Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr 706/223/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 21 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-22 13:17:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 705/223/21 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 21 października 2021 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2021 roku. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-22 13:16:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 216/XXXVI/21 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kutnowskiego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-22 13:01:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 215/XXXVI/21 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 21 października 2021 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kutnowskiego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-22 12:59:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 214/XXXVI/21 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie wybory Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kutnowskiego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-22 12:56:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 213/XXXVI/21 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kutnowskiego Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-22 12:54:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 212/XXXVI/21 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kutnowskiego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-22 12:52:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 211/XXXVI/21 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-22 12:50:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 210/XXXVI/21 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021 - 2027. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-22 12:48:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 209/XXXVI/21 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, o których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-22 12:45:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 208/XXXVI/21 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2021 - 2037. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-22 12:43:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 207/XXXVI/21 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-22 12:40:45 dodanie dokumentu
Informacja dotyczącą wydania nowego pozwolenia zintegrowanego w celu ujednolicenia tekstu pozwolenia zintegrowanego wydanego Krajowej Spółce Cukrowej S.A., ul. Kraszewskiego 40, 87 - 100 Toruń, Oddział "Cukrownia Dobrzelin", ul. Wł. Jagiełły 92, 99 - 319 Dobrzelin. na prowadzenie instalacji zlokalizowanych w Oddziale "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie, ul. Wł. Jagiełły 92, 99 - 319 Dobrzelin. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-22 10:09:58 dodanie dokumentu
Rb-Z - roczne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - samorządowe instytucje kultury. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-21 15:20:15 dodanie dokumentu
Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - samorządowe instytucje kultury. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-21 15:19:01 dodanie dokumentu
Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-21 15:17:14 dodanie dokumentu
Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-21 15:14:24 dodanie dokumentu
Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-21 15:12:50 dodanie dokumentu
Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-21 15:11:27 dodanie dokumentu
Rb-Z - roczne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-21 15:10:15 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-21 15:08:51 dodanie dokumentu
Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-21 15:07:21 dodanie dokumentu
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-21 15:05:09 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-21 15:03:53 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-21 15:02:45 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2021 Elżbieta Filipiak 2021-10-21 14:01:45 edycja dokumentu
Remont drogi powiatowej Nr 2136E (ZP.272.23.2021.BM) Bartłomiej Michalak 2021-10-21 12:40:58 dodanie dokumentu
Drabik Marek - oświadczenie według stanu na dzień 31.12.2020 r.; wyjaśnienie z dn. 19.10.2021 r. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-21 10:59:58 edycja dokumentu
Informacja dotyczącą wszczęcia przez Starostę Kutnowskiego, na wniosek pełnomocnika ZORINA Sp. z o.o., ul. Toruńska 22, 99-300 Kutno postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 28.12.2017r., znak: RŚ.6222.1.2017 ze zmianą wydanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa mleka, zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Toruńskiej 22 Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-21 09:54:23 dodanie dokumentu
Informacja dotyczącą wszczęcia przez Starostę Kutnowskiego, na wniosek Animex Kutno Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8, 00- 613 Warszawa, postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 25.02.2015 roku, znak: RŚ.6222.3.2014 ze zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego (oprócz mleka) o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę zlokalizowanej w Oddziale K1 w Kutnie przy ul. Intermodalnej 8. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-21 09:49:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie PGW Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 14.10.2021 r., znak: WA.RUZ.4211.10.2021.MS zawiadamiające o wszczęciu postępowania na wniosek ZLESZDROB Sp. z o.o. z/s w Zleszynie w sprawie przejęcia przez następcę prawnego zakładu praw i obowiązków wynikających z decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dn. 29.12.2017 r., znak: RŚ.VI.7322.1.85.2017.MC udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 141/9, obręb 0047 Zleszyn, pow. kutnowski, woj. łódzkie. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-21 08:51:01 dodanie dokumentu
Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Łukasińskiego i ul. Żeromskiego w Żychlinie (ZP.272.22.2021.PP) Bartłomiej Michalak 2021-10-20 15:00:58 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2021 Elżbieta Filipiak 2021-10-20 13:48:31 edycja dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 Bartłomiej Michalak 2021-10-20 13:13:09 edycja dokumentu
Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej BT30846 KUTNO BB. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-20 10:55:52 dodanie dokumentu
Informacja o wyłożonych do wglądu projektach operatów opisowo - kartograficznych kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków gm. Nowe Ostrowy w obrębach: Bzówki, Kołomia i Wola Pierowa. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-20 10:36:17 edycja dokumentu
Informacja o wyłożonych do wglądu projektach operatów opisowo - kartograficznych kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków gm. Nowe Ostrowy w obrębach: Bzówki, Kołomia i Wola Pierowa. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-20 10:35:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - zapytanie ofertowe - świadczenie usług na prowadzenie parkingu strzeżonego pojazdów usuniętych z dróg powiatu kutnowskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - prawo o ruchu drogowym. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-20 10:09:00 edycja dokumentu
Ogłoszenie - zapytanie ofertowe - świadczenie usług na prowadzenie parkingu strzeżonego pojazdów usuniętych z dróg powiatu kutnowskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - prawo o ruchu drogowym. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-20 10:07:59 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca wszczęcia przez Starostę Kutnowskiego, na wniosek Lampre Polska Sp. z o.o., ul. Wschodnia 8, 99-300 Kutno postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia z dnia 19.08.2015r., znak: RŚ.6222.4.2014 ze zmianami wydanego na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Wschodniej 8. Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 2021-10-19 11:31:36 dodanie dokumentu