Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

kadencja 2014-2018

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr 246/70/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2016-01-05 14:59:44
dokument Uchwała Nr 245/70/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2016-01-05 14:57:02
dokument Uchwała Nr 244/69/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 2016-01-05 14:55:28
dokument Uchwała Nr 243/69/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2016-01-05 14:51:58
dokument Uchwała Nr 242/69/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2016-01-05 14:50:52
dokument Uchwała Nr 241/69/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2016-01-05 14:49:32
dokument Uchwała Nr 240/69/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2016-01-05 14:47:31
dokument Uchwała Nr 239/68/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2016-01-05 14:43:06
dokument Uchwała Nr 238/68/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 rok 2016-01-05 14:40:37
dokument Uchwała Nr 237/67/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-12-21 14:54:58
dokument Uchwała Nr 236/67/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 rok 2015-12-21 14:50:16
dokument Uchwała Nr 235/66/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-12-21 14:42:13
dokument Uchwała Nr 234/66/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-12-21 14:38:01
dokument Uchwała Nr 233/65/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pniewie 2015-12-21 14:36:21
dokument Uchwała Nr 232/65/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-12-21 14:33:34
dokument Uchwała Nr 231/65/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-12-21 14:31:42
dokument Uchwała Nr 230/64/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie określenia zasad zbywania drewna pochodzącego z wycinki drzew i gospodarki zadrzewieniem przydrożnym w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu kutnowskiego 2015-12-10 10:18:10
dokument Uchwała Nr 229/64/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa 2015-12-10 10:10:36
dokument Uchwała Nr 228/64/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-12-10 10:07:49
dokument Uchwała Nr 227/64/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-12-10 10:02:21
dokument Uchwała Nr 226/64/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-12-10 09:57:23
dokument Uchwała Nr 225/64/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-12-10 09:39:01
dokument Uchwała Nr 224/63/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 01 grudnia 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa 2015-12-04 15:12:47
dokument Uchwała Nr 223/62/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-12-04 15:08:54
dokument Uchwała Nr 222/62/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-12-04 15:07:01
dokument Uchwała Nr 221/62/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-12-04 15:05:29
dokument Uchwała Nr 220/61/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-11-26 15:15:52
dokument Uchwała Nr 219/61/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-11-26 15:14:27
dokument Uchwała Nr 218/60/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 r. 2015-11-19 14:15:35
dokument Uchwała Nr 217/60/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-11-19 14:12:53
dokument Uchwała Nr 216/59/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 2015-11-19 13:57:54
dokument Uchwała Nr 215/59/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok 2015-11-19 12:14:25
dokument Uchwała Nr 214/59/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2019 2015-11-19 12:02:15
dokument Uchwała Nr 213/59/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-11-19 12:00:15
dokument Uchwała Nr 212/59/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-11-19 11:44:30
dokument Uchwała Nr 211/58/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 03 listopada 2015 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Edukacyjno-Sportowemu "STASZIC-KUTNO" z siedzibą w Kutnie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2015-11-19 11:36:54
dokument Uchwała Nr 210/58/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 03 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Kutnowskiego 2015-11-19 11:28:36
dokument Uchwała Nr 209/58/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 03 listopada 2015 roku w sprawie udzielenia upowaznienia do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX "Wyłączenie społeczne" Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania IX.1.1 " Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym". 2015-11-19 11:27:06
dokument Uchwała Nr 208/58/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 03 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa 2015-11-19 11:18:28
dokument Uchwała Nr 207/58/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 03 listopada 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 r. 2015-11-19 11:12:04
dokument Uchwała Nr 206/58/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 03 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-11-19 11:09:25
dokument Uchwała Nr 205/57/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 27 października 2015 roku w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panem Andrzejem Sobczykiem, Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Pniewie na mocy porozumienia stron 2015-10-29 09:46:42
dokument Uchwała Nr 204/57/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 27 października 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-10-29 09:43:41
dokument Uchwała Nr 203/57/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-10-29 09:42:02
