Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 228/XXXVIII/2009 z dnia 22.04.2009r. - w sprawie z,iany uchwały Nr 208/XXXV/2009 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 04 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia ''Regulaminu na rok 2009 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnyxh zastępstw nauczycieli szkół i plaćówek, dla których orgnem prowadzacym jest Powiat Kutnowski''


UCHWAŁA NR 228/XXXVIII/09

RADY POWIATU W KUTNIE

z dnia 22 kwietnia 2009 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 208/XXXV/09 Rady Powiatu w Kutnie
z dnia 04 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu
na rok 2009w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli szkół
i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Kutnowski”.

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 roku, zm. z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 167, poz. 1759, z 2007 roku Dz. U. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 97 poz. 674 ze zm.: Dz. U. Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600 oraz Dz. U. z 2007 roku Nr 17, poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 roku Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 roku Nr 1, poz. 1) Rada Powiatu w Kutnie uchwala, co następuje:

§1. Do uchwały Nr 208/XXXV/09 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 04 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu na rok 2009 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski” wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „UCHWAŁA NR 208/XXXV/09 RADY POWIATU W KUTNIE z dnia 04 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski””.

2. W w/w uchwale § 1 otrzymuje brzmienie: „Wprowadza się „Regulamin w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski”” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

3. w załączniku do uchwały Nr 208/XXXV/09 tytuł otrzymuje brzmienie: „Regulamin w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 27-04-2009 13:55:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 27-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 27-04-2009 13:57:02