Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Kutnowskiego

HARMONOGRAM

przyjęć w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Powiecie Kutnowskim w 2024 roku.

Na wizytę nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji należy umówić się telefonicznie.

Zgłoszeń dokonuje się dzwoniąc od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod numer telefonu
Starostwa Powiatowego 
w Kutnie: 537-449-098  lub drogą e-mail: npp@powiatkutno.eu

Lp.

Adres punktu
 NPP i NPO

 

Dni i godziny, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
i nieodpłatna mediacja

Informacje o podmiotach udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
i nieodpłatnej mediacji

1.

Starostwo Powiatowe
w Kutnie

ul. Królowej Jadwigi 7
 99-300 Kutno

pokój nr 50

poniedziałek:  8:30 – 12:30  
wtorek:           8:30 – 12:30
środa:             11:30 – 15:30
czwartek:       8:30 – 12:30
piątek:             8:30 – 12:30

Radcy prawni

wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna

2.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kutnie

ul. Wyszyńskiego 13
99-300 Kutno

pokój nr 5

poniedziałek:  8:30 – 12:30
wtorek:          11:30 – 15:30
środa:              8:30 – 12:30
czwartek:        8:30 – 12:30
piątek:             8:30 – 12:30

Adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką

Nieodpłatna Pomoc Prawna

3.

Urząd Miejski
w Krośniewicach

ul. Poznańska 15,
99-340 Krośniewice

poniedziałek:  8:30 – 12:30
wtorek:           8:30 – 12:30
środa:              8:30 – 12:30
czwartek:        8:30 – 12:30
piątek:             8:30 – 12:30

Fundacja European Concept Consulting Fundation
z siedzibą w Łodzi, 
ul. Rojna 103
KRS:0000463393

Nieodpłatna Pomoc Prawna

4.

Urząd Gminy
w Żychlinie

ul. Barlickiego 15a,
99-320 Żychlin

 

poniedziałek:  9:00 – 13:00
wtorek:           9:00 – 13:00
środa:              9:00 – 13:00
czwartek:        9:00 – 13:00
piątek:             9:00 – 13:00

Fundacja European Concept Consulting Fundation
z siedzibą w Łodzi, 
ul. Rojna 103
KRS:0000463393

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

 

 

 

 

HARMONOGRAM na 2023 rok
udzielania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Powiecie Kutnowskim.

Na wizytę nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji należy umówić się telefonicznie.
Zgłoszeń dokonuje się dzwoniąc od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod numer telefonu Starostwa Powiatowego

w Kutnie: 537-449-098  lub drogą e-mail: npp@powiatkutno.eu

Lp.

Adres punktu
 NPP i NPO

 

Dni i godziny, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
i nieodpłatna mediacja

Informacje o podmiotach udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
i nieodpłatnej mediacji

1.

Starostwo Powiatowe
w Kutnie

ul. Królowej Jadwigi 7
 99-300 Kutno

pokój nr 50

poniedziałek:  8:30 – 12:30  
wtorek:           8:30 – 12:30
środa:             11:30 – 15:30
czwartek:       8:30 – 12:30
piątek:             8:30 – 12:30

Radcy prawni

wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna

2.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

ul. Wyszyńskiego 13
99-300 Kutno

pokój nr 5

poniedziałek:  8:30 – 12:30
wtorek:           11:30 – 15:30
środa:              8:30 – 12:30
czwartek:        8:30 – 12:30
piątek:             8:30 – 12:30

Adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką

Nieodpłatna Pomoc Prawna

3.

Urząd Miejski
w Krośniewicach

ul. Poznańska 5,
99-340 Krośniewice

poniedziałek:  8:30 – 12:30
wtorek:           8:30 – 12:30
środa:              8:30 – 12:30
czwartek:        8:30 – 12:30
piątek:             8:30 – 12:30

Organizacja pozarządowa:
Fundacja Celeste
z siedzibą w Łodzi,
Pl. Wolności 8 lok. 1U
KRS: 0000521067

Nieodpłatna Pomoc Prawna

4.

