Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 50/08 - w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 49 Starosty Kutnowskiego z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia spisu gotówki w kasach starostwa i środków pieniężnych oraz materiałów na składzie na dzień 31 grudnia 2008 r. 2009-01-09 10:03:10
dokument Zarządzenie Nr 49/08 - w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia spisu gotówki w kasach starostwa i środków pieniężnych oraz materiałów na składzie na dzień 31 grudnia 2008 r. 2009-01-09 10:02:16
dokument Zarządzenie Nr 48/08 - w sprawie czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Kutnie w dniach 22 i 24 grudnia 2008 roku 2008-12-09 08:42:21
dokument Zarządzenie Nr 47/08 - w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kutnie 2008-12-09 08:40:46
dokument Zarządzenie Nr 46/08 - w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 38/2008 Starosty Kutnowskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia w drodze konkursu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie oraz w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie. 2008-11-26 16:46:19
dokument Zarządzenie Nr 45/08 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2007 Starosty Kutnowskiego z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2008-11-26 16:35:19
dokument Zarządzenie Nr 44/08 - w sprawie powołania członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2008-11-26 16:32:11
dokument Zarządzenie Nr 43/08 - w sprawie odwołania członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2008-11-26 16:30:25
dokument Zarządzenie Nr 42/08 - w sprawie planu dochodów własnych Starostwa Powiatowego w Kutnie na 2008 rok. 2008-11-26 16:27:36
dokument Zarządzenie Nr 41/08 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2006 Starosty Kutnowskiego z dnia 17 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości i planu kont w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2008-11-26 16:20:02
dokument Zarządzenie Nr 40/08 - w sprawie prowadzenia zimowego utrzymania dróg w sezonie 2008/2009 w powiecie kutnowskim 2008-11-26 16:12:06
dokument Zarządzenie Nr 39/08 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/06 Starosty Kutnowskiego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2008-11-26 16:10:38
dokument ZARZĄDZENIE Nr 38/08 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia w drodze konkursu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie oraz w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie 2008-11-05 15:59:15
dokument Zarządzenie Nr 37/08 - w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kutnie na rok 2009 2008-11-04 13:09:35
dokument Zarządzenie Nr 36/08 - w sprawie powołania Zespołu oceniającego wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żychlinie, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żychlinie 2008-11-04 13:08:13
dokument Zarządzenie Nr 35/08 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości 14.000 Euro 2008-10-22 14:29:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 34/08 - w sprawie zmiany składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kutnie 2008-10-01 14:43:06
dokument ZARZĄDZENIE Nr 33/08 - w sprawie powołania stałych komisji przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2008-09-29 14:07:28
dokument ZARZĄDZENIE Nr 32/08 - w sprawie powołania Komisji do oceny wytypowanych do wyłączenia z zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentów stanowiących zasób przejściowy z lat 1995 - 2000 2008-09-29 14:06:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 31/08 - w sprawie zmiany składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kutnie 2008-09-11 11:29:44
dokument ZARZĄDZENIE Nr 30/08 - w sprawie ustalenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Kutnie na 2008 rok 2008-09-11 11:28:44
dokument ZARZĄDZENIE Nr 29/08 - w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2008-09-11 11:26:03
dokument ZARZĄDZENIE Nr 28/08 - w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2006 Starosty Kutnowskiego z dnia 17 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia dokumentacji, przyjętych zasad rachunkowości i planu kont w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2008-08-27 12:40:56
dokument ZARZĄDZENIE Nr 27/08 - w sprawie w sprawie wprowadzenia do jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych utworzonych na potrzeby komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kutnie 2008-08-27 12:38:47
dokument ZARZĄDZENIE Nr 26/08 - w sprawie przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego i obrony cywilnej w 2008 roku pt. ''OCHNIA - 2008'' 2008-08-27 12:37:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 25/08 - w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kutnie 2008-08-27 12:35:09
dokument ZARZĄDZENIE Nr 24/08 - w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2008-08-27 12:33:25
dokument ZARZĄDZENIE Nr 23/08 - w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie 2008-08-27 12:29:58
dokument ZAEZĄDZENIE Nr 22/08 - w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2008-08-27 12:28:32
dokument ZARZĄDZENIE Nr 21/08 - w sprawie planu dochodów własnych Starostwa Powiatowego w Kutnie na 2008 rok 2008-08-20 14:13:43
dokument ZARZĄDZENIE Nr 20/08 - w sprawie powołania Zespołu ds. Monitorowania, Analizy i Oceny Bieżacych Spraw Związanych z Funkcjonowaniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie 2008-08-12 13:58:55
dokument ZARZĄDZENIE Nr 19/08 - w sprawie pobierania opłat za sporządzanie kserokopii dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez powiat kutnowski 2008-07-01 12:20:52
dokument ZARZĄDZENIE Nr 18/08 - w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów na obszarze obrębów: Ruszki, Wyrów, Groszki, Florianów, Kręcieszki, Wojszyce- Kazimierówka i Wojszyce w gminie Bedlno 2008-07-01 12:19:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/08 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2006 Starosty Kutnowskiego z dnia 17 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości i planu kont w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2008-06-02 11:21:34
dokument ZARZĄDZENIE Nr 16/08 - w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kutnie na rok 2008 2008-06-02 11:20:25
dokument ZARZĄDZENIE Nr 15/08 - w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2008 roku dla pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2008-04-29 12:08:53
dokument ZARZĄDZENIE Nr 14/08 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2006 Starosty Kutnowskiego z dnia 17 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia dokumentacji, przyjętych zasad rachunkowości i planu kont w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2008-04-29 12:06:43
dokument ZARZĄDZENIE Nr 13/08 - w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2008 roku w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kutnowski lub na jego zlecenie 2008-04-29 12:05:49
dokument ZARZĄDZENIE Nr 12/08 - w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2008 w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Kutnowski lub na jego zlecenie 2008-04-29 12:05:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 11/08 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty na usuwanie i parkowanie pojazdów z dróg, z terenu Powiatu Kutnowskiego 2008-04-29 12:04:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/08 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków szkolnych 2008-03-13 11:49:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/08 - w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 13/2003 Starosty Kutnowskiego z dnia 20 maja 2003r. w sprawie organizacji zarządzania kryzysowego na terenie powiatu kutnowskiego oraz obiegu informacji o zagrożeniach kryzysowych 2008-03-13 11:49:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/08 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej na rewaloryzację Zespołu Zamkowo - Parkowego w Oporowie wraz z poprawą infrastruktury turystyczno-edukacyjnej 2008-03-13 11:49:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 7/08 - w sprawie: powołania Komisji celem dokonania przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne, a następnie aktualizacji nadanych klauzul tajności, wyodrębnienia dokumentów archiwalnych i wybrakowania dokumentów kwalifikujących się do zniszczenia. 2008-03-13 11:48:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 6/08 - w sprawie planu dochodów własnych Starostwa Powiatowego w Kutnie 2008-03-13 11:48:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/08 - w sprawie powołania komisji do czynności odbioru prac geodezyjno - kartograficznych i innych usług, których zlecenie wynika z zadań realizowanych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2008-03-13 11:48:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/08 - w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2008-03-13 11:47:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/08 - w sprawie zmiany Zarządzenia 23/2003 w sprawie: powołania Zespołu ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Powiecie Kutnowskim 2008-03-13 11:47:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/08 - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2002 Starosty Powiatu Kutnowskiego z dnia 15 lipca 2002 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2008-03-13 11:47:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/08 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2006 Starosty Kutnowskiego z dnia 17 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości i planu kont w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2008-03-13 11:47:11