Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 41/11 Starosty Kutnowskiego z dnia 14 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kutnie. 2011-10-25 10:08:31
dokument Zarządzenie Nr 40/11 Starosty Kutnowskiego z dnia 9 września 2011 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 57/09 Starosty Kutnowskiego z dnia 24.11.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świdczeń Socjalnych zmienionego Zarządzeniem Starosty Kutnowskiego Nr 8/10 z dnia 04.03.2010 r. oraz Zarządzeniem Starosty Kutnowskiego Nr 35/11 z dnia 01.08.2011 roku 2011-09-14 14:25:27
dokument Zarządzenie Nr 39/2011 Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Starosty Kutnowskiego z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz powołania Powiatowej Komisji Inwentaryzacyjnej sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej 2011-09-13 13:06:50
dokument Zarządzenie Nr 38/11 Starosty Kutnowskiego z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2011 Starosty Kutnowskiego z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont i obiegu dokumentów księgowych dla projektu pod nazwą "Termomodernizacja obiektów szkolnych - etap II" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. 2011-08-22 11:48:37
dokument Zarządzenie Nr 37/11 Starosty Kutnowskiego z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2009 Starosty Kutnowskiego z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości i planu kont dla Starostwa Powiatowego w Kutnie. 2011-08-19 14:15:32
dokument Zarządzenie Nr 36/11 Starosty Kutnowskiego z dnia 03 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2011-08-19 14:09:11
dokument Zarządzenie Nr 35/11 Starosty Kutnowskiego z dnia 01 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/09 Starosty Kutnowskiego z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zmienionego Zarzadzeniem Starosty Kutnowskiego Nr 8/10 zdnia 4 marca 2010 roku 2011-08-03 12:15:02
dokument Zarządzenie Nr 34/2011 Starosty Kutnowskiego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2011 Starosty Kutnowskiego z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania w BIP Starostwa Powiatowego w Kutnie 2011-07-28 13:59:27
dokument Zarządzenie Nr 33/2011 Starosty Kutnowskiego z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2009 Starosty Kutnowskiego z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości i planu kont dla Starostwa Powiatowego w Kutnie. 2011-07-25 11:23:27
dokument Zarządzenie Nr 32/2011 Starosty Kutnowskiego z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku zarządzenia ewakuacji I stopnia i opracowania powiatowego i gminnych planów ewakuacji II stopnia 2011-07-25 11:16:08
dokument Zarządzenie Nr 31/2011 Starosty Kutnowskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Zleszyn, Ernestynów, Pniewo, Bedlno-Żbiwiec, Franciszków, Janów, Ruszki, Wyrów, Groszki, Florianów, Kręcieszki, Wojszyce-Kazimierówka i Wojszyce w jednostce ewidencyjnej gminy Bedlno. 2011-06-28 14:57:29
dokument Zarządzenie Nr 30/2011 Starosty Kutnowskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru jednostki ewidencyjnej gminy Dąbrowice 2011-06-28 14:52:42
dokument Zarządzenie Nr 29/2011 Starosty Kutnowskiego z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2009 Starosty Kutnowskiego z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości i planu kont dla Starostwa Powiatowego w Kutnie 2011-06-28 14:46:28
dokument Zarządzenie Nr 28/2011 Starosty Kutnowskiego z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu kutnowskiego. 2011-06-10 09:10:36
dokument Zarządzenie Nr 27/2011 Starosty Kutnowskiego z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia w drodze konkursu osoby do powołania na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie. 2011-06-01 14:02:36
dokument Zarządzenie Nr 26/2011 Starosty Kutnowskiego z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu w celu wyłonienia osoby do powołania na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie. 2011-06-01 13:59:24
dokument Zarządzenie Nr 25/2011 Starosty Kutnowskiego z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia "Instrukcji w zakresie informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone w Starostwie Powiatowym w Kutnie". 2011-05-31 11:45:51
dokument ZARZĄDZENIE Nr 24/2011 Starosty Kutnowskiego z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kutnie. 2011-05-23 09:31:02
dokument ZARZĄDZENIE Nr 23/2011 Starosty Kutnowskiego z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie wyznaczenia składu Komisji Egzaminacyjnej w celu zorganozowania i przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Wojciecha Dąbrówki zatrudnionego w Referacie Promocji, Informacji i Kontaktów z Mediami w Starostwie Powiatowym w Kutnie. 2011-05-23 09:18:51
dokument ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 Starosty Kutnowskiego z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont i obiegu dokumentów księgowych dla projektu pod nazwą "Termomodernizacja obiektów szkolnych-etap II" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 2011-05-19 10:34:38
dokument ZARZĄDZENIE Nr 21/2011 Starosty Kutnowskiego z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO. 2011-05-12 12:55:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 Starosty Kutnowskiego z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2009 Starosty Kutnowskiego z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości i planu kont dla Starostwa Powiatowego w Kutnie. 2011-04-15 15:01:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 19/2011 Starosty Kutnowskiego z dnia 07 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia przeznaczonej do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej. 2011-04-15 14:58:23
