Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

kadencja 2018 - 2023

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr 270/99/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2019 - 2023. 2020-01-03 12:46:14
dokument Uchwała Nr 269/99/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2020-01-03 12:43:35
dokument Uchwała Nr 268/99/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2019 rok. 2020-01-03 12:41:12
dokument Uchwała Nr 267/98/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2020-01-02 13:04:43
dokument Uchwała Nr 266/98/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 2020-01-02 13:01:59
dokument Uchwała Nr 265/97/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu w latach 2020-2024 placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. 2019-12-24 11:28:55
dokument Uchwała 264/97/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczacego prowadzenia na terenie powiatu kutnowskiego domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 60 kobiet przewlekle somatycznie chorych, w tym 13 kobiet, umieszczonych w domu pomocy społecznej na zasadach obowiązujących przed 1 stycznia 2004 roku. 2019-12-24 11:20:47
dokument Uchwała Nr 263/96/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 1020/291/18 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 11 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia projektu "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (V)" realizowanego w ramach Regionalanego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kutnowskiego w zakresie jego realizacji. 2019-12-24 09:08:07
dokument Uchwała Nr 262/96/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 939/278/18 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (IV) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kutnowskiego w zakresie jego realizacji . 2019-12-24 09:01:34
dokument Uchwała Nr 261/96/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 221/77/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 17 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim(V)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kutnowskiego w zakresie jego realizacji. 2019-12-24 08:57:37
dokument Uchwała Nr 260/96/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kutnowskiego w zakresie postępowań sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych. 2019-12-24 08:53:00
dokument Uchwała Nr 259/95/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 2019-12-23 13:54:24
dokument Uchwała Nr 258/95/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-12-23 13:43:44
dokument Uchwała Nr 257/95/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-12-23 13:32:42
dokument Uchwała Nr 256/94/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publiczneg z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu w latach 2020 - 2024 placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. 2019-12-19 09:28:05
dokument Uchwała Nr 255/94/2019 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. 2019-12-19 09:26:43
dokument Uchwała Nr 254/94/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej, zawodowej rodziny zastępczej specjalistycznej, zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka. 2019-12-19 09:22:37
dokument Uchwała Nr 253/94/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-12-19 09:11:51
dokument Uchwała Nr 252/94/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 2019-12-19 08:56:34
dokument Uchwała Nr 251/92/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego. 2019-12-12 13:58:12
dokument Uchwała Nr 250/92/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-12-12 13:55:24
dokument Uchwała Nr 249/91/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-12-04 14:43:22
dokument Uchwała Nr 248/91/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 2019-12-04 14:41:12
dokument Uchwała Nr 247/90/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kutnowskiego w 2020 roku. 2019-12-03 14:51:23
dokument Uchwała Nr 246/88/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-12-03 14:38:08
dokument Uchwała Nr 245/88/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 2019-12-03 14:35:49
dokument Uchwała Nr 244/88/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-12-03 14:33:10
dokument Uchwała Nr 243/87/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 2019-11-21 14:08:24
dokument Uchwała Nr 242/87/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2019-11-21 14:05:32
dokument Uchwała Nr 241/87/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2019-11-21 14:02:49
dokument Uchwała Nr 240/87/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku 2019-11-21 13:59:44
dokument Uchwała Nr 239/85/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2020 rok. 2019-11-15 14:38:39
dokument Uchwała Nr 238/85/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2020 - 2023. 2019-11-15 14:35:37
dokument Uchwała Nr 237/84/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kutnowskiego w 2020 roku 2019-11-15 14:31:13
dokument Uchwała Nr 236/84/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-11-15 14:29:38
dokument Uchwała Nr 235/84/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 2019-11-15 14:27:35
