Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 52/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych na 2016 rok 2016-01-05 15:18:10
dokument Zarządzenie Nr 51/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2016-01-05 15:12:57
dokument Zarządzenie Nr 50/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kutnie 2015-12-16 13:29:54
dokument Zarządzenie Nr 49/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 07 grudnia 2015 roku w sprawie utworzenia i wprowadzenia zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2015-12-16 13:26:45
dokument Zarządzenie Nr 48/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie powołania zespołu do oceny merytorycznej i formalnej wniosku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło nr 1 w Kutnie o rozszerzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kutnie 2015-12-02 11:36:20
dokument Zarządzenie Nr 47/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2015-11-30 14:54:28
dokument Zarządzenie Nr 46/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 09 listopada 2015 roku w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 2015-11-10 09:31:51
dokument Zarządzenie Nr 45/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 30 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji - wersja nr 2 w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2015-11-10 09:28:37
dokument Zarządzenie Nr 44/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 30 października 2015 roku w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia spisu materiałów na składzie, spisu aktywów pieniężnych w kasach starostwa, spisu środków trwałych i pozostałych środków trwałych na dzień 31 grudnia 2015 roku 2015-11-03 15:20:26
dokument Zarządzenie Nr 43/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmiany składu Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2015-11-03 15:17:34
dokument Zarządzenie Nr 42/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania koncepcji Wspólnej Grupy Zakupowej Powiatu Kutnowskiego 2015-11-03 15:16:00
dokument Zarządzenie Nr 41/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 26 października 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu pod nazwą "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" realizowanego w ramach programu "Ograniczenia społecznych nierówności w zdrowiu" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 2015-10-28 12:11:57
dokument Zarządzenie Nr 40/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 23 października 2015 roku dotyczące zmiany Zarządzenia Starosty Kutnowskiego Nr 3/2015 z dnia 09 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Powiecie Kutnowskim, zmienionego Zarządzeniem Nr 26/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku 2015-10-28 12:10:30
dokument Zarządzenie Nr 39/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie, powołanego Zarządzeniem Nr 12/2002 Starosty Powiatu Kutnowskiego z dnia 15 lipca 2002 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie 2015-10-28 12:05:41
dokument Zarządzenie Nr 38/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie postępowania z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową 2015-10-28 12:00:45
dokument Zarządzenie Nr 37/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 19 października 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu pod nazwą "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" realizowanego w ramach programu "Ograniczenia społecznych nierówności w zdrowiu" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 2015-10-28 11:57:27
dokument Zarządzenie Nr 36/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 14 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Aleksandrów, Bielawy, Holendry, Karolew, Zaranna, Wieszczyce, Wola Raciborowska, Zgórze w jednostce ewidencyjnej gmina Strzelce. 2015-10-16 15:25:54
dokument Zarządzenie Nr 35/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 15 września 2015 roku w sprawie uregulowania praw autorskich do utworów wytworzonych przez pracowników i inne osoby świadczące pracę w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2015-09-30 11:38:31
dokument Zarządzenie Nr 34/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 14 września 2015 roku w sprawie podziału zadań nadzorczych członków Zarządu Powiatu w Kutnie nad działalnością jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatową administracją zespoloną 2015-09-16 15:13:01
dokument Zarządzenie Nr 33/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 14 września 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów: listy społecznego opiekuna zabytków, legitymacji społecznego opiekuna zabytków, zaświadczenia o nadaniu uprawnień społecznego opiekuna zabytków 2015-09-16 15:07:27
dokument Zarządzenie Nr 32/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 09 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i spisu dokuemntacji niearchiwalnej przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie 2015-09-16 15:03:49
dokument Zarządzenie Nr 31/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 03 września 2015 roku w sprawie odwołania pełnomocnictwa 2015-09-16 15:00:34
dokument Zarządzenie Nr 30/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 03 września 2015 roku w sprawie odwołania upoważnienia 2015-09-16 14:59:02
dokument Zarządzenie Nr 29/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kutnie. 2015-09-01 13:06:41
dokument Zarządzenie Nr 28/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 06 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kutnie 2015-07-17 14:49:09
