Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Marzec 2019
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 1 0
Audytor Wewnętrzny 0 0
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów 5 142
Członek Zarządu 0 0
Geolog Powiatowy 0 0
Inspektor Ochrony Danych 0 0
Kancelaria Tajna 0 0
Obsługa Prawna 0 0
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2 0
Pełnomocnik Starosty ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 0 0
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 0 0
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie 0 0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 6 5
Referat Gospodarki Nieruchomościami (GN) 29 8
Referat Promocji i Informacji 17 34
Referat Transportu 6 5
Referat Zamówień Publicznych 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rady Powiatu 3 0
Sekretarz Powiatu 0 0
Starosta Kutnowski 0 0
Wicestarosta 0 0
Wydział Architektury i Budownictwa 100 60
Wydział Drogownictwa 44 71
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 10 8
Wydział Finansowy 12 13
Wydział Geodezji i Kartografii 72 146
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 3 0
Wydział Komunikacji i Transportu 133 183
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 6 0
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 89 80
Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu 6 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Luty 2019
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 0 3
Audytor Wewnętrzny 0 0
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów 28 94
Członek Zarządu 0 0
Geolog Powiatowy 2 1
Inspektor Ochrony Danych 0 0
Kancelaria Tajna 0 0
Obsługa Prawna 0 0
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1 0
Pełnomocnik Starosty ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 0 0
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 0 0
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie 0 0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 3 0
Referat Gospodarki Nieruchomościami (GN) 24 4
Referat Promocji i Informacji 21 17
Referat Transportu 11 7
Referat Zamówień Publicznych 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 1 0
Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rady Powiatu 2 0
Sekretarz Powiatu 0 0
Starosta Kutnowski 0 0
Wicestarosta 0 0
Wydział Architektury i Budownictwa 95 95
Wydział Drogownictwa 87 115
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 21 34
Wydział Finansowy 29 70
Wydział Geodezji i Kartografii 222 335
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 5 1
Wydział Komunikacji i Transportu 218 244
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 16 43
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 141 145
Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu 15 15
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Styczeń 2019
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 12 12
Audytor Wewnętrzny 0 1
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów 21 2
Członek Zarządu 0 0
Geolog Powiatowy 1 5
Inspektor Ochrony Danych 0 0
Kancelaria Tajna 0 0
Obsługa Prawna 0 0
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1 0
Pełnomocnik Starosty ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 0 0
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 0 0
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie 0 0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2 5
Referat Gospodarki Nieruchomościami (GN) 52 46
Referat Promocji i Informacji 27 27
Referat Transportu 7 9
Referat Zamówień Publicznych 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 0 0
Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rady Powiatu 17 0
Sekretarz Powiatu 0 0
Starosta Kutnowski 0 0
Wicestarosta 0 0
Wydział Architektury i Budownictwa 81 76
Wydział Drogownictwa 80 93
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 14 0
Wydział Finansowy 72 26
Wydział Geodezji i Kartografii 237 427
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 3 8
Wydział Komunikacji i Transportu 275 292
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 52 4
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 146 138
Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu 31 29
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak