Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Kutnowskiego

Od dnia 3 czerwca 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Kutnowskiego będą udzielane osobiście w punktach we wszystkich dotychczasowych lokalizacjach na terenie Powiatu Kutnowskiego.

Zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 poz. 294, z 2020 poz. 875) w Powiecie Kutnowskim funkcjonują następujące punkty świadczące przedmiotowe usługi:

- Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, pokój nr 50,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno, pokój nr 5,

- Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice,

- Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu wizyty. Prosimy o punktualne przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących.

_________________________________________________________________________________________

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie
w Starostwie Powiatowym w Kutnie w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30
pod numerami telefonów

24 355 47 92 – dotyczy punktów zlokalizowanych w:

-    Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno
-    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno

24 355 47 64 – dotyczy punktów zlokalizowanych w:

-    Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice
-    Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin

_______________________________________________________________________________________

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Od 16 maja 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

________________________________________________________________________________________

Osoba, która skorzystała z usługi nieodpłatnej pomocy prawnej może przekazać anonimową opinię o udzieleniu pomocy poprzez wypełnienie części B - KARTY POMOCY.

Część B karty pomocy pobiera się od radcy prawnego lub adwokata, który udzielił nieodpłatnej pomocy prawnej i po wypełnieniu należy wrzucić ją do skrzynki przy drzwiach.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
 2. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 3. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

W dwóch punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni i adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Płocku i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, natomiast w 2 pozostałych - organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert.

Mając na względzie zachowanie bezpieczeństwa, Minister Sprawiedliwości i Główny Inspektor Sanitarny opracowali  Zalecenia dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem  z dnia 9 czerwca 2020 r., które mają na celu służyć pomocą starostom i prezydentom miast na prawach powiatów w organizacji udzielania nieodpłatnej pomocy stacjonarnie w punktach w trudnym czasie epidemii z poszanowaniem bezpieczeństwa beneficjentów pomocy i wszystkich osób zaangażowanych w jej udzielanie.

Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/mediacji - SIERPIEŃ 2020 rok

W związku z Zarządzeniem Nr 35/2020 Starosty Kutnowskiego z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 roku dla pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Kutnie informuję, że w dniu:

- 14 sierpnia 2020 roku będzie nieczynny Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowany  w  Kutnie  przy ul. Wyszyńskiego 13 (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie),

31 sierpnia 2020 roku będzie nieczynny Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowany w Kutnie  przy ul.  Kr. Jadwigi 7 (budynek Starostwa Powiatowego w Kutnie).

Lp.

Adres punktu

nieodpłatnej pomocy prawnej

Dni i godziny, w których udzielana  jest
nieodpłatna pomoc prawna
i nieodpłatna mediacja

Informacje o podmiotach udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnej mediacji

1.

Starostwo Powiatowe w Kutnie

ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno
pokój nr 50

zapisy: tel. /24/ 355-47-92

e-mail: walczake@powiatkutno.eu

poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek
w godz. 8:30 – 12:30

środa
w godz. 11:30-15:30

wyjątek: 31.08.2020 r. - NIECZYNNE 

Radcy prawni

2.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kutnie

ul. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno
pokój nr 5

zapisy: tel. /24/ 355-47-92

e-mail: walczake@powiatkutno.eu

poniedziałek, środa,
czwartek, piątek
w godz. 8:30 – 12:30

wtorek
w godz. 11:30 – 15:30

wyjątek: 14.08.2020 r. - NIECZYNNE 
dn. 13 i 27.08.2020 w godz. 11:30 - 15:30

Adwokaci

3.

Urząd Miejski w Krośniewicach

ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice

zapisy: tel. /24/ 355-47-64

e-mail: organizacje@powiatkutno.eu

poniedziałek, wtorek,
środa,  czwartek,  piątek

w godz. 8:30 – 12:30

Organizacja pozarządowa:

Fundacja Celeste z siedzibą
w Łodzi,
Pl. Wolności 8 lok. 1U

KRS: 0000521067

4.

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin

zapisy: tel. /24/ 355-47-64

e-mail: organizacje@powiatkutno.eu

poniedziałek, wtorek,
środa,  czwartek, piątek

w godz. 9:00 – 13:00

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Organizacja pozarządowa:

Fundacja Gołębie Serce
z siedzibą w Rzeszowie
,
ul. Litewska 33B

KRS:0000549313

 

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 poz. 294) podaję listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu kutnowskiego, które obejmuje w szczególności: poradnictwo rodzinne, psychologiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARZE POWIATU KUTNOWSKIEGO

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 2020_luty_harmonogram na BIP.docx (, 16111) 2020-01-30 15:03:12 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Świtkiewicz 14-01-2016 11:59:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Świtkiewicz 12-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Świtkiewicz 11-08-2020 12:40:06