Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/09 - w sprawie ustalenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Kutnie na 2009 rok 2009-01-20 14:42:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr 3/09 - w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości i planu kont dla Starostwa Powiatowego w Kutnie 2009-04-07 12:31:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/09 - w sprawie w zasad gromadzenia i przekazywania informacji o warunkach ruchu i sytuacji na drogach powiatowych podczas prowadzenia zimowego utrzymania dróg w Powiecie Kutnowskim 2009-01-20 14:44:54
dokument ZARZĄDZENIE Nr 4/09 - w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2009 roku w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kutnowski lub na jego zlecenie 2009-02-17 09:34:44
dokument ZARZĄDZENIE Nr 5/09 - w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2009 w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Kutnowski lub na jego zlecenie 2009-02-17 09:37:56
dokument ZARZĄDZENIE Nr 6/09 - w sprawie zmiany regulaminu udzielania zmówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO 2009-02-17 09:40:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr 7/09 - w sprawie powołania Komisji celem dokonania przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne, a następnie aktualizacji nadanych klauzul tajności, wyodrębnienia dokumentów archiwalnych i wybrakowania dokumentów kwalifikujących się do zniszczenia 2009-02-17 09:42:26
dokument ZARZĄDZENIE Nr 8/09 - w sprawie ustalenia planu dochodów własnych Starostwa Powiatowego w Kutnie na 2009 rok 2009-03-02 10:37:59
dokument ZARZĄDZENIE Nr 9/09 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowych działających w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2009-02-17 11:57:49
dokument ZARZĄDZENIE Nr 10/09 - w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2009-02-17 12:00:43
dokument ZARZADZENIE Nr 11/09 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2009 Starosty Kutnowskiego w sprawie ustalenia planu dochodów własnych Starostwa Powiatowego w Kutnie na 2009 rok 2009-04-07 12:33:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 12/09 - w sprawie powołania komisji ds. ustalenia zakładowej normy zużycia paliwa dla samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Kutnie 2009-04-07 12:34:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 13/09 - w sprawie modernizacji ewidencji gruntów na obszarze następujących obrębów gminy Bedlno: Bedlno Kamieniec, Szewce Walentyna Marynin, Plecka Dąbrowa, Kazimierek, Zosinów- Klotyldów 2009-04-07 12:36:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr 14/09 - w sprawie modernizacji ewidencji gruntów polegającej na uzupełnieniu bazy danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali oraz aktualizacji granic i rodzajów użytków gruntowych na obszarze obrębu: miasto Żychlin 2009-04-07 12:37:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr 15/09 - w sprawie utraty mocy obowiązującej Zarządzenia Starosty Kutnowskiego Nr 9/2004 z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu premiowania pracowników pomocniczych i obsługi Starostwa Powiatowego w Kutnie wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Starosty Kutnowskiego Nr 29/2005 z dnia 8 sierpnia 2005 2009-04-07 12:39:41
dokument ZARZĄDZENIE Nr 16/09 - w sprawie ustalenia kosztów płac i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone ustawami 2009-04-07 13:51:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr 17/09 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2009 Starosty Kutnowskiego z dnia 2 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Kutnie na 2009 rok 2009-04-07 13:53:57
dokument ZARZĄDZENIE Nr 18/09 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2009 Starosty Kutnowskiego z dnia 2 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Kutnie na 2009 rok 2009-06-02 11:40:05
dokument ZARZĄDZENIE Nr 19/09 - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 18/2006 Starosty Kutnowskiego z dnia 04 lipca 2006 w sprawie wprowadzenia procedury kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2009-06-02 11:42:43
dokument ZARZĄDZENIE Nr 20/09 - w sprawie odwołania członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2009-06-02 11:44:44
dokument ZARZĄDZENIE Nr 21/09 - w sprawie powołania członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2009-06-02 11:46:03
dokument ZARZĄDZENIE Nr 22/09 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45/2007 Starosty Kutnowskiego z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2009-06-02 11:48:09
dokument ZARZĄDZENIE Nr 23/09 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2009 Starosty Kutnowskiego z dnia 2 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Kutnie 2009-06-02 11:51:00
dokument ZARZĄDZENIE Nr 24/09 - w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenia zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2009-06-02 11:54:53
dokument ZARZĄDZENIE Nr 25/09 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2009 Starosty Kutnowskiego w sprawie ustalenia planu dochodów własnych Starostwa Powiatowego w Kutnie na 2009 rok 2009-06-02 11:56:00
dokument ZARZĄDZENIE Nr 26/09 - w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2009 roku dla pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2009-07-07 10:38:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr 27/09 - w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2009-07-07 10:40:25
dokument ZARZĄDZENIE Nr 28/09 - w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kutnie Regulaminu okresowej oceny pracowników 2009-07-07 10:48:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 29/09 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2009 Starosty Kutnowskiego w sprawie ustalenia dochodów własnych Starostwa Powiatowego w Kutnie na 2009 rok 2009-07-07 10:49:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 30/09 - w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Kutnowskiego 2009-07-07 10:51:02
dokument ZARZĄDZENIE Nr 31/09 - w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych ''Pojazd'' i ''Kierowca'' w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2009-07-17 13:54:59
