Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr 42/16/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-02-06 11:25:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 41/16/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-02-06 11:16:59 dodanie dokumentu
Andrzej Pietruszka - oświadczenie według stanu na dzień 18.12.2018r.; korekta z dn. 18.02.2019r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-02-05 10:06:26 dodanie dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Kutnowskiego Luiza Michalska 2019-02-05 07:54:14 edycja dokumentu
Zdzisław Trawczyński - oświadczenie według stanu na dzień 14.12.2018r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-02-04 14:18:42 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2019 Elżbieta Filipiak 2019-02-04 12:19:00 edycja dokumentu
Ogłoszenie dotyczące ustawy z dnia 1 marca 2018 roku przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-02-01 12:38:50 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2019 Elżbieta Filipiak 2019-02-01 11:59:18 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Kutnowskiego Luiza Michalska 2019-02-01 11:44:15 edycja dokumentu
Uchwała Nr 292/XLIX/18 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Kutnowskiego, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-02-01 09:59:47 edycja dokumentu
Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-01-31 10:40:08 edycja dokumentu
Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-01-31 10:39:52 usunięcie załacznika
RB-Z - roczne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-01-31 10:39:25 edycja dokumentu
RB-Z - roczne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-01-31 10:38:52 usunięcie załacznika
Uchwała Nr 40/14/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Lokalnemu Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS "Róża Kutno" w Woźniakowie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-01-30 13:47:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 39/14/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji pojazdów nabytych przez Powiat Kutnowski w drodze postanowień sądowych o ich przepadku oraz ustalenia zasad jej działania. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-01-30 13:45:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 38/14/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-01-30 13:39:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/13/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kutnowskiego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-01-30 08:37:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 40/14/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Lokalnemu Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS "Róża Kutno" w Woźniakowie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-01-30 08:28:36 dodanie dokumentu
Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu Ośrodek (ZP.272.2.2019.BM) Bartłomiej Michalak 2019-01-29 12:59:01 dodanie dokumentu
INFORMACJE Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-01-28 15:08:17 edycja dokumentu
INFORMACJE Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2019-01-28 15:07:43 usunięcie załacznika
Informacja o zgłoszeniach budowy 2019 Elżbieta Filipiak 2019-01-28 13:26:34 edycja dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku Luiza Michalska 2019-01-25 12:40:34 dodanie dokumentu
Marek Gałecki - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.10.2018r. Luiza Michalska 2019-01-25 12:38:00 dodanie dokumentu
RB-Z - roczne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Luiza Michalska 2019-01-25 12:33:51 dodanie dokumentu
Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych Luiza Michalska 2019-01-25 12:32:42 dodanie dokumentu
Rb-UN - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych Luiza Michalska 2019-01-25 12:31:24 dodanie dokumentu
Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Luiza Michalska 2019-01-25 12:28:27 dodanie dokumentu
Marek Kubasiński - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 21.11.2018r. Luiza Michalska 2019-01-25 12:20:32 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego położonej w Żychlinie Luiza Michalska 2019-01-25 12:18:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie, powołanego zarządzeniem Nr 12/2002 Starosty Powiatu Kutnowskiego z dnia 15 lipca 2002 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie. Małgorzata Świtkiewicz 2019-01-25 11:25:12 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2019 Elżbieta Filipiak 2019-01-25 11:21:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze obowiązującym w Starostwie Powiatowym w Kutnie Małgorzata Świtkiewicz 2019-01-25 11:18:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych na 2019 rok jednostek podległych i nadzorowanych przez Powiat Kutnowski Małgorzata Świtkiewicz 2019-01-25 10:56:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. kontroli zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Kutnie Małgorzata Świtkiewicz 2019-01-25 10:47:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. kontroli zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Kutnie Małgorzata Świtkiewicz 2019-01-25 10:47:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 69/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kutnie na 2019 rok Małgorzata Świtkiewicz 2019-01-25 10:40:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kutnie 2018 rok Małgorzata Świtkiewicz 2019-01-25 10:37:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2017 Starosty Kutnowskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie utworzenia i powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zmienionego Zarządzeniem Nr 3/2018 Starosty Kutnowskiego z dnia 8 stycznia 2018 roku Małgorzata Świtkiewicz 2019-01-25 10:32:27 dodanie dokumentu