Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

 

http://pl13.powiatkutno.eu/pl/strona-glowna/

Celem nadrzędnym projektu, korespondującym z celem Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu kutnowskiego.

Celem głównym projektu jest zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu kutnowskiego. Identyfikacja potrzeb wskazała, że w sposób szczególny w budowaniu kompleksowych programów profilaktycznych na obszarze funkcjonalnym projektu, należy uwzględnić działania zmierzające do zmniejszenia zachorowalności na choroby układu krążenia w tym w szczególności chorób serca, miażdżycy oraz chorób naczyń mózgowych.

Do celów szczegółowych projektu zaliczono:

 • wdrożenie programu promocji zdrowia skutkującego zmniejszeniem zachorowalności na choroby układu krążenia:

  • promocję zdrowych nawyków żywieniowych;

  • promocję aktywności fizycznej;

  • podnoszenia świadomości w zakresie znaczenia badań profilaktycznych.

 • wdrożenie programu profilaktyki chorób układu krążenia;

  • badania profilaktyczne dedykowane chorobom układu krążenia;

  • badania profilaktyczne w zakresie jednostek chorobowych stanowiących przyczynę chorób układu krążenia, tj.:

   • cukrzycy;

   • hipercholesterolemia;

   • otyłość.

Zakładane cele ujęte we wskaźnikach poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach 30% populacji powiatu będą sukcesywnie realizowane głównie w 2015 r., przy systematycznym monitoringu realizacji projektu i ocenie prawdopodobieństwa osiągnięcia zakładanych wartości docelowych.

W ramach osiągnięcia celów projektu przewidziano między innymi organizację na terenie  powiatu kutnowskiego pikników zdrowotnych, podczas których mieszkańcy gmin będą brali udział w konkursach sprawnościowych i sportowych, konkursach kulinarnych dotyczących produktów zdrowego żywienia, turniejach tanecznych, pokazach ratownictwa medycznego.

Ponadto zostaną zorganizowane warsztaty dla edukatorów w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia i czynników ryzyka. Dla dzieci zaś szkolne warsztaty w zakresie zdrowego żywienia.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone także badania ankietowe w postaci wywiadu medycznego w liczbie 23 500 ankiet. Na specjalistyczne badania pogłębione z zakresu chorób układu krążenia zostanie skierowane 3500 mieszkańców powiatu kutnowskiego.

Projekt wygeneruje następujące efekty mnożnikowe:

 • z badania ankietowego (wywiad medyczny) zostanie sporządzony Raport epidemiologiczny populacji powiatu kutnowskiego w zakresie chorób układu krążenia i stylu życia; raport ten będzie między innymi przesłany do wojewódzkiej i powiatowej stacji epidemiologiczno-sanitarnej, ŁOW NFZ oraz regionalnym uczelniom wyższym m.in. w celu poprawy planowania działań sanitarnych i zdrowotnych, czy lepszego zarządzania kontraktami w publicznym systemie zdrowia oraz w celach naukowych;

 • zaplanowane szkolenia dla edukatorów w zakresie chorób układu krążenia i czynników ryzyka, będą kanałem transferu wiedzy specjalistycznej, wiedza ta zostanie wykorzystana w działalności operacyjnej placówek edukacyjnych, w tym w zakresie prowadzenia programów profilaktycznych;

 • zaplanowane warsztaty w szkołach dla młodzieży szkolnej w zakresie zdrowego żywienia to zadanie dotyczące wzrostu świadomości nt. wagi zdrowych nawyków żywieniowych i stylu życia; świadomość wpływu na własne zdrowie poprzez niewielkie zmiany wpłynie na zmniejszenie zachorowalności na choroby cywilizacyjne;

 • strona www projektu zostanie utrzymana po jego realizacji i zostanie przekształcona w powiatowy portal zdrowia informujący o aktualnych programach profilaktycznych, placówkach medycznych, zagrożeniach epidemiologicznych.

Jakie w ramach projektu będą podejmowane działania?

Programy profilaktyczne

 1. Badania ankietowe - wywiad medyczny

 2. Badania profilaktyczne w zakresie chorób naczyń krwionośnych mózgu u osób w wieku 40-70 lat.

 3. Badania profilaktyczne w zakresie chorób serca skierowane do grupy wiekowej 7-18 lat oraz 50- 70 lat.

 4. Badania profilaktyczne w zakresie miażdżycy dla grupy wiekowej 50-70 lat.

Programy promocji zdrowia

W ramach promocji i edukacji w zdrowiu zaplanowano:

 1. Pikniki zdrowotne.

 2. Warsztaty dla uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie zdrowego odżywiania z dietetykiem.

 3. Warsztaty dla edukatorów w zakresie chorób układu krążenia oraz czynników ryzyka.

 4. Organizacja akcji promującej profilaktykę chorób układu krążenia skierowana do ogółu populacji powiatu kutnowskiego.

 5. „Zewnętrzne siłownie” zakup elementów wyposażenia zewnętrznej siłowni - np. Twistery, wioślarze, etc. Sprzęt ten zostanie ustawiony przy wybranych placówkach oświatowych w poszczególnych gminach z terenu powiatu kutnowskiego (min. 5 szkół).

 6. „Taniec towarzyski jako forma aktywności fizycznej osób w wieku 50 - 70 lat”. - organizacja co najmniej 250 godzin zajęć dla mieszkańców powiatu kutnowskiego w wieku 50 - 70 lat.

