Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 233/XL/2009 z dnia 10.06.2009r. - w sprawie powierzenia Gminie - Miastu Płock prowadzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dotyczących działalności ośrodka adopcyjno-opiekuńczego


Uchwała Nr 233/XL/09

Rady Powiatu w Kutnie z dnia 10 czerwca 2009 roku

w sprawie powierzenia Gminie - Miastu Płock prowadzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dotyczących działalności ośrodka adopcyjno-opiekuńczego.

Na podstawie art. 5 ust.2 i 3 oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr167 poz. 1759, Dz.U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), w związku z art. 83 ust. 7 z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171 poz. 1056, Nr 216 poz. 1367, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33 ), Rada Powiatu w Kutnie uchwala, co następuje:

§ 1. Powiat Kutnowski powierza Gminie - Miastu Płock od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku prowadzenie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dotyczących działalności ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, tj.:

- diagnoza kandydatów i wydawanie kandydatowi do pełnienia funkcji rodziny zastępczej opinii o spełnieniu przez tę rodzinę warunków, o których mowa w art. 73 ust. 1 i 3 pkt 2-6 ustawy o pomocy społecznej, a kandydatowi do prowadzenia placówki rodzinnej opinii o posiadaniu odpowiedniego przygotowania,

- współpracy z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i dyrektorem placówki rodzinnej w zakresie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w tych placówkach,

- wspieraniu dyrektorów placówek rodzinnych w sporządzaniu i modyfikacji indywidualnych planów pracy z dzieckiem,

- diagnozie kandydatów i wydawaniu kandydatowi opinii do pełnienia roli rodziny zaprzyjaźnionej
w myśl § 2 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.10.2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo -wychowawczych

- procedury przysposobienia dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach rodzinnych oraz zawodowych rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu kutnowskiego.

§ 2.1. Podstawą wykonywania zadań, o których mowa w § 1 będzie porozumienie, w którym strony ustalą zakres zadań, wysokość i zasady przekazywania przez Powiat Kutnowski środków finansowych pokrywających realizację przez Gminę-Miasto Płock zadań, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały

2.2. Treść porozumienia podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2009 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 16-06-2009 13:24:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 16-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 16-06-2009 13:26:05