Urząd Gminy
w Żychlinie

ul. Barlickiego 15a,
99-320 Żychlin

 

poniedziałek:  9:00 – 13:00
wtorek:           9:00 – 13:00
środa:              9:00 – 13:00
czwartek:        9:00 – 13:00
piątek:             9:00 – 13:00

Fundacja European Concept Consulting Fundation
z siedzibą w Łodzi, 
ul. Rojna 103
KRS:0000463393

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

INFORMATOR NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO
Informacja - styczeń 2023 r.
o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona przed uzyskaniem pomocy składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Kobiecie w ciąży nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością.

Osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, która nie może stawić się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście oraz osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się, nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może być udzielone także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osobom, o których mowa powyżej, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób. W powyższej sytuacji, osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo odbiera bezpośrednio od beneficjenta oświadczenie, w przedmiocie braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Ponadto, osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie w przedmiocie braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia oraz danych kontaktowych tej osoby, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej radca prawny lub adwokat może zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Radca prawny lub adwokat może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
Informacje i dane uzyskane w wyniku udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej są chronione i poufne.

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej:

     1) nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu, lub
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 1. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
  o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia
  w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie
  z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego, jak również nieodpłatną mediację.
 2. nieodpłatna mediacja obejmuje:
 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
  w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego oraz jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że relacjo stron występuje przemoc.

Termin wizyty w punkcie można ustalić pod numerem telefonu: 537-449-098 od poniedziałku do piątku w godz.7:30 – 15:30, drogą e-mail: npp@powiatkutno.eu lub za pośrednictwem strony internetowej https://np.ms.gov.pl/zapisy.

Osoby uprawnione mogą przekazać anonimowo opinię o udzielonej im poradzie — otrzymanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. Wypełnienie przez osobę uprawnioną odpowiedniego formularza, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest dobrowolne. W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej, które mogą bezsprzecznie identyfikować osobę.

Ponadto, opinia może być przekazywana przez osoby uprawnione poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy lub przekazywana drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu Starostwa Powiatowego w Kutnie.

Osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie lub pod wskazanym numerem telefonu. Osoba odbierająca opinię o udzielonej pomocy w formie telefonicznej przedstawia osobie uprawnionej treść pytań zawartych w ankiecie i możliwych do zaznaczenia odpowiedzi, a także zaznacza wybrane przez osobę uprawnioną odpowiedzi.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują również
osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku.

Pomoc ta jest pomocą de minimis.

Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r.o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).

Zgodnie z art. 37 ust. 1 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ustawy podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

 1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 2. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących
  w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych
  samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

W zakresie informacji, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 wnioskodawca przedstawia na formularzu następujące dane: imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby; identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), formę prawną, wielkość, klasę działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), datę utworzenia, sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości; prowadzonej działalności gospodarczej, w związku, z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis; pomocy otrzymanej w odniesieniu, do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznczona pomoc de minimis (§2 ust. 1 pkt 1 — 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis Dz. U. z 2010 r. nr 53 poz. 311). Ponadto z treści art. 37 ust. 7 wynika, że

do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń
i oświadczeń lub informacji, o których mowa w pkt  1, 2 pomoc

nie może być udzielana.

 

Więcej bieżących informacji na temat udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajduje się na stronach:

 1. Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc
 2. Skorzystaj z nieodpłatnych porad prawnych, obywatelskich i mediacji

  OŚWIADCZENIE o tym, że osoba nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej 

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

  Karta nieodpłatnej pomocy prawnej

  Karta nieodpłatnej mediacji

  Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Kutnowskiego

  Potrzebujesz pomocy prawnika?

                                                                                                                                                                                                    

HARMONOGRAM na 2022 rok

Zgłoszeń dokonuje się dzwoniąc do Starostwa Powiatowego w Kutnie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
pod numer telefonu
: 537-449-098  lub drogą e-mail: npp@powiatkutno.eu

Lp.

