Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 184/70/2008 z dnia 09.01.2008r. - w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie


Uchwała Nr 184/70/2008

Zarządu Powiatu w Kutnie

z dnia 09 stycznia 2008 roku

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki

Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 oraz Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 oraz Nr 214, poz. 1806 i z 2003 roku Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 167 poz. 1759 oraz z 2007 roku Nr 173, poz. 1218) oraz art. 67a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 i Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 roku Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 i Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 roku Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658 i z 2007 roku Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181 poz. 1292) Zarząd Powiatu w Kutnie uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie jest odpłatne.

2. Z posiłków w stołówce szkolnej mogą korzystać uczniowie oraz pracownicy Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica

3. Uczniowie korzystający z posiłków w stołówce szkolnej wnoszą opłatę równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na przygotowanie posiłku. Wysokość opłaty za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica ustala się na podstawie kalkulacji przedstawionej przez dyrektora szkoły.

4. Do opłaty wnoszonej za korzystanie przez pracowników szkoły wlicza się koszty surowca przeznaczonego na przygotowanie posiłku, wynagrodzenia pracowników i składki naliczane od tych wynagrodzeń oraz koszty utrzymania stołówki. Wysokość opłaty za korzystanie przez pracowników Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie z posiłku w stołówce szkolnej ustala się na podstawie kalkulacji przedstawionej przez dyrektora szkoły.

§ 2. 1 Ustala się opłatę na rok 2008 za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej na kwotę:

  1. uczniowie - 4,30 zł dziennie

  2. pracownicy szkoły - 6,00 zł dziennie.

2. Opłatę za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej wnosi się do 15-go dnia miesiąca, w którym korzysta się z posiłków.

3. Rodzic, opiekun prawny ucznia, uczeń lub osoba dorosła korzystająca z posiłku w stołówce szkolnej zgłasza dzień wcześniej lub najpóźniej do godziny 9°° danego dnia przed przygotowaniem posiłku okres nieskorzystania z posiłku w stołówce. Opłata podlega zwrotowi w wysokości iloczynu liczby dni niewykorzystania posiłku w stołówce szkolnej i wysokości opłaty za posiłek. W przypadku braku zgłoszenia opłata nie jest zwracana.

§. 3 Zarząd Powiatu może zwolnić na pisemny wniosek rodziców albo ucznia z całości lub części opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1:

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, w szczególności gdy dochód na osobę w rodzinie nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.)

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się członkowi odpowiedzialnemu za sprawy edukacji.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 01 stycznia 2008 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 04-04-2008 09:58:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 04-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 04-04-2008 09:58:21