dokument ZARZĄDZENIE Nr 18/2011 Starosty Kutnowskiego z dnia 04 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2007 Starosty Kutnowskiego z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kutnie. 2011-04-07 08:46:54
dokument ZARZĄDZENIE Nr 17/2011 Starosty Kutnowskiego z dnia 04 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych 2011-04-07 08:37:32
dokument ZARZĄDZENIE Nr 16/2011 Starosty Kutnowskiego z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2009 Starosty Kutnowskiego z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości i planu kont dla Starostwa Powiatowego w Kutnie. 2011-04-05 13:58:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 15/2011 Starosty Kutnowskiego z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w roku 2011 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kutnowski lub na jego zlecenie. 2011-03-22 15:13:42
dokument ZARZĄDZENIE Nr 14/2011 Starosty Kutnowskiego z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kutnie za 2010 rok 2011-03-16 08:31:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 13/2011 Starosty Kutnowskiego z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2011 w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Kutnowski lub na jego zlecenie. 2011-03-14 12:49:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 12/2011 Starosty Kutnowskiego z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Kutnie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Kutnowskiego. 2011-03-08 13:39:00
dokument ZARZĄDZENIE Nr 11/2011 Starosty Kutnowskiego z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 23/2003 z dnia 20 października 2003 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Powiecie Kutnowskim 2011-03-08 13:33:53
dokument ZARZĄDZENIE Nr 10/2011 Starosty Kutnowskiego z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 18/2010 Starosty Kutnowskiego z dnia 6 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowych działających w Starostwie Powiatowym w Kutnie oraz Zarządzenia Nr 19/2010 Starosty Kutnowskiego z dnia 6 maja 2010 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kutnie. 2011-02-24 10:42:59
dokument ZARZADZENIE Nr 09/2011 Starosty Kutnowskiego z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2002 Starosty Powiatu Kutnowskiego z dnia 15 lipca 2002 roku w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie. 2011-02-23 12:27:30
dokument ZARZADZENIE Nr 08/2011 Starosty Kutnowskiego z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kutnie 2011-02-23 12:11:31
dokument ZARZADZENIE Nr 07/11 Starosty Kutnowskiego z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2011-02-18 16:03:07
dokument ZARZADZENIE Nr 06/11 Starosty Kutnowskiego z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie przesyłek nie otwieranych przez kancelarię ogólną Starostwa Powiatowego w Kutnie. 2011-02-02 11:03:45
dokument ZARZADZENIE Nr 05/11 Starosty Kutnowskiego z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2011-02-02 11:00:26
dokument ZARZADZENIE Nr 04/11 Starosty Kutnowskiego z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie podstawowego sposobu dokumentowania spraw w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2011-02-02 10:57:25
dokument ZARZADZENIE Nr 03/2011 Starosty Kutnowskiego z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2011-02-02 10:32:03
dokument ZARZADZENIE Nr 02/11 Starosty Kutnowskiego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2011-01-05 12:04:16
dokument ZARZADZENIE Nr 01/11 Starosty Kutnowskiego z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie powołania osób na funkcję członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2011-01-05 12:01:17
dokument Zarządzenie Nr 42/11 Starosty Kutnowskiego z dnia 26 października 2011 roku w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia spisu materiałów na składzie, spisu aktywów pienięznych w kasach starostwa, spisu środków trwałych i spisu pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2011 roku. 2011-11-15 09:18:10
dokument Zarządzenie Nr 43/11 Starosty Kutnowskiego z dnia 07 listopada 2011 roku w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 2011-11-09 15:21:36
dokument Zarządzenie Nr 44/11 Starosty Kutnowskiego z dnia 07 listopada 2011 roku w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 2011-11-09 15:23:25
dokument Zarządzenie Nr 45/11 Starosty Kutnowskiego z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 3/2009 Starosty Kutnowskiego z dnia 16 stycznia 2009 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości i planu kont dla Starostwa Powiatowego w Kutnie. 2011-11-21 09:40:59
dokument Zarządzenie Nr 46/11 Starosty Kutnowskiego z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 2/2011 Starosty Kutnowskiego z dnia 03 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2011-12-08 13:44:54
dokument Zarządzenie Nr 47/11 Starosty Kutnowskiego z dnia 07 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędacego własnością pracodawcy do podróży służbowej na obszarze kraju. 2011-12-13 13:52:30
dokument Zarządzenie Nr 48/11 Starosty Kutnowskiego z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 3/2009 Starosty Kutnowskiego z dnia 16 stycznia 2009 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości i planu kont dla Starostwa Powiatowego w Kutnie 2012-01-02 14:28:25
dokument Zarządzenie Nr 49/11 Starosty Kutnowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kutnie na rok 2012. 2012-01-03 14:32:21
dokument Zarządzenie Nr 50/11 Starosty Kutnowskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych na 2012 rok. 2012-01-03 14:44:39