Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 33/IV/2006 z dnia 30.12.2006r. - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok


UCHWAŁA NR 33 / IV/2006

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia 30 grudnia 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok.

Działając na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 200, poz. 1688; Dz. U. Nr 214, poz. 1806 ze zmianami z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. Nr 167, poz. 1759) oraz art. 34 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami z 2005 roku Dz. U. Nr 69, poz. 962; Dz. U. Nr 169, poz. 1420 ze zmianami z 2006 roku Dz. U. Nr 45, poz. 319; Dz. U. Nr 104, poz. 708 Dz. U. Nr 170, poz. 1217, poz. 1218; Dz. U. Nr 187, poz. 1381)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.1. W załączniku Nr 1 i 1B zwiększa się dochody o kwotę 1.381.523 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 4 zwiększa się rozchody o kwotę 1.381.523 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik Nr 9 prognozę spłaty długu na 2006 rok

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 33/IV/2006

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zwiększenie dochodów

600

 

 

Transport i łączność

1 381 523

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

1 381 523

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1 381 523

 

 

 

Ogółem

1 381 523

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 33/IV/2006

Rady Powiatu w Kutnie

§

Nazwa

Zwiększenie rozchodów

963

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1 381 523

 

Ogółem

1 381 523


Załącznik Nr 3

Prognoza długu na 31 grudnia 2006 roku i lata następne

A

Planowane dochody powiatu ogółem w latach

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

70 818 078

71 703 304

72 599 595

73 507 090

74425 929

75 356 253

76 298 206

77 251 934

80 185 244

81 187 559

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

Kwota zadłużenia 31.12.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH : z tego

4 862 317

5 270 721

998 626

2 214 469

2 575 390

2 472 265

2 369 141

2 266 016

2 162 890

2 059 766

1 956 641

E1

papiery wartościowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E2

kredyty i pożyczki

4 862 317

5 103 474

173 626

9 000

-

-

-

-

-

-

-

 

w tym pożyczki zaciągnięte w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi

1 378 620

2 760 143

 

12 386 239

 

 

 

 

 

 

 

E3

przyjęte depozyty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym :Depozyty zbywalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E4

Wymagalne zobowiązania (E6+E9)

 

167 247

825 000

2 205 469

2 575 390

2 472 265

2 369 141

2 266 016

2 162 890

2 059 766

1 956 641

E41

z tego: jednostki budżetowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E42

w tym: z tytułu dostawy towarów i usług

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E43

składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E44

Wynikających z ustawy i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji

 

167 247

825 000

2 205 469

2 575 390

2 472 265

2 369 141

2 266 016

2 162 890

2 059 766

1 956 641

2016

Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2006

82 202 404

 

 

473 047

23 246 208

 

 

 -

3 880 583

 

3 697 957

 

 

 

 

473 047

19 365 625

 

 

 

 

 

 

473 047

19 365 625

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 01-04-2008 12:13:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 01-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 01-04-2008 12:13:49