Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwąła Nr 41/V/2003 z dnia 12.03.2003r. - w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kutnie


UCHWAŁA NR 41/V/2003

Rady Powiatu w Kutnie z dnia 12 marca 2003 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym

Starostwa Powiatowego w Kutnie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 zmiana Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806 z 2002 roku) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kutnie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 262/XXXV/2001 z dnia 30 listopada 2002 roku Rady Powiatu w Kutnie zmienioną uchwałą Nr 296/XXXVII/2002 z dnia 31 stycznia 2002 r. oraz uchwałą Nr 25/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. W rozdziale II. § 5 ust. I pkt 11 otrzymuje nowe brzmienie

„11. Referat Promocji i Informacji - PI”

 1. W rozdziale II. § 5 ust. I dodaje się pkt. 17 o następującym brzmieniu:

„17) Referat audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej - AW”

 1. W rozdziale II. § 6 ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 8 o następującym brzmieniu:

„8) Referat audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej”

 1. W rozdziale II. § 6 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Referat Promocji i Informacji”

 1. W rozdziale IV. § 14 ust. II po pkt. 11 dodaje się pkt 12 o brzmieniu;

„12. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, nieruchomości stanowiących mienie powiatu oraz mienie Skarbu Państwa przejęte do zasobu mienia powiatu.”

 1. W rozdziale IV. § 17 ust. I w pkt. 23 skreśla się wyraz „Nieodpłatnego”.

 2. W rozdziale IV. § 17 ust. II - Referat Ewidencji Gruntów i Budynków

- pkt. 3 otrzymuje brzmienie: „Nieodpłatnego zapewnienia gminom oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków”

- w pkt. 8 po wyrazie „budynków” dodaje się wyraz „i lokali”

- w pkt. 11 wyraz „dostarczanie” zastępuje się wyrazami „dostarczania”

- dodaje się pkt 12 o następującym brzmieniu: „Prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości”

- dodaje się pkt 13 o nastepujacym brzmieniu: „Prowadzenia spraw z zakresu scalania i wymiany gruntów rolnych”

 1. W rozdziale IV. § 17 ust. III w pkt 2 wyrazy „wydawanie” zastępuje się wyrazem „wydawania”.

 2. W rozdziale IV. § 21 wyraz „Rozwoju” zastępuje się wyrazem „Informacji”.

 3. W rozdziale IV. po § 26 dodaje się § 261 w brzmieniu:

„Referat Audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej

 1. Prowadzenia zadań z zakresu audytu wewnętrznego:

- opracowanie rocznych planów audytu

- opracowanie zadań audytowych

- przeprowadzenie audytu zgodnie z opracowaniem i upoważnieniem

- sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu

- doradztwo.

 1. Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej

- opracowywanie planów rocznej kontroli zgodnie upoważnieniem

- opracowanie zadań audytowych

- przedkładanie sprawozdań z kontroli i projektów zaleceń pokontrolnych

Zarządowi Powiatu

- wystawianie zaleceń pokontrolnych i innych stosownych wniosków i pism

po przeprowadzeniu kontroli

- przedkładanie rocznych sprawozdań Zarządowi Powiatu.

 1. Przedkładanie wewnętrznych uregulowań dotyczących audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej”.

§ 2. Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kutnie określony w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 25/III/2002 z dnia 31.12.2002r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kutnie otrzymuje brzmienie o treści stanowiącej Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kutnie.

§ 4. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kutnie.

§ 5. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 02-04-2008 09:20:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 02-04-2008 09:20:11