Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o zgłoszeniach budowy 2022 Elżbieta Filipiak 2022-01-24 12:28:27 edycja dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2022 Elżbieta Filipiak 2022-01-24 12:26:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2022 Starosty Kutnowskiego z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie wydania upoważnienia dla Pani Marty Znyk - pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej oraz innych czynności, należących do właściwości powiatu. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-01-21 14:11:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2022 Starosty Kutnowskiego z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marcie Znyk - pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-01-21 14:10:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2022 Starosty Kutnowskiego z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marcie Znyk - pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-01-21 14:10:01 dodanie dokumentu
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Kutnie (OA.210.22.2021/2022). Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-01-21 13:59:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy radcy prawnego w Starostwie Powiatowym w Kutnie (OA.210.1.2022) Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-01-21 13:55:09 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w mieście Kutno, obręb ewidencyjny 3-Sklęczki (GN.683.7.2018). Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-01-21 08:23:39 dodanie dokumentu
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kutnowskiego na lata 2022 - 2027. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-01-20 14:33:55 dodanie dokumentu
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2022 - 2037. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-01-20 14:31:33 dodanie dokumentu
1. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-01-20 14:27:58 dodanie dokumentu
XL Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego - 26 stycznia 2022 godz. 9:00 Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-01-20 14:23:49 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2022 Elżbieta Filipiak 2022-01-19 13:42:20 edycja dokumentu
Uchwała Nr 771/243/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-01-19 13:40:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 770/241/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marcie Znyk - pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-01-18 12:24:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 769/241/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marcie Znyk - pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie do realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd". Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-01-18 12:22:58 edycja dokumentu
Uchwała Nr 769/241/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marcie Znyk - pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie do realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd". Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-01-18 12:22:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 767/241/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marcie Znyk - pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-01-18 12:20:59 edycja dokumentu
Uchwała Nr 768/241/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marcie Znyk - pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-01-18 12:20:49 edycja dokumentu
Uchwała Nr 768/241/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marcie Znyk - pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-01-18 12:19:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 767/241/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marcie Znyk - pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-01-18 12:17:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 766/241/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zatrudnienia Pani Anety Ciężarek na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pniewie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-01-18 12:11:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 765/241/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie Pani Marcie Znyk. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-01-18 12:09:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 764/241/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Panią Anną Antczak Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie na mocy porozumienia stron. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-01-18 12:06:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 763/241/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2022 r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-01-18 12:02:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 762/241/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-01-18 12:00:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 761/241/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Starostwa Powiatowego w Kutnie na 2022 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-01-18 11:58:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 760/241/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-01-18 11:56:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 759/241/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu w 2022 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-01-18 11:54:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 758/241/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w uchwale nr 226/XXXIX/21 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2022-2037 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-01-18 11:51:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 12.01.2022r., znak: WA.ZUZ.5.4210.1.1278.2021.BM o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Oporów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych z ujęcia czwartorzędowego składającego się ze studni nr I i nr II na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gm. Oporów Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-01-18 09:52:03 edycja dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 12.01.2022r., znak: WA.ZUZ.5.4210.1.1278.2021.BM o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Oporów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych z ujęcia czwartorzędowego składającego się ze studni nr I i nr II na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gm. Oporów Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-01-18 09:51:31 dodanie dokumentu
Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne - stacja bazowa telefonii komórkowej KUT4402_A. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-01-17 13:11:15 dodanie dokumentu
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie (OA.2111.2.2021/2022) Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-01-14 15:16:18 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o ustaleniu granic, wyznaczeniu punktów/wznowieniu znaków granicznych w miejscowości Imielinek. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-01-14 15:07:02 edycja dokumentu
Zawiadomienie o ustaleniu granic, wyznaczeniu punktów/wznowieniu znaków granicznych w miejscowości Imielinek. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-01-14 15:06:25 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2022 Elżbieta Filipiak 2022-01-14 13:35:43 edycja dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2022 Elżbieta Filipiak 2022-01-14 13:34:08 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Kutnowskiego Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-01-14 09:38:47 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pniewie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2022-01-13 13:55:27 dodanie dokumentu