Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 44/12 Starosty Kutnowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenie planu kontroli wewnętrznych na 2013 rok 2013-02-04 14:58:21
dokument Zarządzenie Nr 43/12 Starosty Kutnowskiego z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2012-12-28 08:20:35
dokument Zarządzenie Nr 42/12 Starosty Kutnowskiego z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad wynagrodzenia dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Kutnowskiego 2012-12-27 15:26:27
dokument Zarządzenie Nr 41/12 Starosty Kutnowskiego z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Kutnowskiego 2012-12-27 15:24:18
dokument Zarządzenie Nr 40/12 Starosty Kutnowskiego z dnia 05 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 Euro netto 2012-12-27 15:22:02
dokument Zarządzenie Nr 39/12 Starosty Kutnowskiego z dnia 05 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia spisu materiałów na składzie, spisu środków pieniężnych w kasach starostwa, druków ścisłego zarachowania, depozytów i spisu składników majątkowych będących własnością obcych jednostek na dzień 31.12.2012 r. 2012-12-19 15:14:49
dokument Zarządzenie Nr 38/12 Starosty Kutnowskiego z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Etyki Starostwa Powiatowego w Kutnie 2012-11-20 14:46:55
dokument Zarządzenie Nr 37/12 Starosty Kutnowskiego z dnia 23 października 2012 roku w sprawie przyjęcia Kodeksu Etycznego pracowników Starostwa Powiatowego w Kutnie 2012-11-20 14:42:18
dokument Zarządzenie Nr 36/2012 Starosty Kutnowskiego z dnia 22 października 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych 2012-10-22 14:28:17
dokument Zarządzenie Nr 35/2012 Starosty Kutnowskiego z dnia 19 października 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2002 Starosty Kutnowskiego z dnia 15 lipca 2002 roku w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie. 2012-10-22 14:25:21
dokument Zarządzenie Nr 34/2012 Starosty Kutnowskiego z dnia 17 października 2012 roku w sprawie ustalenia dnia 02 listopada 2012 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2012-10-19 14:08:07
dokument Zarządzenie Nr 33/2012 Starosty Kutnowskiego z dnia 08 października 2012 roku w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kutnie 2012-10-15 14:59:12
dokument Zarządzenie Nr 32/2012 Starosty Kutnowskiego z dnia 20 września 2012 roku w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów: Bociany, Strzelce Kolonia, Strzelce IHiAR, Sójki w jednostce ewidencyjnej gminy Strzelce. 2012-10-15 14:57:08
dokument Zarządzenie Nr 30/12 Starosty Kutnowskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia "Instrukcji dotycz. sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz zakresu stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Starostwie Powiatowym w Kutnie" oraz "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Starostwie Powiatowym w Kutnie" 2012-09-05 13:42:58
dokument Zarządzenie Nr 29/12 Starosty Kutnowskiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2002 Starosty Kutnowskiego z dnia 15 lipca 2002 roku w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie. 2012-09-05 13:38:41
dokument Zarządzenie Nr 28/12 Starosty Kutnowskiego z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 23/2003, w sprawie powołania Zespołu ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Powiecie Kutnowskim 2012-08-27 14:13:33
dokument Zarządzenie Nr 27/12 Starosty Kutnowskiego z dnia 07 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości i planu kont dla Starostwa Powiatowego w Kutnie 2012-08-10 14:57:30
dokument Zarządzenie Nr 26/2012 Starosty Kutnowskiego z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Powiatu Kutnowskiego 2012-08-03 11:50:31
dokument Zarządzenie Nr 25/2012 Starosty Kutnowskiego z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów Starosty Kutnowskiego na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa 2012-08-03 11:48:05
dokument Zarządzenie Nr 24/2012 Starosty Kutnowskiego z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie 2012-07-30 12:03:25
dokument Zarządzenie Nr 23/2012 Starosty Kutnowskiego z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej ds. sprzedaży drewna "na pniu" - droga nr 2145E Łanięta - Ostrowy - Dąbrowice - Mariopol 2012-07-03 10:17:08