Adres punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej

Dni i godziny, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna
i nieodpłatna mediacja

Informacje o podmiotach udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji

1.

Starostwo Powiatowe w Kutnie

ul. Królowej Jadwigi 7
 99-300 Kutno, pokój nr 50

tel.  537 449 098
e-mail: npp@powiatkutno.eu

poniedziałek:  8:30 – 12:30  
wtorek:            8:30 – 12:30
środa:              11:30 – 15:30
czwartek:         8:30 – 12:30
piątek:              8:30 – 12:30

Radcy prawni wskazani przez
Okręgową Izbę Radców Prawnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna

2.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

ul. Wyszyńskiego 13
99-300 Kutno, pokój nr 5

tel.  537 449 098
e-mail: npp@powiatkutno.eu

poniedziałek:   8:30 – 12:30
wtorek:            11:30 – 15:30
środa:               8:30 – 12:30
czwartek:         8:30 – 12:30
piątek:              8:30 – 12:30

Adwokaci wskazani przez
Okręgową Radę Adwokacką

Nieodpłatna Pomoc Prawna

3.

Urząd Miejski w Krośniewicach
ul. Poznańska 5,
99-340 Krośniewice

tel.  537 449 098
e-mail: npp@powiatkutno.eu

poniedziałek:   8:30 – 12:30
wtorek:            8:30 – 12:30
środa:               8:30 – 12:30
czwartek:         8:30 – 12:30
piątek:              8:30 – 12:30

Organizacja pozarządowa:
Fundacja Celeste z siedzibą w Łodzi,
Pl. Wolności 8 lok. 1U
KRS: 0000521067

Nieodpłatna Pomoc Prawna

4.

Urząd Gminy w Żychlinie
ul. Barlickiego 15a,
99-320 Żychlin

tel.  537 449 098
e-mail: npp@powiatkutno.eu

poniedziałek:  9:00 – 13:00
wtorek:            9:00 – 13:00
środa:               9:00 – 13:00
czwartek:         9:00 – 13:00
piątek:              9:00 – 13:00

Fundacja European Concept Consulting Fundation
z siedzibą w Łodzi,  ul. Rojna 103

KRS:0000463393

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Komunikat

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2022 Starosty Kutnowskiego z dnia 25 lutego 2022 roku, od dnia 1 marca 2022 roku przywraca się bezpośrednią obsługę interesantów we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kutnowskim.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych w następujących siedzibach:

 1. Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, pokój nr 50,
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno, pokój nr 5,
 3. Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice,
 4. Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin.

odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod numerem telefonu: 537-449-098  lub drogą e-mail: npp@powiatkutno.eu

Beneficjenci nieodpłatnej pomocy prawnej po wcześniejszym umówieniu telefonicznym będą przyjmowani i obsługiwani w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kutnowskiego z zachowaniem aktualnie obowiązujących  środków ostrożności, m.in.:

 1. przy wejściu do budynku należy wykonać obowiązkową dezynfekcję dłoni,
 2. podczas przebywania w pomieszczeniach zamkniętych należy nosić maseczkę zakrywającą usta i nos,
 3. należy zachować bezpieczną odległość od innych osób co najmniej 1,5 m,
 4. w punkcie npp może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  Nie mogą przebywać w lokalu osoby, które są chore, które przebywają z osobą odbywająca kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
 5. w pomieszczeniu, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna nie powinny przebywać osoby postronne, inne niż te, które stawiły się w celu zapisu lub uzyskania pomocy,
 6. każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, niezbędnych jej przyborów/przedmiotów (długopisy, notatki itp.).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA
dot.  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19,o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), zgodnie z Zarządzeniem Nr 51/2021 Starosty Kutnowskiego z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zmiany sposobu udzielania porad prawnych w ramach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w punktach prowadzonych przez Powiat Kutnowski oraz dużym wzrostem zachorowań na terenie kraju i Powiatu Kutnowskiego,