dokument Uchwała Nr 202/57/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 27 października 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-10-29 09:39:42
dokument Uchwała Nr 201/57/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 27 października 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2015 roku 2015-10-29 09:34:59
dokument Uchwała Nr 200/55/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 16 października 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-10-20 14:10:40
dokument Uchwała Nr 199/55/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 16 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-10-20 14:04:57
dokument Uchwała Nr 198/54/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 13 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwały Nr 152/XXII/12 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie 2015-10-20 13:59:40
dokument Uchwała Nr 197/54/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 13 października 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-10-20 13:48:44
dokument Uchwała Nr 196/54/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 13 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-10-20 13:46:47
dokument Uchwała Nr 195/53/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 06 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego 2015-10-12 14:57:35
dokument Uchwała Nr 194/53/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 06 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pulicznego i o wolontariacie na 2016 rok 2015-10-12 14:55:24
dokument Uchwała Nr 193/53/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z 06 października 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX "Wyłączenie społeczne", Działania IV.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne". 2015-10-12 14:50:32
dokument Uchwała Nr 192/53/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z 06 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Kutnowskiego 2015-10-12 14:47:09
dokument Uchwała Nr 191/53/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z 06 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Kutnowskiego 2015-10-12 14:45:09
dokument Uchwała Nr 190/53/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z 06 października 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-10-12 14:40:15
dokument Uchwała Nr 189/53/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z 06 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-10-12 14:37:00
dokument Uchwała Nr 188/52/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z 29 września 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-09-30 11:44:44
dokument Uchwała Nr 187/52/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z 29 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-09-30 11:42:17
dokument Uchwała Nr 186/51/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z 22 września 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla pełniącego obowiązki dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie 2015-09-24 12:55:25
dokument Uchwała Nr 185/51/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z 22 września 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla pełniącego obowiązki dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie 2015-09-24 12:51:01
dokument Uchwała Nr 184/51/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z 22 września 2015 roku w sprawie przyznania dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy dyrektorom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski 2015-09-24 12:47:51
dokument Uchwała Nr 183/51/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z 22 września 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski 2015-09-24 12:44:27
dokument Uchwała Nr 182/51/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z 22 września 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski 2015-09-24 12:42:17
dokument Uchwała Nr 181/51/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z 22 września 2015 roku w sprawie przyznania nagrody Starosty Kutnowskiego w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski oraz jej wysokości 2015-09-24 12:37:59
dokument Uchwała Nr 180/51/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z 22 września 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-09-24 12:27:32
dokument Uchwała Nr 179/51/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z 22 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-09-24 12:23:52
dokument Uchwała Nr 178/50/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z 15 września 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-09-16 13:58:47
dokument Uchwała Nr 177/50/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z 15 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-09-16 13:56:14
dokument Uchwała Nr 176/49/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z 08 września 2015 roku w sprawie odwołania upoważnienia 2015-09-14 14:53:53
dokument Uchwała Nr 175/49/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z 08 września 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kutnowskiego przy realizacji projektu "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w Powiecie Kutnowskim (I)" finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 2015-09-14 14:52:31
dokument Uchwała Nr 174/49/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z 08 września 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kutnowskiego przy realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kutnowskim" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 2015-09-14 14:49:19