W jakiej ilości, kto i jakie badania profilaktyczne będzie mógł zrobić? Jakie kryteria przystąpienia do projektu?

Badania ankietowe powinny pozwolić, w procesie weryfikacji ankiet, na wyodrębnienie i stworzenie list rankingowych osób typowanych do dalszych badań:

a) Badania w kierunku chorób serca (osoby 7-18 lat i 50-70 lat)
Zestaw badań laboratoryjnych - 1500
Zestaw badań bezpośrednich podstawowych - 1500
EKG spoczynkowe - 1000
Próba wysiłkowa - 500
USG (Echo serca) - 500
Badania Holtera - 500
Konsultacja internistyczna - 1500
Konsultacja kardiologiczna - 500

b) Badania w kierunku chorób naczyń krwionośnych mózgu (osoby 40-70 lat)
Zestaw badań laboratoryjnych - 1000
Zestaw badań bezpośrednich podstawowych - 1000
USG tętnic szyjnych - 300
Konsultacja internistyczna - 1000
Konsultacja kardiologiczna - 250
Konsultacja neurologiczna - 100

c) Badania w kierunku miażdżycy (osoby 50-70 lat)
Zestaw badań laboratoryjnych - 1000
Zestaw badań bezpośrednich podstawowych - 1000
USG naczyń kończyn dolnych - 300
USG tętnic szyjnych - 300
Konsultacja internistyczna - 1000
Konsultacja kardiologiczna - 300
Konsultacja angiologiczna - 300

Z imprez realizowanych w ramach projektu można wziąć udział każdy jak również z usług świadczonych przez tzw. punkty medyczne. Natomiast do badań profilaktycznych przystępuje się poprzez wypełnię ankiety - wywiadu medycznego, na podstawie będą osoby kierowane do badań profilaktycznych. Stworzone zostaną listy rankingowe. Z osobami zaliczonymi do grup szczególnego ryzyka (na podstawie punktów przyznanych w badaniu) podpisane zostaną umowy na dalszy udział w projekcie.

Warsztaty dla szkół i warsztaty dla edukatorów - jaki efekt mają przynieść?

Warsztaty dla uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie zdrowego odżywiania z dietetykiem będą służyć zmniejszeniu występowania czynników ryzyka w szczególności w zakresie dbania o zdrową, zbilansowaną dietę, aktywność fizyczną, higienę intymną. Prezentacja dotycząca powszechności chorób cywilizacyjnych takich jak nadwaga, otyłość, nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia wpłynie na poziom świadomości wśród młodzieży szkolnej. Warsztaty będą dostosowane do poziomu wiekowego grupy. Ponadto zaplanowano zakup sokowirówek do szkół, które będą używane przez uczniów, w celu zmian nawyków żywieniowych; zastąpienie słodkich napojów przez soki z warzyw, owoców. Sokowirówki mają być docelowo użytkowane także po zakończeniu projektu, w celu utrwalenia zdrowego odżywiania się

Warsztaty dla edukatorów w zakresie chorób układu krążenia oraz czynników ryzyka - spotkania warsztatowe dedykowane będą osobom dorosłym - liderom społecznym, którzy mają możliwość i chęci do rozpowszechniania informacji o metodach profilaktyki zdrowia, potencjalnych zagrożeń, które wynikają z niezdrowego trybu życia niezależnie od wieku. Spotkania będą służyć podnoszeniu świadomości w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia, informowaniu o możliwościach skorzystania z badań przesiewowych w ramach projektu, a także w ramach publicznego systemu zdrowia. Uczestnicy warsztatów będą szkoleni na temat sposobu prowadzenia rozmów, prelekcji tak, aby mogli tą wiedzę wykorzystywać w przyszłości

Jakie mają być rezultaty projektu?

 • Badania ankietowe - wywiad medyczny

 • Badania profilaktyczne w zakresie chorób naczyń krwionośnych mózgu u osób w wieku 40-70 lat.

 • Badania profilaktyczne w zakresie chorób serca skierowane do grupy wiekowej 7-18 lat oraz 50- 70 lat.

 • Badania profilaktyczne w zakresie miażdżycy dla grupy wiekowej 50-70 lat.
  Pikniki zdrowotne - 12.

 • Warsztaty dla uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie zdrowego odżywiania z dietetykiem - 10 spotkań dla 700 osób.

 • Warsztaty dla edukatorów w zakresie chorób układu krążenia oraz czynników ryzyka 4 warsztaty dla 200 osób.

 • Organizacja akcji promującej profilaktykę chorób układu krążenia skierowana do ogółu populacji powiatu kutnowskiego - konkurs na hasło i logo.

Czy realizator projektu przewiduje efekty trwałości projektu?

 • Pozyskanie informacji na temat zdrowia mieszkańców powiatu kutnowskiego.

 • Raport epidemiologiczny populacji powiatu kutnowskiego w zakresie chorób układu krążenia i stylu życia.

 • Najbardziej rzetelne informacje od mapy zdrowia powiatu kutnowskiego.

 • Przekształcenie strony projektu w Powiatowy Portal Zdrowia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Świtkiewicz 16-06-2015 15:01:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Łebkowski 16-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Świtkiewicz 16-06-2015 15:04:19