Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wyniki głosowań


Wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu 2k. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpostawowych z terenu powiatu kutnowskiego przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 1

Imię i nazwisko Głos
Marek Ciąpała za
Krzysztof Debich za
Marek Drabik wstrzymał się
Zbigniew Filipiak za
Bartosz Serenda za
Edyta Ledzion za
Jolanta Pietrusiak za
Marek Jędrzejczak za
Andrzej Szarwas za
Zdzisław Góreczny za
Daniel Kowalik za
Magdalena Krupińska - Kotulska za
Marek Kubasiński za
Tomasz Marciniak za
Elżbieta Milczarska za
Ryszard Olesiński za
Tomasz Walczewski za

zdjęcie z porządku obrad punktu 2 d. to jest projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą: „Kutnowski Szpital Samorządowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
6 1 10

Imię i nazwisko Głos
Marek Ciąpała za
Krzysztof Debich za
Marek Drabik za
Zbigniew Filipiak za
Bartosz Serenda za
Edyta Ledzion za
Jolanta Pietrusiak przeciw
Marek Jędrzejczak przeciw
Andrzej Szarwas przeciw
Zdzisław Góreczny przeciw
Daniel Kowalik przeciw
Magdalena Krupińska - Kotulska przeciw
Marek Kubasiński przeciw
Tomasz Marciniak przeciw
Elżbieta Milczarska wstrzymał się
Ryszard Olesiński przeciw
Tomasz Walczewski przeciw

2a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 25/IV/18 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 0 1

Imię i nazwisko Głos
Marek Ciąpała za
Krzysztof Debich za
Marek Drabik za
Zbigniew Filipiak za
Bartosz Serenda przeciw
Edyta Ledzion za
Jolanta Pietrusiak za
Marek Jędrzejczak za
Andrzej Szarwas za
Zdzisław Góreczny za
Daniel Kowalik za
Magdalena Krupińska - Kotulska za
Marek Kubasiński za
Tomasz Marciniak za
Elżbieta Milczarska za
Ryszard Olesiński za
Tomasz Walczewski za

zakończenie dyskusji w przedmiotowym punkcie przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 2 1

Imię i nazwisko Głos
Marek Ciąpała za
Zbigniew Filipiak wstrzymał się
Edyta Ledzion przeciw
Marek Jankowski za
Jolanta Pietrusiak za
Marek Jędrzejczak za
Andrzej Szarwas wstrzymał się
Zdzisław Góreczny za
Daniel Kowalik za
Magdalena Krupińska - Kotulska za
Marek Kubasiński za
Tomasz Marciniak za
Elżbieta Milczarska za
Tomasz Walczewski za

2b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2019 - 2023. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 1 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Ciąpała za
Marek Drabik za
Edyta Ledzion za
Marek Jankowski wstrzymał się
Jolanta Pietrusiak za
Marek Jędrzejczak za
Andrzej Szarwas za
Zdzisław Góreczny za
Daniel Kowalik za
Magdalena Krupińska - Kotulska za
Marek Kubasiński za
Tomasz Marciniak za
Elżbieta Milczarska za
Ryszard Olesiński za
Tomasz Walczewski za

2c. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2019 rok. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 1 1

Imię i nazwisko Głos
Marek Ciąpała za
Bartosz Serenda przeciw
Edyta Ledzion za
Marek Jankowski wstrzymał się
Jolanta Pietrusiak za
Marek Jędrzejczak za
Andrzej Szarwas za
Zdzisław Góreczny za
Daniel Kowalik za
Magdalena Krupińska - Kotulska za
Marek Kubasiński za
Tomasz Marciniak za
Elżbieta Milczarska za
Ryszard Olesiński za
Tomasz Walczewski za

zakończenie dyskusji i przejście do podjęcia uchwały przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 3

Imię i nazwisko Głos
Marek Ciąpała za
Marek Drabik przeciw
Bartosz Serenda przeciw
Edyta Ledzion przeciw
Marek Jankowski za
Jolanta Pietrusiak za
Marek Jędrzejczak za
Andrzej Szarwas za
Zdzisław Góreczny za
Daniel Kowalik za
Magdalena Krupińska - Kotulska za
Marek Kubasiński za
Tomasz Marciniak za
Elżbieta Milczarska za
Ryszard Olesiński za
Tomasz Walczewski za

2d. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą: "Kutnowski Szpital Samorządowy" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 3 1

Imię i nazwisko Głos
Marek Ciąpała za
Marek Drabik wstrzymał się
Bartosz Serenda wstrzymał się
Edyta Ledzion wstrzymał się
Marek Jankowski za
Jolanta Pietrusiak za
Marek Jędrzejczak za
Andrzej Szarwas za
Zdzisław Góreczny za
Daniel Kowalik za
Magdalena Krupińska - Kotulska za
Marek Kubasiński za
Tomasz Marciniak za
Elżbieta Milczarska przeciw
Ryszard Olesiński za
Tomasz Walczewski za

