Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 52/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 28/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 06 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kutnie, zmienionego Zarządzeniem Nr 3/2016, Zarządzeniem Nr 10/2016, Zarządzeniem Nr 32/2016, Zarządzeniem Nr 7/2017 oraz Zarządzeniem Nr 13/2018. 2019-12-31 09:45:22
dokument Zarządzenie Nr 51/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych na 2020 rok jednostek podległych i nadzorowanych przez Powiat Kutnowski. 2019-12-31 09:38:58
dokument Zarządzenie Nr 50/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kutnie na rok 2020. 2019-12-31 09:35:06
dokument Zarządzenie Nr 49/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Kutnie. 2019-12-12 09:06:58
dokument Zarządzenie Nr 48/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kutnie. 2019-12-11 10:14:31
dokument Zarządzenie Nr 47/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia spisu materiałów na składzie, środków pieniężnych w kasach Starostwa Powiatowego w Kutnie, druków ścisłego zarachowania, depozytów i spisu składników majątkowych będących własnością obcych jednostek na dzień 31 grudnia 2019 roku. 2019-12-11 10:02:28
dokument Zarządzenie Nr 46/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kutnie na 2019 rok. 2019-12-11 09:53:13
dokument Zarządzenie Nr 45/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany składu Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kutnie. 2019-12-11 09:48:02
dokument Zarządzenie Nr 44/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kutnie. 2019-12-11 09:44:56
dokument Zarządzenie Nr 43/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Kutnie. 2019-12-04 14:28:02
dokument Zarządzenie Nr 42/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie odwołania składu osobowego Powiatowej Rady Pamięci Narodowej. 2019-12-04 14:11:13
dokument Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia w drodze konkursu kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie. 2019-12-04 13:57:31
dokument Zarządzenie Nr 40/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie i wprowadzenia Regulaminu konkursu. 2019-12-04 13:55:38
dokument Zarządzenie Nr 39/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Kutnie. 2019-10-15 09:31:07
dokument Zarządzenie Nr 38/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania Głównych Stanowisk Kierowniczych Starosty Kutnowskiego w czasie pokoju w razie wewnętrzego lub zewnętrzego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystapienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny. 2019-10-01 10:27:25
dokument Zarządzenie Nr 37/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 23 września 2019 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2019 - 2023. 2019-10-01 10:19:38
dokument Zarządzenie Nr 36/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie zmany Zarządzenia Nr 26/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 5 września 2017 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn.:"Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27" współfinansowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. 2019-08-28 14:11:19
dokument Zarządzenie Nr 35/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie zmany Zarządzenia Nr 27/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 5 września 2017 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn.:"Dostosowanie budynku administracyjno - gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie" współfinansowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. 2019-08-28 14:08:05
dokument Zarządzenie Nr 34/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedur powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Kutnie. 2019-08-28 13:57:12
dokument Zarządzenie Nr 33/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majatkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu w Starostwie Powiatowym w Kutnie. 2019-08-14 09:31:07
dokument Zarządzenie Nr 32/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie wydania upoważnienia dla Pani Anny Antczak - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej oraz innych czynności, należących do właściwości powiatu. 2019-08-14 09:18:39
dokument Zarządzenie Nr 31/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kutnie. 2019-08-14 09:10:30
dokument Zarządzenie Nr 30/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2018 Starosty Kurnowskiego z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Kutnie. 2019-06-07 09:13:20
dokument Zarządzenie Nr 29/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego. 2019-06-06 08:47:38
dokument Zarządzenie Nr 28/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów Starosty Kutnowskiego na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa. 2019-06-06 08:42:52
dokument Zarządzenie Nr 27/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kutnie. 2019-06-06 08:24:38
dokument Zarządzenie Nr 26/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2019-05-28 08:49:36
dokument Zarządzenie Nr 25/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru operatów szacunkowych, które zlecenie wynika z realizacji zadań wykonanych w Referacie Gospodarki Nieruchomościami. 2019-05-28 08:45:11
dokument Zarządzenie Nr 24/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kutnie. 2019-05-13 13:47:29
dokument Zarządzenie Nr 23/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie odwołania i powałania Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kutnowskiego. 2019-05-13 13:41:23
dokument Zarządzenie Nr 22/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-04-26 08:23:08
dokument Zarządzenie Nr 21/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Starostwie Powiatowym w Kutnie. 2019-04-24 11:56:46
dokument Zarządzenie Nr 20/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2019-04-12 15:13:18
dokument Zarządzenie Nr 19/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Kutnie. 2019-04-10 14:24:57
dokument Zarządzenie Nr 18/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia kosztów płac i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone ustawami. 2019-04-10 14:18:31
dokument Zarządzenie Nr 17/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-04-10 14:10:47
dokument Zarządzenie Nr 16/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2010 Starosty Kutnowskiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania i zasad funkcjonowania na terenie powiatu kutnowskiego Punktu Kontaktowego dla potrzeb HNS (Host Nation Suport), zmienionego Zarzadzeniem Nr 21/2016 Starosty Kutnowskiego z dnia 11 lipca 2016 roku. 2019-04-01 09:35:26
dokument Zarządzenie Nr 15/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kutnie za 2018 rok. 2019-04-01 09:29:48
dokument Zarządzenie Nr 14/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji kierunków rozwoju społeczno - gospodarczego Powiatu Kutnowskiego zwanych "Startegia Rozwoju Powiatu Kutnowskiego na lata 2015 - 2020" 2019-04-01 09:25:35
dokument Zarządzenie Nr 13/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn.: "Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. 2019-03-15 10:32:47
dokument Zarządzenie Nr 12/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn.: "Dostosowanie budynku administracyjno - gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. 2019-03-15 10:29:23
dokument Zarządzenie Nr 11/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn.: "Budowa Placówki Opiekunczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. 2019-03-15 10:25:11
dokument Zarządzenie Nr 10/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej przowadzonych przez powiat kutnowski lub na jego zlecenie w 2019 roku. 2019-03-11 11:57:04
dokument Zarządzenie Nr 9/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówkach opiekunczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat kutnowski lub na jego zlecenie w 2019 roku. 2019-03-11 11:51:14
dokument Zarządzenie Nr 8/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kutnie powołanej Zarządzeniem Nr 18/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku. 2019-03-11 11:46:56
dokument Zarządzenie Nr 7/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Kutnie oraz określenia trybu jej pracy. 2019-02-25 10:23:36
dokument Zarządzenie Nr 6/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne Powiatu Kutnowskiego. 2019-02-25 10:18:54
dokument Zarządzenie Nr 5/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu premiowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie. 2019-02-25 10:13:48
dokument Zarządzenie Nr 4/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 37/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Kutnie. 2019-02-25 10:10:26
dokument Zarządzenie Nr 3/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji ds. ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Kutnie. 2019-02-25 10:06:24
dokument Zarządzenie Nr 2/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie, powołanego zarządzeniem Nr 12/2002 Starosty Powiatu Kutnowskiego z dnia 15 lipca 2002 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie. 2019-01-25 11:25:12
dokument Zarządzenie Nr 1/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze obowiązującym w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2019-01-25 11:18:31