Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej (ZP.272.03.2019.WK) Waldemar Kadłubowski 2019-01-24 14:29:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 37/13/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego Nr GIS-BW-0254-7/KK/18/2 SK 51696/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku oraz Nr GIS-BW-0254-8/KK/18/2 SK 51697/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku, upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa Luiza Michalska 2019-01-23 15:29:05 edycja dokumentu
Uchwała Nr 37/13/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego Nr GIS-BW-0254-7/KK/18/2 SK 51696/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku oraz Nr GIS-BW-0254-8/KK/18/2 SK 51697/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku, upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa Luiza Michalska 2019-01-23 15:27:49 edycja dokumentu
Uchwała Nr 37/13/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego Nr GIS-BW-0254-7/KK/18/2 SK 51696/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku oraz Nr GIS-BW-0254-8/KK/18/2 SK 51697/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku, upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa Luiza Michalska 2019-01-23 15:27:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 36/13/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 r. Luiza Michalska 2019-01-23 15:23:19 edycja dokumentu
Uchwała Nr 36/13/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 r. Luiza Michalska 2019-01-23 15:22:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 35/12/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyznaczenia wychowawcy Bursy nr 1 w Kutnie do zastępowania dyrektora Bursy nr 1 w Kutnie w przypadku jego nieobecności Luiza Michalska 2019-01-23 15:20:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 34/12/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 r. Luiza Michalska 2019-01-23 15:18:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr 34/12/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2019 r. Luiza Michalska 2019-01-23 15:18:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 33/12/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok Luiza Michalska 2019-01-23 15:16:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 32/12/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w uchwale nr 24/IV/18 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2019-2023 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Luiza Michalska 2019-01-23 15:14:35 edycja dokumentu
Uchwała Nr 32/12/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w uchwale nr 24/IV/18 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2019-2023 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Luiza Michalska 2019-01-23 15:12:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 31/12/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych jednostek oaz Starostwa Powiatowego w Kutnie na 2019 rok Luiza Michalska 2019-01-23 15:07:20 edycja dokumentu
Uchwała Nr 31/12/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych jednostek oaz Starostwa Powiatowego w Kutnie na 2019 rok Luiza Michalska 2019-01-23 15:06:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr 31/12/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych jednostek oaz Starostwa Powiatowego w Kutnie na 2019 rok Luiza Michalska 2019-01-23 15:05:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr 31/12/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych jednostek oaz Starostwa Powiatowego w Kutnie na 2019 rok Luiza Michalska 2019-01-23 15:05:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr 31/12/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych jednostek oaz Starostwa Powiatowego w Kutnie na 2019 rok Luiza Michalska 2019-01-23 15:04:26 edycja dokumentu
Uchwała Nr 31/12/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych jednostek oaz Starostwa Powiatowego w Kutnie na 2019 rok Luiza Michalska 2019-01-23 15:03:42 edycja dokumentu
Uchwała Nr 31/12/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych jednostek oaz Starostwa Powiatowego w Kutnie na 2019 rok Luiza Michalska 2019-01-23 15:03:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr 31/12/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych jednostek oaz Starostwa Powiatowego w Kutnie na 2019 rok Luiza Michalska 2019-01-23 15:02:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 30/12/19 Zarądu Powiatu Kutnowskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Luiza Michalska 2019-01-23 14:59:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 29/12/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wykonania budżetu powiatu w 2019 roku Luiza Michalska 2019-01-23 14:56:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 28/11/19 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej Luiza Michalska 2019-01-23 14:55:17 edycja dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2019 Elżbieta Filipiak 2019-01-23 13:37:29 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Kutnowskiego Luiza Michalska 2019-01-21 07:19:37 edycja dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy w 2018r. Elżbieta Filipiak 2019-01-18 12:56:16 edycja dokumentu
Jolanta Pietrusiak - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 21.11.2018r. Luiza Michalska 2019-01-18 10:47:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) na realizację zadania publicznego pt. "XXIII Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu w Kutnie" i OFERTA Małgorzata Świtkiewicz 2019-01-16 15:28:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1/I/19 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: "Kutnowski Szpital Samorządowy" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki pod firmą "Kutnowski Szpital Samorządowy" Spółka z o.o. w Kutnie Luiza Michalska 2019-01-16 15:01:22 edycja dokumentu
Uchwała Nr 1/I/19 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: "Kutnowski Szpital Samorządowy" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki pod firmą "Kutnowski Szpital Samorządowy" Spółka z o.o. w Kutnie Luiza Michalska 2019-01-16 15:00:09 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Kutnie Luiza Michalska 2019-01-16 14:28:32 dodanie dokumentu
Sylwia Szałkowska - oświadczenie majatkowe na dzień 02.01.2019r. Luiza Michalska 2019-01-15 14:32:32 dodanie dokumentu
Piotr Łaszewski - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 06.12.2018r. Luiza Michalska 2019-01-15 14:29:43 dodanie dokumentu
Nagrania obrad sesji Małgorzata Świtkiewicz 2019-01-15 13:45:45 edycja dokumentu
Nagrania obrad sesji Małgorzata Świtkiewicz 2019-01-15 13:43:55 dodanie dokumentu
Informacja o zgłoszeniach budowy 2019 Elżbieta Filipiak 2019-01-15 13:43:38 edycja dokumentu
Marek Kubasiński Luiza Michalska 2019-01-15 12:28:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 28/V/19 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie powołania delegata Powiatu Kutnowskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich z siedzibą w Warszawie Luiza Michalska 2019-01-15 11:54:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 27/V/19 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie odwołania delegata Powiatu Kutnowskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich z siedzibą w Warszawie Luiza Michalska 2019-01-15 11:51:02 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Luiza Michalska 2019-01-15 08:46:21 edycja dokumentu