Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kadencja 2010-2014

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr 256/91/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku 2011-12-30 12:08:28
dokument Uchwała Nr 255/91/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku 2011-12-30 12:05:31
dokument Uchwała Nr 254/90/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku 2011-12-30 11:04:08
dokument Uchwała Nr 253/90/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku 2011-12-28 14:16:55
dokument Uchwała Nr 252/90/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku 2011-12-28 14:09:59
dokument Uchwała Nr 251/90/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku 2011-12-28 14:07:05
dokument Uchwała Nr 250/90/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku 2011-12-28 14:05:09
dokument Uchwała Nr 249/89/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2011-12-27 15:16:25
dokument Uchwała Nr 248/89/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego służebnością gruntową 2011-12-27 15:14:22
dokument Uchwała Nr 247/89/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony na mocy porozumienia stron z Panią Bożeną Gałecką Dyrektorem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie. 2011-12-27 15:12:02
dokument Uchwała Nr 246/89/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku. 2011-12-27 15:07:02
dokument Uchwała Nr 245/89/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku. 2011-12-27 15:04:53
dokument Uchwała Nr 244/89/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku. 2011-12-27 14:58:58
dokument Uchwała Nr 243/88/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz przyjęcia regulaminu prac komisji 2011-12-21 15:37:56
dokument Uchwała Nr 242/88/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 2011-12-21 15:32:52
dokument Uchwała Nr 241/88/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej 2011-12-21 15:27:05
dokument Uchwała Nr 240/88/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania. 2011-12-21 15:24:09
dokument Uchwała Nr 239/88/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku. 2011-12-21 15:18:13
dokument Uchwała Nr 238/88/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku 2011-12-21 15:08:05
dokument Uchwała Nr 237/86/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 13 grudnia 2011 roku o przyjęciu i skierowaniu do konsultacji społecznych projektu aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kutnowskiego na lata 2011 - 2014 z perspektywą do 2018 roku" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2011-12-14 15:12:00
dokument Uchwała Nr 236/86/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie upoważnienia Członków Zarządu do podpisania umowy. 2011-12-14 15:05:42
dokument Uchwała Nr 235/86/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w palnie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku. 2011-12-14 15:03:38
dokument Uchwała Nr 234/86/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku 2011-12-14 14:54:34
dokument Uchwała Nr 233/85/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 06 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 228/82/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach 2011-12-07 14:58:25
dokument Uchwała Nr 232/85/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 06 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku 2011-12-07 14:55:28
dokument Uchwała Nr 231/85/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 06 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku 2011-12-07 14:52:07
dokument Uchwała Nr 230/84/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 01 grudnia 2011 roku - w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku 2011-12-01 14:03:07
dokument Uchwała Nr 229/84/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 01 grudnia 2011 roku - w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku 2011-12-01 13:58:19
dokument Uchwała Nr 228/83/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jerzego Dunin - Borkowskiego w Krośniewicach 2011-11-30 13:52:38
dokument Uchwała Nr 227/83/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2011-11-30 13:50:36
dokument Uchwała Nr 226/83/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego wykazu zadań publicznych w 2012 roku zleconych przez Powiat organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz terminów składania ofert do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku 2011-11-30 13:42:18
dokument Uchwała Nr 225/83/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku 2011-11-30 13:29:50
dokument Uchwała Nr 224/83/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku 2011-11-30 13:22:31
dokument Uchwała Nr 223/83/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku 2011-11-30 13:16:45
dokument Uchwała Nr 222/82/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku. 2011-11-28 15:06:14
dokument Uchwała Nr 221/82/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku 2011-11-28 15:03:35
dokument Uchwała Nr 220/81/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2011-11-16 14:38:21
dokument Uchwała Nr 219/81/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok 2011-11-16 14:32:20
dokument Uchwała Nr 218/81/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023. 2011-11-16 14:05:50
dokument Uchwała Nr 217/81/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za III kwartały 2011 roku. 2011-11-16 13:58:59
dokument Uchwała Nr 216/80/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 09 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku. 2011-11-10 14:18:56
dokument Uchwała Nr 215/80/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 09 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku. 2011-11-10 13:30:13
