Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Odwołanie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku. 2020-03-20 13:03:41
dokument Odwołanie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku. 2020-03-20 13:00:36
dokument Odwołanie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 roku. 2020-03-20 12:57:24
dokument Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. - dokument stracił ważność 2020-03-10 10:01:10
dokument Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępna dla mieszkańców Powiatu Kutnowskiego. 2020-03-02 12:07:43
dokument Lista podmiotów ubiegających się o przyznanie dotacji w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. 2019-12-20 14:46:34
dokument Lista podmiotów ubiegających się o powierzenie realizacji zadania publicznego w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej. 2019-12-20 14:43:01
dokument Informacja z dnia 18 grudnia 2019 roku o terminie posiedzenia Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publiczneg z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu w latach 2020 - 2024 placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. - dokument stracił ważność 2019-12-18 15:21:02
dokument Informacja z dnia 18 grudnia 2019 roku o terminie posiedzenia Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu w latach 2020 - 2024 domu pomocy społecznej dla 60 kobiet przewlekle somatycznie chorych, w tym 13 kobiet, umieszczonych w domu pomocy społecznej na zasadach obowiązujących przed 1 stycznia 2004 roku. - dokument stracił ważność 2019-12-18 15:14:05
dokument Informacja dotycząca posiedzenia Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kutnowskiego w 2020 roku 2019-11-22 14:03:39
dokument KOMUNIKAT w sprawie wyczerpania środków finansowych na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania na małe dotacje. 2019-11-12 15:09:33
dokument ZAPROSZENIE do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kutnowskiegho w 2020 roku. 2019-11-05 15:02:45
dokument KOMUNIKAT w sprawie wyczerpania środków finansowych na zadania z zakresu kultury fizycznej na małe dotacje. 2019-10-07 14:19:00
dokument Lista podmiotów ubiegających się o przyznanie dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku. 2019-04-16 15:29:46
dokument Lista podmiotów ubiegających się o przyznanie dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na wsparcie z zakresu nauki, edukacji oświaty i wychowania na 2019 rok. 2019-04-10 15:07:14
dokument Lista podmiotów ubiegających się o przyznanie dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 2019-04-03 15:09:58
dokument Harmonogram prac komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w 2019 roku 2019-04-02 16:39:34
dokument Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2019-03-01 15:26:19
dokument Ogłoszenie dotyczące ustawy z dnia 1 marca 2018 roku przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 2019-02-01 12:38:50
dokument Informacja o terminie posiedzenia Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realziacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Kutnowskiego w 2019 roku. 2018-11-23 15:55:43
dokument ZAPROSZENIE do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Kutnowskiegho w 2019 roku 2018-11-05 10:47:04
dokument KOMUNIKAT w sprawie wyczerpania środków na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-07-20 14:58:48
dokument Zaproszenie Zarządu Powiatu Kutnowskiego dla organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadania publicznego w sprawie wyłonienia Partnerów do wspólnej realizacji projektu ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - dokument stracił ważność 2018-05-30 15:17:06
dokument Informacja do harmonogramu prac Komisji Konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert 2018-03-13 10:56:09
dokument Lista podmiotów ubiegających się o przyznanie dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 2018-03-12 10:00:03
dokument Harmonogram prac komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w 2018 roku 2018-03-07 16:00:49
dokument Zaproszenie Zarządu Powiatu w Kutnie dla organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, kultury i sportu. 2018-02-23 14:52:35
dokument Informacja o terminie posiedzenia Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realziacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania edukacji prawnej w 2018 rok 2017-11-23 09:53:08
dokument Zaproszenie Zarządu Powiatu w Kutnie dla organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na 2018 rok 2017-11-13 15:32:01
dokument Zaproszenie Zarządu Powiatu w Kutnie do prac w Komisji Konkursowej w sprawie wyłonienia Partnerów do wspólnej realizacji projektu ze środków EFS w ramach RPO WŁ 2017-10-17 15:02:57
dokument KOMUNIKAT w sprawie wyczerpania środków na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2017-08-08 12:45:39
dokument Wzór wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 2017-08-04 14:38:32
dokument INFORMACJA o terminie i miejscu posiedzeń komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu nkultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 2017-07-06 07:55:55
dokument Harmonogram prac komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w 2017 roku 2017-04-07 14:47:43
dokument Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 2017-03-16 13:42:36
dokument Informacja o terminie i miejscu posiedzenia Komisji konkursowej do opiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 2017r. 2016-11-17 08:23:16
dokument Zaproszenie Zarządu Powiatu w Kutnie dla organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 2016-11-03 10:11:20
dokument Ogłoszenie - nowe wzory ofert, umów i sprawozdań z wykonania zadania publicznego 2016-10-26 13:58:18
dokument Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu w zakresie projektu rocznego Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z formularzem konsultacyjnym 2016-09-26 10:37:53
dokument Komunikat - nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach 2016-04-27 08:42:58
dokument Harmonogram prac Komisji Konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w 2016 roku 2016-03-18 08:41:00
dokument Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 2016-03-02 13:33:15
dokument Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa 2015-11-24 14:20:59
dokument Zaproszenie do udziału w konkursie LITERACKIE KUTNO 2015 2015-07-03 15:27:07
dokument Projekt "Ekonomia Społeczna w biznesie" 2015-06-26 15:02:07
dokument zaproszenie na szkolenie pt. Czy potrzebna nam jest Rada Działalności Pożytku Publicznego. Współpraca organizacji i samorządu - wyzwania i korzyści - 25 czerwca 2015 r. 2015-06-17 14:12:13
dokument Spotkania informacyjne i konsultacyjne w powiecie 2015-03-25 15:29:11
dokument Zaproszenie do konsultacji 2015-03-25 15:18:51
dokument Harmonogram prac komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w 2015 roku 2015-03-12 13:49:50
dokument Zaproszenie dla seniorskich organizacji pozarządowych 2014-12-19 15:26:26
dokument Zaproszenie do zgłaszania kandydató na przedstawicieli do komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku 2014-12-19 15:22:29
dokument Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2015 Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 2014-10-08 15:18:11
dokument Zaproszenie do przedstawienia własnych propozycji współpracy z Powiatem Kutnowskim w 2015 roku w zakresie realizacji zadań publicznych o charakterze ponadgminnym 2014-09-09 15:05:36
dokument Zaproszenie do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dot. konkursu "Grant na lepszy start" 2014-08-08 14:43:31
dokument Ogłoszenie o bezpłatnym spotkaniu dot. konkursu "Grant na lepszy start" 2014-08-08 14:42:10
dokument Harmonogram prac komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert 2014-03-27 14:56:59
dokument ZAPROSZENIE do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku 2014-02-28 12:44:18
dokument ZAPROSZENIE na konsultacje dot. projektu Programu współpracy na rok 2014 Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ary. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 2013-10-23 11:57:28
dokument ZAPROSZENIE do składania przez organizacje pozarządowe propozycji współpracy z Powiatem Kutnowskim w 2014 roku. 2013-09-06 12:44:28
dokument Informacja o posiedzeniach komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 2013-04-11 14:15:01
dokument ZAPROSZENIE do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku 2013-04-08 14:45:11