Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 71/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych na 2019 rok jednostek podległych i nadzorowanych przez Powiat Kutnowski 2019-01-25 10:56:48
dokument Zarządzenie Nr 70/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. kontroli zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2019-01-25 10:47:41
dokument Zarządzenie Nr 69/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kutnie na 2019 rok 2019-01-25 10:40:39
dokument Zarządzenie Nr 68/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2018 rok 2019-01-25 10:37:18
dokument Zarządzenie Nr 67/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie utworzenia i powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zmienionego Zarządzeniem Nr 3/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 8 stycznia 2018 roku 2019-01-25 10:32:27
dokument Zarządzenie Nr 66/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie podziału zadań nadzorczych członków Zarządu Powiatu Kutnowskiego nad działalnością jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatową administracją zespoloną. 2018-11-29 14:40:26
dokument Zarządzenie Nr 65/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Kutnie. 2018-11-27 13:53:11
dokument Zarządzenie Nr 64/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 11 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Kutnie" 2018-10-24 11:36:22
dokument Zarządzenie Nr 63/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 4 października 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Kutnie. 2018-10-04 15:16:58
dokument Zarządzenie Nr 62/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 4 października 2018 roku w sprawie sposobu przeprowadzania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wykonujących przewóz drogowy. 2018-10-04 14:59:36
dokument Zarządzenie Nr 61/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 4 października 2018 roku w sprawie sposobu przeprowadzania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. 2018-10-04 14:47:34
dokument Zarządzenie Nr 60/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 4 października 2018 roku w sprawie sposobu przeprowadzania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. 2018-10-04 14:36:51
dokument Zarządzenie Nr 59/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 4 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli. 2018-10-04 14:25:55
dokument Zarządzenie Nr 58/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 1 października 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Kutnie. 2018-10-04 14:20:58
dokument Zarządzenie Nr 57/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Kutnie. 2018-09-26 12:39:48
dokument Zarządzenie Nr 56/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 20 września 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Kutnie. 2018-09-26 12:34:45
dokument Zarządzenie Nr 55/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 18 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2018-09-20 10:13:23
dokument Zarządzenie Nr 54/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru operatów szacunkowych, których zlecenie wynika z realizacji zadań wykonywanych w Referacie Gospodarki Nieruchomościami. 2018-09-17 12:10:33
dokument Zarządzenie Nr 53/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 11 września 2018 roku w sprawie przeprowadzenia kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Żeronice, Dębowa Góra, Głuchów, Wewiórz w jednostce ewidencyjnej gmina Bedlno. 2018-09-17 12:01:41
dokument Zarządzenie Nr 52/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia składu Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Katarzyny Gałązki zatrudnionej na stanowisku podinspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kutnie. 2018-09-17 11:51:37
dokument Zarządzenie Nr 51/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 33/2016 Starosty Kutnowskiego z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu "Strategia rozwoju oświaty na lata 2017 - 2021". 2018-09-17 11:40:31
dokument Zarządzenie Nr 50/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kutnie. 2018-08-24 11:02:58
dokument Zarządzenie Nr 49/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Starosty Kutnowskiego do spraw wyborów. 2018-08-24 10:32:26
dokument Zarządzenie Nr 48/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn.:"Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 2018-08-02 14:18:51
dokument Zarządzenie Nr 47/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia kosztów płac i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone ustawami. 2018-08-02 14:06:36
dokument Zarządzenie Nr 46/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie akceptacji Planu Ochrony Informacji Niejawnej w Starostwie Powiatowym w Kutnie. 2018-08-02 13:58:55
dokument Zarządzenie Nr 45/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Kutnie. 2018-07-17 08:30:53
dokument Zarządzenie Nr 44/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników w Starostwie Powiatowym w Kutnie oraz zasad jej stosowania. 2018-07-06 13:13:06
dokument Zarządzenie Nr 43/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie zmian w planie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kutnie na rok 2018. 2018-07-06 13:08:56
dokument Zarządzenie Nr 42/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie powołania w Starostwie Powiatowym w Kutnie Zespołu interdyscyplinarnego ds. opiniowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego województw. 2018-07-04 12:13:51
dokument Zarządzenie Nr 41/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia "Instrukcji gospodarki majątkiem trwałym oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Kutnie" 2018-06-19 14:46:22
dokument Zarządzenie Nr 40/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Kutnie. 2018-06-18 14:03:04
dokument Zarządzenie Nr 39/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania Kapituły III edycji powiatowego konkursu "LEW KUTNOWSKI" 2018-06-18 13:59:45
dokument Zarządzenie Nr 38/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2016 Starosty Kutnowskiego z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Kutnie. 2018-06-12 11:01:04
dokument Zarządzenie Nr 37/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustalenia zużycia paliwa dla samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Kutnie. 2018-06-12 10:55:17
dokument Zarządzenie Nr 36/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz gospodarki paliwami płynnymi. 2018-06-05 09:27:43
dokument Zarządzenie Nr 35/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie powołania systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2018-06-05 09:22:23
dokument Zarządzenie Nr 34/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2018-06-04 13:53:26
dokument Zarządzenie Nr 33/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Kutnie. 2018-05-30 14:29:17