dokument Uchwała Nr 173/49/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z 08 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Kutnowskiego 2015-09-14 14:39:58
dokument Uchwała Nr 172/49/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z 08 września 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-09-14 14:37:43
dokument Uchwała Nr 171/49/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z 08 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-09-14 14:34:43
dokument Uchwała Nr 170/46/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z 28 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-09-01 12:56:40
dokument Uchwała Nr 169/46/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-09-01 12:55:01
dokument Uchwała Nr 168/46/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z 28 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-09-01 12:47:34
dokument Uchwała Nr 167/45/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z 25 sierpnia 2015 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie 2015-08-26 17:51:40
dokument Uchwała Nr 166/45/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie 2015-08-26 17:49:27
dokument Uchwała Nr 165/45/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum im. Jerzego Dunin - Borkowskiego w Krośniewicach 2015-08-26 17:46:11
dokument Uchwała Nr 164/45/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie 2015-08-26 17:44:16
dokument Uchwała Nr 163/45/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-08-26 17:41:04
dokument Uchwała Nr 162/45/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-08-26 17:39:01
dokument Uchwała Nr 161/45/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za I półrocze 2015 roku 2015-08-26 17:35:50
dokument Uchwała Nr 160/44/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego Małgorzacie Pawlak, nauczycielowi bibliotekarzowi w CKU w Kutnie 2015-08-20 11:59:54
dokument Uchwała Nr 159/44/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego Agnieszce Makule-Brodzie, nauczycielowi religii w II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie 2015-08-20 11:57:07
dokument Uchwała Nr 158/44/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego Lukaszowi Madalskiemu, nauczycielowi teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie 2015-08-20 11:54:59
dokument Uchwała Nr 157/44/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia zawodowego Ireneuszowi Świątczakowi, nauczycielowi praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie 2015-08-20 11:52:47
dokument Uchwała Nr 156/44/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 40/13/2015 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trakcie realizacji projektu finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL 13 "Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu" 2015-08-20 11:49:09
dokument Uchwała Nr 155/43/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-08-18 15:06:54
dokument Uchwała Nr 154/43/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-08-18 15:05:18
dokument Uchwała Nr 153/42/2015 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 04 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie 2015-08-11 08:16:42
dokument Uchwała Nr 152/42/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 04 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-08-11 08:14:24
dokument Uchwała Nr 151/42/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 04 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-08-11 08:11:06
dokument Uchwała Nr 150/41/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały o Kierunkach Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kutnowskiego zwanych "Strategia Rozwoju Powiatu Kutnowskiego na lata 2015 - 2020" 2015-07-31 11:10:32
dokument Uchwała Nr 149/41/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-07-31 11:07:03
dokument Uchwała Nr 148/41/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-07-31 11:04:22
dokument Uchwała Nr 147/41/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-07-31 10:59:31
dokument Uchwała Nr 146/41/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-07-31 10:57:46
dokument Uchwała Nr 145/41/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2015 roku 2015-07-31 10:43:04
dokument Uchwała Nr 144/40/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia projektu "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w Powiecie Kutnowskim (I)" finansowanego ze środków Fudnuszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kutnowskiego w zakresie jego realizacji 2015-07-24 08:31:52
dokument Uchwała Nr 143/40/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-07-24 08:26:16
dokument Uchwała Nr 142/40/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-07-24 08:24:59
dokument Uchwała Nr 141/39/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Integracja" z siedzibą w Krośniewicach realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2015-07-17 15:23:32
dokument Uchwała Nr 140/39/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o inicjatywę lokalną, wzoru oświadczenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 ppkt a) uchwały Nr 62/XI/15 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz wzoru umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej 2015-07-17 15:20:01
dokument Uchwała Nr 139/39/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 142/50/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 07 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji do spraw oceny i wyceny pojazdów przekazanych na rzecz Powiatu Kutnowskiego postanowieniem właściwych sądów rejonowych 2015-07-17 15:12:38
dokument Uchwała Nr 138/39/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-07-17 15:04:01