dokument ZARZĄDZENIE Nr 32/09 - w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont i obiegu dowodów księgowych dla projektu pod nazwą "Poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Kutnowskiego, w tym do Zamku w Oporowie - modernizacja drogi nr 2123E" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. 2009-07-17 13:57:17
dokument ZARZADZENIE Nr 33/09 - w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych 2009-07-17 14:00:32
dokument ZARZĄDZENIE Nr 34/09 - w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kutnie 2009-07-17 14:06:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr 35/09 - w sprawie ustalenia zasad przyznawania dodatku specjalnego i nagród Skarbnikowi Powiatu zatrudnionemu w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2009-07-17 14:09:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 36/09 - w sprawie ustalenia zasad przyznawania dodatku specjalnego Wicestaroście i Członkom Zarządu Powiatu w Kutnie zatrudnionym na podstawie wyboru w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2009-07-17 14:13:47
dokument ZARZĄDZENIE Nr 37/09 - w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2009-07-17 14:15:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr 38/09 - w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze obowiązującym w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2009-07-17 14:17:42
dokument ZARZĄDZENIE Nr 39/09 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2009 Starosty Kutnowskiego w sprawie ustalenia dochodów własnych Starostwa Powiatowego w Kutnie na 2009 rok 2009-07-17 14:19:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/09 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2002 Starosty Powiatu Kutnowskiego z dnia 15 lipca 2002 roku zmienionego Zarządzeniem 2009-09-14 10:11:11
dokument ZARZĄDZENIE Nr 41/09 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2009 Starosty Kutnowskiego z dnia 2 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Kutnie 2009-07-17 14:20:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/09 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2009 Starosty Kutnowskiego z dnia 2 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Kutnie 2009-09-14 10:36:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr 43/09 - w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2009-07-30 14:32:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/09 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2009 Starosty Kutnowskiego z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie modernizacji ewidencji gruntów na obszarze następujących obrębów gminy Bedlno: Bedlno Kamieniec, Szewce Walentyna Marynin, Plecka Dąbrowa, Kazimierek, Zosinów-Klotyldów 2009-09-14 10:43:11
dokument ZARZĄDZENIE Nr 45/09 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2009 Starosty Kutnowskiego z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości i planu kont dla Starostwa Powiatowego 2009-09-14 10:54:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/09 - w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu Akcji Kurierskiej na terenie powiatu kutnowskiego 2009-09-14 11:45:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/09 - w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach i systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu kutnowskiego 2009-10-07 15:05:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 48/09 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2009 Starosty Kutnowskiego z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2009 w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Kutnowski lub na jego zlecenie 2009-09-25 14:17:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 49/09 - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2002 Starosty Powiatu Kutnowskiego z dnia 15 lipca 2002 roku w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie 2009-10-12 11:19:24
dokument ZARZĄDZENIE Nr 50/09 - w sprawie prowadzenia zimowego utrzymania dróg w sezonie 2009/2010 w powiecie kutnowskim 2009-10-15 12:27:23
dokument ZARZĄDZENIE Nr 51/09 - w sprawie ustalenia rocznych stawek amortyzacji środków trwałych oraz wartości materialnych i prawnych będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Kutnie 2009-10-15 12:30:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 52 - w sprawie wprowadzenia do jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych utworzonych na potrzeby komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kutnie. 2009-10-23 10:41:44
dokument ZARZĄDZENIE Nr 53 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2009 Starosty Kutnowskiego z dnia 2 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Kutnie. 2009-10-23 10:50:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 54 - w sprawie powołania Zespołu oceniającego wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kutnie prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kutnie 2009-11-02 09:01:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 55 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2009 Starosty Kutnowskiego z dnia 2 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Kutnie 2009-11-02 08:53:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 56 - w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kutnie na rok 2010. 2009-11-03 10:41:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 57/09 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/08 Starosty Kutnowskiego z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2009-12-04 13:39:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 58/09 - w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia spisu gotówki w kasach starostwa i środków pieniężnych oraz materiałów na składzie na dzień 31 grudnia 2009 r. 2009-12-11 08:21:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/09 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2009 Starosty Kutnowskiego z dnia 2 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Kutnie 2009-12-11 09:07:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/09 - w sprawie czasowego zaprzestania świadczenia pracy przez pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kutnie 2009-12-11 09:11:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 61/09 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2009 Starosty Kutnowskiego z dnia 2 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Kutnie 2009-12-28 09:34:54