dokument Uchwała Nr 214/79/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 08 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Kutnowskiego 2011-11-10 13:14:58
dokument Uchwała Nr 213/76/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 31 października 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku 2011-11-09 15:01:10
dokument Uchwała Nr 212/76/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku 2011-11-09 14:58:07
dokument Uchwała Nr 211/76/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 31 października 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku 2011-11-09 14:53:57
dokument Uchwała Nr 210/75/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 28 października 2011 roku w sprawie określenia warunków spłaty zobowiązań przejętych przez Powiat Kutnowski jako organ, który utworzył Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kutnie. 2011-11-09 14:43:41
dokument Uchwała Nr 209/75/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 28 października 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski. 2011-11-09 14:28:46
dokument Uchwała Nr 208/74/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie. 2011-10-25 15:16:34
dokument Uchwała Nr 207/74/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 października 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku. 2011-10-25 15:10:25
dokument Uchwała Nr 206/74/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku 2011-10-25 14:56:43
dokument Uchwała Nr 205/73/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 18 października 2011 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 2011-10-19 15:16:21
dokument Uchwała Nr 204/73/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 18 października 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku. 2011-10-19 15:11:06
dokument Uchwała Nr 203/73/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 18 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku. 2011-10-19 15:04:57
dokument Uchwała Nr 202/72/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 11 października 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2011-10-12 11:57:07
dokument Uchwała Nr 201/72/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 11 października 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku. 2011-10-12 11:46:02
dokument Uchwała Nr 200/72/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 11 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku. 2011-10-12 11:35:13
dokument Uchwała Nr 199/71/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 04 października 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie regulaminu organizacyjnego Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach 2011-10-06 09:26:55
dokument Uchwała Nr 198/71/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 04 października 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych 2011 roku. 2011-10-06 09:22:24
dokument Uchwała Nr 197/71/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 04 października 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku 2011-10-06 09:14:58
dokument Uchwała Nr 196/71/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 04 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku. 2011-10-06 09:11:59
dokument Uchwała Nr 195/70/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku. 2011-10-04 10:01:01
dokument Uchwała Nr 194/70/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku 2011-10-04 09:46:06
dokument Uchwała Nr 193/69/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 28 września 2011 roku w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum im. Jerzego Dunin - Borkowskiego w Krośniewicach 2011-10-04 09:27:40
dokument Uchwała Nr 192/68/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 27 września 2011 roku w sprawie przyznania nagrody Starosty Kutnowskiego w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski oraz jej wysokości. 2011-10-04 09:20:25
dokument Uchwała Nr 191/68/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 27 września 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku. 2011-09-28 14:23:03
dokument Uchwała Nr 190/68/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku 2011-09-28 14:15:20
dokument Uchwała Nr 189/66/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 21 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski 2011-09-22 14:27:00
dokument Uchwała Nr 188/66/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 21 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski 2011-09-22 14:15:58
dokument Uchwała Nr 187/66/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 21 września 2011 roku w sprawie przyznania dodatku za trudne i uciązliwe warunki pracy dyrektorom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski 2011-09-22 14:00:37
dokument Uchwała Nr 186/66/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 21 września 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku. 2011-09-22 13:45:53
dokument Uchwała Nr 185/66/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 21 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku 2011-09-22 13:37:43
dokument Uchwała Nr 184/65/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 15 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 lipca 2011 roku. 2011-09-20 11:06:29
dokument Uchwała Nr 183/65/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 15 września 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku. 2011-09-20 11:01:07
dokument Uchwała Nr 182/65/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 15 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku. 2011-09-20 10:55:01
dokument Uchwała Nr 181/65/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 15 września 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Kutnowski w 2011 roku. 2011-09-20 10:51:07