dokument Uchwała Nr 137/39/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-07-17 15:02:29
dokument Uchwała Nr 136/38/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 07 lipca 2015 roku w sprawie zlecenia Kutnowskiemu Towarzystwu Historycznemu z siedzibą w Kutnie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie 2015-07-08 14:19:36
dokument Uchwała Nr 135/36/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie 2015-07-01 13:14:58
dokument Uchwała Nr 134/36/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie 2015-07-01 13:13:16
dokument Uchwała Nr 133/36/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 im. Balickiego w Kutnie - Azorach do zawarcia umowy dotyczącej przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie 2015-07-01 13:05:15
dokument Uchwała Nr 132/36/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-07-01 12:33:54
dokument Uchwała Nr 131/36/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-07-01 11:54:01
dokument Uchwała Nr 130/36/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-07-01 11:48:40
dokument Uchwała Nr 129/35/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kutnowskiego przy realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kutnowskim" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 2015-06-30 12:41:58
dokument Uchwała Nr 128/35/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 125/34/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie 2015-06-30 12:38:41
dokument Uchwała Nr 127/35/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-06-30 12:30:53
dokument Uchwała Nr 126/35/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-06-30 12:24:14
dokument Uchwała Nr 125/34/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie 2015-06-18 08:58:43
dokument Uchwała Nr 124/34/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-06-18 08:53:17
dokument Uchwała Nr 123/34/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 2015-06-18 08:50:38
dokument Uchwała Nr 122/32/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 09 czerwca 2015 roku w sprawie zlecenia Oddziałowi Rejonowemu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Kutnie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2015-06-12 09:34:19
dokument Uchwała Nr 121/32/2015 Zarzadu Powiatu w Kutnie z dnia 09 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych 2015-06-12 09:31:26
dokument Uchwała Nr 120/32/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 09 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-06-12 09:28:45
dokument Uchwała Nr 119/31/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 02 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum - Zamku w Oporowie 2015-06-12 09:26:40
dokument Uchwała Nr 118/31/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 02 czerwca 2015 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Kutnowska Kuźnia Kultury z siedzibą w Kutnie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaricie 2015-06-12 09:24:33
dokument Uchwała Nr 117/31/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 02 czerwca 2015 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Dom Pracy Twórczej - Nowa Wieś" z siedzibą w Nowej Wsi realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2015-06-12 09:19:13
dokument Uchwała Nr 116/31/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 02 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 r. 2015-06-12 09:13:30
dokument Uchwała Nr 115/31/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 02 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 r. 2015-06-12 09:11:10
dokument Uchwała Nr 113/30/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 r 2015-05-29 15:28:18
dokument Uchwała Nr 114/30/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie 2015-05-29 15:26:51
dokument Uchwała Nr 112/30/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 r 2015-05-29 15:23:28
dokument Uchwała Nr 111/30/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-05-29 15:18:03
dokument Uchwała Nr 110/30/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-05-29 15:16:46
dokument Uchwała Nr 109/30/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach 2015-05-29 15:14:47
dokument Uchwała Nr 108/30/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Muzeum Zamek w Oporowie 2015-05-29 15:13:05
dokument Uchwała Nr 107/30/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 2014 rok 2015-05-29 15:06:52
dokument Uchwała Nr 106/29/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-05-20 15:22:24
dokument Uchwała Nr 105/29/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-05-20 15:20:17
dokument Uchwała Nr 104/29/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 95/26/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-05-20 15:18:46
dokument Uchwała Nr 103/29/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 94/26/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-05-20 15:16:41
dokument Uchwała Nr 102/28/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie przyznania Nagrody Starosty Kutnowskiego w uznaniu całokształtu działalności lub za znaczące osiągnięcia w danym roku w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz jej wysokości 2015-05-18 14:06:34
dokument Uchwała Nr 101/27/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 2015-05-14 14:47:54
dokument Uchwała Nr 100/27/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Kutnowskiego 2015-05-14 14:36:53
