Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 47/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych na 2018 rok jednostek podległych i nadzorowanych przez Powiat Kutnowski 2017-12-29 14:43:29
dokument Zarządzenie Nr 46/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność Gminy Miasto Kutno, położonych na terenie Miasta Kutna. 2017-12-29 14:39:53
dokument Zarządzenie Nr 45/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie powiatu kutnowskiego 2017-12-29 14:37:32
dokument Zarządzenie Nr 44/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kutnie według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku 2017-12-28 10:52:48
dokument Zarządzenie Nr 43/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku dla pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2017-12-28 10:43:43
dokument Zarządzenie Nr 42/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2017-12-28 10:19:18
dokument Zarządzenie Nr 41/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu do spraw kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2017-12-15 09:50:42
dokument Zarządzenie Nr 40/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kutnie 2017-12-14 10:44:25
dokument Zarządzenie Nr 39/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Pamięci Narodowej 2017-11-27 08:28:38
dokument Zarządzenie Nr 38/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Etyki Starostwa Powiatowego w Kutnie 2017-11-27 08:22:07
dokument Zarządzenie Nr 37/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia spisu materiałów na składzie, środków pieniężnych w kasach starostwa, druków ścisłego zarachowania, depozytów i spisu składników majątkowych będących własnością obcych jednostek na dzień 31 grudnia 2017 roku 2017-11-17 09:39:47
dokument Zarządzenie Nr 36/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 03 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku dla pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2017-11-03 12:54:20
dokument Zarządzenie Nr 35/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 23 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze obowiązującym w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2017-10-24 09:55:06
dokument Zarządzenie Nr 34/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 07 grudnia 2015 roku w sprawie utwoerzenia i wprowadzenia zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2017-10-20 14:27:48
dokument Zarządzenie Nr 33/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2016 Starosty Kutnowskiego z dnia 08 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Kutnie 2017-10-19 15:21:10
dokument Zarządzenie Nr 32/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 13 października 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 3/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 09 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Powiecie Kutnowskim zmienione zarządzeniami Starosty Kutnowskiego: Nr 26/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku, Nr 40/2015 z dnia 23 października 2015 roku i Nr 18/2016 z dnia 16 maja 2016 roku 2017-10-13 15:10:43
dokument Zarządzenie Nr 31/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 13 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Niedrzew I, Niedrzew II, Siemianów w jednostce ewidencyjnej gmina Strzelce 2017-10-13 15:04:34
dokument Zarządzenie Nr 30/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2016 Starosty Kutnowskiego z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Kutnie 2017-10-13 15:00:01
dokument Zarządzenie Nr 29/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku dotyczącego powołania Zespołu ds. monitorowania i ewaluacji Kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Kutnowskiego zwanych "Strategia Rozwoju Powiatu Kutnowskiego na lata 2015 - 2020" 2017-09-19 15:19:19
dokument Zarządzenie Nr 28/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 7 września 2017r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym - w Starostwie Powiatowym w Kutnie oraz zmiany Zarządzenia Nr 15/2013 Starosty Kutnowskiego z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2017-09-08 10:00:54
dokument Zarządzenie Nr 27/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 5 września 2017r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn.:"Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 2017-09-08 09:51:35
dokument Zarządzenie Nr 26/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 5 września 2017r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn.:"Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 2017-09-08 09:47:25
dokument Zarządzenie Nr 25/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 82/2016 Starosty Kutnowskiego z dnia 6 września 2016 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 16/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Rozwój e-usług publicznych na terenie Powiatu Kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 2017-08-28 13:10:24
dokument Zarządzenie Nr 24/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 09 sierpnia 2017 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu Akcji Kurierskiej pn. "Praktyczne rozwijanie Akcji Kurierskiej na terenie powiatu kutnowskiego". 2017-08-28 13:05:06