dokument Uchwała Nr 180/65/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 15 września 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku. 2011-09-20 10:42:44
dokument Uchwała Nr 179/64/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 14 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie za okres od 30 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. 2011-09-14 14:34:13
dokument Uchwała Nr 178/61/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku. 2011-09-02 13:49:28
dokument Uchwała Nr 177/61/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku. 2011-09-02 13:44:56
dokument Uchwała Nr 176/61/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku. 2011-09-02 13:40:00
dokument Uchwała Nr 175/61/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu w Kutnie nr 169/58/11 z dnia 18 sierpnia 2011 roku. 2011-09-02 13:33:26
dokument Uchwała Nr 174/60/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie. 2011-08-30 13:02:02
dokument Uchwała Nr 173/60/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Żychlinie 2011-08-30 12:52:44
dokument Uchwała Nr 172/59/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za I półrocze 2011 roku. 2011-08-26 11:37:56
dokument Uchwała Nr 171/59/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku 2011-08-26 10:15:53
dokument Uchwała Nr 170/59/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku. 2011-08-26 10:12:44
dokument Uchwała Nr 169/58/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Kutnowski w 2011 roku. 2011-08-19 14:47:53
dokument Uchwała Nr 168/58/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finasowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku. 2011-08-19 14:40:35
dokument Uchwała Nr 167/58/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku 2011-08-19 14:36:47
dokument Uchwała Nr 166/57/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 09 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 50/22/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2011-08-17 15:29:43
dokument Uchwała Nr 165/57/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 09 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku. 2011-08-11 09:20:53
dokument Uchwała Nr 164/57/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 09 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku. 2011-08-11 09:17:42
dokument Uchwała Nr 163/55/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 01 sierpnia 2011 roku w sprawie oddania w użytkowanie części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego 2011-08-03 15:32:41
dokument Uchwała Nr 162/55/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 01 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kutnowskiego na lata 2011 - 2023 2011-08-03 15:30:11
dokument Uchwała Nr 161/55/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 01 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku 2011-08-03 15:26:40
dokument Uchwała Nr 160/53/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2011 roku 2011-07-25 10:44:40
dokument Uchwała Nr 159/52/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marzeny Janikowskiej-Kruszyny psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie ubiegającej się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2011-07-21 15:25:22
dokument Uchwała Nr 158/52/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Renaty Tomali-Skrzyneckiej pedagoga w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie ubiegającej się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2011-07-21 15:23:46
dokument Uchwała Nr 157/52/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Aleksandry Szymańskiej nauczycielki geografii w Zespole Szkół Nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie ubiegającej się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2011-07-21 15:21:39
dokument Uchwała Nr 156/52/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Malwiny Mikołajczyk nauczycielki wychowania fizycznego w Zespole Szkół Nr 4 im. Z. Balickiego w Kutnie-Azorach ubiegającej się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2011-07-21 15:20:00
dokument Uchwała Nr 155/52/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Tomczak nauczycielki j. angielskiego w II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie ubiegającej się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2011-07-21 15:17:48
dokument Uchwała Nr 154/52/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Roberta Wilczyńskiego nauczyciela bibliotekarza w Zespole Szkół Nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2011-07-21 15:15:07
dokument Uchwała Nr 153/52/2011 Zarzadu Powiatu w Kutnie z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Kubickiej nauczycielki języka angielskiego w I LO im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie ubiegającej się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2011-07-21 15:11:10
dokument Uchwała Nr 152/52/2011 Zarzadu Powiatu w Kutnie z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agaty Kubickiej nauczycielki języka angielskiego w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie ubiegającej sie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2011-07-21 15:08:38
dokument Uchwała Nr 151/52/2011 Zarzadu Powiatu w Kutnie z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku 2011-07-21 15:04:14
dokument Uchwała Nr 150/52/2011 Zarzadu Powiatu w Kutnie z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku 2011-07-21 15:01:21
dokument Uchwała Nr 149/51/2011 Zarzadu Powiatu w Kutnie z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Sylwii Stelmachowicz-Pedy wychowawcy w Bursie nr 1 w Kutnie ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2011-07-15 11:39:04
