Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Kutnowskiego Luiza Michalska 2019-03-19 09:37:11 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Kutnowskiego Luiza Michalska 2019-03-19 09:32:05 edycja dokumentu
Uchwała Nr 62/25/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-03-19 09:27:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr 61/25/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-03-19 09:26:27 edycja dokumentu
Uchwała Nr 62/25/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-03-19 08:41:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 61/25/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-03-19 08:33:01 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2019 Elżbieta Filipiak 2019-03-19 08:09:09 edycja dokumentu
Prowadzenie i obsługa bankowa budżetu Powiatu Kutnowskiego oraz podległych mu jednostek i służb powiatowych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Powiatu Kutnowskiego (ZP.272.7.2019.BM) Bartłomiej Michalak 2019-03-18 13:09:18 dodanie dokumentu
Wykaz organizacji, zadań i dotacji - tryb art. 19a - "małe granty" stan na dzień 08 marca 2019r. Beata Gawryszczak 2019-03-15 14:52:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn.: "Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-03-15 10:32:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn.: "Dostosowanie budynku administracyjno - gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-03-15 10:29:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn.: "Budowa Placówki Opiekunczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-03-15 10:25:11 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-03-15 09:08:37 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-03-15 09:02:46 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-03-15 08:56:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówkach opiekunczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat kutnowski lub na jego zlecenie w 2019 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-03-14 12:46:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej przowadzonych przez powiat kutnowski lub na jego zlecenie w 2019 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-03-14 12:44:35 edycja dokumentu
Sprawozdanie Starosty Kutnowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-03-14 12:41:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr 58/24/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-03-14 12:33:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 57/24/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie dokonania sprzedaży nieruchomości lokalowej (lakalu mieszkalnego), stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-03-14 12:31:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 56/24/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-03-14 12:27:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 55/24/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-03-14 12:19:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 54/23/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 r. Luiza Michalska 2019-03-13 15:02:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 53/23/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok Luiza Michalska 2019-03-13 15:00:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 52/23/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 r. Luiza Michalska 2019-03-13 14:58:15 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2019 Elżbieta Filipiak 2019-03-13 13:43:36 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Kutnie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-03-12 14:46:02 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kutnie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-03-12 14:44:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 58/24/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-03-12 14:09:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr 58/24/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-03-12 13:46:36 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-03-12 09:05:14 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-03-12 08:58:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej przowadzonych przez powiat kutnowski lub na jego zlecenie w 2019 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-03-11 11:57:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówkach opiekunczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat kutnowski lub na jego zlecenie w 2019 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-03-11 11:51:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kutnie powołanej Zarządzeniem Nr 18/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-03-11 11:46:56 dodanie dokumentu
Protokół Nr V z sesji Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 14 stycznia 2019 roku Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-03-11 11:30:42 dodanie dokumentu
Protokół Nr IV z sesji Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-03-11 11:28:38 dodanie dokumentu
Protokół Nr III z sesji Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 6 grudnia 2018 roku Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-03-11 11:27:06 dodanie dokumentu
Protokół Nr II z sesji Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 28 listopada 2018 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-03-11 11:25:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 39/VI/19 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych z terenu powiatu kutnowskiego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-03-11 10:30:02 dodanie dokumentu