Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 101/XIII/2004 z dnia 21.04.2004r. - w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu


UCHWAŁA NR 101/XIII/2004

RADY POWIATU W KUTNIE

z dnia 21 kwietnia 2004 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 153, poz. 1271) Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na czas od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN PRACY

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU W KUTNIE

NA 2004 ROK

Lp.

Tematyka posiedzenia - kontroli

Termin realizacji

Uwagi

o realizacji

1.

Opiniowanie budżetu na rok 2004 i sprawy bieżące.

Styczeń

Luty

2.

Analiza wykonania budżetu za 2003 rok:

- opracowanie opinii komisji dotyczące sprawozdania z realizacji budżetu za 2003 rok wraz z wnioskiem o absolutorium

Marzec

Kwiecień

Kontrola realizacji uchwał Zarządu Powiatu.

3.

Kontrola w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6:

- gospodarowanie środkami finansowymi przyznanymi przez Powiat i celowość ich wykorzystania.

Maj

Kontrola realizacji wydatków w 2002r. i 2003r.

Kontrola wydatków bieżących.

4.

Kontrola działalności Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kutnie:

1) Wydawanie decyzji, pozwoleń na budowę:

- kontrola rejestru wniosków o wydanie pozwolenia na budowę,

- rejestr decyzji oraz zgodności przekazywanych kopi w/w rejestru do organu wyższego stopnia.

2) Terminowość załatwianych spraw:

- udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych,

- ewidencja zgłoszeń o budowie i rozbiórce

- kontrole decyzji zatwierdzających projekty budowlane,

- kontrola postanowień nakładających obowiązek usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przed wydaniem pozwolenia.

Czerwiec

5.

Analiza realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2004 roku.

Sierpień

6.

Kontrola działalności placówek oświatowych z terenu Powiatu Kutnowskiego (Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr Toczewskiego w Kutnie):

- gospodarowanie przydzielonymi środkami finansowymi,

- stan techniczny placówek oświatowych.

Wrzesień

Kontrola realizacji wydatków w 2002 i w 2003 roku. Kontrola wydatków bieżących.

7.

Kontrola Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie:

1) Gospodarowanie zasobami nieruchomości Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Kutna, Żychlina i Krośniewic.

2) Kontrola dokumentacji w sprawach dokonywania sprzedaży zamiany i darowizny, przekazania w zarząd trwały nieruchomości Powiatu (przetargi, tryb zamówień publicznych).

3) Kontrola decyzji o pozbawienie prawa własności lub użytkowania wieczystego do nieruchomości w postępowaniu wywłaszczeniowym oraz odszkodowania za nieruchomości wywłaszczonych i zajętych pod drogi publiczne.

Październik

8.

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kutnie:

- kontrola dokumentacji dotyczącej rejestracji pojazdów oraz wydawania dowodów rejestracyjnych dopuszczających pojazdy do ruchu,

- kontrola prowadzenia powiatowej ewidencji pojazdów i udostępnianie danych,

- kontrola prowadzonej dokumentacji wydawania prawa jazdy i świadectw z klasyfikacji kierowców.

Listopad

9.

Opiniowanie materiałów dotyczących projektu budżetu Powiatu Kutnowskiego.

Grudzień

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 02-04-2008 10:24:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 02-04-2008 10:24:29