Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 25/16/2007 z dnia 30.01.2007r. - w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych i dodatków funkcyjnych dla dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski


UCHWAŁA NR 25/16/2007

ZARZĄDU POWIATU W KUTNIE

z dnia 30 stycznia 2007 roku

w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych i dodatków funkcyjnych dla dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (t.j Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1 759, Regulaminu na rok 2006 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 235/XXXII/2005 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 28 grudnia 2005 roku, w związku z, art. 30 ust. 6 „b” ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku Nr 97 poz. 674, Dz.U, 170 poz.1218, Dz.U. Nr 220 poz. 1600) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 06 marca 2006 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2006 r. Nr 43, poz. 293) Zarząd Powiatu w Kutnie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość dodatków funkcyjnych na okres od 01 stycznia 2007 roku do 28 lutego 2007 roku dla dyrektora Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie i dla dyrektora Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Nadzieja” w Żychlinie, dla których Powiat Kutnowski jest organem prowadzącym, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wysokość dodatków motywacyjnych na okres od 01 stycznia 2007 roku do 28 lutego 2007 roku dla dyrektora Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie i dla dyrektora Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Nadzieja” w Źychłinie, dla których Powiat Kutnowski jest organem prowadzącym, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kutnowskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od O l stycznia 2007 roku.

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr 25/16/2007

Zarządu Powiatu z dnia 30 stycznia 2007 roku

Stawki dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest powiatu kutnowski

L.p.

Imię i imię dyrektora placówki

Dodatek funkcyjny w zł

1.

Edyta Walczak Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Nadzieja” w Żychlinie

600

2.

Dorota Ćwirko - Gotycka Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie

600

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr 25/16/2007

Zarządu Powiatu z dnia 30 stycznia 2007 roku

Stawki dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest powiatu kutnowski

L.p.

Imię i imię dyrektora placówki

%kwoty 1.742

1.

Edyta Walczak Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Nadzieja” w Żychlinie

10%

2.

Dorota Ćwirko - Gotycka Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie

10%

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 02-04-2008 15:52:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 02-04-2008 15:52:33