dokument Uchwała Nr 234/82/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 6 listopada 2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 2019-11-06 15:13:05
dokument Uchwała Nr 233/82/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 6 listopada 2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 2019-11-06 15:12:22
dokument Uchwała Nr 232/82/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-11-06 15:06:54
dokument Uchwała Nr 231/82/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 2019-11-06 15:02:33
dokument Uchwała Nr 230/81/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kutnowskiego w 2020 roku. 2019-11-06 12:15:56
dokument Uchwała Nr 229/80/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Kutnowskiego. 2019-11-06 12:09:34
dokument Uchwała Nr 228/80/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiazków dyrektora Muzeum - Zamku w Oporowie. 2019-11-06 12:02:02
dokument Uchwała Nr 227/80/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-11-06 11:42:25
dokument Uchwała Nr 226/80/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 2019-11-06 11:30:30
dokument Uchwała Nr 225/80/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-11-06 11:27:49
dokument Uchwała Nr 224/78/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 23 października 2019 roku w sprawie zlecenia dla Stowarzyszenia Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży "Intersum" z siedzibą w Żychlinie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-10-29 15:07:14
dokument Uchwała Nr 223/78/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 23 października 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-10-29 15:02:44
dokument Uchwała Nr 222/78/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2019 roku. 2019-10-29 14:59:57
dokument Uchwała Nr 221/77/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 17 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim(V)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kutnowskiego w zakresie jego realizacji. 2019-10-24 11:09:34
dokument Uchwała Nr 220/77/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 17 października 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-10-24 11:04:28
dokument Uchwała Nr 219/77/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 17 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 2019-10-24 11:01:42
dokument Uchwała Nr 218/77/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 17 października 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-10-24 10:59:31
dokument Uchwała Nr 217/77/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 17 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej we Franciszkowie. 2019-10-24 10:43:52
dokument Uchwała Nr 216/77/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 17 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Tęcza" w Kutnie. 2019-10-24 10:41:14
dokument Uchwała Nr 215/77/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 17 października 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie. 2019-10-24 10:33:15
dokument Uchwała Nr 214/76/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 10 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu "Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok". 2019-10-15 09:58:51
dokument Uchwała Nr 213/76/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 10 października 2019 roku w sprawie zlecenia FUNDACJI LICEUM im. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego z siedzibą w Kutnie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 2019-10-15 09:56:38
dokument Uchwała Nr 212/76/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 10 października 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-10-15 09:52:50
dokument Uchwała Nr 211/76/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku 2019-10-15 09:42:51
dokument Uchwała Nr 210/76/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 10 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 2019-10-15 09:37:51
dokument Uchwała Nr 209/75/2019 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 07 października 2019 roku w sprawie przyznania nagrody Starosty Kutnowskiego w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski, oraz jej wysokości 2019-10-09 14:21:26
dokument Uchwała Nr 208/75/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 07 października 2019 roku w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego 2019-10-09 14:18:08
dokument Uchwała Nr 207/74/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 3 października 2019 roku w sprawie zlecenia FUNDACJI "PRO APERTE" z siedzibą w Kutnie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-10-04 12:19:10
dokument Uchwała Nr 206/73/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 września 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-10-03 12:26:35
dokument Uchwała Nr 205/73/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 2019-10-03 12:22:34
dokument Uchwała Nr 204/72/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 27 wrzesnia 2019 roku w sprawie zatrudnienia na zastępstwo Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej we Franciszkowie. 2019-10-01 10:00:08