dokument Uchwała Nr 148/51/2011 Zarzadu Powiatu w Kutnie z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Golonki pedagoga szkolnego w Zespole Szkół Nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2011-07-15 11:34:40
dokument Uchwała Nr 147/51/2011 Zarzadu Powiatu w Kutnie z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Grzegorza Wojtasiaka nauczyciela wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr A. Troczewskiego w Kutnie ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2011-07-15 11:16:53
dokument Uchwała Nr 146/51/2011 Zarzadu Powiatu w Kutnie z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anety Borowicz nauczycielki chemii w II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie ubiegającej się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2011-07-15 11:10:06
dokument Uchwała Nr 145/51/2011 Zarzadu Powiatu w Kutnie z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Maruszewskiej nauczycielki chemii w Zespole Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie ubiegającej się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2011-07-15 11:04:25
dokument Uchwała Nr 144/51/2011 Zarzadu Powiatu w Kutnie z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Edyty Gustowskiej nauczycielki języka polskiego w I LO im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie ubiegającej się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2011-07-15 10:59:51
dokument Uchwała Nr 143/51/2011 Zarzadu Powiatu w Kutnie z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kutnowskiego przy realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 2011-07-15 10:33:55
dokument Uchwała Nr 142/50/2011 Zarzadu Powiatu w Kutnie z dnia 07 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji do spraw oceny i wyceny pojazdów przekazanych na rzecz Powiatu Kutnowskiego postanowieniami właściwych sądów rejonowych. 2011-07-14 15:28:27
dokument Uchwała Nr 141/50/2011 Zarzadu Powiatu w Kutnie z dnia 07 lipca 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kutnowskiego przy realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 2011-07-14 15:26:33
dokument Uchwała Nr 140/50/2011 Zarzadu Powiatu w Kutnie z dnia 07 lipca 2011 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie. 2011-07-14 14:16:19
dokument Uchwała Nr 139/50/2011 Zarzadu Powiatu w Kutnie z dnia 07 lipca 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego), stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego 2011-07-14 14:07:58
dokument Uchwała Nr 138/50/2011 Zarzadu Powiatu w Kutnie z dnia 07 lipca 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego), stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego 2011-07-14 14:07:07
dokument Uchwała Nr 137/50/2011 Zarzadu Powiatu w Kutnie z dnia 07 lipca 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego), stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego 2011-07-14 14:06:09
dokument Uchwała Nr 136/50/2011 Zarzadu Powiatu w Kutnie z dnia 07 lipca 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego), stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego 2011-07-14 14:04:51
dokument Uchwała Nr 135/50/2011 Zarzadu Powiatu w Kutnie z dnia 07 lipca 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego), stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego 2011-07-14 14:03:26
dokument Uchwała Nr 134/50/2011 Zarzadu Powiatu w Kutnie z dnia 07 lipca 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego), stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego 2011-07-14 14:01:28
dokument Uchwała Nr 133/50/11 Zarzadu Powiatu w Kutnie z dnia 07 lipca 2011 roku w sprawie przyznania Nagrody Starosty Kutnowskiego w uznaniu całokształtu działalności lub za znaczące osiągnięcia w danym roku w dziedzienie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz jej wysokości. 2011-07-14 13:42:54
dokument Uchwała Nr 132/50/11 Zarzadu Powiatu w Kutnie z dnia 07 lipca 2011 roku w sprawie określenia rodzajów tematów prac naukowych, na które w roku budżetowym 2011 może być przyznane stypendium naukowe Powiatu Kutnowskiego dla szczególnie uzdolnionych studentów i doktorantów, których osiągnięcia mogą przyczynić się do rozwoju powiatu kutnowskiego. 2011-07-14 13:20:40
dokument Uchwała Nr 131/50/11 Zarzadu Powiatu w Kutnie z dnia 07 lipca 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku. 2011-07-14 13:02:46
dokument Uchwała Nr 130/50/11 Zarzadu Powiatu w Kutnie z dnia 07 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku. 2011-07-14 12:26:21
dokument Uchwała Nr 129/49/2011 Zarzadu Powiatu w Kutnie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie 2011-07-07 08:09:51
dokument Uchwała Nr 128/49/2011 Zarzadu Powiatu w Kutnie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Żychlinie 2011-07-07 08:03:54
dokument Uchwała Nr 127/48/2011 Zarzadu Powiatu w Kutnie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zatrudnienia Pani Anny Antczak na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 2011-06-28 11:09:40
dokument Uchwała Nr 126/48/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku 2011-06-28 11:08:31
dokument Uchwała Nr 125/48/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku 2011-06-28 11:06:57
dokument Uchwała Nr 124/48/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku 2011-06-28 11:02:08
dokument Uchwała Nr 123/48/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku 2011-06-28 11:00:30
dokument Uchwała Nr 122/48/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku 2011-06-28 10:58:02
dokument Uchwała Nr 121/48/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kutnowskiego na lata 2011 - 2023 2011-06-28 10:56:22
dokument Uchwała Nr 120/48/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku 2011-06-28 10:32:54
