Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Informacja dotyczącą wydania przez Starostę Kutnowskiego w dniu 10.05.2023 roku, na wniosek Animex Kutno Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8, 00 - 613 Warszawa, decyzji w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 25.02.2015 roku, znak: RŚ.6222.3.2014 ze zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego (oprócz mleka) o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę zlokalizowanej w Oddziale K1 w Kutnie przy ul. Intermodalnej 8.
2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania "Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, 2110E i Nr 2161E" (ZP.272.18.2023.PP)
3 Uchwała Nr 1100/349/23 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia projektu "Aktywacja osób pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (I)" realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kutnowskiego w zakresie jego realizacji
4 Zarządzenie Nr 18/2023 Starosty Kutnowskiego z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych pieniężnych z tytułu wierzytelności wynikającej z decyzji uwłaszczeniowej Wojewody Płockiego.
5 Zarządzenie Nr 17/2023 Starosty Kutnowskiego z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych pieniężnych z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa.
6 Zarządzenie Nr 16/2023 Starosty Kutnowskiego z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności mających charakter cywilnoprawny z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł.
7 Zarządzenie Nr 15/2023 Starosty Kutnowskiego z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kutnie.
8 Uchwała Nr 1099/348/23 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku
9 Uchwała Nr 1098/348/23 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku
10 Uchwała Nr 1097/348/23 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zlecenia Oddziałowi Rejonowemu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kutnie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.