dokument Uchwała Nr 203/71/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przyznania dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy dyrektorom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski. 2019-09-27 13:43:33
dokument Uchwała Nr 202/71/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przyznania dodatku motywującego dla nauczyciela pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie. 2019-09-27 13:39:41
dokument Uchwała Nr 201/71/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego nauczycielowi pełniącemu obowiązki dyrektora w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie. 2019-09-27 13:35:21
dokument Uchwała Nr 200/71/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski. 2019-09-27 13:27:48
dokument Uchwała Nr 199/71/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski. 2019-09-27 13:25:50
dokument Uchwała Nr 198/71/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-09-27 13:05:18
dokument Uchwała Nr 197/71/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 2019-09-27 13:02:14
dokument Uchwała Nr 196/71/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-09-27 12:50:27
dokument Uchwała Nr 195/69/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 18 wrzesnia 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-09-19 15:09:35
dokument Uchwała Nr 194/67/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 11 września 2019 roku w sprawie przyznania Nagrody Starosty Kutnowskiego w uznaniu całokształtu działalności lub za znaczące osiągnięcia w danym roku w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz jej wysokości. 2019-09-12 09:01:37
dokument Uchwała Nr 193/67/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 11 września 2019 roku w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum im. Jerzego Dunin - Borkowskiego w Krośniewicach. 2019-09-12 08:56:20
dokument Uchwała Nr 192/66/19 Zarząd Powiatu Kutnowskiego z dnia 6 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu medycznego na potrzeby "Kutnowskiego Szpitala Samorządowego" sp. z o.o. w Kutnie. 2019-09-10 15:09:06
dokument Uchwała Nr 191/66/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 6 września 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-09-10 15:03:53
dokument Uchwała Nr 190/66/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 6 września 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-09-10 14:58:36
dokument Uchwała Nr 189/64/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 2 września 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-09-04 09:42:54
dokument Uchwała Nr 188/64/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 2 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 2019-09-04 09:25:01
dokument Uchwała Nr 187/63/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie. 2019-09-04 09:17:01
dokument Uchwała Nr 186/63/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie. 2019-09-04 09:09:19
dokument Uchwała Nr 185/62/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 20/7/18 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji przetargowych działających w Starostwie Powiatowym w Kutnie oraz powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kutnie. 2019-08-30 09:44:21
dokument Uchwała Nr 184/62/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-08-30 09:36:07
dokument Uchwała Nr 183/62/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2019 rok. 2019-08-30 09:33:36
dokument Uchwała Nr 182/62/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-08-30 09:31:34
dokument Uchwała Nr 181/61/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie. 2019-08-22 15:32:00
dokument Uchwała Nr 180/61/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego Izabeli Kaźmierczak - Jankowskiej, psychologowi w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie. 2019-08-22 15:30:12
dokument Uchwała Nr 179/61/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego Katarzynie Grześkowiak, nauczycielce matematyki w Zespole Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie. 2019-08-22 15:25:48
dokument Uchwała Nr 178/61/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego Sylwii Kubiak, nauczycielce przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie. 2019-08-22 15:21:27
dokument Uchwała Nr 177/61/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego Dariuszowi Szczęsnemu, nauczycielowi praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie. 2019-08-22 15:18:03
dokument Uchwała Nr 176/61/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego Mariuszowi Konwerskiemu, nauczycielowi przedmiotów zawodowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 im. M. Konopnickiej w Kutnie. 2019-08-22 15:14:08
dokument Uchwała Nr 175/61/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "Domostwo" w Żychlinie 2019-08-22 15:08:44
dokument Uchwała Nr 174/61/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie. 2019-08-22 15:06:58
dokument Uchwała Nr 173/61/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie założeń i materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2023 oraz terminów ich opracowania przez jednostki organizacyjne. 2019-08-22 14:56:25
