Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR 201/XXXIII/2009 Z DNIA 23.01.2009 ROKU w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.


UCHWAŁA NR 201/XXXIII/09

RADY POWIATU W KUTNIE

z dnia 23 stycznia 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1592; Dz. U. z 2002 r Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1111) oraz art. 34, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420; Dz. U. z 2006 r Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 170, poz. 1217, 1218, Dz. U. Nr 249, poz. 1832; Dz. U. z 2007 r Nr 88, poz. 587, Dz. U. Nr 115, poz. 791, Dz. U. Nr 140, poz. 984, Dz. U. Nr 82, poz. 560, Dz. U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1112, Dz. U. Nr 209, poz. 1317, Dz. U. Nr 216, poz. 1370) Rada Powiatu w Kutnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. W załączniku nr 1 zwiększa się dochody o kwotę 140.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 3 zmniejsza się wydatki o kwotę 500.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 3 zwiększa się wydatki o kwotę 4.378.727 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 4 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 6 zwiększa się przychody o kwotę 3.738.727 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 10 - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 16.634.582 zł zostanie pokryty z:

  • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.763.000 zł;

  • zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 13.871.582 zł.

 

§ 3. § 9 pkt. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 14.773.235 zł.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 140.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 z tytułu pomocy finansowej Gminy Krośniewice w realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2149E Krośniewice - Dąbrowice od km 0+000 do km 4+000 na terenie gmin Krośniewice i Dąbrowice” w 2009 roku, co prezentuje załącznik nr 3, 4 i 7. Zadanie będzie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011; gdzie dofinansowanie ze środków MSWiA wyniesie 2.567.300 zł.

Wniosek naszego powiatu został zatwierdzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 30 grudnia 2008 roku. W związku z powyższym zadanie „Poprawa skomunikowania zachodnich gmin Powiatu Kutnowskiego z Powiatem Włocławskim - przebudowa drogi 2149E w latach 2008-2009” na kwotę 11.215.150 zł nie będzie realizowane.

Planuje się realizację drugiej części zadania pod nazwą „Poprawa skomunikowania Powiatu Kutnowskiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2149E (od km 4+000) i drogi powiatowej nr 2150E (do km 0+594)” w latach 2008-2010, przy planowanych ogólnych nakładach 6.550.000 zł. Zadanie jest przewidywane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2008-2010 i pozyskaniu z tego tytułu środków na kwotę 6.379.080 zł; ponadto planuje się zmianę wydatków w zadaniu „Poprawa skomunikowania zachodnich gmin Powiatu Kutnowskiego z Powiatem Włocławskim - przebudowa drogi 2145E Łanięta-Dąbrowice-Mariapol w latach 2008-2011” polegającą na zmniejszeniu wydatków roku 2009 o 157.000 zł.

Realizacja w/w zadania i zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu kutnowskiego, w tym do Zamku w Oporowie modernizacja drogi 2123E” w latach 2007-2011 szczegółowo jest zaprezentowane w załączniku nr 5, który uwzględnia również aktualizację kosztów tych zadań.

Na zwiększone zadania w 2009 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 3.738.727 zł. Kwota 2.567.300 zł będzie zwrócona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Planowany deficyt budżetu wyniesie 16.634.582 zł.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 201-XXXIII_ZAA_ACZNIK_6.doc (DOC, 24.00Kb) 2009-01-27 15:17:30 174 razy
2 201-XXXIII_ZAA_ACZNIK_5.doc (DOC, 28.00Kb) 2009-01-27 15:17:30 168 razy
3 201-XXXIII_ZAA_ACZNIK_2.doc (DOC, 25.50Kb) 2009-01-27 15:17:30 168 razy
4 201-XXXIII_ZAA_ACZNIK_7.doc (DOC, 29.50Kb) 2009-01-27 15:17:30 168 razy
5 201-XXXIII_ZAA_ACZNIK_4.doc (DOC, 30.50Kb) 2009-01-27 15:17:30 175 razy
6 201-XXXIII_ZAA_ACZNIK_1.doc (DOC, 26.00Kb) 2009-01-27 15:17:30 167 razy
7 201-XXXIII_ZAA_ACZNIK_3.doc (DOC, 25.50Kb) 2009-01-27 15:17:30 167 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 27-01-2009 15:17:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 27-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 27-01-2009 15:17:55