Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Kutnowskiego

INFORMACJA z dnia 20 października 2020 r.
dot. NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19,o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), zgodnie z Zarządzeniem Nr 52/2020 Starosty Kutnowskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmiany sposobu udzielania porad prawnych w ramach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w punktach prowadzonych przez Powiat Kutnowski oraz dużym wzrostem zachorowań na terenie kraju i Powiatu Kutnowskiego,

Starosta Kutnowski informuje, że zawieszone zostają do odwołania bezpośrednie porady
w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kutnowskiego.

Nieopłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  do odwołania udzielane będą tylko za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).

   Osoba uprawniona, zgłasza telefonicznie potrzebę udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego pod numerami telefonów wskazanymi do umawiania wizyt, tj:

1)  tel.: 24 355-47-92– dotyczy punktów zlokalizowanych w mieście Kutno
2)  tel.: 24 355-47-64 – dotyczy punktów zlokalizowanych w Krośniewicach i w Żychlinie

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się drogą środków komunikacji na odległość (telefon, e-mail), według kolejności zgłoszeń,
które przekazywane są przez pracownika starostwa do odpowiedniego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji  w 2021 rok

Lp.

Adres punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej

Dni i godziny, w których udzielana  jest
nieodpłatna pomoc prawna
i nieodpłatna mediacja

Informacje o podmiotach udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnej mediacji

1.

Starostwo Powiatowe w Kutnie
ul. Królowej Jadwigi 7,
99-300 Kutno

pokój nr 50

zapisy: tel. /24/ 355-47-92
e-mail: walczake@powiatkutno.eu

 

poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek
w godz. 8:30 – 12:30

środa
w godz. 11:30-15:30

Radcy prawni

2.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kutnie

ul. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno

pokój nr 5

zapisy: tel. /24/ 355-47-92
e-mail: walczake@powiatkutno.eu

 

poniedziałek, środa,
czwartek, piątek
w godz. 8:30 – 12:30

wtorek
w godz. 11:30 – 15:30

Adwokaci

3.

Urząd Miejski w Krośniewicach
ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice

tel. /24/ 355-47-64
e-mail: organizacje@powiatkutno.eu

poniedziałek, wtorek,
środa,  czwartek,  piątek

w godz. 8:30 – 12:30

Organizacja pozarządowa:

Fundacja Celeste z siedzibą
w Łodzi,
Pl. Wolności 8 lok. 1U

KRS: 0000521067

4.

Urząd Gminy w Żychlinie
ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin

tel. /24/ 355-47-64
e-mail: organizacje@powiatkutno.eu

   

 

____________________________________________________________________________________

Od dnia 3 czerwca 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Kutnowskiego będą udzielane osobiście w punktach we wszystkich dotychczasowych lokalizacjach na terenie Powiatu Kutnowskiego.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NPP/NPO W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącego funkcjonowania Punktów NPP i NPO w trybie stacjonarnym, wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych:

 1. Na poradę w punkcie NPP lub NPO może zgłosić się wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W lokalu, w którym usytuowany jest punkt nie mogą przebywać osoby:
  - które są chore,
  - przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych,
  - sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 2. W pomieszczeniu, w którym ma miejsce świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie mogą przebywać osoby postronne, inne niż te, które stawiły się w celu uzyskania pomocy.
 3. Do punktu, w którym świadczona jest pomoc mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 4. W budynku, w którym ulokowany jest punkt należy przestrzegać dystansu społecznego między osobami, określonego przepisami prawa, wynoszącego przynajmniej 2 metry od drugiej osoby.
 5. Przed wejściem do punktu wszystkie osoby powinny zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki.
 6. Osoby wchodzące do punktu mogą mieć mierzoną temperaturę za ich zgodą.
 7. Do punktu nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy.
 8. Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, niezbędnych jej przyborów/przedmiotów (długopisy, notatniki itp.).

Mając na względzie zachowanie bezpieczeństwa, Minister Sprawiedliwości i Główny Inspektor Sanitarny opracowali  Zalecenia dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem  z dnia 9 czerwca 2020 r., które mają na celu służyć pomocą starostom i prezydentom miast na prawach powiatów w organizacji udzielania nieodpłatnej pomocy stacjonarnie w punktach w trudnym czasie epidemii z poszanowaniem bezpieczeństwa beneficjentów pomocy i wszystkich osób zaangażowanych w jej udzielanie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 poz. 294, z 2020 poz. 875) w Powiecie Kutnowskim funkcjonują następujące punkty świadczące przedmiotowe usługi:

- Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, pokój nr 50,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno, pokój nr 5,

- Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice,

- Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu wizyty z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności. Prosimy o punktualne przychodzenie na wizytę bez osób towarzyszących.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście, oraz  osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Bliższe informacje pod numerami podanymi do zapisów.

_________________________________________________________________________________________

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie
w Starostwie Powiatowym w Kutnie w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30
pod numerami telefonów

24 355 47 92 – dotyczy punktów zlokalizowanych w:

-    Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno
-    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno

24 355 47 64 – dotyczy punktów zlokalizowanych w:

-    Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice
-    Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin

_______________________________________________________________________________________

Z porad może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku i która PRZED uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenia składa się osobie udzielającej nieopłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieopłatne poradnictwo obywatelskie.

________________________________________________________________________________________

Osoba, która skorzystała z usługi nieodpłatnej pomocy prawnej może przekazać anonimową opinię o udzieleniu pomocy poprzez wypełnienie części B - KARTY POMOCY.

Część B karty pomocy pobiera się od radcy prawnego lub adwokata, który udzielił nieodpłatnej pomocy prawnej i po wypełnieniu należy wrzucić ją do skrzynki przy drzwiach.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
 2. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 3. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

W dwóch punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni i adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Płocku i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, natomiast w 2 pozostałych - organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert.

________________________________________________________________________________________

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 poz. 294) podaję listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu kutnowskiego, które obejmuje w szczególności: poradnictwo rodzinne, psychologiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARZE POWIATU KUTNOWSKIEGO

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 2020_luty_harmonogram na BIP.docx (, 15.73Kb) 2020-01-30 15:03:12 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Świtkiewicz 14-01-2016 11:59:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Świtkiewicz 12-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Świtkiewicz 22-01-2021 10:47:58