2e. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 0 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Ciąpała za
Marek Drabik za
Bartosz Serenda za
Edyta Ledzion za
Marek Jankowski za
Jolanta Pietrusiak za
Marek Jędrzejczak za
Andrzej Szarwas za
Zdzisław Góreczny za
Daniel Kowalik za
Magdalena Krupińska - Kotulska za
Marek Kubasiński za
Tomasz Marciniak za
Elżbieta Milczarska za
Ryszard Olesiński za
Tomasz Walczewski za

2f. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego na 2019 rok. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 0 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Ciąpała za
Marek Drabik za
Bartosz Serenda za
Edyta Ledzion za
Marek Jankowski za
Jolanta Pietrusiak za
Marek Jędrzejczak za
Andrzej Szarwas za
Zdzisław Góreczny za
Daniel Kowalik za
Magdalena Krupińska - Kotulska za
Marek Kubasiński za
Tomasz Marciniak za
Elżbieta Milczarska za
Ryszard Olesiński za
Tomasz Walczewski za

2g. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 0 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Ciąpała za
Marek Drabik za
Bartosz Serenda za
Edyta Ledzion za
Marek Jankowski za
Jolanta Pietrusiak za
Marek Jędrzejczak za
Andrzej Szarwas za
Zdzisław Góreczny za
Daniel Kowalik za
Magdalena Krupińska - Kotulska za
Marek Kubasiński za
Tomasz Marciniak za
Elżbieta Milczarska za
Ryszard Olesiński za
Tomasz Walczewski za

2h. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 2

Imię i nazwisko Głos
Marek Ciąpała za
Marek Drabik przeciw
Bartosz Serenda przeciw
Marek Jankowski za
Jolanta Pietrusiak za
Marek Jędrzejczak za
Andrzej Szarwas za
Zdzisław Góreczny za
Daniel Kowalik za
Magdalena Krupińska - Kotulska za
Marek Kubasiński za
Tomasz Marciniak za
Elżbieta Milczarska za
Ryszard Olesiński za
Tomasz Walczewski za

2i. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania delegata Powiatu Kutnowskiego na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury z siedzibą w Łowiczu. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 0 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Ciąpała za
Marek Drabik za
Bartosz Serenda za
Edyta Ledzion za
Marek Jankowski za
Jolanta Pietrusiak za
Marek Jędrzejczak za
Andrzej Szarwas za
Zdzisław Góreczny za
Daniel Kowalik za
Magdalena Krupińska - Kotulska za
Marek Kubasiński za
Tomasz Marciniak za
Elżbieta Milczarska za
Ryszard Olesiński za
Tomasz Walczewski za

2j. Podjęcie uchwały w sprawie powołania delegata Powiatu Kutnowskiego na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury z siedzibą w Łowiczu. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 1 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Ciąpała za
Marek Drabik za
Bartosz Serenda za
Edyta Ledzion za
Marek Jankowski za
Jolanta Pietrusiak za
Marek Jędrzejczak za
Andrzej Szarwas za
Zdzisław Góreczny za
Daniel Kowalik za
Magdalena Krupińska - Kotulska za
Marek Kubasiński za
Tomasz Marciniak za
Elżbieta Milczarska za
Ryszard Olesiński za
Tomasz Walczewski wstrzymał się

zamknięcie dyskusji i przejście do podjęcia uchwały przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 3

Imię i nazwisko Głos
Marek Ciąpała za
Marek Drabik przeciw
Bartosz Serenda przeciw
Edyta Ledzion przeciw
Marek Jankowski za
Marek Jędrzejczak za
Andrzej Szarwas za
Zdzisław Góreczny za
Daniel Kowalik za
Magdalena Krupińska - Kotulska za
Marek Kubasiński za
Tomasz Marciniak za
Elżbieta Milczarska za
Ryszard Olesiński za
Tomasz Walczewski za

2k. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie prowadzenia zadań publicnych w przedmiocie organizowania współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpostawowych z terenu powiatu kutnowskiego. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 1 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Ciąpała za
Marek Drabik za
Bartosz Serenda wstrzymał się
Edyta Ledzion za
Marek Jankowski za
Marek Jędrzejczak za
Andrzej Szarwas za
Zdzisław Góreczny za
Daniel Kowalik za
Magdalena Krupińska - Kotulska za
Marek Kubasiński za
Tomasz Marciniak za
Elżbieta Milczarska za
Ryszard Olesiński za
Tomasz Walczewski za

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Przewodniczący Rady
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady
Ostatnia aktualizacja: - -