Starosta Kutnowski informuje, że zawieszone zostają do odwołania bezpośrednie porady
w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kutnowskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  do odwołania udzielane będą tylko za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość
(telefon: 537 449 098, e-mail: npp@powiatkutno.eu).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2021 Starosty Kutnowskiego z dnia 8 czerwca 2021 roku, od dnia 14 czerwca 2021 roku przywraca się bezpośrednią obsługę interesantów we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kutnowskim.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych w następujących siedzibach:

 1. Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, pokój nr 50,
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno, pokój nr 5,
 3. Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice,
 4. Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin.

odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod numerem telefonu: 537-449-098  lub drogą e-mail: npp@powiatkutno.eu

Beneficjenci nieodpłatnej pomocy prawnej po wcześniejszym umówieniu telefonicznym będą przyjmowani i obsługiwani w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kutnowskiego z zachowaniem aktualnie obowiązujących  środków ostrożności, m.in.:

 1. przy wejściu do budynku należy wykonać obowiązkową dezynfekcję dłoni,
 2. podczas przebywania w pomieszczeniach zamkniętych należy nosić maseczkę zakrywającą usta i nos,
 3. należy zachować bezpieczną odległość od innych osób co najmniej 1,5 m,
 4. w punkcie npp może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  Nie mogą przebywać w lokalu osoby, które są chore, które przebywają z osobą odbywająca kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
 5. w pomieszczeniu, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna nie powinny przebywać osoby postronne, inne niż te, które stawiły się w celu zapisu lub uzyskania pomocy,
 6. każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, niezbędnych jej przyborów/przedmiotów (długopisy, notatki itp.).

HARMONOGRAM na 2021 rok

Lp.

Adres punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej

Dni i godziny, w których udzielana  jest
nieodpłatna pomoc prawna
i nieodpłatna mediacja

Informacje o podmiotach udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnej mediacji

1.

Starostwo Powiatowe w Kutnie
ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno
pokój nr 50

tel.  537 449 098
e-mail: npp@powiatkutno.eu

   poniedziałek:   8:30 – 12:30  
   wtorek:            8:30 – 12:30
   środa:              11:30 – 15:30
   czwartek:         8:30 – 12:30
   piątek:              8:30 – 12:30

Rady prawni
wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych

2.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kutnie

ul. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno
pokój nr 5

tel.  537 449 098
e-mail: npp@powiatkutno.eu

   poniedziałek:  8:30 – 12:30
   wtorek:          11:30 – 15:30
   środa:              8:30 – 12:30
   czwartek:        8:30 – 12:30
   piątek:             8:30 – 12:30

Adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką

3.

Urząd Miejski w Krośniewicach
ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice

tel.  537 449 098
e-mail: npp@powiatkutno.eu

   poniedziałek:  8:30 – 12:30
   wtorek:           8:30 – 12:30
   środa:              8:30 – 12:30
   czwartek:        8:30 – 12:30
   piątek:             8:30 – 12:30

 Organizacja pozarządowa:
 Fundacja Celeste z siedzibą
 w Łodzi,
Pl. Wolności 8 lok. 1U

 KRS: 0000521067

4.

Urząd Gminy w Żychlinie
ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin

tel.  537 449 098
e-mail: npp@powiatkutno.eu

   poniedziałek:  9:00 – 13:00
   wtorek:           9:00 – 13:00
   środa:              9:00 – 13:00
   czwartek:        9:00 – 13:00
   piątek:             9:00 – 13:00

Radcy prawni i adwokaci
wskazani przez ORA i OIRP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I NIEODPŁATNA MEDIACJA  W POWIECIE KUTNOWSKIM

Podstawą prawną funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2232). Powiat Kutnowski na mocy ww. ustawy realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym mediacji.

