Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o zgłoszeniach budowy 2019 Elżbieta Filipiak 2019-04-18 09:06:27 edycja dokumentu
Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-04-17 13:40:57 dodanie dokumentu
Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-04-17 13:39:40 dodanie dokumentu
Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-04-17 13:38:13 dodanie dokumentu
Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-04-17 13:36:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 88/30/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Muzeum Zamek w Oporowie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-04-17 13:26:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 87/30/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-04-17 13:24:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 86/30/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2019 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-04-17 13:20:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 85/30/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-04-17 13:06:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przystąpieniu do prac geodezyjnych w jednostce ewidencyjnej gm. Bedlno w obrębach: Dębowa Góra, Głuchów, Wewiórz, Żeronice. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-04-17 13:00:17 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku, stanowiące załącznik do Uchwały Nr 91/31/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-04-16 15:41:47 dodanie dokumentu
Lista podmiotów ubiegających się o przyznanie dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-04-16 15:29:46 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2019 Elżbieta Filipiak 2019-04-16 13:38:09 edycja dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2019 Elżbieta Filipiak 2019-04-15 12:09:30 edycja dokumentu
Uchwała Nr 84/29/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjecia zmian w planie finansowym Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-04-15 10:42:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 83/29/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-04-15 10:24:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 82/29/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-04-15 10:22:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 81/28/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 77/27/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-04-15 10:06:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 80/28/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 76/27/19 z dnia 2 kwietnia 2019 roku o powołaniu komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-04-15 10:03:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 79/28/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 75/27/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 02 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-04-15 10:01:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kutnie Małgorzata Świtkiewicz 2019-04-12 15:17:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kutnie Małgorzata Świtkiewicz 2019-04-12 15:16:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kutnie Małgorzata Świtkiewicz 2019-04-12 15:16:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kutnie Małgorzata Świtkiewicz 2019-04-12 15:15:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kutnie Małgorzata Świtkiewicz 2019-04-12 15:13:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kutnie Małgorzata Świtkiewicz 2019-04-12 15:09:26 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kutnie Małgorzata Świtkiewicz 2019-04-12 15:09:01 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 20/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kutnie Małgorzata Świtkiewicz 2019-04-12 15:08:58 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 20/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kutnie Małgorzata Świtkiewicz 2019-04-12 15:08:51 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 20/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kutnie Małgorzata Świtkiewicz 2019-04-12 15:07:52 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-04-12 14:51:07 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 5 lat. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-04-12 14:13:26 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2019 Elżbieta Filipiak 2019-04-12 12:29:49 edycja dokumentu
Katarzyna Stępniak - oświadczenie według stanu na dzień 31.12.2018r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-04-11 15:03:42 dodanie dokumentu
Katarzyna Urbańska - oświadczenie według stanu na dzień 31.12.2018r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-04-11 15:01:44 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2019 Elżbieta Filipiak 2019-04-11 11:08:31 edycja dokumentu
Lista podmiotów ubiegających się o przyznanie dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na wsparcie z zakresu nauki, edukacji oświaty i wychowania na 2019 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-04-10 15:07:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 85/30/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-04-10 15:02:03 dodanie dokumentu
Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Szpitalna 7 (ZP.272.10.2019.EM) Bartłomiej Michalak 2019-04-10 14:57:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Kutnie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-04-10 14:24:57 dodanie dokumentu