Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 159/XXVIII/2008 z dnia 27.08.2008r. - w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Kutnowskiego w 2008r.


UCHWAŁA NR 159/XXVIII/2008

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia 27 sierpnia 2008 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Kutnowskiego w 2008 r.

Działając na podstawie art. 12 pkt. 8lit c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 200, poz. 1688; Dz. U. Nr 214, poz. 1806 ze zmianami z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055 ze zmianami z 2007 roku Dz. U. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 82 ust 1 pkt 2, art. 168 ust 2 pkt 3 i art. 184 ust. 1 pkt 10 lit a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami z 2005 roku Dz. U. Nr 169, poz. 1420 ze zmianami z 2006 roku Dz. U. Nr 45, poz. 319; Dz. U. Nr 104, poz. 708 Dz. U. Nr 170, poz. 1217, poz. 1218; Dz. U. Nr 187, poz. 1381; Dz. U. Nr 249, poz. 1832; ze zmianami z 2007 roku Dz. U. Nr 82, poz. 560, Dz. U. Nr 88, poz. 587, Dz. U. Nr 115, poz. 791, Dz. U. Nr 140, poz. 984)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć pożyczkę w wysokości 850.814 zł (osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset czternaście) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na zadanie „Termomodernizacja obiektów szkolnych”

w 2008 roku w kwocie 23.094 zł

w 2009 roku w kwocie 827.720 zł

§ 2. Pożyczka określona w § 1 zostanie spłacona w latach 2010 - 2013.

§ 3. Środki na spłatę pożyczki wraz z odsetkami będą zabezpieczone w budżetach lat następnych, w których przypadają spłaty rat pożyczki.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kutnie do podjęcia czynności formalno-prawnych w celu podpisania umowy pożyczki, w tym udzielenia zabezpieczenia jej spłaty w formie weksla „in blanco”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

UZASADNIENIE

Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pozwoli na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektów szkolnych” i dotyczy realizacji I etapu zaplanowanego do realizacji w budżecie powiatu oraz Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2008 - 2009. Zadanie dotyczy termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie wraz z Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespołu Szkół Nr 3 w Kutnie i I Liceum Ogólnokształcącego w Kutnie.

Pożyczkę planuje się spłacić w latach 2010 - 2013.

Jako zabezpieczenie będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pożyczka może być umorzona po spłacie 70% rat kapitałowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 03-09-2008 15:12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 03-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 03-09-2008 15:12:16