Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2007


Zarządzenie Nr 3/2007

Starosty Kutnowskiego

z dnia 05 stycznia 2007 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2006 Starosty Kutnowskiego z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości i planu kont w Starostwie Powiatowym w Kutnie.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i §§ 11,12 i 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020)

Zarządzam, co następuje:

§1. W § 1 pkt. 5 otrzymuje następującą treść

„5. Sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat jednostek oraz zestawienie zmian funduszu jednostki sporządza się na dzień zamknięcie ksiąg rachunkowych (31 grudnia)

Sprawozdanie „Rachunek zysków i strat jednostki” sporządza się w oparciu o dane księgowe, o następujące zapisy:

W części A - Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów - zapisy strony Ma na kontach 700 i 740 dla §§ 068, 075, 083, 084, 241, 242, 251, 265, 266

 1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)

 • zapisy konta 740 dla §§ 241, 242, 265, 266

IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

 • zapisy strony Ma kont 730 i 760 § 087

V Pozostałe dochody budżetowe - zapisy konta 750 §§ 042, 069, 097

W części B - Koszty działalności operacyjnej

I. Amortyzacja - zapisy konta 401

II. Zużycie materiałów i energii - zapisy §§ 421, 426, 474, 475

III. Usługi obce - zapisy §§ 427, 430, 435, 436, 437, 438, 439

 1. Podatki i opłaty - zapisy §§ 414, 443, 448, 450, 451, 453

 2. Wynagrodzenie - zapisy §§ 401, 404, 417

 3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników - zapisy §§ 302, 411, 412, 428, 444, 470

 4. Pozostałe koszty rodzajowe - zapisy §§ 290, 441, 442

 1. Inne świadczenia finansowane z budżetu - zapisy §§ 303, 304, 324, 321

W części D - Pozostałe przychody operacyjne

III. Pokrycie amortyzacji - zapisy §§ 760

 1. Inne przychody operacyjne - zapisy §§ 057, 058

W części E - Pozostałe koszty operacyjne

 1. Pozostałe koszty operacyjne - zapisy §§ 459, 460, 461

W części G - Przychody finansowe

II. Odsetki - zapisy §§ 090, 091, 092

 1. Inne - zapisy §§ 812, 802

W części H - Koszty finansowe

 1. Odsetki - zapisy §§ 456, 453, 807

 2. Inne - zapisy §§ 802

W części J - Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

 1. Zyski nadzwyczajne - zapisy §§ 860

 2. Straty nadzwyczajne - zapisy §§ 860

§2. Tracą moc zapisy § 1 z zarządzenia Nr 26/2006

Starosty Kutnowskiego z dnia 3 października 2006 roku.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

Starosta Kutnowski

/-/ Konrad Kłopotowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 13-03-2008 11:14:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-03-2008
Ostatnia aktualizacja: 13-03-2008 11:14:22