Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr 718/228/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu kutnowskiego na lata 2022 - 2037. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-15 10:03:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 717/228/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie projektu uchwały budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2022 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-15 09:59:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 716/228/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-15 09:57:16 dodanie dokumentu
Informacja o posiedzeniu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kutnowskiego w 2022 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-12 13:19:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 720/228/21 Starosty Kutnowskiego z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kutnowskiego w 2022 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-12 13:16:36 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2021 Elżbieta Filipiak 2021-11-12 11:34:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2021 Starosty Kutnowskiego z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zmiany sposobu udzielania porad prawnych w ramach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w punktach prowadzonych przez Powiat Kutnowski. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-10 12:34:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2021 Starosty Kutnowskiego z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie zmiany organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Kutnie w związku z epidemią zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-10 12:32:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Krzewie pn. "Budowa odcinka drogi gminnej wraz z infrastrukturą". Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-10 11:54:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2021 Starosty Kutnowskiego z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Kutnie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-09 14:59:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - zapytanie ofertowe na zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-09 14:41:12 edycja dokumentu
Ogłoszenie - zapytanie ofertowe na zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-09 14:38:27 dodanie dokumentu
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Kutnie (OA.210.16.2021). Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-09 12:18:49 dodanie dokumentu
Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej - 22036 (92028N!) WPL_KUTNO_KUTNO. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-09 12:14:32 dodanie dokumentu
Aktualizacja danych instalacji po wprowadzeniu zmiany nieistotnej dla stacji bazowej telefonii komórkowej KUT3309_A, zlokalizowanej w Kutnie, ul. Górna 33. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-09 12:09:54 dodanie dokumentu
RODO Beata Gawryszczak 2021-11-09 08:30:23 edycja dokumentu
Uchwała Nr 715/227/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Danielowi Kowalikowi - Staroście Kutnowskiemu do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Kutnowskiego w celu realizacji projektu pn. "Kutnowskie Centrum Usług Środowiskowych" o numerze RPLD.09.02.01-10-B001/21 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 ?Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałanie IX.2.1, "Usługi społeczne i zdrowotne" zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu Kutnowskiego do realizacji przez Powiat Kutnowski jako Partnera Projektu na podstawie umowy o partnerstwie jaka zostanie zawarta przez Powiat Kutnowski z fundacją Centrum Innowacji i Społecznej Ekonomii z siedzibą w Warszawie (KRS 0000508723) i Gminą Strzelce. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-09 08:07:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 714/227/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Kutnowskie Centrum Usług Środowiskowych" o numerze RPLD.09.02.01-10-B001/21 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałanie IX.2.1, "Usługi społeczne i zdrowotne" planowanego do realizacji przez Powiat Kutnowski jako Partnera Projektu na podstawie umowy o partnerstwie jaka zostanie zawarta przez Powiat Kutnowski z fundacją Centrum Innowacji i Społecznej Ekonomii z siedzibą w Warszawie (KRS 0000508723) i Gminą Strzelce. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-09 08:02:44 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2021 Agnieszka Pawlik 2021-11-08 15:14:06 edycja dokumentu
Petycje rozpatrywane w 2021 roku Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-08 13:29:20 edycja dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2021 Elżbieta Filipiak 2021-11-05 12:43:05 edycja dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2021 Elżbieta Filipiak 2021-11-05 12:29:48 edycja dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2021 Elżbieta Filipiak 2021-11-05 12:08:31 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy głównego specjalisty w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Kutnie (OA.210.18.2021). Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-04 14:23:15 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Referacie Promocji i Informacji w Starostwie Powiatowym w Kutnie (OA.210.17.2021) Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-04 14:16:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 703/222/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 13 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-04 10:20:33 edycja dokumentu
Uchwała Nr 713/226/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2021 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-04 10:16:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 712/226/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-04 09:54:56 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - zapytanie ofertowe - świadczenie usług polegających na usuwaniu pojazdów z dróg powiatu kutnowskiego oraz umieszczaniu tych pojazdów na parkingu strzeżonym w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - prawo o ruchu drogowym. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-04 09:50:49 edycja dokumentu
Ogłoszenie - zapytanie ofertowe - świadczenie usług polegających na usuwaniu pojazdów z dróg powiatu kutnowskiego oraz umieszczaniu tych pojazdów na parkingu strzeżonym w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - prawo o ruchu drogowym. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-04 09:50:35 edycja dokumentu
Ogłoszenie - zapytanie ofertowe - świadczenie usług polegających na usuwaniu pojazdów z dróg powiatu kutnowskiego oraz umieszczaniu tych pojazdów na parkingu strzeżonym w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - prawo o ruchu drogowym. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-04 09:49:25 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2021 Elżbieta Filipiak 2021-11-03 11:45:11 edycja dokumentu
Iwona Kaca - oświadczenie końcowe według stanu na dzień 27.10.2021 r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-03 09:56:03 dodanie dokumentu
Agnieszka Ryczkowska - Dyrektor ZS nr 4 w Kutnie - Azorach, oświadczenie końcowe według stanu na dzień 31.08.2021 r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-03 09:47:29 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2021 Elżbieta Filipiak 2021-11-02 13:52:41 edycja dokumentu
Uchwała Nr 703/222/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 13 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-02 11:03:26 edycja dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie z dnia 26.10.2021r., znak: WA.ZUZ.5.4210.1083.2021.AS o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Krośniewice w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch urządzeń wodnych - studni nr 2 i nr 3, zlokalizowanych na dz. nr ew. 905, ob. 0001 Krośniewice, gm. Krośniewice na potrzeby zasilania sieci wodociągowej miasta Krośniewice i okolic oraz na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z utworów czwartorzędowych poprzez ww. projektowane studnie Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-02 10:24:21 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu zakończenia sprawy GN.683.3.2021. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-02 10:20:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 711/224/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 27 października 2021 w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2021 r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-29 15:14:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 710/224/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 27 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-29 15:11:52 dodanie dokumentu