Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr 298/108/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-02-21 12:47:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 297/108/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Lokalnemu Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS "Róża Kutno" w Woźniakowie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-02-21 12:44:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 296/108/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2020 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-02-21 12:42:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 295/108/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-02-21 12:39:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 294/108/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2020 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-02-21 12:37:40 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2020 Elżbieta Filipiak 2020-02-21 12:22:27 edycja dokumentu
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020) na realizację zadania publicznego pn. "Tanecznym krokiem w świat dziecięcych pasji" oraz oferta Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej z siedzibą w Kutnie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-02-20 15:06:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 297/108/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Lokalnemu Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS "Róża Kutno" w Woźniakowie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-02-20 14:55:18 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2020 Elżbieta Filipiak 2020-02-20 13:46:10 edycja dokumentu
Uchwała Nr 112/XIX/20 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2020 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-02-20 12:54:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 111/XIX/20 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-02-20 12:50:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 110/XIX/20 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2020 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-02-20 12:47:13 edycja dokumentu
Uchwała Nr 110/XIX/20 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2020 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-02-20 12:47:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 109/XIX/20 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2020 - 2023. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-02-20 12:44:46 dodanie dokumentu
Protokół Nr XVIII z sesji Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-02-20 12:12:02 dodanie dokumentu
Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (KBW). Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-02-20 11:55:27 dodanie dokumentu
Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (KBW). Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-02-20 11:53:18 dodanie dokumentu
Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych (KBW). Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-02-20 11:51:39 dodanie dokumentu
Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-02-20 11:49:38 dodanie dokumentu
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-02-20 11:47:55 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-02-20 11:45:57 dodanie dokumentu
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-02-20 11:39:41 dodanie dokumentu
Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-02-20 11:36:37 dodanie dokumentu
Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-02-20 11:31:11 dodanie dokumentu
Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-02-20 11:28:39 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-02-20 11:27:03 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-02-20 11:25:49 dodanie dokumentu
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kutnowskiego za rok szkolny 2018/2019. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-02-20 09:32:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020) na realizację zadania publicznego pn. "Zawody w wielokrotnym wyciskaniu sztangi leżąc - połowy wagi własnego ciała" oraz oferta Stowarzyszenia Edukacyjno - Sportowo - Rekreacyjnego "GRABSKI - KUTNO" z siedzibą w Kutnie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-02-18 15:12:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 11.02.2020r., znak: WA.RUZ.421.422.2019.PS o wszczęciu postępowania na wniosek firmy EKOBUD Robert Liwiński, ul. Sklęczkowska 18, Kutno w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków bytowo - przemysłowych pochodzących z terenu ww. zakładu do urządzeń kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. w Kutnie oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu dz. 297/106 przy ul. Sklęczkowskiej 18 w Kutnie do urządzeń kanalizacyjnych Odlewni Kutno Sp. z o.o. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-02-18 09:33:31 dodanie dokumentu
XIX Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego - 19 lutego 2020 godz. 10:00 Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-02-14 14:10:19 edycja dokumentu
XIX Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego - 19 lutego 2020 godz. 10:00 Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-02-14 14:09:58 usunięcie załacznika
Uchwała Nr 293/106/2020 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia pedagoga Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie w przypadku jego nieobecności. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-02-13 14:36:15 dodanie dokumentu
XIX Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego - 19 lutego 2020 Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-02-11 11:56:18 edycja dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2020 Elżbieta Filipiak 2020-02-11 11:42:50 edycja dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2020 Elżbieta Filipiak 2020-02-11 11:39:51 edycja dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2020 Elżbieta Filipiak 2020-02-10 13:29:59 edycja dokumentu
Uchwała Nr 292/105/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-02-10 09:13:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 291/105/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia pracy komisji przetargowych w Starostwie Powiatowym w Kutnie oraz powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postepowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kutnie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-02-10 09:10:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 290/105/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie przyjecia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2020 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2020-02-10 09:04:57 dodanie dokumentu