Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 65/VIII/2003 z dnia 27.08.2003r. - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok


Uchwała Nr 65/VIII/2003

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia 27 sierpnia 2003 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592) ze zmianami z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 214 poz. 1806) i art. 26, art.110 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami z 2003 r. Dz. U. Nr 45 poz. 391, Dz. U. Nr 65 poz. 594) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1) W załączniku Nr 2 i 2B zwiększa się dochody o kwotę 471.386 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) W załączniku Nr 3 i 3A zmniejsza się wydatki o kwotę 198.476 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) W załączniku Nr 3 i 3A zwiększa się wydatki o kwotę 694.135 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

  1. W załączniku Nr 4 zmniejsza się rozchody o kwotę 24.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

  2. W załączniku Nr 5 zmienia się plan przychodów i wydatków

PFZG i K zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

  1. W załączniku Nr 7 zmienia się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

  2. W załączniku Nr 10 zmienia się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały ;

  3. Wprowadza się Załącznik Nr 16- wieloletni program inwestycyjny powiatu na lata 2003-2004 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu wraz z załącznikami.

.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 65/VIII/2003

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Zwiększenie dochodów

700

Gospodarka mieszkaniowa

10 000

70005

Gospodarka gruntami nieruchomościami

10 000

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

10 000

750

Administracja publiczna

53 900

75020

Starostwa Powiatowe

53 900

097

Wpływy z różnych dochodów

53 900

853

Opieka społeczna

349 900

85301

Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze

349 900

626

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

349 900

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

46 000

85410

Internaty i bursy szkolne

46 000

083

Wpływy z usług

46 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

11 586

92116

Biblioteki

11 586

291

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

11 586

OGÓŁEM

471 386

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr 65/VIII/2003

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Zwiększenie wydatków

600

Transport i łączność

107 360

60014

Drogi publiczne powiatowe

107 360

majątkowe

107 360

750

Administracja publiczna

24 273

75020

Starostwa Powiatowe

24 273

majątkowe

24 273

758

Różne rozliczenia

44 686

75818

Rezerwy ogólne i celowe

44 868

rezerwa celowa oświatowa

44 686

801

Oświata i wychowanie

12 100

80120

Licea ogólnokształcące

10 000

bieżące

w tym LO Dąbrowskiego

10 000

80134

Szkoły zawodowe specjalne

2 100

bieżące

2 100

853

Opieka społeczna

449 716

85301

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

404 716

majątkowe

404 716

w tym: Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Tęcza”

404 716

85333

Powiatowe urzędy pracy

45 000

bieżące

45 000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

56 000

85410

Internaty i bursy szkolne

56 000

bieżące

W tym: ZS Nr 3 Kutno

56 000

OGÓŁEM

694 135

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 65/VIII/2003

Rady Powiatu w Kutnie

Wyszczególnienie

§

Zmniejszanie rozchodów

Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów

992

24 273

w tym pożyczka WFOŚiGW na „Termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego Kutnie”

24 273

Załącznik Nr 5

Do Uchwały Nr 65/VIII/2003

Rady Powiatu w Kutnie

Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Dział 710 Rozdz. 71030

Zmniejszenie przychodów kwotę

2 000

w tym zwiększenie § 083 - Wpływy z usług

18 000

zmniejszenie § 296 - Przelewy redystrybucyjne

20 000

Zmniejszenie wydatków o kwotę

52 000

w tym zwiększenie § 4210 - Zakup materiałów wyposażenia

10 000

§ 4270 - zakup usług remontowych

16 000

w tym zmniejszenia § 4300- Zakup usług pozostałych

78 000

Stan funduszu na 31.12.2003r. zwiększa się o kwotę

50 000


Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr 65/VIII/2003

Rady Powiatu w Kutnie

Zmiana Środków Specjalnych

Dział

Rozdz.

Nazwa

Stan na 01.01.2003r.

Przychody

Wydatki

010

01021

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie

-30 313

-1 500 000

-1 530 313

801

80134

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kutnie

0

5 000

5 000

501

50140

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

0

4 000

4 000

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr 65/VIII/2003

Rady Powiatu w Kutnie

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania

Jednostka realizująca

Kwota

Finansowanie

600

60014

Modernizacja drogi Kutno-Żychlin

Nr 31538

Powiatowy Zarząd Dróg Kutno

107 360

środki własne powiatu

750

75020

Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego Powiatowego Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7

Starostwo Powiatowe w Kutnie

-24 200

środki własne powiatu

24 273

środki z umożonej pożyczki wfośigw w łodzi

853

85301

Modernizacja kotłowni z węglowej na gazową, wymiana instalacja c.o.

i docieplanie budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Tęcza”

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Tęcza”

574 716

środki z dotacji WFOŚiGW w kwocie 349.900 zł

środki własne powiatowego funduszu ochrony środowiska w kwocie 170.000 zł

środki własne 54.816 zł

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr 65/VIII/2003

Rady Powiatu w Kutnie

Wieloletni program inwestycyjny powiatu Kutnowskiego na lata 2003 - 2004

Nazwa zadania

Jednostka realizująca program

Rok rozpoczęcia

Rok zakończenia

Wartość kosztorysowa

Nakłady

Źródła finansowania w 2004r.

2003r.

2004r.

Modernizacja drogi powiatowej Kutno - Żychlin Nr 31538

Powiatowy Zarząd Dróg w Kutnie

2003

2004

1 367 360

107 360

1 260 000

630.000 - środki własne

630.000 - źródła zewnętrzne, np. SAPARD

w tym: prace modernizacyjne na odcinku Malina - Komadzyn

1500 mb

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 02-04-2008 09:47:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 02-04-2008 09:47:34