dokument Uchwała Nr 172/61/19 Zarząd Powiatu Kutnowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie upoważnienia powiatowych jednostek organizacyjnych do założenia i posiadania obowiązkowego konta na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) oraz obsługi i odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych. 2019-08-22 14:47:53
dokument Uchwała Nr 171/61/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za I półrocze 2019 roku. 2019-08-22 14:25:09
dokument Uchwała Nr 170/60/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 r. 2019-08-22 14:02:17
dokument Uchwała Nr 169/60/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 2019-08-22 13:32:11
dokument Uchwała Nr 168/59/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-08-16 13:11:44
dokument Uchwała Nr 167/59/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2019 rok. 2019-08-16 13:03:31
dokument Uchwała Nr 166/58/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-08-09 14:28:03
dokument Uchwała Nr 165/58/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok 2019-08-09 14:22:56
dokument Uchwała Nr 164/56/2019 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 31 lipca 2019r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku 2019-08-01 12:40:04
dokument Uchwała Nr 163/56/2019 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 31 lipca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok 2019-08-01 12:37:39
dokument Uchwała Nr 162/55/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 23 lipca 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2019 roku 2019-07-25 11:39:19
dokument Uchwała Nr 161/55/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 23 lipca 2019r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku 2019-07-25 11:36:30
dokument Uchwała Nr 160/55/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 23 lipca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok 2019-07-25 11:33:13
dokument Uchwała Nr 159/54/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie. 2019-07-18 14:25:31
dokument Uchwała Nr 158/54/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "Domostwo" w Żychlinie. 2019-07-18 14:23:25
dokument Uchwała Nr 157/54/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie. 2019-07-18 14:21:09
dokument Uchwała Nr 156/54/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku 2019-07-18 14:15:05
dokument Uchwała Nr 155/54/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 2019-07-18 14:11:34
dokument Uchwała Nr 154/52/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na okres 15 lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego. 2019-07-12 14:03:57
dokument Uchwała Nr 153/52/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego. 2019-07-12 13:59:48
dokument Uchwała Nr 152/52/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie sprzedaży samochodu osobowego stanowiącego własność Powiatu Kutnowskiego. 2019-07-12 13:46:28
dokument Uchwała Nr 151/52/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-07-12 13:37:02
dokument Uchwała Nr 150/52/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 2019-07-12 13:32:36
dokument Uchwała Nr 149/49/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kutnowskiego Nr 135/45/19 z dnia 14 czerwca 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie. 2019-06-27 12:46:40
dokument Uchwała Nr 148/49/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kutnowskiego Nr 134/45/19 z dnia 14 czerwca 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "Domostwo" w Żychlinie. 2019-06-27 12:45:03
dokument Uchwała Nr 147/49/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kutnowskiego Nr 133/45/19 z dnia 14 czerwca 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie. 2019-06-27 12:42:48
dokument Uchwała Nr 146/48/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Walczak - Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej. 2019-06-27 12:38:04
dokument Uchwała Nr 145/48/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Walczak - Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej. 2019-06-27 12:36:24
dokument Uchwała Nr 144/48/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie powierzenia przez kierownika zamawiającego czynności w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych Członkom Zarządu Powiatu Kutnowskiego. 2019-06-27 12:33:49
dokument Uchwała Nr 143/48/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmian uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2019 - 2023. 2019-06-27 12:27:53
dokument Uchwała Nr 142/48/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 r. 2019-06-27 12:22:21
dokument Uchwała Nr 141/48/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 25 czerwca 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 2019-06-27 12:03:02
dokument Uchwała Nr 140/47/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 r. 2019-06-26 11:46:19
dokument Uchwała Nr 139/47/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok 2019-06-26 11:43:48
dokument Uchwała Nr 138/47/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-06-26 11:40:43
