Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 33/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych na 2015 rok 2015-01-05 10:31:13
dokument Zarządzenie Nr 32/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia spisu materiałów na składzie, środków pieniężnych w kasach starostwa, druków ścisłego zarachowania, depozytów i spisu składników majątkowych będących własnością obcych jednostek na dzień 31 grudnia 2014 roku 2014-12-31 11:44:52
dokument Zarządzenie Nr 31/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2014-12-31 11:41:15
dokument Zarządzenie Nr 30/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Antczak - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie 2014-12-31 11:35:02
dokument Zarządzenie Nr 29/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym 2014-12-31 11:33:17
dokument Zarządzenie Nr 28/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie 2014-12-23 14:46:15
dokument Zarządzenie Nr 27/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2014-12-23 13:16:54
dokument Zarządzenie Nr 26/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 07 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2014-10-15 15:21:51
dokument Zarządzenie Nr 25/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 06 października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kutnowskiego na lata 2014 - 2010 2014-10-15 15:18:35
dokument Zarządzenie Nr 24/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie 2014-10-15 15:15:51
dokument Zarządzenie Nr 23/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 04 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/2005 Starosty Kutnowskiego z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie przydzielania pracownikom Starostwa Powiatowego w Kutnie środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego i środków higieny osobistej oraz zasady gospodarowania nimi oraz w sprawie refundacji kosztów poniesionych na zakup okularów korekcyjno-ochronnych 2014-10-15 15:12:54
dokument Zarządzenie Nr 22/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia kosztów płac i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone ustawami 2014-10-15 15:08:42
dokument Zarządzenie Nr 21/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie 2014-05-23 13:07:40
dokument Zarządzenie Nr 20/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny przydatności użytkowej materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu ich wyłączenia z zasobu. 2014-05-23 13:00:31
dokument Zarządzenie Nr 19/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie planu kont dla Starostwa Powiatowego w Kutnie 2014-05-19 08:53:33
dokument Zarządzenie Nr 18/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2014-05-19 08:45:53
dokument Zarządzenie Nr 17/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego 2014-04-30 08:32:59
dokument Zarządzenie Nr 16/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro netto 2014-04-23 09:24:59
dokument Zarządzenie Nr 15/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 03 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku dla pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2014-04-07 15:11:00
dokument Zarządzenie Nr 14/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia zasad wykonywania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. 2014-04-07 15:02:29
dokument Zarządzenie Nr 13/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kutnie za 2013 rok 2014-03-25 15:04:01
dokument Zarządzenie Nr 12/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzania aukcji dotyczących sprzedaży drewna z drzew na pniu gatunku topola nierodzima oraz likwidacji zakrzaczeń w pasach dróg powiatowych 2014-03-17 11:32:45
dokument Zarządzenie Nr 11/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie utworzenia i powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2014-03-17 11:29:58
dokument Zarządzenie Nr 10/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie powołania osób na funkcję członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2014-03-17 11:27:35
dokument Zarządzenie Nr 9/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2014-03-11 11:46:37
dokument Zarządzenie Nr 8/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2014 roku w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Kutnowski lub na jego zlecenie 2014-03-11 11:39:33
dokument Zarządzenie Nr 7/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w roku 2014 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kutnowski lub na jego zlecenie 2014-03-11 11:14:36
dokument Zarządzenie Nr 6/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy zespołu ds. kontroli zarządczej Starostwa Powiatowego w Kutnie. 2014-03-11 11:01:51
dokument Zarządzenie Nr 5/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 21 stycznia 2014 roku zmieniające Zarządzenie zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kutnie 2014-02-04 12:57:17
dokument Zarządzenie Nr 4/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia rocznych stawek amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz zasad amortyzacji 2014-02-04 12:43:58
dokument Zarządzenie Nr 3/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia zasad dokumentowania zdarzeń wywołujących skutki finansowe w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2014-01-22 09:02:33
dokument Zarządzenie Nr 2/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2012 Starosty Kutnowskiego z dnia 07 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalania dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości i planu kont dla Starostwa Powiatowego w Kutnie 2014-01-20 10:24:55
dokument Zarządzenie Nr 1/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia zasad nawiązywania umów w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2014-01-15 10:05:25