dokumentu
Uchwała Nr 1099/348/23 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2023-05-22 14:39:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1098/348/23 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2023-05-22 14:38:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1096/348/23 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum - Zamku w Oporowie Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2023-05-22 14:36:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr 1097/348/23 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zlecenia Oddziałowi Rejonowemu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kutnie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2023-05-22 14:36:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1096/348/23 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum - Zamku w Oporowie Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2023-05-22 14:32:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1095/348/23 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2023 r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2023-05-22 14:29:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1094/348/23 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2023-05-22 14:28:14 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2023 Agnieszka Pawlik 2023-05-22 12:41:05 edycja dokumentu
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kutnowskiego za rok szkolny 2021/2022. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2023-05-22 12:38:48 dodanie dokumentu
3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski, sposobu podziału środków na nagrody oraz trybu zgłaszania kandydatów. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2023-05-22 12:34:23 dodanie dokumentu
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2023-2040. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2023-05-22 12:32:33 dodanie dokumentu
1. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2023-05-22 12:29:20 dodanie dokumentu
LXI Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego - 30 maja 2023 roku godz.10:00 Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2023-05-22 12:26:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1098/348/23 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2023-05-22 11:57:45 edycja dokumentu
Uchwała Nr 1099/348/23 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2023-05-22 11:57:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1098/348/23 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2023-05-22 11:49:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1097/348/23 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zlecenia Oddziałowi Rejonowemu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kutnie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2023-05-22 11:46:39 dodanie dokumentu
Informacja dotyczącą prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 31 grudnia 2010 roku, znak: RŚ.7648 - 4/2010 ze zmianami, wydanego na rzecz CARGILL Poland Sp z o.o. na prowadzenie instalacji do produkcji pasz o zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych 700 ton/dobę zlokalizowanej w Oddziale w Dobrzelinie, ul. Władysława Jagiełły 98, 99-319 Dobrzelin w zakresie nieistotnej zmiany pozwolenia. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2023-05-22 11:39:39 edycja dokumentu
Informacja dotyczącą prowadzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 31 grudnia 2010 roku, znak: RŚ.7648 - 4/2010 ze zmianami, wydanego na rzecz CARGILL Poland Sp z o.o. na prowadzenie instalacji do produkcji pasz o zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych 700 ton/dobę zlokalizowanej w Oddziale w Dobrzelinie, ul. Władysława Jagiełły 98, 99-319 Dobrzelin w zakresie nieistotnej zmiany pozwolenia. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2023-05-22 11:39:21 dodanie dokumentu
Informacja o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla KUT4405A, zlokalizowanej pod adresem: 99-300 Franki Wroczyńskie 5, dz. nr 181, gm. Kutno, pow. kutnowski. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2023-05-22 11:35:44 dodanie dokumentu
Informacja o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla KUT4404A, zlokalizowanej pod adresem: 99-300 Strzegocin, dz. nr 233, gm. Kutno, pow. kutnowski. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2023-05-22 11:34:37 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2023 Elżbieta Filipiak 2023-05-22 10:40:06 edycja dokumentu
Lista podmiotów ubiegających się o przyznanie dotacji w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2023 rok Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2023-05-19 15:16:25 dodanie dokumentu