dokument Zarządzenie Nr 23/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2016 Starosty Kutnowskiego z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia kosztów płac i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone ustawami 2017-07-24 09:00:38
dokument Zarządzenie Nr 22/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 05 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2016 Starosty Kutnowskiego z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Kutnie 2017-07-07 12:36:58
dokument Zarządzenie Nr 21/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji, która dokona przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne i ustalenie czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony oraz wyodrębnienia dokumentów archiwalnych i wybrakowania dokumentów kwalifikujących się do zniszczenia 2017-07-07 12:34:26
dokument Zarządzenie Nr 20/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym Sp z o.o. w Kutnie. 2017-07-07 12:30:41
dokument Zarządzenie Nr 19/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 01 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli prawidłowości przygotowania i przeprowadzenia inwestycji p.n. Przebudowa części budynku internatu na Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie przy ul. Dobrzelińskiej 6 2017-06-05 10:54:53
dokument Zarządzenie Nr 18/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 01 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Kutnowski 2017-06-05 10:51:36
dokument Zarządzenie Nr 17/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie Zmiany Zarządzenia Nr 25/2016 Starosty Kutnowskiego z dnia 08 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Kutnie 2017-06-02 09:04:06
dokument Zarządzenie Nr 16/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2016 Starosty Kutnowskiego z dnia 6 września 2016 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Rozwój e-usług publicznych na terenie Powiatu Kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 2017-05-30 14:34:12
dokument Zarządzenie Nr 15/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania upoważnienia dla Pani Anny Antczak - Dyrektora PCPR w Kutnie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej oraz innych czynności, należących do właściwości powiatu. 2017-04-27 13:36:44
dokument Zarządzenie Nr 14/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Kapituły II edycji powiatowego konkursu "LEW KUTNOWSKI" 2017-04-26 15:17:07
dokument Zarządzenie Nr 13/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli prawidłowości przygotowania i przeprowadzenia inwestycji p.n. Przebudowa części budynku internatu na Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie przy ul. Dobrzelińskiej 6 2017-04-26 15:15:27
dokument Zarządzenie Nr 12/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie podziału zadań nadzorczych członków Zarządu Powiatu w Kutnie nad działalnością jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatową administracją zespoloną 2017-04-26 15:12:30
dokument Zarządzenie Nr 11/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 04 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2016 Starosty Kutnowskiego z dnia 06 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu " Strategii rozwoju oświaty Powiatu Kutnowskiego na lata 2017 - 2021" 2017-04-26 15:10:35
dokument Zarządzenie Nr 10/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych - w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2017-04-05 15:18:24
dokument Zarządzenie Nr 9/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie utworzenia i powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2017-04-05 09:19:37
dokument Zarządzenie Nr 8/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kutnie za 2016 rok 2017-04-05 09:15:22
dokument Zarządzenie Nr 7/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarzadzeniu Nr 28/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 06 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kutnie, zmienionego Zarzadzeniem Nr 3/2016 Starosty Kutnowskiego z dnia 15 stycznia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 10/2016 Starosty Kutnowskiego z dnia 21 marca 2016 roku oraz Zarządzeniem Nr 32/2016 Starosty Kutnowskiego z dnia 27 października 2016 roku 2017-03-27 10:39:22
dokument Zarządzenie Nr 6/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie, powołanego zarządzeniem Nr 12/2002 Starosty Powiatu Kutnowskiego z dnia 15 lipca 2002 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie 2017-03-27 10:32:14
dokument Zarządzenie Nr 5/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie, powołanego zarządzeniem Nr 12/2002 Starosty Powiatu Kutnowskiego z dnia 15 lipca 2002 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie 2017-03-27 10:30:22
dokument Zarządzenie Nr 4/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat kutnowski lub na jego zlecenie w 2017 roku 2017-03-14 10:14:14
dokument Zarządzenie Nr 3/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat kutnowski lub na jego zlecenie w 2017 roku 2017-03-14 10:12:01
dokument Zarządzenie Nr 2/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 02 lutego 2017 roku w sprawie ustalenie Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kutnie 2017-02-07 11:42:51
dokument Zarządzenie Nr 1/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2016 Starosty Kutnowskiego z dnia 08 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Kutnie 2017-02-07 11:26:20