Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE Nr 38/09 - w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze obowiązującym w Starostwie Powiatowym w Kutnie


ZARZĄDZENIE NR 38/2009

STAROSTY KUTNOWSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze obowiązującym w Starostwie Powiatowym w Kutnie

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592, ze zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze obowiązującym w Starostwie Powiatowym w Kutnie, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 39/2005 Starosty Kutnowskiego z dnia 21 października 2005 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 38/2007 Starosty Kutnowskiego z dnia 14 listopada 2007 roku, wprowadzam zmiany:

 1. § 7. ust. 4. otrzymuje brzmienie:

,, § 7. ust. 4. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze zatwierdza Starosta lub Sekretarz Powiatu po uzgodnieniu ze Starostą.”

 1. § 8. otrzymuje brzmienie:

,,§ 8. ust.1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku urzędniczym oraz ubiegająca się o zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym powinna spełniać wymagania zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (z 2008r. Dz. U. Nr 223, poz. 1458), zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. (z 2009r. Dz. U. Nr 50, poz. 398) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 34/2009 Starosty Kutnowskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kutnie.”

 1. § 9 otrzymuje brzmienie:

9. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie.”

 1. § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,, § 10. ust. 1. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, zawarta w protokole, nie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.”

 1. § 11 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

,, § 11. ust. 2. Protokół w szczególności zawiera:

 1. określenie stanowiska, na które był przeprowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona i nazwiska i miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

 2. liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne,

 3. informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru,

 4. uzasadnienie dokonanego wyboru,

 5. skład komisji przeprowadzającej nabór.”

 1. § 12 w ust. 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 12 ust. 1. Informacje o wynikach naboru upowszechnia się niezwłocznie od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru.”

§ 2. Podać treść zarządzenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Powiatu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Kutnowski

/-/Dorota Dąbrowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 17-07-2009 14:17:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 02-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 17-07-2009 14:18:35