dokument Uchwała Nr 137/46/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu Ochrony Środowiska dla powiatu kutnowskiego na lata 2019 - 2020 z perspektywą do roku 2024" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-06-19 14:14:42
dokument Uchwała Nr 136/45/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Raporcie o stanie Powiatu Kutnowskiego za 2018 rok. 2019-06-18 10:03:17
dokument Uchwała Nr 135/45/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie. 2019-06-18 09:55:18
dokument Uchwała Nr 134/45/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "Domostwo" w Żychlinie. 2019-06-18 09:53:16
dokument Uchwała Nr 133/45/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie. 2019-06-18 09:50:53
dokument Uchwała Nr 132/44/19 Zarządu Powiat Kutnowskiego z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie przekazania mienia ruchomego Powiatu Kutnowskiego powiatowym jednostkom organizacyjnym 2019-06-14 13:13:09
dokument Uchwała Nr 131/44/2019 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zatrudnienia Pani Małgorzaty Walczak na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej 2019-06-14 13:04:14
dokument Uchwała Nr 130/44/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 r. 2019-06-14 13:00:08
dokument Uchwała Nr 129/44/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu dotyczących zakupu i dostawy towarów i usług 2019-06-14 12:56:25
dokument Uchwała Nr 128/42/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Kutnowskiego. 2019-06-05 13:08:58
dokument Uchwała Nr 127/42/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kutnie. 2019-06-05 13:05:46
dokument Uchwała Nr 126/46/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-06-05 12:44:37
dokument Uchwała Nr 125/42/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 4 czerwca 2019roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 2019-06-05 12:41:50
dokument Uchwała Nr 124/41/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kutnowskiego Nr 102/35/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu Kutnowskiego sprawozdania finansowego Powiatu Kutnowskiego za 2018 rok. 2019-06-05 08:24:09
dokument Uchwała Nr 123/40/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski. 2019-05-31 12:28:49
dokument Uchwała Nr 122/40/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski. 2019-05-31 12:25:50
dokument Uchwała Nr 121/40/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku 2019-05-31 12:10:04
dokument Uchwała Nr 120/40/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 2019-05-31 11:49:54
dokument Uchwała Nr 119/40/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-05-31 11:46:56
dokument Uchwała Nr 118/39/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Kutnowskiego za 2018 rok. 2019-05-30 11:47:06
dokument Uchwała Nr 117/39/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia Systemu monitorowania i ewaluacji Kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Kutnowskiego zwanych "Strategia Rozwoju Powiatu Kutnowskiego na lata 2015 - 2020". 2019-05-30 11:40:05
dokument Uchwała Nr 116/39/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Kutnowskiego sporządzonego na dzień 31.12.2018 roku. 2019-05-30 11:32:30
dokument Uchwała Nr 115/38/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Powiatowej Wypożyczalni Rowerów w Starostwie Powiatowym w Kutnie. 2019-05-22 15:11:32
dokument Uchwała Nr 114/38/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum - Zamek w Oporowie. 2019-05-22 15:00:50
dokument Uchwała Nr 113/38/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "Domostwo" w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6 2019-05-22 14:57:45
dokument Uchwała Nr 112/38/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie, ul. Staszica 27 2019-05-22 14:54:18
dokument Uchwała Nr 111/38/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie, ul. T. Kościuszki 24 2019-05-22 14:50:39
dokument Uchwała Nr 110/38/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-05-22 14:45:30
dokument Uchwała Nr 109/38/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2019 roku. 2019-05-22 14:40:51
dokument Uchwała Nr 108/37/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego. 2019-05-17 09:56:32
dokument Uchwała Nr 107/37/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-05-17 09:53:59
dokument Uchwała Nr 106/37/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 2019-05-17 09:51:39
dokument Uchwała Nr 105/36/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie dokonania sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego. 2019-05-08 14:18:56
dokument Uchwała Nr 104/36/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-05-08 14:15:31
dokument Uchwała Nr 103/36/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 2019-05-08 14:11:25
dokument Uchwała Nr 102/35/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Kutnowskiego sprawozdania finansowego Powiatu Kutnowskiego za 2018 rok. 2019-05-07 09:01:55
dokument Uchwała Nr 101/35/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Muzeum im. Jerzego Dunin - Borkowskiego w Krośniewicach. 2019-05-07 08:59:18
dokument Uchwała Nr 100/35/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-05-07 08:55:52
