Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 254/XXXVI/2006 z dnia 29.03.2006r. - w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Powiatu na 2006 rok


UCHWAŁA NR 254/XXXVI/2006

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Powiatu na 2006 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271: Dz. U. Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806 ze zmianami z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami z 2004 roku dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 34, art. 86 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.1 W § 18 uchwały Nr 247/XXXV/2006 Rady Powiatu w Kutnie z dnia

22 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

Kutnowskiego na 2006 rok dopisuje się pkt 5 o treści:

„5. Udzielanie poręczeń i gwarancji do kwoty 19.984.375 zł, w tym

w 2006 roku do kwoty 618.750 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do

niniejszej uchwały.

§ 2.1. W załączniku Nr 2 i 2B zmniejsza się wydatki o kwotę 618.750 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 i 2B zwiększa się wydatki o kwotę 618.750 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem

Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Przedstawia się prognozę spłaty długu na 2006 rok i lata następne

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr 254/XXXVI /2006

Rady Powiatu w Kutnie

Poręczenie obejmuje spłaty wierzytelności na kwotę 19.984.375 zł SP ZOZ Kutno, w tym z tytułu rat kapitałowych w kwocie 15.000.000 zł i odsetek w kwocie 4.984.375 zł w latach 2006 - 2016 zgodnie z niżej przedstawionymi kwotami:

w 2006 r do kwoty ogółem 618.750,- w tym kapitał - 0, odsetki - 618.750,-

w 2007 r do kwoty ogółem 825.000,- w tym kapitał - 0, odsetki - 825.000,-

w 2008 r do kwoty ogółem 2.205.469,- w tym kapitał - 1.406.250,- odsetki - 799.219,-

w 2009 r do kwoty ogółem 2.575.390,- w tym kapitał - 1.875.000, odsetki - 700.390,-

w 2010 r do kwoty ogółem 2.472.265,- w tym kapitał - 1.875.000,- odsetki - 597.265,-

w 2011 r do kwoty ogółem 2.369.141,- w tym kapitał - 1.875.000,- odsetki - 494.141,-

w 2012 r do kwoty ogółem 2.266.016,- w tym kapitał - 1.875.000,- odsetki - 391.016,-

w 2013 r do kwoty ogółem 2.162.890,- w tym kapitał - 1.875.000,- odsetki - 287.890,-

w 2014 r do kwoty ogółem 2.059.766,- w tym kapitał - 1.875.000,- odsetki - 184.766,-

w 2015 r do kwoty ogółem 1.956.641,- w tym kapitał - 1.875.000,- odsetki - 81.641,-

w 2016 r do kwoty ogółem 473.047,- w tym kapitał - 468.750,- odsetki - 4.297,-

Ogółem 19.984.375,- 15.000.000,- 4.984.375,-

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr 254/XXXVI/2006

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

Treśc

Nazwa

Zmniejszenie wydatków

750

 

 

Administracja publiczna

60 000

 

75020

 

Starostwa powiatowe

60 000

 

 

majątkowe

 

60 000

758

 

 

Różne rozliczenia

558 750

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

558 750

 

 

rezerwa celowa

 

558 750

 

 

 

Ogółem

618 750

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr 254/XXXVI/2006

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

Treść

Wyszczególnienie

Zwiększenie wydatków

851

 

 

Ochrona zdrowia

618 750

 

85111

 

Szpitale ogólne

618 750

 

 

poręczenie

 

618 750

 

 

 

Ogółem

618 750


Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr 254/XXXVI/2006

Rady Powiatu w Kutnie

Dział

Rozdz.

Zadanie

Jednostka realizująca

Zmniejszenie wydatków

750

75020

Budowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16

Starostwo Powiatowe w Kutnie

60 000

Ogółem

60 000

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 02-04-2008 14:01:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 02-04-2008 14:01:08