Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 55/2021 Starosty Kutnowskiego z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej w celu opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-26 13:23:22 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2021 Elżbieta Filipiak 2021-11-25 14:22:37 edycja dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2021 Elżbieta Filipiak 2021-11-24 14:57:15 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej nad robotami wykonywanymi w ramach zadania Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Łukasińskiego i ul. Żeromskiego w Żychlinie (ZP.272.24.2021.PP) Bartłomiej Michalak 2021-11-24 14:11:01 edycja dokumentu
6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-23 14:48:47 dodanie dokumentu
5. Projekt uchwały w sprawie przekazania zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych w zakresie ich odśnieżania w sezonie zimowym 2021 ? 2022, następującym Gminom: Kutno, Bedlno, Dąbrowice, Krośniewice, Krzyżanów, Łanięta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce, Żychlin. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-23 14:47:29 dodanie dokumentu
4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi na obszarze powiatu kutnowskiego i przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Kutnowskiego oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-23 14:46:08 dodanie dokumentu
3. Projekt uchwały w sprawie określenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kutnowskiego w 2022 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-23 14:43:19 dodanie dokumentu
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2021 - 2037. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-23 14:40:35 dodanie dokumentu
1. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-23 14:38:40 dodanie dokumentu
XXXVII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego - 29 listopada 2021 godz. 9:00 Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-23 14:18:42 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2021 Elżbieta Filipiak 2021-11-22 13:34:54 edycja dokumentu
Informacja dotyczącą wydania przez Starostę Kutnowskiego w dniu 28.10.2021 r. decyzji w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 27 lipca 2011 r., znak: ROVI.66151.168.2010.2011.ML, zmienionego decyzją z dnia 22.01.2013 roku i decyzjami Starosty Kutnowskiego z dnia 15.05.2014 roku, z dnia 4.12.2014 roku i z dnia 14.09.2016 roku, znak: 6222.1.2014 dla instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Wschodniej 2, eksploatowanej przez Fuji Seal Poland Sp. z o.o.. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-22 10:50:19 dodanie dokumentu
Anna Grabska - oświadczenie początkowe według stanu na dzień 17.06.2021 r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-22 08:38:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 725/230/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-19 15:19:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 724/230/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 19 listopada 2021 r.w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-19 15:17:48 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Kutnie (OA.210.18.2021). Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-19 15:14:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 723/229/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2021 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-19 14:31:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 722/229/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-19 14:26:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 209/XXXVI/21 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, o których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-19 08:20:57 edycja dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2021 Elżbieta Filipiak 2021-11-18 13:43:35 edycja dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2021 Elżbieta Filipiak 2021-11-18 13:42:29 edycja dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2021 Elżbieta Filipiak 2021-11-18 13:37:09 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej nad robotami wykonywanymi w ramach zadania Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Łukasińskiego i ul. Żeromskiego w Żychlinie (ZP.272.24.2021.PP) Bartłomiej Michalak 2021-11-18 13:02:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2021 Starosty Kutnowskiego z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego w dniu 24 i 25 listopada 2021 roku pk . "TARCZA 2021". Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-18 09:57:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 721/229/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia pedagoga Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie do zastępowania kadry kierowniczej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie w przypadku ich nieobecności Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-17 13:49:04 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2021 Elżbieta Filipiak 2021-11-17 13:40:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2021 Starosty Kutnowskiego z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 52/2021 Starosty Kutnowskiego z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zmiany sposobu udzielania porad prawnych w ramach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w punktach prowadzonych przez Powiat Kutnowski. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-17 12:27:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 719/228/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kutnowskiego na lata 2022 - 2027. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-17 12:24:03 dodanie dokumentu
Informacja dotyczącą wydania przez Starostę Kutnowskiego, na wniosek GoodMills Polska Kutno Sp. z o.o. ul. Chopina 29, 99-300 Kutno, decyzji w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 29.12.2007 roku, znak: RŚ.7648-3/07 ze zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do przetwórstwa surowców pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej 440 ton wyrobów gotowych na dobę zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Chopina 29. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-17 12:18:02 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Ostrówki jednostka ewidencyjna Dąbrowice. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-17 12:13:02 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Ostrówki jednostka ewidencyjna Dąbrowice. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-17 12:11:13 dodanie dokumentu
Zbiorcze zestawienie ofert na realizację zadania publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Kutnowskiego w 2022 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-16 15:26:03 dodanie dokumentu
Zbiorcze zestawienie ofert na realizację zadania publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Kutnowskiego w 2022 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-16 15:24:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2021 Starosty Kutnowskiego z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 51/2021 Starosty Kutnowskiego z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zmiany sposobu udzielania porad prawnych w ramach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w punktach prowadzonych przez Powiat Kutnowski. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-16 15:18:22 dodanie dokumentu
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-16 13:06:42 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy inspektora w Referacie Promocji i Informacji w Starostwie Powiatowym w Kutnie (OA.210.19.2021). Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-16 12:56:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie PGW Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 5.11.2021r., znak: WA.RUZ.4210.402.2021.JSM zawiadamiające o wszczęciu postępowania na wniosek Dyrektora Kontraktu w ZUE SA z/s w Krakowie ? pełnomocnika PKP PLK S.A. z/s w Warszawie w sprawie wygaszenia w części pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Dyrektora RZGW PGW Wody Polskie z dn. 25.10.2018r., znak: WA.RUZ.421.268.2018.JSM Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-15 11:11:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 720/228/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kutnowskiego w 2022 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-15 10:28:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 719/228/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kutnowskiego na lata 2022 - 2027. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-11-15 10:11:50 dodanie dokumentu