dokument Uchwała Nr 99/35/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 2019-05-07 08:53:17
dokument Uchwała Nr 98/35/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-05-07 08:50:16
dokument Uchwała Nr 97/34/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruscińskiej. 2019-04-25 14:48:01
dokument Uchwała Nr 96/33/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku. 2019-04-25 14:43:20
dokument Uchwała Nr 95/31/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Kutnowskiego. 2019-04-25 14:35:57
dokument Uchwała Nr 94/31/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Kutnowskiego. 2019-04-25 14:34:24
dokument Uchwała Nr 93/31/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn.:"Budowa ulicy Bohaterów Walk nad Bzura w Kutnie" 2019-04-25 14:26:24
dokument Uchwała Nr 92/31/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 2018 rok. 2019-04-25 14:23:18
dokument Uchwała Nr 91/31/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznychz zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku. 2019-04-25 14:19:34
dokument Uchwała Nr 90/31/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Izabeli Kosowskiej - Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Pniewie. 2019-04-25 13:52:09
dokument Uchwała Nr 89/31/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Matusiak - Kierownikowi Działu Administracyjno-Gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej, będącej osobą wyznaczoną do zastępowania dyrektora. 2019-04-25 13:47:06
dokument Uchwała Nr 88/30/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Muzeum Zamek w Oporowie. 2019-04-17 13:26:50
dokument Uchwała Nr 87/30/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-04-17 13:24:19
dokument Uchwała Nr 86/30/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2019 rok. 2019-04-17 13:20:36
dokument Uchwała Nr 85/30/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku. 2019-04-17 13:06:06
dokument Uchwała Nr 84/29/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjecia zmian w planie finansowym 2019-04-15 10:42:02
dokument Uchwała Nr 83/29/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 2019-04-15 10:24:25
dokument Uchwała Nr 82/29/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-04-15 10:22:08
dokument Uchwała Nr 81/28/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 77/27/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku. 2019-04-15 10:06:27
dokument Uchwała Nr 80/28/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 76/27/19 z dnia 2 kwietnia 2019 roku o powołaniu komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku 2019-04-15 10:03:10
dokument Uchwała Nr 79/28/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 75/27/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 02 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku. 2019-04-15 10:01:07
dokument Uchwała Nr 78/27/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Kutnowskiego 2019-04-04 15:02:44
dokument Uchwała Nr 77/27/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku 2019-04-04 15:00:03
dokument Uchwała Nr 76/27/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku 2019-04-04 14:58:47
dokument Uchwała Nr 75/27/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku. 2019-04-04 14:57:38
dokument Uchwała Nr 74/27/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowego zawodu w Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 w Kutnie - Azory wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Z. Balickiego w Kutnie - Azory. 2019-04-04 14:51:01
dokument Uchwała Nr 73/27/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowego zawodu w Technikum nr 3 w Kutnie wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie. 2019-04-04 14:47:28
dokument Uchwała Nr 72/27/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowego zawodu w Branżowej Szkole I Stopnia nr 2 w Kutnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dra A. Troczewskiego w Kutnie. 2019-04-04 14:45:11
dokument Uchwała Nr 71/27/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowego zawodu w Technikum Zawodowym Nr 2 w Kutnie wchodzącym w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dra A. Troczewskiego w Kutnie. 2019-04-04 14:42:28
dokument Uchwała Nr 70/27/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowego zawodu w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 w Kutnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie. 2019-04-04 14:39:10
dokument Uchwała Nr 69/27/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowego zawodu w Technikum nr 1 w Kutnie wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie 2019-04-04 14:31:57
dokument Uchwała Nr 68/26/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w szkole wyższej i zakładach kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane. 2019-04-01 13:23:34
dokument Uchwała Nr 67/26/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia zman w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-04-01 13:18:09
dokument Uchwała Nr 66/26/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 2019-04-01 13:15:14
