Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 225/XXX/2005 z dnia 26.10.2005r. - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok


UCHWAŁA NR 225/XXX/2005

Rady Powiatu w Kutnie z dnia 26 października 2005 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zmianami z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806 ze zmianami z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 26, 110 i 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami z 2000 roku Dz. U. Nr 122, poz. 1315 ze zmianami z 2001 roku Dz. U. Nr 88, poz. 961 ze zmianami z 2002 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 156, poz. 1300 ze zmianami z 2003 roku Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65, poz. 594, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851 ze zmianami z 2004 roku Dz. U. Nr 19, poz. 177, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 121, poz. 1264, Dz. U. Nr 123, poz. 1291, Dz. U. Nr 210, poz. 2135, Dz. U. Nr 273, poz. 2703 ze zmianami z 2005 roku Dz. U. Nr 14, poz. 114, Dz. U. Nr 64, poz. 565)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.1 W załączniku Nr 1 i Nr 1A zwiększa się dochody o kwotę 1.002.986 zł zgodnie

z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 1 i 1A zmniejsza się dochody o kwotę 107.924 zł zgodnie z

załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 2 i 2A zmniejsza się wydatki o kwotę 174.052 zł zgodnie z

z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 2 i 2A zwiększa się wydatki o kwotę 1.069.114 zł zgodnie z

z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 5 dopisuje się realizację zadań zgodnie z załącznikiem Nr 5

do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się załącznik Nr 20 do uchwały budżetowej - realizacja programu

pod nazwą „Średnie wykształcenie naszym celem-program stypendialny dla

Młodzieży z obszarów wiejskich” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej

uchwały.

7. Wprowadza się załącznik Nr 21 uchwały budżetowej - realizacja programu

pod nazwą „Nowa szansa dla Żaka” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej

uchwały.

8. W załączniku Nr 19 wprowadza się zmiany w Powiatowym Funduszu

Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej

uchwały.

9. W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do

niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 10

do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 225/XXX/2005

Rady Powiatu w Kutnie

Dz

Rozdz.

§

Treść

Zwiększenie dochodów

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

19 900

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

19 900

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

19 900

 

 

w tym:

ZS Nr 1 Kutno

13 900

 

 

 

ZS Żychlin

6 000

750

 

 

Administracja publiczna

575 442

 

75020

 

Starostwa powiatowe

575 442

 

 

0420

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

575 442

801

 

 

Oświata i wychowanie

51 517

 

80130

 

Szkoły zawodowe

40 650

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

400

 

 

w tym:

ZS Żychlin

400

 

 

0830

Wpływy z usług

12 000

 

 

w tym:

ZS Nr 1 Kutno

12 000

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

12 957

 

 

w tym:

ZS Nr 1 Kutno

6 400

 

 

 

ZS Nr 4 Kutno

6 557

 

 

2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

10 000

 

 

w tym:

ZS Nr 3 Kutno

10 000

 

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródel

5 293

 

 

w tym:

ZS Żychlin

5 293

 

80195

 

Pozostała działalność

10 867

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

867

 

 

w tym:

Bursa Nr 1 Kutno

867

 

 

2120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

10 000

803

 

 

Szkolnictwo wyższe

18 850

 

80309

 

Pomoc materialna dla studentów

18 850

 

 

2888

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

14 137

 

 

2889

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

4 713

852

 

 

Pomoc społeczna

84 000

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

84 000

 

 

6430

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

84 000

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

253 277

 

85410

 

Internaty i bursy szkolne

25 627

 

 

0830

Wpływy z usług

22 457

 

 

w tym:

Bursa Nr 1 Kutno

22 457

 

 

2390

Wpływy do budżetu ze środków specjlanych

3 170

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

227 650

 

 

2338

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

154 916

 

 

2339

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

72 734

 

 

 

Razem

1 002 986

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 225/XXX/2005

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Zmniejszenie dochodów

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

600

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

600

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

600

 

 

w tym:

ZS Nr 4 Kutno

600

801

 

 

Oświata i wychowanie

867

 

80195

 

Pozostała działalność

867

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

867

 

 

w tym:

ZS Nr 1 Kutno

867

852

 

 

Pomoc społeczna

84 000

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

84 000

 

 

6420

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

84 000

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

22 457

 

85410

 

Internaty i bursy szkolne

22 457

 

 

0830

Wpływy z usług

22 457

 

 

w tym:

ZS Nr 1 Kutno

22 457

 

 

 

Razem

107 924

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 225/XXX/2005

Rady Powiatu w Kutnie

Dz

Rozdz.

§

Treść

Zmniejszenie wydatków

758

 

 

Różne rozliczenia

14 000

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

14 000

 

 

rezerwa ogólna

 

14 000

801

 

 

Oświata i wychowanie

94 837

 

80120

 

Licea ogólnokształcące

39 000

 

 

bieżące

w tym: I LO Kutno

39 000

 

80130

Szkoły zawodowe

55 837

 

 

płace i pochodne

w tym: ZS Nr 3 Kutno

55 387

 

 

bieżące

w tym: ZS Nr 1 Kutno

450

851

 

 

Ochrona zdrowia

720

 

85195

 

Pozostała działalność

720

 

 

bieżące

720

852

 

 

Pomoc społeczna

25 587

 

85201

 

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

25 587

 

 

bieżące

w tym: RDDz Kutno

25 587

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

38 474

 

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

24 303

 

 

płace i pochodne

w tym: SOSW Nr 1 Kutno

18 658

 

 

bieżące

w tym: SOSW Nr 2 Kutno

5 645

 

85407

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

11 894

 

 

bieżące

 

11 894

 

85410

 

Internaty i bursy szkolne

2 277

 

 

bieżące

w tym: ZS Nr 3 Kutno

2 277

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

434

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

434

 

 

bieżące

w tym: ZS Nr 1 Kutno

434

 

 

 

Razem

174 052

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 225/XXX/2005

Rady Powiatu w Kutnie

Dz

Rozdz.

§

Treść

Zwiększenie wydatków

600

 

 

Transport i łączność

12 000

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

12 000

 

 

dotacja

12 000

750

 

 

Administracja publiczna

470 000

 

75020

 

Starostwa powiatowe

470 000

 

 

bieżące

 

310 000

 

 

majątkowe

160 000

801

 

 

Oświata i wychowanie

169 280

 

80102

 

Szkoły podstawowe specjalne

5 591

 

 

płace i pochodne

w tym: SOSW Nr 1 Kutno

4 591

 

 

bieżące

w tym: SOSW Nr 2 Kutno

1 000

 

80111

 

Gimnazja specjalne

11 591

 

 

płace i pochodne

w tym: SOSW Nr 1 Kutno

6 946

 

 

bieżące

w tym: SOSW Nr 2 Kutno

4 645

 

80120

Licea ogólnokształcące

45 400

 

 

płace i pochodne

 

45 400

 

 

w tym:

I LO Kutno

39 000

 

 

 

ZS Żychlin

6 400

 

80123

 

Licea profilowane

47 700

 

 

płace i pochodne

w tym: ZS Nr 3 Kutno

47 700

 

80130

 

Szkoły zawodowe

41 877

 

 

płace i pochodne

w tym: ZS Nr 1 Kutno

<

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 02-04-2008 13:27:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 02-04-2008 13:27:47

Starostwo Powiatowe w Kutnie

ul. Kościuszki 16
99-300, Kutno
Łódzkie

powiatkutno.eu

Biuletyn Informacji Publicznej v83.a.2 BIP zgodny z WCAG 2.1
© 2003 - 2022 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa Alfa Sp. z o.o.