dokument Uchwała Nr 99/26/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 05 maja 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 707/245/2014 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i oceny materiałów dotyczących opracowania "Strategii dla Powiatu Kutnowskiego na lata 2014 - 2020" w zakresie składu osobowego Zespołu ds. przygotowania i oceny materiałów dotyczących opracowania "Strategii dla Powiatu Kutnowskiego na lata 2014 - 2020" 2015-05-14 13:55:55
dokument Uchwała Nr 98/26/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 05 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie 2015-05-14 13:49:28
dokument Uchwała Nr 97/26/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 05 maja 2015 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego powiatu kutnowskiego za 2014 rok Radzie Powiatu w Kutnie 2015-05-14 13:41:41
dokument Uchwała Nr 96/26/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 05 maja 2015 roku w sprawie akceptacji protokołu z rokowań w celu ustalenia odszkodowania 2015-05-14 13:38:39
dokument Uchwała Nr 95/26/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 05 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-05-14 13:13:51
dokument Uchwała Nr 94/26/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 05 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-05-14 13:10:44
dokument Uchwała Nr 93/25/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Pana Zdzisława Trawczyńskiego - Wicestarostę Kutnowskiego do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu w Kutnie spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych 2015-05-04 11:54:09
dokument Uchwała Nr 92/25/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia trybu przyznawania dotacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnosci pożytku publicnego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych oraz trybu ich kontroli i rozliczania 2015-05-04 11:51:36
dokument Uchwała Nr 91/25/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-05-04 11:49:18
dokument Uchwała Nr 90/25/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-05-04 11:47:41
dokument Uchwała Nr 89/25/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku 2015-05-04 11:46:31
dokument Uchwała Nr 88/24/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-04-23 13:17:31
dokument Uchwała Nr 87/24/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-04-23 13:15:49
dokument Uchwała Nr 86/24/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-04-23 13:14:23
dokument Uchwała Nr 85/23/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-04-21 14:08:33
dokument Uchwała Nr 84/23/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kutnowskiego przy realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kutnowskim" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 2015-04-21 14:06:24
dokument Uchwała Nr 83/23/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kutnowskim" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 2015-04-21 14:04:18
dokument Uchwała Nr 82/22/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 03 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego 2015-04-21 13:57:53
dokument Uchwała Nr 81/22/2015 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 03 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Kutnowskiego 2015-04-21 13:50:56
dokument Uchwała Nr 80/22/2015 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 03 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 50/22/2011 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2015-04-21 13:40:26
dokument Uchwała Nr 79/21/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 707/245/2014 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i oceny materiałów dotyczących opracowania "Strategii dla Powiatu Kutnowskiego na lata 2014 - 2020" w zakresie składu osobowego Zespołu ds. przygotowania i oceny materiałów dotyczących opracowania "Strategii dla Powiatu Kutnowskiego na lata 2014 - 2020" 2015-04-21 13:35:17
dokument Uchwała Nr 78/21/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego 2015-04-21 13:23:55
dokument Uchwała Nr 77/21/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty, wychowania 2015-04-21 13:19:44
dokument Uchwała Nr 76/21/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Kutnowskiego 2015-04-21 13:18:48
dokument Uchwała Nr 75/21/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-04-21 13:15:02
dokument Uchwała Nr 74/21/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-04-21 13:13:03
dokument Uchwała Nr 73/20/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie rozwiązania umów za pozrozumieniem stron z gminami Powiatu Kutnowskiego dotyczących pobytu małoletnich w pieczy zastępczej 2015-04-03 12:29:07
dokument Uchwała Nr 72/20/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 - 2017" 2015-04-03 12:24:18
dokument Uchwała Nr 71/20/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu kutnowskiego 2015-04-03 12:21:07
dokument Uchwała Nr 70/20/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej 2015-04-03 12:18:33
dokument Uchwała Nr 69/20/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2015-04-03 12:16:44
dokument Uchwała Nr 68/20/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie w przypadku jego nieobecności 2015-04-03 12:15:03
dokument Uchwała Nr 67/20/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Kutnie informacji o stanie mienia powiatu i rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek za 2014 rok 2015-04-03 12:12:52
dokument Uchwała Nr 66/20/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2014 rok 2015-04-03 12:05:58
dokument Uchwała Nr 65/20/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 2015-04-03 11:57:52
dokument Uchwała Nr 64/20/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-04-03 11:54:45
dokument Uchwała Nr 63/20/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-04-03 11:52:06