dokument Uchwała Nr 65/26/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Kutnowskiego informacji o stanie mienia powiatu i rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek za 2018 rok. 2019-04-01 13:12:08
dokument Uchwała Nr 64/26/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2018 rok 2019-04-01 13:00:40
dokument Uchwała Nr 63/26/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2018 rok. 2019-04-01 12:54:35
dokument Uchwała Nr 62/25/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku. 2019-03-21 08:30:15
dokument Uchwała Nr 61/25/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku. 2019-03-21 08:28:26
dokument Uchwała Nr 60/25/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku 2019-03-21 08:22:56
dokument Uchwała Nr 59/25/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 2019-03-21 08:19:59
dokument Uchwała Nr 58/24/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku 2019-03-14 12:33:11
dokument Uchwała Nr 57/24/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie dokonania sprzedaży nieruchomości lokalowej (lakalu mieszkalnego), stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego. 2019-03-14 12:31:51
dokument Uchwała Nr 56/24/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-03-14 12:27:53
dokument Uchwała Nr 55/24/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 roku. 2019-03-14 12:19:40
dokument Uchwała Nr 54/23/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 r. 2019-03-13 15:02:27
dokument Uchwała Nr 53/23/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok 2019-03-13 15:00:04
dokument Uchwała Nr 52/23/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 r. 2019-03-13 14:58:15
dokument Uchwała Nr 51/21/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski. 2019-02-28 13:42:59
dokument Uchwała Nr 50/21/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski 2019-02-28 13:39:44
dokument Uchwała Nr 49/21/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 r. 2019-02-28 13:36:18
dokument Uchwała Nr 48/19/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kutnowskiego w zakresie postępowań sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych 2019-02-22 14:23:39
dokument Uchwała Nr 47/19/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2019 roku w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 2019-02-22 14:19:26
dokument Uchwała Nr 46/19/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 r. 2019-02-22 14:15:12
dokument Uchwała Nr 45/19/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok 2019-02-22 14:10:58
dokument Uchwała Nr 44/18/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-02-15 14:01:09
dokument Uchwała Nr 43/18/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 roku. 2019-02-15 13:58:24
dokument Uchwała Nr 42/16/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-02-06 11:25:36
dokument Uchwała Nr 41/16/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 roku. 2019-02-06 11:16:59
dokument Uchwała Nr 40/14/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Lokalnemu Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS "Róża Kutno" w Woźniakowie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-01-30 13:47:52
dokument Uchwała Nr 39/14/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji pojazdów nabytych przez Powiat Kutnowski w drodze postanowień sądowych o ich przepadku oraz ustalenia zasad jej działania. 2019-01-30 13:45:02
dokument Uchwała Nr 38/14/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. 2019-01-30 13:39:46
dokument Uchwała Nr 37/13/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego Nr GIS-BW-0254-7/KK/18/2 SK 51696/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku oraz Nr GIS-BW-0254-8/KK/18/2 SK 51697/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku, upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 2019-01-23 15:27:14
dokument Uchwała Nr 36/13/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 r. 2019-01-23 15:22:44
dokument Uchwała Nr 35/12/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyznaczenia wychowawcy Bursy nr 1 w Kutnie do zastępowania dyrektora Bursy nr 1 w Kutnie w przypadku jego nieobecności 2019-01-23 15:20:38
dokument Uchwała Nr 34/12/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 r. 2019-01-23 15:18:23
dokument Uchwała Nr 33/12/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok 2019-01-23 15:16:23
dokument Uchwała Nr 32/12/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w uchwale nr 24/IV/18 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2019-2023 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2019-01-23 15:12:29
dokument Uchwała Nr 31/12/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych jednostek oaz Starostwa Powiatowego w Kutnie na 2019 rok 2019-01-23 15:02:10
dokument Uchwała Nr 30/12/19 Zarądu Powiatu Kutnowskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 2019-01-23 14:59:08
dokument Uchwała Nr 29/12/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wykonania budżetu powiatu w 2019 roku 2019-01-23 14:56:25
dokument Uchwała Nr 28/11/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej 2019-01-11 14:58:32
dokument Uchwała Nr 27/11/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2019-01-11 14:53:58