Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kadencja 2002 - 2006

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr 103/XV/2004 z dnia 02.06.2004r. - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2004 rok 2008-04-02 10:52:13
dokument Uchwała Nr 104/XV/2004 z dnia 02.06.2004r. - w sprawie zatwierdzenia projektu planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok 2008-04-02 10:51:36
dokument Uchwała Nr 105/XV/2004 z dnia 02.06.2004r. - w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej” 2008-04-02 10:50:58
dokument Uchwała Nr 106/XV/2004 z dnia 02.06.2004r. - w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej” 2008-04-02 10:50:25
dokument Uchwała Nr 107/XV/2004 z dnia 02.06.2004r. - w sprawie zmiany Uchwały Nr 315/XL/2002 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 07 czerwca 2002 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin zmienionej Uchwałą Nr 94/XII/2004 Rady Powiatu w Kutnie 2008-04-02 10:49:47
dokument Uchwała Nr 108/XV/2004 z dnia 02.06.2004r. - w sprawie prawie zmiany Uchwały Nr 61/VII/2003 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 67/XXIV/2000 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 06 października 2000 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu w sprawie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kutnowski”, zmienionej Uchwałą Nr 189/XXVI/2000 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 167/XXIV/2000 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 06 października 2000 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu w sprawie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kutnowski” 2008-04-02 10:49:12
dokument Uchwała Nr 109/XV/2004 z dnia 02.06.2004r. - w sprawie likwidacji filii Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. M.Rataja w Mieczysławowie 2008-04-02 10:48:35
dokument Uchwała Nr 110/XV/2004 z dnia 02.06.2004r. - w sprawie przekształcenia średniej szkoły zawodowej dla młodzieży wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie 2008-04-02 10:47:51
dokument Uchwała Nr 111/XV/2004 z dnia 02.06.2004r. - w sprawie przekształcenia średniej szkoły zawodowej dla młodzieży wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie 2008-04-02 10:47:08
dokument Uchwała Nr 112/XV/2004 z dnia 02.06.2004r. - w sprawie przekształcenia średniej szkoły zawodowej dla młodzieży wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie - Azorach 2008-04-02 10:46:35
dokument Uchwała Nr 113/XV/2004 z dnia 02.06.2004r. - w sprawie przekształcenia średniej szkoły zawodowej dla młodzieży wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Żychlinie 2008-04-02 10:45:55
dokument Uchwała Nr 114/XV/2004 z dnia 02.06.2004r. - w sprawie przekształcenia szkół dla dorosłych wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie-Azorach 2008-04-02 10:45:10
dokument Uchwała Nr 115/XV/2004 z dnia 02.06.2004r. - w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego i włączenia go do Zespołu Szkół Nr 4 im. Z.Balickiego w Kutnie - Azorach 2008-04-02 10:44:08
dokument Uchwała Nr 116/XV/2004 z dnia 02.06.2004r. - w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego i włączenia go do Zespołu Szkół w Żychlinie 2008-04-02 10:43:22
dokument Uchwała Nr 117/XV/2004 z dnia 02.06.2004r. - w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy i włączenia jej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie 2008-04-02 10:42:34
dokument Uchwała Nr 118/XV/2004 z dnia 02.06.2004r. - w sprawie zmiany nazw niektórych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski 2008-04-02 10:41:46
dokument Uchwała Nr 119/XV/2004 z dnia 02.06.2004r. - w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Nr 3 w Kutnie 2008-04-02 10:41:02
dokument Uchwała Nr 120/XV/2004 z dnia 02.06.2004r. - w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osoby pełnoletnie lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Kutnowskiego 2008-04-02 10:40:23