Od dnia 8 lutego 2021 roku w Powiecie Kutnowskim funkcjonują cztery punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatną mediację. Dotychczas w jednym z punktów świadczona było nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Jednakże w związku z rozwiązaniem w dniu 20 stycznia 2021 roku umowy z fundacją, która prowadziła punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany w Żychlinie, na podstawie art. 11 ust. 12 pkt 2, w nawiązaniu do art. 10 ust. 2 Starosta Kutnowski od dnia 8 lutego br. uruchomił w Żychlinie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych. 

Termin wizyty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji można umawiać pod numerem telefonu Starostwa Powiatowego w Kutnie
537 449 098  w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30

ISTOTNE ZMIANY:

 1. Od dnia 18 lutego 2021 roku następuje zmiana numeru telefonu do umawiania wizyt  nieodpłatnej pomocy prawnej. Nowy numer telefonu na wszystkie punkty: 537 449 098
 2. We wszystkich czterech punktach prowadzonych przez Powiat Kutnowski świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja.
 3. W związku z istniejącym obecnie zagrożeniem epidemicznym, uproszczone zostały procedury postępowania i nieodpłatna pomoc prawna do odwołania udzielana jest wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail) - obowiązywało od 20 października 2020 do 11 czerwca 2021 r.
 4. Osoba uprawniona do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej w trakcie trwania epidemii (a także stanu nadzwyczajnego oraz stanu zagrożenia epidemicznego)  nie jest zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia o tym, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku, - obowiązywało od 20 października 2020 do 11 czerwca 2021 r.
 5. Przypomnienie:
  Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.
  Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, a zatem podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ).
  Przed uzyskaniem pomocy należy dodatkowo złożyć oświadczenie dotyczące pomocy de minimis.

Dla kogo przeznaczona jest nieodpłatna pomoc prawna?

Z porad nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji może skorzystać każda osoba, która złoży oświadczenie o tym, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. W przypadku osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą należy dodatkowo złożyć oświadczenie dotyczące pomocy de minimis.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie świadczenia  nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Jakie czynności obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
  z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
 2. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych
  i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 3. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Na czym polega nieodpłatna mediacja?

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 12 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej w zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, organizuje się spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji, z tym, że czas trwania jednego spotkania
z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru zaplanowanego
na ten dzień.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Kto udziela nieodpłatnej pomocy prawnej lub prowadzi nieodpłatną mediację?

  1. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.
  2. Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.
  3. Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, na obszarze powiatu.

Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu.

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, uzyskania świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji moją możliwość wyrażenia anonimowej opinii o udzielonej pomocy:

 1. bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy, którą należy umieścić w zamkniętej urnie, znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej,
 2. w dowolnym terminie: telefonicznie pod nr 537 449 098,
  lub listownie wysyłając na adres:
  Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.

Więcej bieżących informacji na temat udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajduje się na stronach:

 1. Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc
 2. Skorzystaj z nieodpłatnych porad prawnych, obywatelskich i mediacji

  OŚWIADCZENIE o tym, że osoba nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej 

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

  Karta nieodpłatnej pomocy prawnej

  Karta nieodpłatnej mediacji

  Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Kutnowskiego

  Potrzebujesz pomocy prawnika?

________________________________________________________________________________________                                                              

INFORMACJA z dnia 20 października 2020 r.
dot. NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19,o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), zgodnie z Zarządzeniem Nr 52/2020 Starosty Kutnowskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmiany sposobu udzielania porad prawnych w ramach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w punktach prowadzonych przez Powiat Kutnowski oraz dużym wzrostem zachorowań na terenie kraju i Powiatu Kutnowskiego,

Starosta Kutnowski informuje, że zawieszone zostają do odwołania bezpośrednie porady
w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kutnowskiego.

Nieopłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  do odwołania udzielane będą tylko za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 2020_luty_harmonogram na BIP.docx (, 15.73Kb) 2020-01-30 15:03:12 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Świtkiewicz 14-01-2016 11:59:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Świtkiewicz 12-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 12-02-2024 13:02:08