Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zbiorcze zestawienie ofert na realizację zadania publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Kutnowskiego w 2022 roku. 2021-11-16 15:26:03
dokument Zaproszenie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535) do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kutnowskiego w 2022 roku. 2021-10-26 15:17:40
dokument Lista podmiotów ubiegających się o przyznanie dotacji w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania na 2021 rok. 2021-08-11 15:02:39
dokument Lista podmiotów ubiegających się o przyznanie dotacji w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2021 rok. 2021-08-11 15:01:00
dokument HARMONOGRAM PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT w 2021 ROKU 2021-07-22 11:30:42
dokument Zaproszenie dla organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresach kultury i edukacji 2021-07-08 14:21:41
dokument Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępna dla mieszkańców Powiatu Kutnowskiego na 2021 rok. 2021-06-23 11:56:09
dokument Lista podmiotów ubiegających się o przyznanie dotacji w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania na 2021 rok. 2021-04-26 13:41:43
dokument Lista podmiotów ubiegających się o przyznanie dotacji w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania kultury fizycznej i sportu na 2021 rok. 2021-04-26 13:28:59
dokument Lista podmiotów ubiegających się o przyznanie dotacji w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2021 rok. 2021-04-26 13:26:24
dokument Harmonogram prac komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w 2021 roku. 2021-04-15 11:56:54
dokument Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępna dla mieszkańców Powiatu Kutnowskiego na 2021 rok. 2021-04-01 10:40:37
dokument Zaproszenie Zarządu Powiatu Kutnowskiego dla organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021k roku. 2021-03-24 13:53:40
dokument Zbiorcze zestawienie ofert na realizację zadania publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Kutnowskiego w 2021 roku. 2020-11-27 14:21:39
dokument Informacja o posiedzeniu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kutnowskiego w 2021 roku 2020-11-25 14:44:27
dokument ZAPROSZENIE do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kutnowskiego w 2021 roku. 2020-11-05 15:14:31
dokument Lista podmiotów ubiegających się o przyznanie dotacji w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 rok. 2020-10-06 13:59:15
dokument Informacja o terminie (zmiana) i miejscu posiedzenia Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2020-09-28 13:16:07
dokument Harmonogram prac komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w 2020 roku. 2020-09-22 12:00:00
dokument Zaproszenie Zarządu Powiatu Kutnowskiego dla organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku. - dokument stracił ważność 2020-09-03 14:36:26
dokument Lista podmiotów ubiegających się o przyznanie dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania kultury fizycznej i sportu na 2020 rok. 2020-07-23 15:31:36
dokument Informacja o posiedzeniu komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku. 2020-07-23 14:50:51
dokument Informacja o terminie i miejscu posiedzenia komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2020-07-23 09:08:14
dokument Uchwała Nr 397/137/20 Zarząd Powiatu Kutnowskiego z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 389/136/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 15 lipca 2020 roku o powołaniu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku. 2020-07-23 09:02:19
dokument Lista podmiotów ubiegających się o przyznanie dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2020 rok. 2020-07-21 14:38:56
dokument Lista podmiotów ubiegających się o przyznanie dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania na 2020 rok. 2020-07-20 14:25:19
dokument Harmonogram prac komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w 2020 roku. 2020-07-16 14:10:01
dokument Zaproszenie Zarządu Powiatu Kutnowskiego dla organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku. - dokument stracił ważność 2020-06-25 13:40:17
dokument Odwołanie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku. 2020-03-20 13:03:41
dokument Odwołanie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku. 2020-03-20 13:00:36
dokument Odwołanie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 roku. 2020-03-20 12:57:24
dokument Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. - dokument stracił ważność 2020-03-10 10:01:10
dokument Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępna dla mieszkańców Powiatu Kutnowskiego. 2020-03-02 12:07:43
dokument Lista podmiotów ubiegających się o przyznanie dotacji w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. 2019-12-20 14:46:34
dokument Lista podmiotów ubiegających się o powierzenie realizacji zadania publicznego w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej. 2019-12-20 14:43:01
dokument Informacja z dnia 18 grudnia 2019 roku o terminie posiedzenia Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publiczneg z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu w latach 2020 - 2024 placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. - dokument stracił ważność 2019-12-18 15:21:02
dokument Informacja z dnia 18 grudnia 2019 roku o terminie posiedzenia Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu w latach 2020 - 2024 domu pomocy społecznej dla 60 kobiet przewlekle somatycznie chorych, w tym 13 kobiet, umieszczonych w domu pomocy społecznej na zasadach obowiązujących przed 1 stycznia 2004 roku. - dokument stracił ważność 2019-12-18 15:14:05
dokument Informacja dotycząca posiedzenia Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kutnowskiego w 2020 roku 2019-11-22 14:03:39
dokument KOMUNIKAT w sprawie wyczerpania środków finansowych na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania na małe dotacje. 2019-11-12 15:09:33
dokument ZAPROSZENIE do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kutnowskiegho w 2020 roku. - dokument stracił ważność 2019-11-05 15:02:45
dokument KOMUNIKAT w sprawie wyczerpania środków finansowych na zadania z zakresu kultury fizycznej na małe dotacje. 2019-10-07 14:19:00
dokument Lista podmiotów ubiegających się o przyznanie dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku. 2019-04-16 15:29:46
dokument Lista podmiotów ubiegających się o przyznanie dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na wsparcie z zakresu nauki, edukacji oświaty i wychowania na 2019 rok. 2019-04-10 15:07:14
dokument Lista podmiotów ubiegających się o przyznanie dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 2019-04-03 15:09:58
dokument Harmonogram prac komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w 2019 roku 2019-04-02 16:39:34
dokument Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. - dokument stracił ważność 2019-03-01 15:26:19
dokument Ogłoszenie dotyczące ustawy z dnia 1 marca 2018 roku przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 2019-02-01 12:38:50
dokument Informacja o terminie posiedzenia Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realziacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Kutnowskiego w 2019 roku. 2018-11-23 15:55:43
dokument ZAPROSZENIE do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Kutnowskiegho w 2019 roku 2018-11-05 10:47:04
dokument KOMUNIKAT w sprawie wyczerpania środków na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-07-20 14:58:48
dokument Zaproszenie Zarządu Powiatu Kutnowskiego dla organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadania publicznego w sprawie wyłonienia Partnerów do wspólnej realizacji projektu ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - dokument stracił ważność 2018-05-30 15:17:06
dokument Informacja do harmonogramu prac Komisji Konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert 2018-03-13 10:56:09
dokument Lista podmiotów ubiegających się o przyznanie dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 2018-03-12 10:00:03
dokument Harmonogram prac komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w 2018 roku 2018-03-07 16:00:49
dokument Wzór wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 2017-08-04 14:38:32
dokument Ogłoszenie - nowe wzory ofert, umów i sprawozdań z wykonania zadania publicznego 2016-10-26 13:58:18
dokument Komunikat - nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach 2016-04-27 08:42:58