dokument Zarządzenie Nr 27/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 02 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku dla pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2015-07-07 10:08:48
dokument Zarządzenie Nr 26/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku dotyczące zmiany zarządzenia Starosty Kutnowskiego Nr 3/2015 z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Powiecie Kutnowskim 2015-07-07 09:30:08
dokument Zarządzenie Nr 25/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/15 Starosty Kutnowskiego z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia instrumentów współpracy finansowej w projekcie pn. "Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych, realizowanym w ramach priorytetu 5.4.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2015-06-03 12:32:47
dokument Zarządzenie Nr 24/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze obowiązującym w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2015-06-03 12:04:56
dokument Zarządzenie Nr 23/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie organizacji, funkcjonowania i rozwijania Powiatowego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych oraz formacji obrony cywilnej wykonujących działania w zakresie monitoringu, wykrywania i alarmowania o skażeniach na terenie powiatu kutnowskiego 2015-06-01 13:10:42
dokument Zarządzenie Nr 22/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie organizacji, funkcjonowania i rozwijania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania na terenie powiatu kutnowskiego 2015-06-01 13:03:03
dokument Zarządzenie Nr 21/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie organizacji powiatowego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz powiatowego systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu kutnowskiego 2015-06-01 12:59:45
dokument Zarządzenie Nr 20/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia w drodze konkursu kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie 2015-05-06 15:32:50
dokument Zarządzenie Nr 19/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie i wprowadzenia Regulaminu konkursu 2015-05-06 15:32:00
dokument Zarządzenie Nr 18/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kutnie 2015-04-29 14:29:44
dokument Zarządzenie Nr 17/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2015-04-29 14:28:37
dokument Zarządzenie Nr 16/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 09 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu pod nazwą "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" realizowanego w ramach programu "Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 2015-04-21 12:07:41
dokument Zarządzenie Nr 15/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2015-04-21 11:45:02
dokument Zarządzenie Nr 14/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kutnie za 2014 rok 2015-04-21 11:41:58
dokument Zarządzenie Nr 13/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia instrumentów współpracy finansowej w projekcie pn. "Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych, realizowanym w ramach priorytetu 5.4.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2015-04-21 11:38:52
dokument Zarządzenie Nr 12/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego pt."Kierowanie realizacją zadań obronnych w strefie oddziaływania konfliktu zbrojnego na terenie województwa łódzkiego, w tym Powiatu Kutnowskiego - praktyczna realizacja zadań związana z alarmowym uzupełnieniem Sił Zbrojnych RP - AKAP 2015-03-18 15:09:03
dokument Zarządzenie Nr 11/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze obowiązującym w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2015-03-18 15:04:58
dokument Zarządzenie Nr 10/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat kutnowski lub na jego zlecenie w 2015 roku 2015-03-05 10:19:41
dokument Zarządzenie Nr 9/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej prowadzonych przez powiat kutnowski lub na jego zlecenie w 2015 roku 2015-03-05 10:16:50
dokument Zarządzenie Nr 8/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 09 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu pod nazwą "Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" realizowanego w ramach programu "Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 2015-03-05 10:13:01
dokument Zarządzenie Nr 7/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 02 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2015 rok 2015-02-19 11:53:10
dokument Zarządzenie Nr 6/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 02 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 18/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2015-02-19 11:47:30
dokument Zarządzenie Nr 5/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia kosztów płac i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone ustawami 2015-02-19 11:39:56
dokument Zarządzenie Nr 4/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2014 Starosty Kutnowskiego z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2015-02-19 10:27:02
dokument Zarządzenie Nr 3/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 09 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Organizacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Powiecie Kutnowskim 2015-01-16 10:45:06
dokument Zarządzenie Nr 2/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 05 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2015-01-16 10:33:22
dokument Zarządzenie Nr 1/2015 Starosty Kutnowskiego z dnia 05 stycznia 2015 roku w sprawie odwołania i powołania osób na funkcję członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2015-01-16 10:18:45