Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 244/XLIII/09 - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kutnowskiego szkołom publicznym, szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznym ośrodkom rewalidacyjno - wychowawczym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania


UCHWAŁA NR 244/XLIII/09

RADY POWIATU W KUTNIE

z dnia 22 lipca 2009 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kutnowskiego szkołom publicznym, szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznym ośrodkom rewalidacyjno - wychowawczym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 i art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 roku Nr 173, poz.1218, z 2008 roku Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 roku Nr 92, poz.753) oraz art. 80 ust. 3, 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, póz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz.917, z 2009 roku Dz. U. Nr 6, poz.33, Dz. U. Nr 31, poz.206, Dz. U. nr 56, poz. 458, Dz. U. Nr 216, poz. 1370 i Dz. U. Nr 235, poz. 1618) Rada Powiatu w Kutnie uchwala, co następuje:

§1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kutnowskiego szkołom publicznym, na których założenie osoba prowadząca posiada zezwolenie Starosty Kutnowskiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały.

§2. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kutnowskiego szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznym ośrodkom rewalidacyjno -wychowawczym oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Określa się wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Określa się wzór rozliczenia otrzymanych dotacji stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§5. Traci moc uchwała nr 264/XXXVIII/2006 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kutnowskiego na zadania oświatowe zmieniona uchwałą nr 298/XXXIX/2006 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr 264/XXXVIII/2006 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kutnowskiego na zadania oświatowe.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kutnie.

§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 roku, z wyjątkiem § 2 ust. 4 załącznika Nr 1, który obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 roku.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 244-XLIII_zalacznik_1.pdf (PDF, 62.47Kb) 2009-07-31 09:10:18 199 razy
2 244-XLIII_zalacznik_4.pdf (PDF, 36.98Kb) 2009-07-31 09:10:18 190 razy
3 244-XLIII_zalacznik_3.pdf (PDF, 37.38Kb) 2009-07-31 09:10:18 175 razy
4 244-XLIII_zalacznik_2.pdf (PDF, 56.80Kb) 2009-07-31 09:10:18 227 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 31-07-2009 09:10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 31-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 31-07-2009 09:11:04