dokument Uchwała Nr 119/46/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad ustalania wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietniej rodziny zastępczej oraz zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotownia rodzinnego 2011-06-16 09:17:23
dokument Uchwała Nr 118/46/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum - Zamku w Oporowie 2011-06-16 09:12:00
dokument Uchwała Nr 117/46/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 111/44/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum - Zamku w Oporowie 2011-06-16 09:10:39
dokument Uchwała Nr 116/46/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku 2011-06-16 09:08:00
dokument Uchwała Nr 115/46/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku 2011-06-16 09:06:07
dokument Uchwała Nr 114/45/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 07 czerwca 2011 w sprawie zmiany wysokości stawek czynszu miesięcznego za 1m kw. powierzchni użytkowej mieszkania. 2011-06-09 13:17:33
dokument Uchwała Nr 113/45/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 07 czerwca 2011 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku. 2011-06-09 13:08:31
dokument Uchwała Nr 112/45/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 07 czerwca 2011 w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku. 2011-06-09 12:52:41
dokument Uchwała Nr 111/44/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 31 maja 2011 w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum - Zamku w Oporowie. 2011-06-01 10:21:03
dokument Uchwała Nr 110/44/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 31 maja 2011 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia w drodze naboru kandydata do zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie oraz wprowadzenia Regulaminu naboru w celu wyłonienia kandydata do zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 2011-06-01 10:12:36
dokument Uchwała Nr 109/44/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 31 maja 2011 w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku. 2011-06-01 09:27:30
dokument Uchwała Nr 108/44/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 31 maja 2011 w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku. 2011-06-01 09:23:56
dokument Uchwała Nr 107/43/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 maja 2011 w sprawie dokonania sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego. 2011-05-30 12:04:03
dokument Uchwała Nr 106/43/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 maja 2011 w sprawie dokonania sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego. 2011-05-30 12:01:23
dokument Uchwała Nr 105/43/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 maja 2011 w sprawie powołania zespołu negocjacyjnego 2011-05-30 11:55:10
dokument Uchwała Nr 104/43/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 maja 2011 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego powiatu kutnowskiego na 2010 rok Radzie Powiatu w Kutnie. 2011-05-30 11:47:38
dokument Uchwała Nr 103/43/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 maja 2011 w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku. 2011-05-30 11:42:07
dokument Uchwała Nr 102/43/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 maja 2011 w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku. 2011-05-30 11:36:04
dokument Uchwała Nr 101/43/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 maja 2011 w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku 2011-05-30 11:28:54
dokument Uchwała Nr 100/43/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 maja 2011 w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku 2011-05-30 11:16:11
dokument Uchwała Nr 99/42/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 17 maja 2011 w sprawie powołania lokalnego zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na terenie Powiatu Kutnowskiego w latach 2011-2015 2011-05-20 15:19:32
dokument Uchwała Nr 98/42/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 17 maja 2011 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie regulaminu organizacyjnego Muzeum-Zamku w Oporowie 2011-05-20 15:17:05
dokument Uchwała Nr 97/42/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 2010 rok. 2011-05-20 15:14:17
dokument Uchwała Nr 96/42/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku 2011-05-20 12:40:38
dokument Uchwała Nr 95/42/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku 2011-05-20 12:34:23
dokument Uchwała Nr 94/41/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kutnowskiego przy realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2011-05-12 13:39:48
dokument Uchwała Nr 93/41/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach.. 2011-05-12 13:34:06
dokument Uchwała Nr 92/41/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Muzeum w Oporowie. 2011-05-12 13:31:18
dokument Uchwała Nr 91/41/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku. 2011-05-12 13:28:11
dokument Uchwała Nr 90/41/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku 2011-05-12 13:22:40
dokument Uchwała Nr 89/40/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 06 maja 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 87/38/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2011-05-10 11:40:35
dokument Uchwała Nr 88/39/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Palcówki Opiekuńczo - Wychowawczej we Franciszkowie. 2011-05-10 11:32:04
dokument Uchwała Nr 87/38/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2011-05-10 11:29:11
dokument Uchwała Nr 86/38/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie podania do publiczbnej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2011 roku. 2011-05-10 11:21:38
dokument Uchwała Nr 85/38/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku. 2011-05-10 11:17:03