dokument Zarządzenie Nr 32/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2018-05-29 14:20:40
dokument Zarządzenie Nr 31/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia z zakresu obronności i obrony cywilnej we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu kutnowskiego. 2018-05-22 12:04:34
dokument Zarządzenie Nr 30/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie powołania w Starostwie Powiatowym w Kutnie Zespołu interdyscyplinarnego ds. opiniowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego województw. 2018-05-22 11:58:28
dokument Zarządzenie Nr 29/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2016 Starosty Kutnowskiego z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Kutnie. 2018-05-14 14:12:32
dokument Zarządzenie Nr 28/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powolania Kapituły III edycji powiatowego konkursu "LEW KUTNOWSKI" 2018-05-14 14:08:23
dokument Zarządzenie Nr 27/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie, powołanego zarządzeniem Nr 12/2002 Starosty Kutnowskiego z dnia 15 lipca 2002 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie. 2018-05-14 14:00:39
dokument Zarządzenie Nr 26/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 20 kwietania 2018 roku zmieniające zarządzenie Nr 3/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds.Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Powiecie Kutnowskim, zmienione zarządzeniami Starosty Kutnowskiego: Nr 26/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku, Nr 40/2015 z dnia 23 października 2015 roku, Nr 18/2016 z dnia 16 maja 2016 roku, Nr 32/2017 z dnia 13 października 2017 roku. 2018-05-14 13:55:15
dokument Zarządzenie Nr 25/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Kutnowskiego 2018-04-18 12:21:04
dokument Zarządzenie Nr 24/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania, określenia składu oraz zadań wypełnianych przez Zespół ds. zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznego systemu przetwarzania informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2018-04-18 12:13:59
dokument Zarządzenie Nr 23/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania, określenia składu oraz zadań wypełnianych przez Zespół ds. zarządzania ryzykiem dla informacji niejawnych przetwarzanych w systemie informatycznym w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2018-04-18 12:07:13
dokument Zarządzenie Nr 22/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kutnie za 2017 rok 2018-04-05 15:16:43
dokument Zarządzenie Nr 21/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Powiatowej Rady Pamięci Narodowej 2018-03-21 13:09:19
dokument Zarządzenie Nr 20/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu do spraw kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Kutnie powołanego Zarządzeniem Nr 43/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku i zmienionego Zarządzeniem Nr 41/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku. 2018-03-12 14:42:43
dokument Zarządzenie Nr 19/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie powołania zespołu d/s analizy pisma Wojewody Łódzkiego dotyczącego możliwości pozyskania środków finansowych na nabycie, od spadkobierców byłego właściciela, zwróconej nieruchomości, na której znajduje się Muzeum-Zamek w Oporowie. 2018-03-07 08:59:46
dokument Zarządzenie Nr 18/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat kutnowski lub na jedo zlecenie w 2018 roku. 2018-03-06 09:44:06
dokument Zarządzenie Nr 17/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat kutnowski lub na jego zlecenie w 2018 roku. 2018-03-06 09:38:55
dokument Zarządzenie Nr 16/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji do czynności odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych oraz odbioru innych usług, których zlecenie wynika z zadań realizowanych w Wydziale Geodezji i Kartografii. 2018-03-06 09:32:54
dokument Zarządzenie Nr 15/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2018-03-02 11:47:48
dokument Zarządzenie Nr 14/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2016 Starosty Kutnowskiego z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Kutnie. 2018-03-02 11:41:50
dokument Zarządzenie Nr 13/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 01 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 28/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 06 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kutnie, zmienionego Zarządzeniem Nr 3/2016, Zarządzeniem Nr 10/2016, Zarządzeniem Nr 32/2016 oraz Zarządzeniem Nr 7/2017 2018-02-06 15:50:34
dokument Zarządzenie Nr 12/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów słuzbowych Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz przyjęcia regulaminu ich użytkowania 2018-02-06 15:44:48
dokument Zarządzenie Nr 11/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wstalenia procedury kontroli zarządczej oraz procedury zarządzania ryzykiem w Powiecie Kutnowskim 2018-02-06 15:40:50
dokument Zarządzenie Nr 10/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie, powołanego zarządzeniem Nr 12/2002 Starosty Powiatu Kutnowskiego z dnia 15 lipca 2002 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie 2018-01-18 14:39:48
dokument Zarządzenie Nr 09/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Kutnie 2018-01-18 14:37:56
dokument Zarządzenie Nr 08/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie podziału zadań nadzorczych członków Zarządu Powiatu w Kutnie nad działalnością jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatową administracją zespoloną 2018-01-18 14:25:58
dokument Zarządzenie Nr 07/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 2018-01-12 12:23:06
dokument Zarządzenie Nr 06/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie, powołanego zarządzeniem Nr 12/2002 Starosty Powiatu Kutnowskiego z dnia 15 lipca 2002 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie 2018-01-12 12:20:37
dokument Zarządzenie Nr 05/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie powołania składu Powiatowej Rady Pamięci Narodowej 2018-01-12 12:10:14
dokument Zarządzenie Nr 04/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 23 listopada 2017 w sprawie powołania Powiatowej Rady Pamięci Narodowej 2018-01-12 12:08:39
dokument Zarządzenie Nr 03/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 08 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie utworzenia i powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2018-01-12 12:04:33
dokument Zarządzenie Nr 02/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia kosztów płac i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone ustawami 2018-01-12 12:00:48
dokument Zarządzenie Nr 01/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2016 Starosty Kutnowskiego z dnia 08 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Kutnie 2018-01-12 11:57:10