Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wyniki głosowań


W sprawie zmiany porządku obrad poprzez zdjęcie punktów: 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2021 -2037 i punktu 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2021 rok wraz z podpunktami. odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
6 2 12

Imię i nazwisko Głos
Marek Ciąpała przeciw
Krzysztof Debich brak (nieobecność)
Marek Drabik przeciw
Zbigniew Filipiak za
Bartosz Serenda za
Jacek Urbaniak wstrzymał się
Edyta Ledzion za
Artur Gierula za
Marek Jankowski za
Jolanta Pietrusiak przeciw
Marek Jędrzejczak przeciw
Andrzej Szarwas przeciw
Zdzisław Góreczny przeciw
Daniel Kowalik przeciw
Magdalena Krupińska - Kotulska przeciw
Marek Kubasiński przeciw
Tomasz Marciniak przeciw
Elżbieta Milczarska wstrzymał się
Ryszard Olesiński przeciw
Jacek Sikora za
Tomasz Walczewski przeciw

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2021 -2037. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 6

Imię i nazwisko Głos
Marek Ciąpała za
Krzysztof Debich brak (nieobecność)
Marek Drabik za
Zbigniew Filipiak przeciw
Bartosz Serenda przeciw
Jacek Urbaniak brak (nieobecność)
Edyta Ledzion przeciw
Artur Gierula przeciw
Marek Jankowski przeciw
Jolanta Pietrusiak za
Marek Jędrzejczak za
Andrzej Szarwas za
Zdzisław Góreczny za
Daniel Kowalik za
Magdalena Krupińska - Kotulska za
Marek Kubasiński za
Tomasz Marciniak za
Elżbieta Milczarska brak (nieobecność)
Ryszard Olesiński za
Jacek Sikora przeciw
Tomasz Walczewski za

3g. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2021 rok, głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 6

Imię i nazwisko Głos
Marek Ciąpała za
Krzysztof Debich brak (nieobecność)
Marek Drabik za
Zbigniew Filipiak przeciw
Bartosz Serenda przeciw
Jacek Urbaniak brak (nieobecność)
Edyta Ledzion przeciw
Artur Gierula przeciw
Marek Jankowski przeciw
Jolanta Pietrusiak za
Marek Jędrzejczak za
Andrzej Szarwas za
Zdzisław Góreczny za
Daniel Kowalik za
Magdalena Krupińska - Kotulska za
Marek Kubasiński za
Tomasz Marciniak za
Elżbieta Milczarska brak (nieobecność)
Ryszard Olesiński za
Jacek Sikora przeciw
Tomasz Walczewski za

4a. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych w zakresie ich odśnieżania w sezonie zimowym 2020 – 2021, następującym Gminom: Żychlin, Nowe Ostrowy, Oporów, Krzyżanów, Bedlno, Dąbrowice, Strzelce i Łanięta. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
18 0 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Ciąpała za
Krzysztof Debich brak (nieobecność)
Marek Drabik za
Zbigniew Filipiak za
Bartosz Serenda za
Jacek Urbaniak brak (nieobecność)
Edyta Ledzion za
Artur Gierula za
Marek Jankowski za
Jolanta Pietrusiak za
Marek Jędrzejczak za
Andrzej Szarwas za
Zdzisław Góreczny za
Daniel Kowalik za
Magdalena Krupińska - Kotulska za
Marek Kubasiński za
Tomasz Marciniak za
Elżbieta Milczarska brak (nieobecność)
Ryszard Olesiński za
Jacek Sikora za
Tomasz Walczewski za

4b. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Krzyżanów zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2514E. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
19 0 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Ciąpała za
Krzysztof Debich brak (nieobecność)
Marek Drabik za
Zbigniew Filipiak za
Bartosz Serenda za
Jacek Urbaniak brak (nieobecność)
Edyta Ledzion za
Artur Gierula za
Marek Jankowski za
Jolanta Pietrusiak za
Marek Jędrzejczak za
Andrzej Szarwas za
Zdzisław Góreczny za
Daniel Kowalik za
Magdalena Krupińska - Kotulska za
Marek Kubasiński za
Tomasz Marciniak za
Elżbieta Milczarska za
Ryszard Olesiński za
Jacek Sikora za
Tomasz Walczewski za

4c. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi na obszarze powiatu kutnowskiego i przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Kutnowskiego oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
18 1 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Ciąpała za
Krzysztof Debich brak (nieobecność)
Marek Drabik za
Zbigniew Filipiak za
Bartosz Serenda wstrzymał się
Jacek Urbaniak brak (nieobecność)
Edyta Ledzion za
Artur Gierula za
Marek Jankowski za
Jolanta Pietrusiak za
Marek Jędrzejczak za
Andrzej Szarwas za
Zdzisław Góreczny za
Daniel Kowalik za
Magdalena Krupińska - Kotulska za
Marek Kubasiński za
Tomasz Marciniak za
Elżbieta Milczarska za
Ryszard Olesiński za
Jacek Sikora za
Tomasz Walczewski za