dokument Uchwała Nr 84/38/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku. 2011-05-10 11:15:09
dokument Uchwała Nr 83/38/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku. 2011-05-10 10:31:30
dokument Uchwała Nr 82/38/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku. 2011-05-10 10:24:40
dokument Uchwała Nr 81/38/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku. 2011-05-10 10:21:21
dokument Uchwała Nr 80/38/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kutnowskiego na lata 2011 - 2023 2011-05-10 10:13:03
dokument Uchwała Nr 79/36/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku. 2011-04-20 08:46:10
dokument Uchwała Nr 78/36/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 61/26/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 8 marca 2011 roku w sprawie określenia zawodów i profili na rok szkolny 2011/2012 w szkołach, dla których organem prowadząycm jest Powiat Kutnowski 2011-04-20 08:41:44
dokument Uchwała Nr 77/34/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku. 2011-04-15 14:54:23
dokument Uchwała Nr 76/34/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku 2011-04-15 14:51:54
dokument Uchwała Nr 75/31/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku. 2011-04-13 13:40:44
dokument Uchwała Nr 74/31/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku. 2011-04-13 13:38:03
dokument Uchwała Nr 73/30/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Oporowska 27. 2011-04-13 13:34:58
dokument Uchwała Nr 72/30/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku. 2011-04-13 13:28:37
dokument Uchwała Nr 71/30/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku 2011-04-13 13:26:39
dokument Uchwała Nr 70/30/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Kutnie informacji o stanie mienia powiatu i rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek. 2011-04-13 13:17:56
dokument Uchwała Nr 69/30/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2010 rok 2011-04-13 12:27:47
dokument Uchwała Nr 68/30/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kutnowskiego na lata 2011 - 2023 2011-04-07 14:28:25
dokument Uchwała Nr 67/29/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Kutnowskiego 2011-03-30 15:06:21
dokument Uchwała Nr 66/29/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Kutnowskiego 2011-03-30 15:03:42
dokument Uchwała Nr 65/28/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie. 2011-03-22 12:00:36
dokument Uchwała Nr 64/28/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku. 2011-03-22 11:56:25
dokument Uchwała Nr 63/28/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku. 2011-03-22 11:54:51
dokument Uchwała Nr 62/27/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku. 2011-03-14 13:08:54
dokument Uchwała Nr 61/26/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 08 marca 2011 roku w sprawie określenia zawodów i profili na rok szkolny 2011/2012 w szkołach, dla których organem prowadząycm jest Powiat Kutnowski 2011-03-10 12:42:52
dokument Uchwała Nr 60/26/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 08 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku 2011-03-10 12:39:03
dokument Uchwała Nr 59/24/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panią Patrycją Jagiełło zatrudnioną na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 2011-03-03 09:57:42
dokument Uchwała Nr 58/24/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2011 roku 2011-03-03 09:39:55
dokument Uchwała Nr 57/24/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku. 2011-03-03 09:34:23
dokument Uchwała Nr 56/23/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie przyznania dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy dyrektorom i osobom pełniącym obowiązki dyrektora placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski 2011-03-01 11:51:22
dokument Uchwała Nr 55/23/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych i dodatków motywacyjnych dla dyrektorów i osób pełniących obowiązki dyrektora szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski 2011-03-01 11:45:55
dokument Uchwała Nr 54/23/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie. 2011-03-01 11:33:37
dokument Uchwała Nr 53/23/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Bursy nr 1 w Kutnie 2011-03-01 11:07:22
dokument Uchwała Nr 52/23/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia na 2011 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w szkole wyższej i zakładach kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 2011-03-01 10:57:31
dokument Uchwała Nr 51/22/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie powierzenia przez kierownika zamawiającego czynności w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Członkom Zarządu Powiatu w Kutnie. 2011-02-24 14:43:45
dokument Uchwała Nr 50/22/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kutnie. 2011-02-24 14:40:02
dokument Uchwała Nr 49/22/11 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2011 roku 2011-02-24 14:35:55
katalog 21 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 16 lutego 2011r 2011-02-18 15:47:48
katalog 19 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 08 lutego 2011r. 2011-02-09 12:29:41
katalog 18 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 04 lutego 2011r. 2011-02-08 09:40:07
katalog 16 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 28 stycznia 2011r. 2011-02-01 15:03:14
katalog 15 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 25 stycznia 2011r. 2011-02-01 14:58:20
katalog 12 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 11 stycznia 2011r. 2011-02-01 14:24:39
katalog 11 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 05 stycznia 2011r. 2011-02-01 13:42:38
katalog 10 Posiedzenie Zarządu Powiatu w Kutnie - 04 stycznia 2011r. 2011-01-11 08:38:43