Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konsultacje społeczne

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Protokół z konsultacji "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2027". 2021-04-06 14:20:22
dokument Raport z konsultacji społecznych projektu pn. "Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 - 2023". 2021-04-06 14:16:40
dokument Raport z konsultacji społecznych projektu "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 - 2027". 2021-04-06 14:11:52
dokument Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu pod nazwą "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kutnowskiego na lata 2019 - 2020 z perspektywą do roku 2024" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. - dokument stracił ważność 2019-06-19 15:11:19
dokument Zaproszenie do konsultacji społecznych w zakresie projektu rocznego "Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok" 2018-10-16 15:01:03
dokument Uchwała Nr 1022/292/18 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 18 września 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu rocznego "Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytu publicznego i o wolontariacie na 2019 rok". 2018-09-20 14:18:56
dokument Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu "Strategii Oświaty Powiatu Kutnowskiego na lata 2018 - 2021". 2018-08-30 14:57:37
dokument Raport z przeprowadzonych w dniach 21 marca 2018 roku do 10 kwietnia 2018 roku konsultacji w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, realizujących swoje cele statutowe na terenia powiatu kutnowskiego, w zakresie treści projektu pn. "Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 - 2020". 2018-04-27 14:40:02
dokument Konsultacje społeczne dotyczące projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 - 2020. 2018-03-08 11:45:00
dokument Raport z przeprowadzonych w dniach od 23 października 2017r. do dnia 6 listopada 2017r. konsultacji w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących swoje cele statutowe na terenie powiatu kutnowskiego, w zakresie treści projektu uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok 2017-11-17 14:18:48
dokument Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie konsultacji społecznych z wyborcami 2017-06-21 08:41:27
dokument Raport z przeprowadzonych w dniach od 26 września 2016r. do dnia 20 października 2016r. konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących swoje cele statutowe na terenie powiatu kutnowskiego w zakresie treści projektu uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok 2016-11-30 09:58:17
dokument Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu "Strategii Oświaty Powiatu Kutnowskiego na lata 2016 - 2020" 2016-02-16 14:25:37
dokument Raport z przeprowadzonych od dnia 19 października 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 r. konsultacji w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących swoje cele statutowe na terenie powiatu kutnowskiego, a także zainteresowanych mieszkańców powiatu kutnowskiego w zakresie treści projektu uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok. 2015-11-17 15:45:31
dokument Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dot. zmian w trybie powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie 2015-10-19 15:04:49
dokument Uchwała Nr 194/53/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 06 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok 2015-10-08 13:08:53
katalog Strategia Rozwoju Powiatu Kutnowskiego 2015-08-06 12:55:35
dokument Projekt aktualizacji do konsultacji społecznych "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kutnowskiego" 2015-06-02 15:08:47
dokument Informacja o spotkaniu konsultacyjnym dot. przygotowywanej "Strategii Rozwoju Powiatu Kutnowskiego na lata 2014 - 2020" 2014-04-25 09:42:27
dokument Projekt do konsultacji społecznych "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kutnowskiego" 2013-10-22 14:28:45