Zdjęcie z porządku obrad punktu 4d. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego) stanowiącego własność Powiatu Kutnowskiego oraz na udzielenie bonifikaty. odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
5 4 7

Imię i nazwisko Głos
Marek Ciąpała przeciw
Krzysztof Debich brak (nieobecność)
Marek Drabik za
Zbigniew Filipiak przeciw
Bartosz Serenda za
Jacek Urbaniak brak (nieobecność)
Edyta Ledzion brak (nieobecność)
Artur Gierula przeciw
Marek Jankowski przeciw
Jolanta Pietrusiak wstrzymał się
Marek Jędrzejczak wstrzymał się
Andrzej Szarwas przeciw
Zdzisław Góreczny za
Daniel Kowalik wstrzymał się
Magdalena Krupińska - Kotulska za
Marek Kubasiński przeciw
Tomasz Marciniak wstrzymał się
Elżbieta Milczarska za
Ryszard Olesiński brak (nieobecność)
Jacek Sikora brak (nieobecność)
Tomasz Walczewski przeciw

4d. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego) stanowiącego własność Powiatu Kutnowskiego oraz na udzielenie bonifikaty. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 3 2

Imię i nazwisko Głos
Marek Ciąpała za
Krzysztof Debich brak (nieobecność)
Marek Drabik za
Zbigniew Filipiak za
Bartosz Serenda przeciw
Jacek Urbaniak brak (nieobecność)
Edyta Ledzion wstrzymał się
Artur Gierula za
Marek Jankowski za
Jolanta Pietrusiak za
Marek Jędrzejczak za
Andrzej Szarwas za
Zdzisław Góreczny wstrzymał się
Daniel Kowalik za
Magdalena Krupińska - Kotulska wstrzymał się
Marek Kubasiński za
Tomasz Marciniak za
Elżbieta Milczarska przeciw
Ryszard Olesiński za
Jacek Sikora brak (nieobecność)
Tomasz Walczewski za

4e. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego) stanowiącego własność Powiatu Kutnowskiego oraz na udzielenie bonifikaty. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 2 2

Imię i nazwisko Głos
Marek Ciąpała za
Krzysztof Debich brak (nieobecność)
Marek Drabik za
Zbigniew Filipiak za
Bartosz Serenda przeciw
Jacek Urbaniak brak (nieobecność)
Edyta Ledzion wstrzymał się
Artur Gierula za
Marek Jankowski za
Jolanta Pietrusiak za
Marek Jędrzejczak za
Andrzej Szarwas za
Zdzisław Góreczny za
Daniel Kowalik za
Magdalena Krupińska - Kotulska wstrzymał się
Marek Kubasiński za
Tomasz Marciniak za
Elżbieta Milczarska przeciw
Ryszard Olesiński za
Jacek Sikora brak (nieobecność)
Tomasz Walczewski za

4f. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego) stanowiącego własność Powiatu Kutnowskiego oraz na udzielenie bonifikaty. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 2 2

Imię i nazwisko Głos
Marek Ciąpała za
Krzysztof Debich brak (nieobecność)
Marek Drabik za
Zbigniew Filipiak za
Bartosz Serenda przeciw
Jacek Urbaniak brak (nieobecność)
Edyta Ledzion wstrzymał się
Artur Gierula za
Marek Jankowski za
Jolanta Pietrusiak za
Marek Jędrzejczak za
Andrzej Szarwas za
Zdzisław Góreczny za
Daniel Kowalik za
Magdalena Krupińska - Kotulska wstrzymał się
Marek Kubasiński za
Tomasz Marciniak za
Elżbieta Milczarska przeciw
Ryszard Olesiński za
Jacek Sikora brak (nieobecność)
Tomasz Walczewski za

4g. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej, prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa wraz z prawem własności nawierzchni drogowej oraz na obciążenie jej ograniczonym prawem rzeczowym. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
18 0 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Ciąpała za
Krzysztof Debich brak (nieobecność)
Marek Drabik za
Zbigniew Filipiak za
Bartosz Serenda za
Jacek Urbaniak brak (nieobecność)
Edyta Ledzion za
Artur Gierula za
Marek Jankowski za
Jolanta Pietrusiak za
Marek Jędrzejczak za
Andrzej Szarwas za
Zdzisław Góreczny za
Daniel Kowalik za
Magdalena Krupińska - Kotulska za
Marek Kubasiński za
Tomasz Marciniak za
Elżbieta Milczarska za
Ryszard Olesiński za
Jacek Sikora brak (nieobecność)
Tomasz Walczewski za

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Przewodniczący Rady
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady
Ostatnia aktualizacja: - -