Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 222/85/2008 z dnia 16.04.2008r. - w sprawie przyznania dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy dyrektorom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski


UCHWAŁA NR 222/85/2008

Zarządu Powiatu w Kutnie

z dnia 16 kwietnia 2008 roku

w sprawie przyznania dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy dyrektorom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 roku Nr 173, poz. 1218 ), § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22 poz. 181 i z 2006 roku Nr 43, poz. 293, z 2007 roku Nr 56, poz. 372 oraz z 2008 roku Nr 42, poz. 257) oraz "Regulaminu na rok 2008 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski” stanowiącego załącznik do uchwały Nr 124/XX/2008 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 15 lutego 2008 roku Zarząd Powiatu w Kutnie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się dodatek za trudne warunki pracy na okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 sierpnia 2008 roku niżej wymienionym dyrektorom placówek oświatowych, dla których Powiat Kutnowski jest organem prowadzącym:

1. Iwona Kaca - Dyrektor SOSW Nr 1 w Kutnie

  1. Jadwiga Tomczak - Dyrektor SOSW Nr 2 w Kutnie

  2. Barbara Korczak - Dyrektor MOS w Nowej Wsi

  3. Małgorzata Andrzejczak - Dyrektor PPP w Kutnie.

§ 2. Przyznaje się dodatek za uciążliwe warunki pracy na okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 sierpnia 2008 roku niżej wymienionym dyrektorom placówek oświatowych, dla których Powiat Kutnowski jest organem prowadzącym:

1. Iwona Kaca - Dyrektor SOSW Nr 1 w Kutnie

2. Jadwiga Tomczak - Dyrektor SOSW Nr 2 w Kutnie.

§ 3. Wysokość i zasady wypłacania dodatków określa "Regulamin na rok 2008 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski” stanowiącego załącznik do uchwały Nr 124/XX/2008 Rady powiatu w Kutnie z dnia 15 lutego 2008 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu odpowiedzialnemu za sprawy edukacji.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2008 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 06-05-2008 10:15:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 29-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 06-05-2008 10:16:32