Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kadencja 2002 - 2006

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr 262/XXXVIII/2006 z dnia 28.06.2006r. - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok 2008-04-02 14:35:18
dokument Uchwała Nr 263/XXXVIII/2006 z dnia 28.06.2006r. - z sprawie zasad i trybu udzielania ulg w zakresie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 2008-04-02 14:34:24
dokument Uchwała Nr 264/XXXVIII/2006 z dnia 28.06.2006r. - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kutnowskiego na zadania oświatowe 2008-04-02 14:33:36
dokument Uchwała Nr 265/XXXVIII/2006 z dnia 28.06.2006r. - w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu kutnowskiego za I półrocze roku budżetowego 2008-04-02 14:31:46
dokument Uchwała Nr 266/XXXVIII/2006 z dnia 28.06.2006r. - w sprawie zmiany uchwały Nr 15/II/2002 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie określenia warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów Pani Aleksandry Bieleckiej 2008-04-02 14:30:38
dokument Uchwała Nr 267/XXXVIII/2006 z dnia 28.06.2006r. - w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie 2008-04-02 14:29:19
dokument Uchwała Nr 268/XXXVIII/2006 z dnia 28.06.2006r. - w sprawie zmiany uchwały Nr 315/XL/ 2002 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 7 czerwca 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin zmienionej uchwałą Nr 94/XII/2004 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 4 lutego 2004 roku , uchwałą Nr 107/XV/2004 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 2 czerwca 2004 roku i uchwałą Nr 215/XXVII/2005 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 29 czerwca 2005 roku 2008-04-02 14:28:22
dokument Uchwała Nr 269/XXXVIII/2006 z dnia 28.06.2006r. - w sprawie zmiany uchwały Nr 235/XXXII/ 2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu na rok 2006 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski” 2008-04-02 14:27:38
dokument Uchwała Nr 270/XXXVIII/2006 z dnia 28.06.2006r. - w sprawie przystąpienia do porozumienia powiatów zawieranego w celu współpracy przy opracowaniu, złożeniu i realizacji projektu pod nazwą „Nowa szansa dla Żaka II” w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” 2008-04-02 14:27:01
dokument Uchwała Nr 271/XXXVIII/2006 z dnia 28.06.2006r. - w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2006/2007” w ramach projektu „Nowa szansa dla Żaka II” 2008-04-02 14:25:22
dokument Uchwała Nr 272/XXXVIII/2006 z dnia 28.06.2006r. - w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Edukacja szansą rozwoju – program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” 2008-04-02 14:24:28
dokument Uchwały Nr 273/XXXVIII/2006 z dnia 28.06.2006r. - w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów w roku szkolnym 2006/2007 współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżet państwa w ramach projektu „Edukacja szansą rozwoju – program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” 2008-04-02 14:23:36
dokument Uchwąła Nr 274/XXXVIII/2006 z dnia 28.06.2006r. - w sprawie zmiany uchwały Nr142/XX/2004 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Kutnowskiego na lata 2004-2006 2008-04-02 14:22:05
dokument Uchwała Nr 275/XXXVIII/2006 z dnia 28.06.2006r. - w sprawie uchwalenia Statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie 2008-04-02 14:21:27
dokument Uchwała Nr 276/XXXVIII/2006 z dnia 28.06.2006r. - w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie 2008-04-02 14:20:43
dokument Uchwała Nr 277/XXXVIII/2006 z dnia 28.06.2006r. - w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Krzywoustego 11 2008-04-02 14:20:03
dokument Uchwała Nr 278/XXXVIII/2006 z dnia 28.06.2006r. - w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Oporowska 27 2008-04-02 14:19:24
dokument Uchwała Nr 279/XXXVIII/2006 z dnia 28.06.2006r. - w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Pniewie 2008-04-02 14:18:43
dokument Uchwała Nr 280/XXXVIII/2006 z dnia 28.06.2006r. - w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach 2008-04-02 14:18:04
dokument Uchwała Nr 281/XXXVIII/2006 z dnia 28.06.2006r. - w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej 2008-04-02 14:17:22
dokument Uchwała Nr 282/XXXVIII/2006 z dnia 28.06.2006r. - w sprawie nadania statutu dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie ul. Karłowicza 1 2008-04-02 14:16:07
dokument Uchwała Nr 283/XXXVIII/2006 z dnia 28.06.2006r. - w sprawie nadania statutu dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nadzieja” w Żychlinie ul. Dobrzelińska 6 2008-04-02 14:15:31
dokument Uchwała Nr 284/XXXVIII/2006 z dnia 28.06.2006r. - w sprawie zmiany uchwały nr 159/XXIII/2000 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Nowe Ostrowy własności nieruchomości zabudowanej Ośrodkiem Zdrowia na podstawie darowizny 2008-04-02 14:14:43
dokument Uchwała Nr 285/XXXVIII/2006 z dnia 28.06.2006r. - w sprawie zmiany uchwały nr 206/XXX/2001 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 16 marca 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia na rzecz Gminy Kutno 2008-04-02 14:14:05
dokument Uchwała Nr 286/XXXVIII/2006 z dnia 28.06.2006r. - w sprawie zmiany uchwały nr 207/XXX/2001 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 16 marca 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia na rzecz Gminy Łanięta 2008-04-02 14:13:24
dokument Uchwąła Nr 287/XXXVIII/2006 z dnia 28.06.2006r. - w sprawie zmiany uchwały nr 208/XXX/2001 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 16 marca 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia w Nowym i nieruchomości zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia w Krośniewicach na rzecz Gminy Krośniewice 2008-04-02 14:12:34
dokument Uchwała Nr 288/XXXVIII/2006 z dnia 28.06.2006r. - w sprawie zmiany uchwały nr 209/XXX/2001 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 16 marca 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej budynkiem Gminnego Ośrodka Zdrowia na rzecz Gminy Oporów 2008-04-02 14:11:58
dokument Uchwała Nr 289/XXXVIII/2006 z dnia 28.06.2006r. - w sprawie zmiany uchwały nr 210/XXX/2001 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 16 marca 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej budynkiem Gminnego Ośrodka Zdrowia na rzecz Gminy Strzelce 2008-04-02 14:11:13
dokument Uchwała Nr 290/XXXVIII/2006 z dnia 28.06.2006r. - w sprawie zmiany uchwały nr 211/XXX/2001 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 16 marca 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej budynkiem Gminnego Ośrodka Zdrowia na rzecz Gminy Krzyżanów 2008-04-02 14:10:34
dokument Uchwała Nr 291/XXXVIII/2006 z dnia 28.06.2006r. - w sprawie zmiany uchwały nr 212/XXX/2001 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 16 marca 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej budynkiem Gminnego Ośrodka Zdrowia na rzecz Gminy Bedlno 2008-04-02 14:09:56
dokument Uchwała Nr 292/XXXVIII/2006 z dnia 28.06.2006r. - w sprawie zmiany uchwały nr 244/XXXIII/2001 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej budynkiem Gminnego Ośrodka Zdrowia na rzecz Gminy Dąbrowice 2008-04-02 14:09:23
dokument Uchwała Nr 293/XXXVIII/2006 z dnia 28.06.2006r. - w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Macieja Rataja w Mieczysławowie Liceum Ogólnokształcącego oraz Liceum Profilowanego 2008-04-02 14:08:46