Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 656/277/2010 z dnia 17 listopada 2010 roku - w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu w 2011 roku domu pomocy społecznej dla 60 kobiet przewlekle somatycznie chorych

UCHWAŁA NR 656/277/2010

ZARZĄDU POWIATU W KUTNIE

z dnia 17 listopada 2010 roku

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu w 2011 roku domu pomocy społecznej dla 60 kobiet przewlekle somatycznie chorych

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a w związku z art. 15 ust. 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Kutnie uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu w 2011 roku domu pomocy społecznej dla 60 kobiet przewlekle somatycznie chorych, zwaną dalej "Komisją".

§ 2. Zadaniem Komisji jest analiza złożonych ofert w oparciu o kryteria podane w treści ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej, BIP Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz przedłożone zarądowi Powiatu w Kutnie opinii dotyczcych złożonych ofert, jak również propozycji wyboru oferty złożonej na okoliczność ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

§ 3. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący - Dorota Dąbrowska - Starosta

2) członkowie:

a) Jolanta Szczypińska - Wicestarosta

b) Jolanta Skowrońska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

c) Robert Widawski - Kierownik Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kutnie.

§ 4. 1. Do obowiązków przewodniczącego Komisji należy:

1) okreslenie trybu pracy Komisji;

2) zwoływanie posiedzeń Komisji i określenie ich porządku;

3) przewodniczenie posiedzeniu;

4) wyznaczenie osoby wprowadzącej posiedzenie Komisji w przypadku swojej nieobecności.

2. W pracach Komisji mogą brać udział osoby, nie będące członkami Komisji, zaproszone do udziału w jego pracach przez przewodniczącego.

§ 5. 1. Praca Komisji odbywa się w ramach obowiązków służbowych i członkowie Komisji nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

2. Obsługę Komisji zapewnia Wydział Zdrowia i Spraw Społęcznych Starostwa Powiatowego w Kutnie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 24-11-2010 13:48:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 24-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 24-11-2010 14:36:58