dokument Uchwała Nr 62/19/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-03-20 10:44:40
dokument Uchwała Nr 61/19/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-03-20 10:34:28
dokument Uchwała Nr 60/18/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej 2015-03-13 13:28:18
dokument Uchwała Nr 59/18/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2015-03-13 13:27:37
dokument Uchwała Nr 58/18/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty, wychowania 2015-03-13 13:25:59
dokument Uchwała Nr 57/17/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-03-12 13:13:35
dokument Uchwała Nr 56/17/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku. 2015-03-12 13:11:17
dokument Uchwała Nr 55/16/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 03 marca 2015 roku w sprawie zasad zbywania drewna pochodzącego z wycinki drzew i gospodarki zadrzewieniem przydrożnym w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu kutnowskiego 2015-03-12 12:58:11
dokument Uchwała Nr 54/16/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 03 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia na 2015 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w szkole wyższej i zakładach kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przynzawane 2015-03-12 12:54:07
dokument Uchwała Nr 53/16/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 03 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla pełniącego obowiązki dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie 2015-03-12 12:48:10
dokument Uchwała Nr 52/16/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 03 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-03-12 12:37:40
dokument Uchwała Nr 51/15/2015 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu "Kutnowskiego Szpitala Samorządowego" Sp. z o.o. w Kutnie Pana Roberta Wilanowskiego 2015-03-04 14:58:49
dokument Uchwała Nr 50/15/2015 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie do zastępowania Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie w przypadku jego nieobecności 2015-03-04 14:52:37
dokument Uchwała Nr 49/15/2015 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów i osób pełniących obowiązki dyrektora szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski 2015-03-04 14:49:25
dokument Uchwała Nr 48/15/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-03-04 14:46:06
dokument Uchwała Nr 47/15/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku. 2015-03-04 14:22:11
dokument Uchwała Nr 46/14/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku 2015-02-18 15:07:27
dokument Uchwała Nr 45/14/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu w 2015 roku 2015-02-18 15:03:10
dokument Uchwała Nr 44/13/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Kutnowskiego 2015-02-18 14:42:36
dokument Uchwała Nr 43/13/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2015-02-18 14:32:41
dokument Uchwała Nr 42/13/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej 2015-02-18 14:30:07
dokument Uchwała Nr 41/13/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty, wychowania 2015-02-18 14:25:31
dokument Uchwała Nr 40/13/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trakcie realizacji projektu finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-20014 oraz budżetu państwa w ramach programu PL13 "Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu". 2015-02-18 14:00:19
dokument Uchwała Nr 39/13/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych jednostek oraz Starostwa Powiatowego w Kutnie na 2015 rok 2015-02-18 13:27:32
dokument Uchwała Nr 38/13/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 2015-02-18 13:24:22
dokument Uchwała Nr 37/12/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 03 lutego 2015 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej 2015-02-06 10:24:58
dokument Uchwała Nr 36/12/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 03 lutego 2015 roku w sprawie wykonania budżetu powiatu w 2015 roku 2015-02-06 10:22:24
dokument Uchwała Nr 35/11/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego 2015-01-29 13:39:33
dokument Uchwała Nr 34/11/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu" Kutnowskiego Szpitala Samorządowego" Sp. z o.o. w Kutnie Pana Jerzego Subczyńskiego. 2015-01-29 13:36:55
dokument Uchwała Nr 33/10/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej 2015-01-26 10:16:42
dokument Uchwała Nr 32/10/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 707/245/2014 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i oceny materiałów dotyczących opracowania "Strategii dla Powiatu Kutnowskiego na lata 2014 - 2020" w zakresie składu osobowego Zespołu ds. przygotowania i oceny materiałów dotyczących opracowania "Strategii dla Powiatu Kutnowskiego na lata 2014 - 2020" 2015-01-26 10:13:17
dokument Uchwała Nr 31/10/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego 2015-01-26 10:06:58
dokument Uchwała Nr 30/10/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o regulaminie organizacyjnym Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach 2015-01-26 10:04:59
dokument Uchwała Nr 29/9/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kutnowskiego przy realizacji projektu "PROFESJONALIŚCI VI" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2015-01-22 15:10:00
dokument Uchwała Nr 28/9/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kutnowskiego przy realizacji projektu "PROFESJONALIŚCI VI" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2015-01-22 15:06:25
dokument Uchwała Nr 27/9/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego 2015-01-22 15:02:54