dokument Zarządzenie Nr 22/2012 Starosty Kutnowskiego z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2008 Starosty Kutnowskiego z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprwie wprowadzenia instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2012-06-28 09:04:21
dokument Zarządzenie Nr 21/2012 Starosty Kutnowskiego z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2009 Starosty Kutnowskiego z dnia 09 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Kutnowskiego 2012-06-28 09:02:01
dokument Zarządzenie Nr 20/2012 Starosty Kutnowskiego z dnia 19 czerwca 2012 roku w sproawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2005 Starosty Kutnowskiego z dnia 07 września 2005 roku w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej 2012-06-28 09:00:20
dokument Zarządzenie Nr 19/2012 Starosty Kutnowskiego z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie utworzenia, organizacji, siedziby i trybu pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Kutnowskiego 2012-05-31 14:10:11
dokument Zarządzenie Nr 18/2012 Starosty Kutnowskiego z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2011 Starosty Kutnowskiego z dnia 03 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2012-05-16 10:35:47
dokument Zarządzenie Nr 17/2012 Starosty Kutnowskiego z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie ustalenia rocznych stawek amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Kutnie. 2012-05-16 10:28:12
dokument Zarządzenie Nr 16/2012 Starosty Kutnowskiego z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kutnie 2012-04-18 15:24:03
dokument Zarządzenie Nr 15/2012 Starosty Kutnowskiego z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze obowiązującego w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2012-04-03 12:25:04
dokument Zarządzenie Nr 14/2012 Starosty Kutnowskiego z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kutnie za 2011 rok 2012-04-03 12:02:27
dokument Zarządzenie Nr 13/2012 Starosty Kutnowskiego z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych 2012-03-30 11:10:02
dokument Zarządzenie Nr 12/2012 Starosty Kutnowskiego z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie powołania komisji ds. ustalenia zakładowej normy zużycia paliwa dla samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Kutnie 2012-03-30 10:58:33
dokument Zarządzenie Nr 11/2012 Starosty Kutnowskiego z dnia 07 marca 2012 roku w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w roku 2012 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kutnowski lub na jego zlecenie. 2012-03-13 14:44:02
dokument Zarządzenie Nr 10/2012 Starosty Kutnowskiego z dnia 07 marca 2012 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2012 w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Kutnowski lub na jego zlecenie 2012-03-13 14:40:06
dokument Zarządzenie Nr 9/2012 Starosty Kutnowskiego z dnia 07 marca 2012r. 2012-03-08 11:36:38
dokument Zarządzenie Nr 8/2012 Starosty Kutnowskiego z dnia 07 marca 2012r. 2012-03-08 11:35:55
dokument Zarzadzenie Nr 7/2012 Starosty Kutnowskiego z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Kamilew, Kazimierek, Zosinów - Klotyldów, Plecka Dąbrowa, Bedlno Kamieniec, Szewce Walentyna - Marynin w jednostce ewidencyjnej gminy Bedlno 2012-03-08 11:35:18
dokument Zarządzenie Nr 6/2012 Starosty Kutnowskiego z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2002 Starosty Kutnowskiego z dnia 15 lipca 2002 roku w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie 2012-02-17 09:34:25
dokument Zarządzenie Nr 5/2012 Starosty Kutnowskiego z dnia 13 lutego 2012 roku 2012-02-17 09:32:21
dokument Zarządzenie Nr 4/2012 Starosty Kutnowskiego z dnia 13 lutego 2012 roku 2012-02-17 09:31:23
dokument Zarządzenie Nr 3/2012 Starosty Kutnowskiego z dnia 07 lutego 2012 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2012-02-17 09:30:17
dokument Zarządzenie Nr 02/12 Starosty Kutnowskiego z dnia 09 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kutnie 2012-01-11 15:22:09
dokument Zarządzenie Nr 01/12 Starosty Kutnowskiego z dnia 04 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu 2012-01-11 15:19:59